Essentiële beleggersinformatie (KID) Opties

Hoe passen opties in een evenwichtige portefeuille ? Wat is 'margin' ? ...

Dierickx Leys Private Bank heeft ook op het gebied van afgeleide producten, zoals opties, een ruime kennis en expertise.

Neem contact op met onze optiespecialisten.

Werner peinzend half

Geen tweede uitstel … maar wel een gedoogbeleid tot 31 december 2019

Met deze boodschap kwam de FOD Financiën naar buiten. Als bestuurder van een vennootschap, vzw, stichting of burgerlijke maatschap krijgt u drie maanden extra tijd om uw UBO-registratie in orde te brengen.De FOD Financiën zal tot dan geen sancties opleggen aan overtreders bij een foutieve, onvolledige of ontbrekende registratie in het UBO-register. Vanaf 2020 kunnen de boetes oplopen tot 50.000 euro voor de bestuurders.