Dierickx Leys Fund III Equities DBI Klasse R Distributie Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE)

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren door te investeren in aandelen die noteren op erkende beurzen in Europa en de Verenigde Staten. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 5,02%
1 jaar 15,71%
2 jaar -3,63%
3 jaar -1,68%
5 jaar 2,98%
Rendement sinds oprichting 2,46%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 5,26 per 30/06/22
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,52 per 31/07/22

Bekijk samenstelling

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.

 • De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren.
 • Het fonds behoort tot categorie 5 omdat de waarde ervan onderhevig is aan vrij grote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies groot kunnen zijn.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

 • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in aandelen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 1,93%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 23 augustus 2018
Eindvervaldag geen
Categorie aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Investeringspolitiek

 • De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren door te investeren in aandelen die noteren op erkende beurzen in Europa en de Verenigde Staten. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Het fonds focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment.
 • De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De aandelen waarin belegd wordt kennen geen beperking naar sector. Het betreffen aandelen met een grote marktkapitalisatie.
 • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds bestaat voor 50% Morningstar Developed Markets Europe Large-Mid Cap Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) +50% Morningstar US Large Cap Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark.
 • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
 • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
 • Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,5% 5 724 903
Rek courant 0,5% 27 845
Totaal in EUR 100,0% 5 752 748

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9404 0 0 3 509 747 3 300 567 57,4%
EUR 27 845 0 1 932 438 1 960 283 34,1%
DKK 0,1341 0 0 856 261 114 782 2,0%
SEK 0,0862 0 0 4 373 372 377 116 6,6%
Totaal in EUR 5 752 748

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 98 589
Distributie 3,7% 212 976
Voeding 5,0% 283 920
Consumptie/Luxe 10,3% 592 510
Farmacie/Medical 10,4% 597 711
Holdings 17,1% 979 649
Financieel 7,0% 398 328
Industrie 4,6% 263 278
Technologie 39,1% 2 239 680
Staal/Non-ferro 1,0% 58 263
Totaal in EUR 5 724 903

Huidige netto inventariswaarde op 10/04/2024

Kapitalisatie 135.75 EUR
Distributie 114.25 EUR

Dierickx Leys Fund III Equities DBI Klasse R Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,7% 447 234,54 USD 104 837 98 589 12/04/2024
Distributie
AMAZON COM 2,2% 720 188,14 USD 135 461 127 387 12/04/2024
CVS HEALTH CORP 1,5% 1312 69,37 USD 91 013 85 589 12/04/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,8% 2856 55,54 EUR 158 622 158 622 12/04/2024
COCA COLA CO 0,9% 898 59,05 USD 53 027 49 867 11/04/2024
HERSHEY FOODS 1,3% 426 188,29 USD 80 212 75 431 12/04/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 57 3 578,34 USD 203 965 191 809 12/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,3% 222 349,10 EUR 77 500 77 500 12/04/2024
LVMH 3,9% 289 779,50 EUR 225 276 225 276 12/04/2024
MONCLER 1,7% 1522 64,34 EUR 97 925 97 925 12/04/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 497 241,79 USD 120 167 113 005 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 2448 60,10 EUR 147 125 147 125 12/04/2024
MEDTRONIC 1,8% 1383 81,24 USD 112 357 105 661 12/04/2024
NOVO NORDISK 2,0% 985 869,30 DKK 856 261 114 782 11/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,0% 282 441,71 USD 124 562 117 138 12/04/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 332 159,70 EUR 53 020 53 020 12/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 659 405,66 USD 267 330 251 397 12/04/2024
BREDERODE 2,1% 1093 112,00 EUR 122 416 122 416 12/04/2024
EXOR NV 4,9% 2793 100,60 EUR 280 976 280 976 12/04/2024
INVESTOR AB-B 3,2% 8267 260,10 SEK 2 150 247 185 416 11/04/2024
SOFINA 1,5% 399 216,60 EUR 86 423 86 423 12/04/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 3505 35,89 USD 125 777 118 281 12/04/2024
KBC ANCORA 1,6% 2077 45,25 EUR 93 984 93 984 12/04/2024
MOODY'S CORP 3,2% 521 379,76 USD 197 855 186 063 12/04/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 939 45,00 EUR 42 255 42 255 12/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,8% 1055 209,50 EUR 221 023 221 023 12/04/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,8% 528 318,78 USD 168 316 158 284 12/04/2024
ADOBE 2,3% 298 473,93 USD 141 230 132 812 12/04/2024
ALPHABET INC class C 3,8% 1454 161,31 USD 234 545 220 566 12/04/2024
APPLE COMPUTER 2,9% 986 178,05 USD 175 562 165 098 12/04/2024
ASML HOLDING 4,2% 265 907,20 EUR 240 408 240 408 12/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 7258 306,30 SEK 2 223 125 191 700 12/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 1249 162,50 USD 202 966 190 870 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,9% 2361 49,15 USD 116 043 109 127 12/04/2024
FORTINET 1,2% 1076 67,26 USD 72 372 68 058 12/04/2024
MASTERCARD 1,6% 213 467,83 USD 99 648 93 709 12/04/2024
MELEXIS 1,5% 1130 75,65 EUR 85 485 85 485 12/04/2024
MICROSOFT 5,2% 747 424,93 USD 317 419 298 501 12/04/2024
PAYCHEX 1,4% 686 124,24 USD 85 229 80 149 11/04/2024
SALESFORCE 1,0% 199 297,62 USD 59 226 55 697 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 278 211,19 USD 58 711 55 212 11/04/2024
VISA 1,6% 361 276,91 USD 99 963 94 005 12/04/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,0% 1520 40,76 USD 61 955 58 263 12/04/2024

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- en uittreden

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 1% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie.

Swing PricingMaximum 4%

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten    2% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,6%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding

10% (per jaar van de outperformance tov de benchmark die wordt beschreven in de rubriek "Doelstellingen en beleggingsbeleid". In het laatste jaar werd het fonds een prestatievergoeding van 0.0005% aangerekend) 

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

 • De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen zal u minder betalen, dit kunt u navragen bij uw financiële adviseur. 
 • De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
 • Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging.

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be

Niet beschikbaar.

KID - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 15 december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse R dis

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse R

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • Belastingwetgeving: Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving in België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw specifiek statuut en kan wijzigen. Voor meer details raden wij u aan zich te informeren bij prof. adviseurs.
 • Aansprakelijkheidsverklaring: Dierickx Leys Fund III kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de bevek is.
 • Specifieke Informatie: Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de bevek Dierickx Leys Fund III. Het prospectus en de (half)jaarverslagen worden voor de volledige bevek opgesteld. Dierickx Leys Fund III is een bevek naar Belgisch recht met verschillende compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de ICBE-richtlijn. Om de beleggers te beschermen zijn de activa en passiva van elk compartiment van de bevek wettelijk gescheiden van deze van andere compartimenten.
 • Fondsinformatie: Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw aandelen om te ruilen voor aandelen in een ander compartiment. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus die u kan bekomen via www.dierickxleys.be.
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Het is noodzakelijk voor de niet-professionele cliënt om de documenten (het prospectus en de essentiële informatie voor de belegger) door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer