Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse IC Kapitalisatie Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE)

Fondsbeschrijving

Low Volatility Equity belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, veel verhandelde aandelen worden belegd zonder zich te beperken tot een bepaalde sector. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het risico op daling van deze aandelen, waarbij aandelen met een groter dalingsrisico worden vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 0,38%
1 jaar -3,41%
2 jaar -3,19%
3 jaar 2,68%
5 jaar 3,95%
Rendement sinds oprichting 6,95%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 4,10 per 30/06/22
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,39 per 30/06/22

Bekijk samenstelling

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.

 • De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling kan in de tijd variëren.
 • Het fonds behoort tot categorie 4 omdat de waarde ervan onderhevig is aan middelgrote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies middelgroot kunnen zijn.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

 • Renterisico: er wordt belegd in obligaties. De waarde van obligaties hangt af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente.
 • Kredietrisico: er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.
 • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in aandelen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
 • Inflatierisico: de koopkracht van de belegde euro en daarmee van de belegging kan afnemen door geldontwaarding.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 4%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 0,86%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 juli 2012
Eindvervaldag geen
Categorie aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Investeringspolitiek

 • Low Volatility Equity belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, veel verhandelde aandelen worden belegd zonder zich te beperken tot een bepaalde sector. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het risico op daling van deze aandelen, waarbij aandelen met een groter dalingsrisico worden vermeden.
 • Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement.
 • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds is 50% MSCI Europe Minimum Volatility Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) +50% MSCI USA Minimum Volatility Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze indexen worden enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark. 
 • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
 • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fondskopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
 • Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Klasse IC staat open voor institutionele of professionele beleggers die voor minstens € 100.000 inschrijven.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,3% 11 884 693
Rek courant 1,7% 207 955
Totaal in EUR 100,0% 12 092 648

     

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9120 0 0 6 443 302 5 875 971 48,6%
EUR 207 955 0 2 642 426 2 850 381 23,6%
CHF 1,0444 0 0 2 318 893 2 421 851 20,0%
GBP 1,1575 0 0 608 721 704 594 5,8%
NOK 0,0855 0 0 2 805 272 239 851 2,0%
Totaal in EUR 12 092 648

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Distributie 5,8% 693 080
Media 4,2% 499 683
Voeding 15,9% 1 885 802
Consumptie/Luxe 6,0% 714 047
Farmacie/Medical 19,9% 2 363 819
Diensten 4,0% 477 801
Holdings 6,0% 707 509
Energie 7,9% 941 445
Financieel 2,0% 237 232
Vastgoedontwikkelaars 8,3% 983 646
Industrie 5,9% 703 913
Nutssector 6,0% 710 999
Telecomoperatoren 8,1% 965 715
Totaal in EUR 11 884 693

Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2023

Kapitalisatie 2129.42 EUR

Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse IC Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

  

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
MCDONALDS CORP 1,9% 922 280,38 USD 258 510 235 749 29/11/2023
WALMART 1,9% 1603 156,08 USD 250 196 228 167 29/11/2023
YUM! BRANDS 1,9% 2002 125,52 USD 251 291 229 165 29/11/2023
Media
ELISA OYJ 1,9% 5411 41,44 EUR 224 232 224 232 29/11/2023
ELISA OYJ 0,1% 334 41,44 EUR 13 841 13 841 29/11/2023
RELX PLC 2,2% 7430 35,21 EUR 261 610 261 610 29/11/2023
Voeding
BARRY CALLEBAUT 2,0% 156 1 453,00 CHF 226 668 236 732 29/11/2023
COCA COLA CO 1,9% 4353 58,23 USD 253 475 231 157 29/11/2023
CONSTELLATION BRANDS 2,0% 1096 237,95 USD 260 793 237 830 29/11/2023
DIAGEO PLC 1,9% 7121 27,40 GBP 195 115 225 846 29/11/2023
KEURIG DR PEPPER 2,0% 8312 31,73 USD 263 740 240 518 29/11/2023
MONDELEZ 2,0% 3738 70,44 USD 263 305 240 121 29/11/2023
NESTLE SA 1,9% 2276 99,13 CHF 225 620 235 637 29/11/2023
PEPSICO 2,0% 1561 167,16 USD 260 937 237 961 29/11/2023
Consumptie/Luxe
BEIERSDORF 2,0% 1858 128,85 EUR 239 403 239 403 29/11/2023
PROCTER & GAMBLE 2,0% 1716 151,13 USD 259 339 236 504 29/11/2023
RECKITT BENCKISER GROUP 2,0% 3817 53,90 GBP 205 736 238 140 29/11/2023
Farmacie/Medical
ABBVIE 1,9% 1849 138,50 USD 256 087 233 538 29/11/2023
AMERISOURCEBERGEN CORP 2,0% 1351 199,52 USD 269 552 245 818 29/11/2023
AMGEN 2,2% 1092 266,60 USD 291 127 265 494 29/11/2023
BECTON DICKINSON 1,9% 1053 235,69 USD 248 182 226 329 29/11/2023
BRISTOL MYERS 1,7% 4495 48,72 USD 218 996 199 714 29/11/2023
COLGATE PALMOLIVE 2,0% 3326 77,88 USD 259 029 236 221 29/11/2023
GALENICA AG 2,0% 3267 72,15 CHF 235 714 246 180 29/11/2023
KIMBERLY CLARK CORP 1,9% 2103 121,77 USD 256 082 233 534 29/11/2023
NOVARTIS REG 2,0% 2764 84,84 CHF 234 498 244 909 29/11/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,9% 940 236,40 CHF 222 216 232 082 29/11/2023
Diensten
ORKLA ASA 2,0% 35101 79,92 NOK 2 805 272 239 851 29/11/2023
SGS LTD 2,0% 3059 74,48 CHF 227 834 237 950 29/11/2023
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 1,9% 1568 150,10 EUR 235 357 235 357 29/11/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,9% 718 358,69 USD 257 539 234 863 29/11/2023
GBL 2,0% 3282 72,30 EUR 237 289 237 289 29/11/2023
Energie
CENTERPOINT ENERGY 2,0% 9437 27,89 USD 263 198 240 023 29/11/2023
PPL CORPORATION 1,9% 9674 26,03 USD 251 814 229 642 29/11/2023
RED ELECTRA CORP 2,0% 15401 15,33 EUR 236 097 236 097 29/11/2023
SNAM RETE GAS 1,9% 51696 4,56 EUR 235 682 235 682 29/11/2023
Financieel
MARSH & MCLENNAN COS 2,0% 1325 196,33 USD 260 137 237 232 29/11/2023
Vastgoedontwikkelaars
ALLREAL HOLDING 2,0% 1580 146,20 CHF 230 996 241 252 29/11/2023
PSP SWISS PROPERTY AG-REG 2,2% 2179 114,50 CHF 249 496 260 573 29/11/2023
REALTY INCOME CORPORATION 1,9% 4727 53,67 USD 253 698 231 360 29/11/2023
SWISS PRIME SITE 2,1% 2747 87,30 CHF 239 813 250 461 29/11/2023
Industrie
REPUBLIC SERVICES 2,0% 1622 159,93 USD 259 406 236 566 29/11/2023
VISCOFAN 1,9% 4146 55,30 EUR 229 274 229 274 29/11/2023
WASTE MANAGEMENT COM 2,0% 1538 169,74 USD 261 060 238 074 29/11/2023
Nutssector
CONSOLIDATED EDISON 1,9% 2833 89,94 USD 254 800 232 365 29/11/2023
NATIONAL GRID 2,0% 20270 10,26 GBP 207 869 240 608 29/11/2023
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GRP 2,0% 4124 63,29 USD 261 008 238 026 29/11/2023
Telecomoperatoren
DEUTSCHE TELEKOM 2,1% 11396 22,00 EUR 250 655 250 655 30/11/2023
KPN 2,0% 76882 3,17 EUR 243 716 243 716 29/11/2023
ORANGE 1,9% 20898 11,26 EUR 235 270 235 270 29/11/2023
SWISSCOM 2,0% 442 511,40 CHF 226 039 236 075 29/11/2023

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Goede prestaties

Elke dag gaan onze beheerders de uitdaging aan om voor u een goede return te behalen in verhouding tot uw beleggingsprofiel. Op basis van een doorgedreven fundamentele analyse van zowel aandelen als obligaties slaagt het discretionair beheer van Dierickx Leys Private Bank erin om zeer goede prestaties neer te zetten. Op eenvoudig verzoek kunnen wij u steeds een overzicht van de historische rendementen voorleggen.

Een vaste contactpersoon

Dierickx Leys Private Bank gaat steeds een langetermijnrelatie aan met de cliënt. We vinden het dan ook zeer belangrijk dat u terecht kunt bij een vaste contactpersoon die u ondersteunt bij de keuze van het beleggingsmandaat en die u op de hoogte houdt over de portefeuille.

Transparant

Transparantie is vandaag de dag een buzzwoord dat te pas, maar meestal te onpas gebruikt wordt. Dierickx Leys Private Bank draagt transparantie hoog in het vaandel. De kostenstructuur is eenvoudig en duidelijk. Er zijn geen verborgen kosten, laat staan een opeenstapeling van kosten. Ook in de selectie van effecten behouden we onze transparantie. We beleggen rechtstreeks in individuele aandelen en obligaties en mijden complexe financiële producten.

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

 • De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen zal u minder betalen, dit kunt u navragen bij uw financiële adviseur. 
 • De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
 • Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging.

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be

Niet beschikbaar.

KID - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse IC

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 10 maart 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse IC

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse IC

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse IC

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • Belastingwetgeving: Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving in België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw specifiek statuut en kan wijzigen. Voor meer details raden wij u aan zich te informeren bij prof. adviseurs.
 • Aansprakelijkheidsverklaring: Dierickx Leys Fund III kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de bevek is.
 • Specifieke Informatie: Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de bevek Dierickx Leys Fund III. Het prospectus en de (half)jaarverslagen worden voor de volledige bevek opgesteld. Dierickx Leys Fund III is een bevek naar Belgisch recht met verschillende compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de ICBE-richtlijn. Om de beleggers te beschermen zijn de activa en passiva van elk compartiment van de bevek wettelijk gescheiden van deze van andere compartimenten.
 • Fondsinformatie: Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw aandelen om te ruilen voor aandelen in een ander compartiment. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus die u kan bekomen via www.dierickxleys.be.
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Het is noodzakelijk voor de niet-professionele cliënt om de documenten (het prospectus en de essentiële informatie voor de belegger) door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer