Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse V Kapitalisatie Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE)

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 0,50%
1 jaar -2,27%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -5,34%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 9,74 per 31/07/23
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,03 per 31/07/23

Bekijk samenstelling

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.

 • De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling kan in de tijd variëren.
 • Het fonds behoort tot categorie 4 omdat de waarde ervan onderhevig is aan middelgrote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies middelgroot kunnen zijn.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

 • Renterisico: er wordt belegd in obligaties. De waarde van obligaties hangt af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente.
 • Kredietrisico: er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.
 • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in aandelen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
 • Inflatierisico: de koopkracht van de belegde euro en daarmee van de belegging kan afnemen door geldontwaarding.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,5%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 november 2015
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

 • De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
 • De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particulieren vennootschappen, etc.
 • Minstens 50% van het obligatieluik van het compartiment dient te worden aangehouden in obligaties en geldmarktinstrumenten die een rating van BBB- of hoger hebben volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
 • De aandelen waarin belegd wordt zijn deze uit de eurozone en/of de internationale markten en/of deze uit opkomende landen. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties.
 • Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement. 
 • Dit fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.
 • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
 • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
 • Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
 • Klasse V staat enkel open voor verzekeringsondernemingen in de zin van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 52,2% 4 247 820
Obl variabele rente 6,2% 500 450
Obl. priv.plaatsing 3,7% 300 939
Fondsen 0,0% 0
Aandelen 35,1% 2 858 750
Rek courant 2,8% 227 305
Totaal in EUR 100,0% 8 135 264

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 227 305 0 5 362 286 5 589 590 68,7%
USD 0,9120 0 0 2 467 720 2 250 438 27,7%
CHF 1,0418 0 0 138 118 143 892 1,8%
DKK 0,1341 0 0 390 727 52 397 0,6%
SEK 0,0879 0 0 1 125 938 98 947 1,2%
Totaal in EUR 8 135 264

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,5% 44 184
Transport/Vervoer 1,8% 52 108
Distributie 4,0% 113 030
Voeding 6,1% 175 785
Consumptie/Luxe 10,6% 304 292
Farmacie/Medical 11,6% 332 137
Holdings 11,9% 338 864
Financieel 6,8% 195 036
Industrie 4,5% 128 484
Technologie 40,0% 1 142 573
Staal/Non-ferro 1,1% 32 258
Totaal in EUR 2 858 750

Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2023

Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse V Kapitalisatie -

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 2,4% 200000 0,95 EUR 191 351 191 351 29/11/2023
AMAZON COM 0,4% 260 146,32 USD 38 043 34 694 29/11/2023
CVS HEALTH CORP 1,0% 1284 66,90 USD 85 900 78 336 29/11/2023
Chemie
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 3,5% 300000 0,95 EUR 286 550 286 550 29/11/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 3,7% 300000 0,98 EUR 297 932 297 932 29/11/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,7% 150000 0,95 EUR 142 130 142 130 29/11/2023
SOLVAY 0,5% 419 105,45 EUR 44 184 44 184 29/11/2023
Industrie
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 2,4% 200000 0,98 EUR 197 354 197 354 29/11/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 2,4% 200000 0,98 EUR 199 261 199 261 29/11/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 2,4% 200000 0,97 EUR 197 246 197 246 29/11/2023
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,8% 150000 0,94 EUR 143 931 143 931 29/11/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 3,3% 300000 0,99 USD 297 028 270 874 22/11/2023
AALBERTS 0,3% 725 36,31 EUR 26 325 26 325 29/11/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 611 167,20 EUR 102 159 102 159 29/11/2023
Bouw
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 2,3% 200000 0,95 EUR 190 659 190 659 29/11/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 3,7% 300000 0,98 EUR 298 435 298 435 29/11/2023
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,7% 150000 0,94 EUR 141 054 141 054 29/11/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 3,6% 300000 0,98 EUR 296 254 296 254 29/11/2023
Technologie
EUR NOKIA 2% 11.03.19-26 2,0% 170000 0,95 EUR 164 768 164 768 29/11/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 2,0% 200000 0,82 EUR 163 409 163 409 29/11/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 2,3% 200000 0,99 USD 201 151 183 440 29/11/2023
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 304 333,34 USD 101 335 92 413 29/11/2023
ADOBE 1,3% 189 617,39 USD 116 687 106 412 29/11/2023
ALPHABET INC class C 1,7% 1127 136,40 USD 153 723 140 188 29/11/2023
APPLE COMPUTER 1,2% 569 189,37 USD 107 752 98 264 29/11/2023
ASML HOLDING 1,2% 152 629,20 EUR 95 638 95 638 29/11/2023
ASSA ABLOY AB -B- 1,2% 4195 268,40 SEK 1 125 938 98 947 29/11/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,2% 720 146,17 USD 105 242 95 976 29/11/2023
CISCO SYSTEMS 0,7% 1363 48,05 USD 65 492 59 726 29/11/2023
FORTINET 0,4% 600 53,60 USD 32 160 29 328 29/11/2023
MASTERCARD 0,6% 123 409,82 USD 50 408 45 969 29/11/2023
MICROSOFT 1,8% 431 378,85 USD 163 284 148 907 29/11/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 650 98,88 USD 64 272 58 613 29/11/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 156 173,36 USD 27 044 24 663 29/11/2023
VISA 0,6% 205 254,23 USD 52 117 47 528 29/11/2023
Overheid
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 4,4% 400000 0,90 EUR 358 120 358 120 27/11/2023
EUR EIB 06.11.14-15.07.24 FRN 6,2% 500000 1,00 EUR 500 450 500 450 29/11/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 2,4% 200000 0,98 EUR 198 508 198 508 29/11/2023
NEWMONT CORPORATION 0,4% 876 40,38 USD 35 373 32 258 29/11/2023
Transport/Vervoer
EUR VOLKSWAGEN 0.25% 31.01.22-25 2,4% 200000 0,96 EUR 192 115 192 115 29/11/2023
UNION PACIFIC CORP 0,6% 258 221,47 USD 57 139 52 108 29/11/2023
Farmacie/Medical
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,6% 150000 0,96 USD 146 956 134 017 29/11/2023
DANAHER 0,7% 287 222,52 USD 63 863 58 240 29/11/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 0,9% 1407 52,82 EUR 74 318 74 318 29/11/2023
MEDTRONIC 0,7% 798 78,86 USD 62 930 57 389 29/11/2023
NOVO NORDISK 0,6% 568 687,90 DKK 390 727 52 397 28/11/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,5% 175 236,40 CHF 41 370 43 099 29/11/2023
SONOVA HOLDING 0,6% 178 251,80 CHF 44 820 46 694 29/11/2023
Consumptie/Luxe
eur steilmann 7% 09.03.15-17 0,0% 50000 0,01 EUR 295 295 16/01/2023
eur steilmman 7% 23.09.14-18 0,0% 50000 0,00 EUR 115 115 09/06/2023
BOOKING HOLDINGS 1,2% 33 3 126,29 USD 103 168 94 084 29/11/2023
KERING (EX-PPR) 0,6% 128 391,00 EUR 50 048 50 048 29/11/2023
LVMH 1,4% 167 690,50 EUR 115 314 115 314 29/11/2023
MONCLER 0,6% 879 51,02 EUR 44 847 44 847 29/11/2023
Voeding
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 3,7% 300000 0,99 EUR 300 939 300 939 29/11/2023
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 1648 57,18 EUR 94 233 94 233 29/11/2023
BARRY CALLEBAUT 0,3% 18 1 453,00 CHF 26 154 27 247 29/11/2023
COCA COLA CO 0,3% 517 58,23 USD 30 105 27 454 29/11/2023
NESTLE SA 0,3% 260 99,13 CHF 25 774 26 851 29/11/2023
Aandelenfonds
H2O ALLEGRO SP-IC 0,0% 10 0,00 EUR 0 0 29/09/2023
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 191 150,10 EUR 28 669 28 669 29/11/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 380 358,69 USD 136 302 124 301 29/11/2023
EXOR NV 1,8% 1617 88,40 EUR 142 943 142 943 29/11/2023
SOFINA 0,5% 212 202,60 EUR 42 951 42 951 29/11/2023
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2023 30,31 USD 61 317 55 918 29/11/2023
KBC GROEP 0,5% 758 52,48 EUR 39 780 39 780 29/11/2023
MOODY'S CORP 1,2% 301 361,89 USD 108 929 99 338 29/11/2023

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

2%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt.

Swing PricingMaximum 4%

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  1,4% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,5%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding

 / 

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

 • De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen zal u minder betalen, dit kunt u navragen bij uw financiële adviseur. 
 • De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
 • Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging.

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be

Niet beschikbaar.

KID - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse V kap

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 10 maart 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse V kap

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse V

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse V

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • Belastingwetgeving: Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving in België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw specifiek statuut en kan wijzigen. Voor meer details raden wij u aan zich te informeren bij prof. adviseurs.
 • Aansprakelijkheidsverklaring: Dierickx Leys Fund III kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de bevek is.
 • Specifieke Informatie: Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de bevek Dierickx Leys Fund III. Het prospectus en de (half)jaarverslagen worden voor de volledige bevek opgesteld. Dierickx Leys Fund III is een bevek naar Belgisch recht met verschillende compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de ICBE-richtlijn. Om de beleggers te beschermen zijn de activa en passiva van elk compartiment van de bevek wettelijk gescheiden van deze van andere compartimenten.
 • Fondsinformatie: Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw aandelen om te ruilen voor aandelen in een ander compartiment. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus die u kan bekomen via www.dierickxleys.be.
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Het is noodzakelijk voor de niet-professionele cliënt om de documenten (het prospectus en de essentiële informatie voor de belegger) door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer