Dierickx Leys Fund III Equities DBI Klasse V Kapitalisatie Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE)

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren door te investeren in aandelen die noteren op erkende beurzen in Europa en de Verenigde Staten. Het fonds focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 29/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 10,71%
1 jaar 6,23%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 1,66%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) /
Sharpe Ratio (3 jaar) /

Bekijk samenstelling

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.

 • De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling kan in de tijd variëren.
 • Het fonds behoort tot categorie 5 omdat de waarde ervan onderhevig is aan vrij grote grote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies groot kunnen zijn.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

 • Renterisico: er wordt belegd in obligaties. De waarde van obligaties hangt af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente.
 • Kredietrisico: er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.
 • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in aandelen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
 • Inflatierisico: de koopkracht van de belegde euro en daarmee van de belegging kan afnemen door geldontwaarding.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 1,34%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 23 augustus 2018
Eindvervaldag geen
Categorie aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Investeringspolitiek

 • De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren door te investeren in aandelen die noteren op erkende beurzen in Europa en de Verenigde Staten. Het fonds focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment.
 • De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De aandelen waarin belegd wordt kennen geen beperking naar sector. Het betreffen aandelen met een grote marktkapitalisatie.
 • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds bestaat voor 50% Morningstar Developed Markets Europe Large-Mid Cap Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) +50% Morningstar US Large Cap Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark.
 • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
 • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
 • Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen. Klasse V staat enkel open voor verzekeringsondernemingen in de zin van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 101,9% 6 801 750
Rek courant -1,9% -129 871
Totaal in EUR 100,0% 6 671 879

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR -129 871 0 2 422 880 2 293 009 34,4%
USD 0,9217 0 0 4 133 089 3 809 674 57,1%
DKK 0,1341 0 0 923 624 123 858 1,9%
SEK 0,0880 0 0 5 059 792 445 338 6,7%
Totaal in EUR 6 671 879

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,6% 106 428
Transport/Vervoer 1,9% 128 386
Distributie 4,0% 272 088
Voeding 4,3% 289 839
Consumptie/Luxe 10,5% 715 598
Farmacie/Medical 8,5% 577 181
Holdings 17,0% 1 157 269
Financieel 7,1% 479 633
Industrie 4,5% 309 077
Technologie 39,5% 2 688 437
Staal/Non-ferro 1,1% 77 813
Totaal in EUR 6 801 750

1116.31 EUR Huidige netto inventariswaarde op 29/11/2023

Kapitalisatie 1116.31 EUR

Dierickx Leys Fund III Equities DBI Klasse V Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,6% 980 108,60 EUR 106 428 106 428 01/12/2023
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,9% 602 231,37 USD 139 285 128 386 01/12/2023
Distributie
AMAZON COM 1,2% 609 147,03 USD 89 541 82 535 01/12/2023
CVS HEALTH CORP 2,8% 3003 68,48 USD 205 645 189 554 01/12/2023
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,4% 3853 58,25 EUR 224 437 224 437 01/12/2023
COCA COLA CO 1,0% 1210 58,64 USD 70 954 65 402 01/12/2023
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 76 3 159,56 USD 240 127 221 337 01/12/2023
KERING (EX-PPR) 1,8% 299 392,90 EUR 117 477 117 477 01/12/2023
LVMH 4,1% 390 699,20 EUR 272 688 272 688 01/12/2023
MONCLER 1,6% 2054 50,68 EUR 104 097 104 097 01/12/2023
Farmacie/Medical
DANAHER 2,1% 670 223,48 USD 149 732 138 015 01/12/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 2,7% 3301 53,84 EUR 177 726 177 726 01/12/2023
MEDTRONIC 2,1% 1866 79,99 USD 149 261 137 582 01/12/2023
NOVO NORDISK 1,9% 1328 695,50 DKK 923 624 123 858 30/11/2023
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 1,0% 448 152,30 EUR 68 230 68 230 01/12/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 889 357,07 USD 317 435 292 596 01/12/2023
BREDERODE 2,0% 1474 91,40 EUR 134 724 134 724 01/12/2023
EXOR NV 5,1% 3769 89,92 EUR 338 908 338 908 01/12/2023
INVESTOR AB-B 3,2% 11153 217,80 SEK 2 429 123 213 799 30/11/2023
SOFINA 1,6% 537 203,00 EUR 109 011 109 011 01/12/2023
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 4728 30,96 USD 146 379 134 925 01/12/2023
KBC ANCORA 1,6% 2803 37,20 EUR 104 272 104 272 01/12/2023
MOODY'S CORP 3,6% 703 371,05 USD 260 848 240 437 01/12/2023
Industrie
AALBERTS 1,0% 1848 36,50 EUR 67 452 67 452 01/12/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,6% 1423 169,80 EUR 241 625 241 625 01/12/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,3% 710 338,06 USD 240 023 221 241 01/12/2023
ADOBE 3,7% 441 612,47 USD 270 099 248 964 01/12/2023
ALPHABET INC class C 4,8% 2632 133,32 USD 350 898 323 440 01/12/2023
APPLE COMPUTER 3,5% 1329 191,24 USD 254 158 234 270 01/12/2023
ASML HOLDING 3,4% 356 637,50 EUR 226 950 226 950 01/12/2023
ASSA ABLOY AB -B- 3,5% 9794 268,60 SEK 2 630 668 231 538 01/12/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,4% 1684 145,83 USD 245 578 226 361 01/12/2023
CISCO SYSTEMS 2,1% 3185 48,47 USD 154 377 142 297 01/12/2023
FORTINET 1,1% 1451 52,49 USD 76 163 70 203 01/12/2023
MASTERCARD 1,6% 288 414,36 USD 119 336 109 998 01/12/2023
MELEXIS 1,9% 1524 84,55 EUR 128 854 128 854 01/12/2023
MICROSOFT 5,2% 1007 374,51 USD 377 132 347 621 01/12/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 375 178,84 USD 67 065 61 817 01/12/2023
VISA 1,7% 486 256,45 USD 124 635 114 882 01/12/2023
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,2% 2049 41,20 USD 84 419 77 813 01/12/2023

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

1%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten    2% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,9%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht.

Prestatievergoeding

De prestatievergoeding bedraagt jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar.
Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

 • De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen zal u minder betalen, dit kunt u navragen bij uw financiële adviseur. 
 • De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
 • Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging.

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be

Niet beschikbaar.

KID - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse V kap

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 10 maart 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse V kap

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse V

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse V

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • Belastingwetgeving: Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving in België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw specifiek statuut en kan wijzigen. Voor meer details raden wij u aan zich te informeren bij prof. adviseurs.
 • Aansprakelijkheidsverklaring: Dierickx Leys Fund III kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de bevek is.
 • Specifieke Informatie: Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de bevek Dierickx Leys Fund III. Het prospectus en de (half)jaarverslagen worden voor de volledige bevek opgesteld. Dierickx Leys Fund III is een bevek naar Belgisch recht met verschillende compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de ICBE-richtlijn. Om de beleggers te beschermen zijn de activa en passiva van elk compartiment van de bevek wettelijk gescheiden van deze van andere compartimenten.
 • Fondsinformatie: Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw aandelen om te ruilen voor aandelen in een ander compartiment. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus die u kan bekomen via www.dierickxleys.be.
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Het is noodzakelijk voor de niet-professionele cliënt om de documenten (het prospectus en de essentiële informatie voor de belegger) door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer