Dierickx Leys Fund III Equities DBI Klasse V Kapitalisatie Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE)

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren door te investeren in aandelen die noteren op erkende beurzen in Europa en de Verenigde Staten. Het fonds focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 16/05/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 7,10%
1 jaar 18,03%
2 jaar 7,53%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 7,50%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) /
Sharpe Ratio (3 jaar) /

Bekijk samenstelling

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.

 • De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling kan in de tijd variëren.
 • Het fonds behoort tot categorie 5 omdat de waarde ervan onderhevig is aan vrij grote grote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies groot kunnen zijn.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

 • Renterisico: er wordt belegd in obligaties. De waarde van obligaties hangt af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente.
 • Kredietrisico: er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.
 • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in aandelen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
 • Inflatierisico: de koopkracht van de belegde euro en daarmee van de belegging kan afnemen door geldontwaarding.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 1,34%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 23 augustus 2018
Eindvervaldag geen
Categorie aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Investeringspolitiek

 • De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren door te investeren in aandelen die noteren op erkende beurzen in Europa en de Verenigde Staten. Het fonds focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment.
 • De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De aandelen waarin belegd wordt kennen geen beperking naar sector. Het betreffen aandelen met een grote marktkapitalisatie.
 • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds bestaat voor 50% Morningstar Developed Markets Europe Large-Mid Cap Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) +50% Morningstar US Large Cap Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark.
 • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
 • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
 • Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen. Klasse V staat enkel open voor verzekeringsondernemingen in de zin van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,7% 5 507 683
Rek courant 3,3% 185 139
Totaal in EUR 100,0% 5 692 823

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9203 0 0 3 419 166 3 146 659 55,3%
EUR 185 139 0 1 870 566 2 055 705 36,1%
DKK 0,1340 0 0 854 474 114 500 2,0%
SEK 0,0863 0 0 4 354 904 375 959 6,6%
Totaal in EUR 5 692 823

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 92 650
Distributie 3,3% 179 620
Voeding 5,3% 293 004
Consumptie/Luxe 10,2% 560 431
Farmacie/Medical 10,8% 596 427
Holdings 17,5% 962 055
Financieel 7,2% 398 749
Industrie 5,0% 273 856
Technologie 38,0% 2 092 193
Staal/Non-ferro 1,1% 58 698
Totaal in EUR 5 507 683

1257.17 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/05/2024

Kapitalisatie 1257.17 EUR

Dierickx Leys Fund III Equities DBI Klasse V Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,6% 425 236,88 USD 100 674 92 650 21/05/2024
Distributie
AMAZON COM 2,0% 684 181,42 USD 124 091 114 201 21/05/2024
CVS HEALTH CORP 1,1% 1246 57,05 USD 71 084 65 419 21/05/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,9% 2713 61,12 EUR 165 819 165 819 21/05/2024
COCA COLA CO 0,9% 853 62,57 USD 53 372 49 118 20/05/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 405 209,45 USD 84 827 78 067 21/05/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 54 3 787,89 USD 204 546 188 244 21/05/2024
KERING 1,2% 211 333,75 EUR 70 421 70 421 21/05/2024
LVMH 3,7% 275 768,80 EUR 211 420 211 420 21/05/2024
MONCLER 1,6% 1446 62,48 EUR 90 346 90 346 21/05/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 472 267,11 USD 126 076 116 028 20/05/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,4% 2326 58,02 EUR 134 955 134 955 21/05/2024
MEDTRONIC 1,8% 1314 84,95 USD 111 624 102 728 21/05/2024
NOVO NORDISK 2,0% 936 912,90 DKK 854 474 114 500 21/05/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,3% 268 519,86 USD 139 321 128 217 21/05/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 315 168,80 EUR 53 172 53 172 21/05/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,2% 626 414,75 USD 259 634 238 941 21/05/2024
BREDERODE 2,1% 1038 113,20 EUR 117 502 117 502 21/05/2024
EXOR NV 4,8% 2653 104,00 EUR 275 912 275 912 21/05/2024
INVESTOR AB-B 3,4% 7854 283,30 SEK 2 225 038 192 088 20/05/2024
SOFINA 1,5% 379 222,80 EUR 84 441 84 441 21/05/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 3330 39,08 USD 130 120 119 749 21/05/2024
KBC ANCORA 1,6% 1973 46,35 EUR 91 449 91 449 21/05/2024
MOODY'S CORP 3,3% 495 411,71 USD 203 794 187 552 21/05/2024
Industrie
AALBERTS 0,8% 892 47,92 EUR 42 745 42 745 21/05/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,1% 1002 230,65 EUR 231 111 231 111 21/05/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,5% 502 305,62 USD 153 421 141 194 21/05/2024
ADOBE 2,2% 283 484,80 USD 137 197 126 262 21/05/2024
ALPHABET INC class C 4,0% 1381 178,92 USD 247 089 227 396 21/05/2024
APPLE COMPUTER 2,9% 937 192,34 USD 180 223 165 859 21/05/2024
ASML HOLDING 3,8% 252 850,00 EUR 214 200 214 200 21/05/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 6895 308,90 SEK 2 129 866 183 871 21/05/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 1187 151,03 USD 179 273 164 985 21/05/2024
CISCO SYSTEMS 1,7% 2243 46,89 USD 105 163 96 782 21/05/2024
FORTINET 1,0% 1022 62,34 USD 63 711 58 634 21/05/2024
MASTERCARD 1,5% 202 457,02 USD 92 318 84 960 21/05/2024
MELEXIS 1,5% 1073 81,15 EUR 87 074 87 074 21/05/2024
MICROSOFT 4,9% 710 425,34 USD 301 991 277 923 20/05/2024
PAYCHEX 1,3% 652 125,51 USD 81 829 75 307 21/05/2024
SALESFORCE 0,9% 189 284,88 USD 53 842 49 551 21/05/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 264 209,60 USD 55 334 50 924 21/05/2024
VISA 1,5% 343 276,47 USD 94 829 87 271 21/05/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,0% 1444 44,17 USD 63 781 58 698 21/05/2024

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

1%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  1,9% 
Transactiekosten 0,8%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht.

Prestatievergoeding

Er wordt voor het het compartiment een performance fee met een high-watermark gehanteerd. De prestatievergoeding bedraagt jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar.
Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

 • De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen zal u minder betalen, dit kunt u navragen bij uw financiële adviseur. 
 • De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
 • Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging.

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be

Niet beschikbaar.

KID - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse V

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse V kap

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse V

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse V

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • Belastingwetgeving: Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving in België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw specifiek statuut en kan wijzigen. Voor meer details raden wij u aan zich te informeren bij prof. adviseurs.
 • Aansprakelijkheidsverklaring: Dierickx Leys Fund III kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de bevek is.
 • Specifieke Informatie: Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de bevek Dierickx Leys Fund III. Het prospectus en de (half)jaarverslagen worden voor de volledige bevek opgesteld. Dierickx Leys Fund III is een bevek naar Belgisch recht met verschillende compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de ICBE-richtlijn. Om de beleggers te beschermen zijn de activa en passiva van elk compartiment van de bevek wettelijk gescheiden van deze van andere compartimenten.
 • Fondsinformatie: Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw aandelen om te ruilen voor aandelen in een ander compartiment. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus die u kan bekomen via www.dierickxleys.be.
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Het is noodzakelijk voor de niet-professionele cliënt om de documenten (het prospectus en de essentiële informatie voor de belegger) door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer