Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse V Kapitalisatie Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE)

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 3,13%
1 jaar 1,37%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -1,75%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 9,74 per 31/07/23
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,03 per 31/07/23

Bekijk samenstelling

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.

 • De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling kan in de tijd variëren.
 • Het fonds behoort tot categorie 4 omdat de waarde ervan onderhevig is aan middelgrote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies middelgroot kunnen zijn.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

 • Renterisico: er wordt belegd in obligaties. De waarde van obligaties hangt af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente.
 • Kredietrisico: er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.
 • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in aandelen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
 • Inflatierisico: de koopkracht van de belegde euro en daarmee van de belegging kan afnemen door geldontwaarding.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,5%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 november 2015
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

 • De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
 • De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particulieren vennootschappen, etc.
 • Minstens 50% van het obligatieluik van het compartiment dient te worden aangehouden in obligaties en geldmarktinstrumenten die een rating van BBB- of hoger hebben volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
 • De aandelen waarin belegd wordt zijn deze uit de eurozone en/of de internationale markten en/of deze uit opkomende landen. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties.
 • Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement. 
 • Dit fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.
 • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
 • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
 • Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
 • Klasse V staat enkel open voor verzekeringsondernemingen in de zin van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 54,9% 4 020 049
Obl variabele rente 1,4% 100 030
Obl. priv.plaatsing 4,2% 305 677
Fondsen 0,0% 0
Aandelen 37,2% 2 725 107
Rek courant 2,3% 166 095
Totaal in EUR 100,0% 7 316 959

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 166 095 0 4 423 572 4 589 667 62,7%
USD 0,9404 0 0 2 675 728 2 516 255 34,4%
CHF 1,0312 0 0 70 032 72 214 1,0%
DKK 0,1341 0 0 493 762 66 189 0,9%
SEK 0,0862 0 0 842 325 72 634 1,0%
Totaal in EUR 7 316 959

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,1% 57 298
Distributie 1,7% 46 223
Voeding 6,1% 167 110
Consumptie/Luxe 10,7% 291 064
Farmacie/Medical 13,7% 372 846
Holdings 11,8% 322 230
Financieel 7,1% 194 782
Industrie 4,9% 134 816
Technologie 40,6% 1 106 551
Staal/Non-ferro 1,2% 32 185
Totaal in EUR 2 725 107

Huidige netto inventariswaarde op 10/04/2024

Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse V Kapitalisatie -

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 2,7% 200000 0,96 EUR 196 184 196 184 12/04/2024
AMAZON COM 0,6% 260 189,05 USD 49 153 46 223 11/04/2024
Industrie
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,2% 100000 0,84 EUR 84 409 84 409 12/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 2,7% 200000 0,99 EUR 200 501 200 501 12/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 2,9% 200000 1,01 EUR 208 593 208 593 12/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 2,7% 200000 0,98 EUR 198 019 198 019 12/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 2,0% 150000 0,96 EUR 143 982 143 982 12/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 3,9% 300000 0,99 USD 304 163 286 034 11/04/2024
AALBERTS 0,4% 725 45,16 EUR 32 741 32 741 12/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,4% 487 209,60 EUR 102 075 102 075 12/04/2024
Chemie
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,3% 100000 0,96 EUR 96 779 96 779 12/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 4,0% 300000 0,99 EUR 296 239 296 239 12/04/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,3% 100000 0,96 EUR 96 279 96 279 12/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,3% 100000 0,95 EUR 95 097 95 097 12/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,9% 150000 0,96 USD 146 276 137 558 12/04/2024
DANAHER 0,9% 287 244,00 USD 70 028 65 854 11/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 0,9% 1134 60,06 EUR 68 108 68 108 12/04/2024
MEDTRONIC 0,8% 798 82,17 USD 65 572 61 664 11/04/2024
NOVO NORDISK 0,9% 568 869,30 DKK 493 762 66 189 11/04/2024
SONOVA HOLDING 0,6% 178 256,40 CHF 45 639 47 061 12/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,9% 154 441,72 USD 68 025 63 971 11/04/2024
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,4% 100000 0,98 EUR 99 947 99 947 12/04/2024
Bouw
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 2,7% 200000 0,97 EUR 197 679 197 679 12/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 2,8% 200000 1,00 EUR 203 301 203 301 12/04/2024
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 2,0% 150000 0,96 EUR 146 764 146 764 12/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,4% 100000 0,99 EUR 100 291 100 291 12/04/2024
Technologie
EUR NOKIA 2% 11.03.19-26 2,3% 170000 0,97 EUR 165 708 165 708 12/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,2% 100000 0,85 EUR 85 880 85 880 12/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 2,3% 200000 0,85 EUR 169 852 169 852 12/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,5% 150000 0,80 USD 120 006 112 854 11/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 2,6% 200000 0,99 USD 199 924 188 009 12/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,7% 150000 0,88 USD 132 381 124 491 11/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 212 325,19 USD 68 940 64 831 11/04/2024
ADOBE 0,9% 150 484,28 USD 72 642 68 313 11/04/2024
ALPHABET INC class C 1,9% 897 160,79 USD 144 229 135 633 11/04/2024
APPLE COMPUTER 1,0% 429 175,04 USD 75 092 70 617 11/04/2024
ASML HOLDING 1,5% 121 909,20 EUR 110 013 110 013 12/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 2750 306,30 SEK 842 325 72 634 12/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 472 163,14 USD 77 002 72 413 11/04/2024
CISCO SYSTEMS 0,9% 1363 49,53 USD 67 509 63 486 11/04/2024
FORTINET 0,5% 600 68,22 USD 40 932 38 492 12/04/2024
MASTERCARD 0,7% 123 468,31 USD 57 602 54 169 11/04/2024
MICROSOFT 1,9% 343 427,93 USD 146 780 138 032 11/04/2024
PAYCHEX 0,6% 375 124,24 USD 46 590 43 813 11/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 650 147,20 USD 95 680 89 977 11/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 156 211,19 USD 32 946 30 982 11/04/2024
VISA 0,7% 205 275,68 USD 56 514 53 146 11/04/2024
Overheid
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 1,2% 100000 0,91 EUR 91 090 91 090 10/04/2024
EUR EIB 06.11.14-15.07.24 FRN 1,4% 100000 1,00 EUR 100 030 100 030 12/04/2024
Transport/Vervoer
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,3% 100000 0,97 EUR 97 554 97 554 12/04/2024
EUR VOLKSWAGEN 0.25% 31.01.22-25 1,3% 100000 0,97 EUR 97 189 97 189 12/04/2024
UNION PACIFIC CORP 0,8% 258 236,16 USD 60 929 57 298 11/04/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 1,4% 100000 0,99 EUR 99 356 99 356 12/04/2024
NEWMONT CORPORATION 0,4% 876 39,07 USD 34 225 32 185 11/04/2024
Consumptie/Luxe
eur steilmann 7% 09.03.15-17 0,0% 50000 0,01 EUR 295 295 16/01/2023
eur steilmman 7% 23.09.14-18 0,0% 50000 0,00 EUR 115 115 09/06/2023
BOOKING HOLDINGS 1,2% 25 3 637,87 USD 90 947 85 526 12/04/2024
KERING (EX-PPR) 0,6% 128 350,55 EUR 44 870 44 870 12/04/2024
LVMH 1,4% 133 782,80 EUR 104 112 104 112 12/04/2024
MONCLER 0,8% 879 64,34 EUR 56 555 56 555 12/04/2024
Voeding
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 4,2% 300000 1,00 EUR 305 677 305 677 12/04/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 1243 55,84 EUR 69 409 69 409 12/04/2024
COCA COLA CO 0,4% 517 59,05 USD 30 529 28 709 11/04/2024
HERSHEY FOODS 0,6% 246 189,50 USD 46 617 43 839 11/04/2024
NESTLE SA 0,3% 260 93,82 CHF 24 393 25 153 11/04/2024
Aandelenfonds
H2O ALLEGRO SP-IC 0,0% 10 0,00 EUR 0 0 29/09/2023
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 191 159,80 EUR 30 522 30 522 12/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,6% 302 407,61 USD 123 098 115 762 11/04/2024
EXOR NV 1,8% 1287 100,90 EUR 129 858 129 858 12/04/2024
SOFINA 0,6% 212 217,40 EUR 46 089 46 089 12/04/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 2023 36,35 USD 73 536 69 153 11/04/2024
KBC GROEP 0,7% 758 69,14 EUR 52 408 52 408 12/04/2024
MOODY'S CORP 1,0% 203 383,55 USD 77 861 73 220 11/04/2024

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

2%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt.

Swing PricingMaximum 4%

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  1,4% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,5%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding

 / 

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

 • De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen zal u minder betalen, dit kunt u navragen bij uw financiële adviseur. 
 • De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
 • Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging.

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be

Niet beschikbaar.

KID - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse V

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 15 december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse V kap

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse V

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse V

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • Belastingwetgeving: Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving in België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw specifiek statuut en kan wijzigen. Voor meer details raden wij u aan zich te informeren bij prof. adviseurs.
 • Aansprakelijkheidsverklaring: Dierickx Leys Fund III kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de bevek is.
 • Specifieke Informatie: Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de bevek Dierickx Leys Fund III. Het prospectus en de (half)jaarverslagen worden voor de volledige bevek opgesteld. Dierickx Leys Fund III is een bevek naar Belgisch recht met verschillende compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de ICBE-richtlijn. Om de beleggers te beschermen zijn de activa en passiva van elk compartiment van de bevek wettelijk gescheiden van deze van andere compartimenten.
 • Fondsinformatie: Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw aandelen om te ruilen voor aandelen in een ander compartiment. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus die u kan bekomen via www.dierickxleys.be.
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Het is noodzakelijk voor de niet-professionele cliënt om de documenten (het prospectus en de essentiële informatie voor de belegger) door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer