VGP Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 04/04/2024
 • Koers opmaak studie: 102.4 EUR
 • Huidige koers: 112.2 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2,8 miljard EUR
 • Secteur: Immobilier
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003878957

Conseil de l'analyste

 • 83,10 €
 • 124,65 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

VGP N.V. is een Belgisch familiebedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en het beheer van logistiek en semi-industrieel vastgoed op strategische locaties die het vervolgens verkoopt aan joint ventures ofwel zelf verhuurt via lange termijn huurovereenkomsten. Het businessmodel is volledig geïntegreerd, wat betekent dat VGP zich over elke stap van de waardeketen ontfermt, gaande van de aankoop van de ontwikkelingsgronden, tot het projectontwerp, de aanbesteding en coördinatie van de bouwwerkzaamheden en het uiteindelijke verhuur en beheer van het vastgoed. Het bedrijf zag het daglicht in 1998 en richtte zich initieel uitsluitend op vastgoedontwikkeling in Tsjechië. Ondertussen is VGP actief in 16 Europese landen waaronder Duitsland, Tsjechië, Spanje, Nederland en Slovakije en telt het bedrijf zo’n 360 voltijdse werknemers. Eind 2023 beschikte VGP over een grondbank van ongeveer 9,4 miljoen m².

VGP omvat drie segmenten:

 • Vastgoedontwikkeling: Dit segment behelst de kernactiviteit van VGP en omvat het resultaat uit het ontwikkelen van nieuwe logistieke of licht-industriële vastgoedprojecten. Hiervoor heeft de ontwikkelaar een uitgebreide grondbank ter beschikking met strategisch gelegen percelen die ideaal zijn voor logistieke projecten. Doorheen het ontwikkelingsproces wordt de uiteindelijke huurder reeds betrokken zodat het pand zeker voldoet aan zijn specifieke vereisten. De panden dienen doorgaans voor activiteiten als opslag, assemblage, herverpakking en eindverwerking van goederen.
 • Investeringsactiviteiten: Hierin vervat zitten de bedrijfswinsten die voortkomen uit het verhuur van het opgeleverde logistieke vastgoed, zowel het deel in rechtstreeks bezit van VGP als het proportionele deel uit de verschillende joint ventures.
 • Vastgoed- en activabeheer: Dit segment omvat activiteiten zoals o.a. het onderhoud van de technische installaties in en rond de gebouwen, het afvalbeheer, het onderhoud van de tuinen rond de gebouwen, het volledige projectmanagement van verbouwingswerken aan de panden, en het aanbieden van verhuurdiensten.
VGP: omzetverdeling per segment in % (2023)

Source: VGP

Allianz Joint Ventures

Dankzij een samenwerking met Allianz Real Estate, de vastgoedpoot van de gelijknamige Duitse verzekeraar, is VGP in staat om snel kapitaal te recycleren en aan te wenden voor nieuwe vastgoedontwikkelingen. Sinds de start van het partnerschap in 2016 werden reeds vier joint ventures opgericht specifiek gericht op het herbergen van vastgoedprojecten van VGP. Beide partijen hebben in deze joint ventures een gelijk aandeel en zorgen elks voor hun helft van de financiering, zijnde ongeveer 20% van de aankoopprijs. Immers, het aparte vehikel streeft naar een maximale schuldfinanciering van ongeveer 60% van de vastgoedaankopen.

De eerste twee joint ventures hebben uitsluitend tot doel om door VGP opgeleverd logistiek vastgoed in specifieke geografische regio’s over te nemen om zo een stabiele inkomstengenererende vastgoedportefeuille op te bouwen. De joint ventures beogen elks een maximale portefeuilleomvang van € 1,7 miljard en beschikken bij elke vastgoedverkoop van VGP over een recht van eerste weigering (lees: een voorkeurrecht) om deze activa te verwerven aan een marktconforme prijs. Het beheer van het logistieke vastgoed wordt nadien voor alle activa verzorgd door VGP.

De derde joint venture richt zich in tegenstelling tot de eerste twee JV's niet op de verwerving van afgewerkte projecten maar werd in het leven geroepen voor de ontwikkeling van een logistiek park in München (volledig voorverhuurd). Het ontwikkelingsrisico wordt daarom ook gedeeld tussen Allianz en VGP.

Nadat in 2021 het investeringsdoel van de eerste joint venture werd behaald, werd in december van hetzelfde jaar een vierde joint venture opgericht met een investeringsdoel van € 2,8 miljard en die zich zal richten op dezelfde geografische markten als de eerste JV, zijnde Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. 

Geen gereglementeerde vastgoedvennootschap

Merk op dat gezien de kernactiviteit van VGP vastgoedontwikkeling is in tegenstelling tot vastgoedverhuur het bedrijf als dusdanig niet het statuut van een gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) heeft. VGP is dan ook niet gebonden aan de voorwaarden waar GVV's als Montea, WDP en Intervest wel aan moeten voldoen, zoals een beperking van de schulden tot maximaal 65% van het balanstotaal en een verplichte uitkering van 80% van de winst. Het dividendbeleid van VGP (payout ratio tussen 40%-60%) geeft het bedrijf dus meer ruimte om de winsten te herinvesteren.

VGP: portefeuilleverdeling in % (H1 2022)

  Source: VGP

  Conclusie

  In 2023 herstelde de resultaten bij VGP na het zwakke 2022. De vraag naar logistiek vastgoed blijft gezond, de liquiditeit is sterk verbeterd met de inkomsten van de nieuwe joint ventures, de bouwkosten dalen opnieuw en de bezettingsgraad is nog altijd zeer hoog. Het aandeel zit aan de huidige waardering in de houdenzone.

  Nieuws


  Trading update eerste 10 maanden 2023

  • Vastgoedontwikkeling: 24 projecten zijn in aanbouw voor een totale oppervlakte van 790.000  m² aan verhuurbare oppervlakte. Deze projecten zijn al voor 87% voorverhuurd.
  • De vastgoedportefeuille is nog steeds quasi volledig verhuurd met een bezettingsgraad van 99%.
  • Goede liquiditeit: in Q3 werd een uitkering van € 50 miljoen ontvangen van 1 van de jv's met Allianz. Daarnaast zorgde de eerste jv-transactie met Deka voor inkomsten van € 461 miljoen. VGP wil haar jv-model nog steeds uitbreiden met bestaanden en nieuwe partners, en gesprekken hieromtrent zijn gaande.
  • Terugbetaling obligatie: de obligatie van € 225 miljoen met vervaldatum in september 2023 werd terugbetaald.
  • Dalende bouwkosten: VGP geeft aan dat de bouwkosten de voorbije maanden verder gedaald zijn, wat de marges ten goede zou moeten komen.
   Resultaten

   Fiscaal boekjaar (in Mia) 201920202021202220232024E 
   Boekwaarde per aandeel 37,6663,4499,6598,7079,21108,85
   Winst per aandeel 11,0618,5831,41-5,493,208,26
   Koers/Winst 878/2610
   Dividend 3,253,656,852,753,703,09
   Dividendrendement 3,70%2,98%2,68%3,34%4,45%3,72%
   Bron: Bloombergin EUR

   ​​​​​​​

   Resultaten boekjaar 2023

   • De geannualiseerde huurinkomsten stegen met 16% tot € 351 miljoen.
   • De operationele winst kwam uit op € 119 miljoen tegenover een verlies van € 123 miljoen het jaar voordien.
   • Het nettoresultaat kwam uit op een winst van € 87 miljoen of € 3,20  per aandeel, tegenover een verlies van € 123 mijoen een jaar voordien.

   Positieve punten

   • Vastgoedontwikkeling: VGP had in het voorbije jaar 26 projecten in aanbouw voor een totale oppervlakte van 774.000 m² aan verhuurbare oppervlakte (€ 51,9 miljoen jaarlijkse huurinkomsten). 77,3% hiervan is al voorverhuurd, wat meer is dan het marktgemiddelde.
    • Grondbank: sinds het jaarbegin werd 1,93 miljoen  m² gronden gekocht, waardoor de ontwikkelingsgrondbank nu uitkomt op 9,4 miljoen m², goed voor 4,3 miljoen m² aan verhuurbare oppervlakte. 
    • JV Closings: vier bijkomende transacties (2 met de Allianz jv's, 1 nieuwe met Deka en 1 nieuwe met Areim) genereerden een netto cash opbrengst van €  676,2 miljoen. Dit jaar worden nog bijkomende transacties vewacht die minimum € 525 miljoen aan cash moeten opleveren.
   • Bezettingsgraad: de totale vastgoedportefeuille heeft nog altijd een zeer hoge bezettingsgraad van 99%. 
   • Dalende kosten: VGP geeft aan dat de bouwkosten dit jaar opnieuw aan het dalen zijn, wat hun marges ten goede komt. door de lagere kosten heeft VGP besloten opnieuw wat agressiever te worden en opnieuw een stuk speculatief te ontwikkelen (zonder contracten vooraf met toekomstige huurders).
   • Balans: VGP beschikt over een balans met een gearing ratio van 40,3% (nettoschuld over balanstotaal). De nettoschuld was met 6% gestegen tot € 1,78 miljard. VGP heeft in april en september van 2023 obligaties terugbetaald ter waarde van € 150 miljoen en € 225 miljoen. Het bedrijf beschikt over voldoende liquiditeiten door de nieuwe jv en verkiest om aan de huidige rentevoeten geen nieuwe leningen uit te geven, de obligatie die in juni van dit jaar vervalt (€ 75 miljoen) ook terugbetalen. VGP  had eind 2023 € 219 miljoen cash, en verwacht dankzij de cash opbrengsten van de jv's eind dit jaar ongeveer € 400 miljoen cash te zullen hebben.
   • Outlook: Het management is optimistisch voor 2024 en verwacht "solide groei". z

   Negatieve punten

   • Waardevermindering vastgoedportefeuille: de stijgende rente doet de kapitalisatievoet verder stijgen van 5,29% naar 6,22%, wat zorgt voor een waardevermindering op de vastgoedportefeuille in de jv's van   € 61 miljoen.
   •  Licht dalende intrinsieke waarde: de intrinsieke waarde per aandeel daalde het voorbije halfjaar licht van € 84,4 naar € 83,1.                                                                                                                        

   SWOT

   Sterktes :

   • Joint Ventures: Omdat VGP een groot deel van het opgeleverde vastgoed kan verkopen aan de Allianz-joint ventures kan het hierdoor vrijgekomen kapitaal terug aangewend worden voor nieuwe projecten. Dit heeft de groei van het bedrijf sterk gestuwd en maakte de geografische expansie van de laatste jaren mogelijk. 
   • Hoge bezettingsgraad: De portefeuille van afgewerkte panden is nagenoeg volledig verhuurd (98,8%) terwijl het vastgoed in ontwikkeling voor ongeveer 4/5e is voorverhuurd.
   • LT-contracten: VGP sluit doorgaans huurcontracten af voor een relatief lange periode waardoor de huurinkomsten stabiel en voorspelbaar zijn. De gewogen gemiddelde leasetermijn bedraagt 8,3 jaar. In de portefeuille van de joint ventures is de gemiddelde looptijd van de contracten iets korter (7,1 jaar) dan in de eigen portefeuille (10,1 jaar). 
   • Schaalvoordelen: VGP richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van grote bedrijfsparken waardoor het geniet van schaalvoordelen. Daarnaast tracht het zoveel mogelijk activiteiten te centraliseren zoals administratie, beheer van de huurders,…
   • Verticale integratie: Het bedrijf ontfermd zich over de gehele waardeketen waardoor het een goede controle heeft over de meerwaarde die in elke fase van het ontwikkelingsproces wordt gerealiseerd.

   Zwaktes :

   • Huurdersconcentratie: De 4 belangrijkste klanten (Kraus Maffei, Amazon, Zalando en Rhenus Logistics) zijn samen goed voor 24,2% van de totale huurinkomsten. Er is m.a.w. een welbepaald concentratierisico. In totaal heeft VGP 415 verschillende huurders. 
   • Ontwikkelingsrisico: VGP koopt gronden en/of start projecten zonder dat deze reeds voorverhuurd zijn, wat een hoger risico inhoudt voor de ontwikkelaar. Daarnaast is de ontwikkelingsfase erg kapitaalintensief, te merken ook aan de negatieve vrije kasstroom die het bedrijf genereert. De vastgoedontwikkeling duurt gemiddeld tussen 12 en 36 maanden. 

   Opportuniteiten :

   • E-Commerce: De COVID-19 pandemie en de daarmee gepaarde lockdowns hebben bedrijven noodgedwongen in sneltempo doen digitaliseren, wat geresulteerd heeft in een boost voor e-commerce. De nood aan logistiek vastgoed is daarmee nog eens goed in de verf gezet. Daarnaast vereisen verschillende bedrijven moderne gebouwen die enerzijds geschikt zijn om nieuwe industriële processen in onder te brengen en anderzijds voldoen aan strengere milieunormen.  
   • Stijgende huurprijzen: Indien de vraag naar logistiek vastgoed ondersteund blijft door o.a. een steeds belangrijkere rol van e-commerce binnen retail, terwijl er steeds minder beschikbare ruimte is voor het zetten van nieuwe panden, zal dit naar alle waarschijnlijkheid resulteren in hogere huurtarieven. Hogere verwachte huurinkomsten hebben een rechtstreekse impact op de waarderingen van het vastgoed en zullen dus ook de verkoopprijs stuwen van nieuwe vastgoedontwikkelingen. 
   • Geografische expansie: VGP zal vanwege de steeds groter wordende schaarste aan bouwgronden (zie bedreigingen hieronder) nieuwe geografische markten aanboren om zijn groei verder te kunnen zetten. Het zette in 2021 de eerste stappen in Servië, Frankrijk en Griekenland en zegt ook te kijken richting Kroatië, Zweden en Denemarken. 
   • Uitbreiding investeringsportefeuille: Hoe groter de vastgoedportefeuille die VGP rechtstreeks of via de joint ventures aanhoudt, hoe hoger de stabiliteit en voorspelbaarheid van de totale inkomsten. 

   Bedreigingen :

   • Schaarse grond: VGP is voor zijn groei sterk afhankelijk van de beschikbare grond waarop het nieuwe logistieke projecten kan bouwen. Het bedrijf wijst er zelf reeds op dat brownfieldontwikkelingen een prominentere rol beginnen spelen omdat goedgelegen greenfieldlocaties steeds schaarser en dus ook duurder worden. Belangrijk om hierbij op te merken is dat het management erop wijst dat het verkrijgen van de nodige vergunningen voor brownfieldprojecten trager verloopt dan voor greenfieldontwikkelingen. In 2021 waren ongeveer 40% van de verworven gronden brownfield, wat volgens het management nog steeds beter is dan minder strategisch gelegen greenfields. 
   • Afhankelijkheid van Joint Ventures: Het bedrijf is in zekere mate afhankelijk van de joint ventures om het kapitaal snel te kunnen recycleren en het huidige groeiritme te behouden. Het bedrijf wijst erop dat de JV's niet contractueel gebonden zijn om een bepaalde hoeveelheid of met een bepaalde frequentie vastgoedprojecten aan te kopen van VGP. Ondanks de kans klein is dat zich dit daadwerkelijk voordoet bestaat het risico dat een trager tempo van acquisities vanuit de joint ventures een significante impact kan hebben op de resultaten van de ontwikkelaar. 
   • Stijgende huurprijzen: Gezien de lange looptijden van de leaseovereenkomsten sijpelen eventuele huurverhogingen met enige vertraging door in de huurinkomsten van de bestaande vastgoedportefeuilles. Daarnaast is het zo dat hogere verwachte huuropbrengsten in eerste instantie zal leiden tot hogere bouwgrondprijzen. Ondanks VGP zijn vastgoedprojecten zal kunnen verkopen aan hogere prijzen, zal dit dus niet noodzakelijk leiden tot hogere marges.
   • Stijging van de yield: De laatste jaren genoot het bedrijf van een compressie van de kapitalisatievoet waarmee de onafhankelijk vastgoeddeskundige (in het geval van VGP is dat Jones Lang Lasalle) het vastgoed waardeerde. Die 'cap rate' is in feite de verhouding tussen de netto operationele inkomsten (huurinkomsten - operationele kosten) en de waarde van het vastgoed. Bij gelijke huurinkomsten impliceert een dalende cap rate een hogere waarde van het vastgoed. Kleine wijzigingen van deze kapitalisatievoet kunnen tot grote fluctuaties leiden van de gerapporteerde winsten. Indien de kapitalisatievoet terug opwaarts zou worden bijgesteld (bv. door een stijgende rente en/of een afkoeling van de vraag) kan dit leiden tot aanzienlijke waardeverminderingen en dus lagere prijzen waaraan VGP het vastgoed kan doorverkopen aan de joint ventures. 

   Overzicht historische adviezen

   Date Koers Advies
   23/02/2022 229 EUR Houden
   07/09/2022 134.6 EUR Kopen
   26/05/2023 92.85 EUR Houden

   Lexicon

   Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

   Disclaimer

   • Cette étude sur les fonds propres est une publication de Dierickx Leys Private Bank. Il a été préparé sur la base de sources soigneusement sélectionnées et de ses propres recherches et selon des hypothèses solides, sans garantir son exactitude et son exhaustivité. Il contient des opinions qui sont valables à la date de publication mais qui peuvent changer à l'avenir. La banque n'est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de ces avis.

   • Les sources matérielles d'information sont les publications (y compris les communiqués de presse) et les états financiers des sociétés analysées, les analyses et études des grandes banques et les articles de la presse financière spécialisée.

   • L'étude se fonde sur sa propre analyse fondamentale de l'entreprise en question, en tenant compte des flux de trésorerie, de l'évolution des bénéfices, de la croissance, de la stabilité et de la qualité de la gestion. L'analyse fondamentale vise à estimer la valeur intrinsèque actuelle d'une entreprise et son évolution la plus probable, au sein du secteur d'activité et de la zone géographique dans lesquels elle opère. Dans ce processus, les facteurs macroéconomiques pertinents sont également pris en compte. Les recommandations qui en résultent sont fondées sur une perspective à long terme. L'étude est mise à jour après la publication des résultats (trimestriels ou semestriels) ou dans l'intervalle si des événements significatifs surviennent.

   • Cette publication ne constitue pas une recommandation d'investissement personnalisée. Les véhicules d'investissement mentionnés dans cette publication ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les objectifs de l'investisseur, sa solidité financière, ses connaissances, son expérience et ses caractéristiques de risque doivent être pris en compte. Veuillez demander conseil à votre conseiller en investissement.

   • Cette étude a été préparée conformément aux directives internes et statutaires relatives à la recherche indépendante, aux périodes d'interdiction et à la séparation des tâches.La banque n'a aucun intérêt ni aucune relation d'affaires avec les sociétés cotées, mais la banque ou ses employés peuvent détenir une position dans les titres cotés ou les produits dérivés.

   • Cette étude sur les fonds propres n'a pas été soumise à l'émetteur.

   • Les données en devises étrangères sont soumises aux fluctuations des taux de change. Ceux-ci peuvent affecter les retours.

   • Les résultats historiques et les prévisions mentionnés ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

   • L'autorité compétente est la FSMA.

   • L'analyste et/ou les personnes qui lui sont étroitement associées ont un intérêt dans l'entreprise.

   • La reproduction de cette publication est autorisée à condition que la source soit mentionnée.

   • Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)