Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse IC Kapitalisatie Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE)

Fondsbeschrijving

Low Volatility Equity belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, veel verhandelde aandelen worden belegd zonder zich te beperken tot een bepaalde sector. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het risico op daling van deze aandelen, waarbij aandelen met een groter dalingsrisico worden vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 16/05/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 6,43%
1 jaar 2,93%
2 jaar -0,63%
3 jaar 4,78%
5 jaar 3,53%
Rendement sinds oprichting 7,32%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 4,10 per 30/06/22
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,39 per 30/06/22

Bekijk samenstelling

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.

 • De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling kan in de tijd variëren.
 • Het fonds behoort tot categorie 4 omdat de waarde ervan onderhevig is aan middelgrote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies middelgroot kunnen zijn.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

 • Renterisico: er wordt belegd in obligaties. De waarde van obligaties hangt af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente.
 • Kredietrisico: er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.
 • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in aandelen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
 • Inflatierisico: de koopkracht van de belegde euro en daarmee van de belegging kan afnemen door geldontwaarding.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 4%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 0,86%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 juli 2012
Eindvervaldag geen
Categorie aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Investeringspolitiek

 • Low Volatility Equity belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, veel verhandelde aandelen worden belegd zonder zich te beperken tot een bepaalde sector. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het risico op daling van deze aandelen, waarbij aandelen met een groter dalingsrisico worden vermeden.
 • Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement.
 • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds is 50% MSCI Europe Minimum Volatility Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) +50% MSCI USA Minimum Volatility Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze indexen worden enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark. 
 • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
 • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fondskopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
 • Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Klasse IC staat open voor institutionele of professionele beleggers die voor minstens € 100.000 inschrijven.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,2% 8 497 889
Rek courant 0,8% 68 566
Totaal in EUR 100,0% 8 566 456

     

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 68 566 0 2 411 027 2 479 593 28,9%
GBP 1,1703 0 0 445 286 521 118 6,1%
USD 0,9203 0 0 4 591 918 4 225 943 49,3%
CHF 1,0119 0 0 1 324 045 1 339 801 15,6%
Totaal in EUR 8 566 456

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Bouw 4,0% 341 767
Distributie 5,8% 493 292
Media 3,9% 335 079
Voeding 18,7% 1 585 889
Consumptie/Luxe 6,1% 518 384
Farmacie/Medical 17,7% 1 506 178
Holdings 6,1% 517 621
Energie 4,2% 354 663
Financieel 6,0% 513 344
Vastgoedontwikkelaars 6,0% 512 638
Industrie 5,9% 498 358
Technologie 3,7% 314 411
Nutssector 4,1% 344 394
Telecomoperatoren 7,8% 661 869
Totaal in EUR 8 497 889

Huidige netto inventariswaarde op 16/05/2024

Kapitalisatie 2291.68 EUR

Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse IC Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

  

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Bouw
BOUYGUES ACT 2,0% 4850 35,59 EUR 172 612 172 612 21/05/2024
VINCI 2,0% 1469 115,15 EUR 169 155 169 155 21/05/2024
Distributie
BUNZL 2,0% 4800 30,42 GBP 146 016 170 882 21/05/2024
MCDONALDS CORP 1,8% 642 267,87 USD 171 973 158 266 20/05/2024
YUM! BRANDS 1,9% 1277 139,67 USD 178 359 164 143 20/05/2024
Media
ELISA OYJ 1,9% 3960 42,02 EUR 166 399 166 399 21/05/2024
RELX PLC 2,0% 4167 40,48 EUR 168 680 168 680 21/05/2024
Voeding
BARRY CALLEBAUT 2,2% 116 1 612,00 CHF 186 992 189 217 21/05/2024
COCA COLA CO 2,0% 3049 62,57 USD 190 776 175 571 20/05/2024
CONSTELLATION BRANDS 1,9% 707 250,56 USD 177 146 163 027 20/05/2024
DANONE 2,0% 2927 59,94 EUR 175 444 175 444 21/05/2024
KEURIG DR PEPPER 2,1% 5877 33,68 USD 197 937 182 162 20/05/2024
MONDELEZ 2,0% 2595 70,27 USD 182 351 167 817 20/05/2024
NESTLE SA 1,9% 1708 96,62 CHF 165 027 166 991 17/05/2024
PEPSICO 2,1% 1094 180,31 USD 197 259 181 538 20/05/2024
UNILEVER PLC 2,1% 3695 49,83 EUR 184 122 184 122 21/05/2024
Consumptie/Luxe
BEIERSDORF 2,1% 1209 145,65 EUR 176 091 176 091 21/05/2024
HENKEL Sta-Akt. nom.5 DEM 2,0% 2302 74,85 EUR 172 305 172 305 21/05/2024
PROCTER & GAMBLE 2,0% 1104 167,31 USD 184 710 169 989 20/05/2024
Farmacie/Medical
ABBVIE 1,8% 1043 164,56 USD 171 636 157 957 20/05/2024
AMERISOURCEBERGEN CORP 1,8% 746 221,00 USD 164 866 151 726 20/05/2024
AMGEN 2,0% 587 314,54 USD 184 635 169 920 20/05/2024
COLGATE PALMOLIVE 2,0% 2004 94,39 USD 189 158 174 082 20/05/2024
GALENICA AG 1,9% 2270 70,60 CHF 160 262 162 169 21/05/2024
KIMBERLY CLARK CORP 2,1% 1489 133,62 USD 198 960 183 103 20/05/2024
MERCK & CO INC 2,0% 1440 130,99 USD 188 626 173 592 20/05/2024
NOVARTIS REG 2,0% 1848 93,56 CHF 172 899 174 956 21/05/2024
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,9% 665 235,80 CHF 156 807 158 673 21/05/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 2,0% 1000 168,60 EUR 168 600 168 600 21/05/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 460 413,00 USD 189 980 174 839 20/05/2024
GBL 2,0% 2455 70,95 EUR 174 182 174 182 21/05/2024
Energie
PPL CORPORATION 2,1% 6475 29,61 USD 191 725 176 444 20/05/2024
RED ELECTRA CORP 2,1% 10691 16,67 EUR 178 219 178 219 20/05/2024
Financieel
CBOE GLOBAL MARKETS 2,0% 1012 182,70 USD 184 892 170 157 20/05/2024
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 2,1% 1621 93,44 GBP 151 466 177 261 21/05/2024
MARSH & MCLENNAN COS 1,9% 862 209,16 USD 180 296 165 926 20/05/2024
Vastgoedontwikkelaars
PSP SWISS PROPERTY AG-REG 1,9% 1423 113,70 CHF 161 795 163 720 21/05/2024
REALTY INCOME CORPORATION 2,1% 3587 54,98 USD 197 213 181 495 20/05/2024
SWISS PRIME SITE 2,0% 1934 85,55 CHF 165 454 167 423 17/05/2024
Industrie
AMETEK 2,0% 1084 168,60 USD 182 762 168 196 20/05/2024
REPUBLIC SERVICES 1,9% 965 185,98 USD 179 471 165 167 20/05/2024
WASTE MANAGEMENT COM 1,9% 860 208,47 USD 179 284 164 995 20/05/2024
Technologie
IBM 1,8% 972 169,92 USD 165 162 151 999 20/05/2024
ROPER TECHNOLOGIES 1,9% 323 546,37 USD 176 478 162 412 20/05/2024
Nutssector
CONSOLIDATED EDISON 2,0% 1930 96,51 USD 186 264 171 419 20/05/2024
NATIONAL GRID 2,0% 13185 11,21 GBP 147 804 172 975 21/05/2024
Telecomoperatoren
DEUTSCHE TELEKOM 1,9% 7482 22,13 EUR 165 577 165 577 21/05/2024
KPN 2,0% 49505 3,44 EUR 170 347 170 347 21/05/2024
ORANGE 2,0% 15632 10,83 EUR 169 295 169 295 21/05/2024
SWISSCOM 1,8% 309 501,00 CHF 154 809 156 651 21/05/2024

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Goede prestaties

Elke dag gaan onze beheerders de uitdaging aan om voor u een goede return te behalen in verhouding tot uw beleggingsprofiel. Op basis van een doorgedreven fundamentele analyse van zowel aandelen als obligaties slaagt het discretionair beheer van Dierickx Leys Private Bank erin om zeer goede prestaties neer te zetten. Op eenvoudig verzoek kunnen wij u steeds een overzicht van de historische rendementen voorleggen.

Een vaste contactpersoon

Dierickx Leys Private Bank gaat steeds een langetermijnrelatie aan met de cliënt. We vinden het dan ook zeer belangrijk dat u terecht kunt bij een vaste contactpersoon die u ondersteunt bij de keuze van het beleggingsmandaat en die u op de hoogte houdt over de portefeuille.

Transparant

Transparantie is vandaag de dag een buzzwoord dat te pas, maar meestal te onpas gebruikt wordt. Dierickx Leys Private Bank draagt transparantie hoog in het vaandel. De kostenstructuur is eenvoudig en duidelijk. Er zijn geen verborgen kosten, laat staan een opeenstapeling van kosten. Ook in de selectie van effecten behouden we onze transparantie. We beleggen rechtstreeks in individuele aandelen en obligaties en mijden complexe financiële producten.

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

 • De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen zal u minder betalen, dit kunt u navragen bij uw financiële adviseur. 
 • De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
 • Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging.

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be

Niet beschikbaar.

KID - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse IC

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse IC

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse IC

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse IC

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • Belastingwetgeving: Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving in België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw specifiek statuut en kan wijzigen. Voor meer details raden wij u aan zich te informeren bij prof. adviseurs.
 • Aansprakelijkheidsverklaring: Dierickx Leys Fund III kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de bevek is.
 • Specifieke Informatie: Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de bevek Dierickx Leys Fund III. Het prospectus en de (half)jaarverslagen worden voor de volledige bevek opgesteld. Dierickx Leys Fund III is een bevek naar Belgisch recht met verschillende compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de ICBE-richtlijn. Om de beleggers te beschermen zijn de activa en passiva van elk compartiment van de bevek wettelijk gescheiden van deze van andere compartimenten.
 • Fondsinformatie: Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw aandelen om te ruilen voor aandelen in een ander compartiment. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus die u kan bekomen via www.dierickxleys.be.
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Het is noodzakelijk voor de niet-professionele cliënt om de documenten (het prospectus en de essentiële informatie voor de belegger) door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer