De Bemiddelingsdienst Het beroep op de bemiddelingsdienst is gratis

Een woordje uitleg

De Bemiddelingsdienst wordt geleid door een Ombudsman. Dat is een onpartijdige bemiddelaar die u kan helpen bij het oplossen van een probleem met uw bank, beursvennootschap of kredietmaatschappij. Hij zal een advies opstellen voor het probleem. Dit advies is niet bindend. Als u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, kunt u zich nog altijd tot de rechtbank wenden.

Wie kan een beroep op hen doen?

 • Natuurlijke personen voor klachten die hun privé-belangen betreffen.
 • Ondernemingen en zelfstandigen voor klachten in het kader van kredieten en in het kader van grensoverschrijdende betalingen van ten hoogste € 50.000.

Wanneer is een beroep op de Bemiddelingsdienst (on)mogelijk?

 • De Bemiddelingsdienst komt pas tussenbeide nadat u het probleem aan uw bank of beursvennootschap schriftelijk heeft voorgelegd en er geen oplossing werd bereikt binnen een redelijke termijn.
 • De Bemiddelingsdienst is onbevoegd voor een geschil:
  • betreffende het commerciële beleid van de financiële instelling;
  • dat bij een rechtbank aanhangig is;
  • waarvoor reeds een rechterlijke uitspraak bestaat.
 • De Bemiddelingsdienst antwoordt niet op vragen om algemene inlichtingen.

Wat te doen wanneer u een klacht heeft?

 • Wanneer u en uw financiële instelling niet tot een oplossing komen, kunt u een beroep doen op de Bemiddelingsdienst. U dient dan schriftelijk een aanvraag in waarbij u de Bemiddelingsdienst duidelijk en nauwkeurig inlicht over het geschil. Daarenboven moet ook een kopie worden bezorgd van de volledige relevante briefwisseling met uw bank/beursvennootschap alsook een kopie van de nodige of nuttige stukken (bv. uittreksels, kredietovereenkomst, ...).​​​​​​​

Wat zal de Bemiddelingsdienst doen?

 • De Bemiddelingsdienst bevestigt de ontvangst van uw verzoek en zal u laten weten of nog aanvullende inlichtingen vereist zijn. De procedure is in principe volledig schriftelijk.
 • Een zorgvuldig onderzoek vergt tijd. Hoe lang de behandeling van een dossier precies duurt, kan, afhankelijk van het probleem, variëren van enkele dagen tot enkele maanden.
 • U zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een gemotiveerd advies.