Het overmaken van gelden naar uw rekening bij onze bank

Voor het overmaken van gelden in euro ​​​​​​​naar uw rekening bij onze bank kunt u één van de hieronder vermelde rekeningnummers gebruiken. Vermeld in de mededeling wel duidelijk uw persoonlijk rekeningnummer bij onze bank en uw naam.

Voor het overmaken van vreemde valuta dient u vooraf onze financiële afdeling op de hoogte te stellen. Voor transfers vanuit buitenlandse rekeningen dient u voorafgaandelijk acceptatie aan te vragen aan onze afdeling compliance.

20190312__Dierickx Leys Private Bank_076_4497_HR 675 x 450

In Euro

  • BE92 2200 0018 3023 - GEBABEBBXXX - BNP Paribas Fortis 
  • BE39 3200 9181 5119 - BBRUBEBBXXX - ING
  • BE15 4100 6578 6130 - KREDBEBBXXX - KBC

           Op naam van Dierickx Leys Private Bank, Kasteelpleinstraat 44-46, BE-2000 Antwerpen

           Mededeling: uw rekeningnummer bij Dierickx Leys Private Bank + uw achternaam

In andere valuta

   Contacteer onze financiële boekhouding: finbh@dierickxleys.be

Overschrijving vanuit het buitenland

 Voorafgaandelijk acceptatie aanvragen bij onze compliance: compliance@dierickxleys.be