Sonova Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 22/11/2023
 • Koers opmaak studie: 248.2 CHF
 • Huidige koers: 255.8 CHF
 • Marktkapitalisatie: 14,7 miljard CHF
 • Secteur: Farmacie
 • Markt: Zwitserland
 • ISIN: CH0012549785

Conseil de l'analyste

 • 217,60 CHF
 • 303,70 CHF

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Sonova Holding werd in 1947 opgericht als ‘AG für Elektroakustik’, maar is beter bekend onder de merknaam Phonak. In 1950 brengt het bedrijf haar eerste hoorapparaat op de markt (Phonak Alpine), maar het is pas in 1965 wanneer het bedrijf wordt overgenomen door Ernst Rihs, dat het bedrijf echt innovatieve producten op de markt begint te brengen zoals de ‘Visation Super’ (1967) (brillen met een geïntegreerd hoortoestel) en Phonette (1970) (eerste behind-the-ear (BTE) hoorapparaat). Vanaf het einde van de jaren ’70 begint het bedrijf aan haar internationale expansie met de opening van verkooppunten in Frankrijk en Duitsland. In 1985 wordt het bedrijf officieel hernoemd in Phonak AG, naar het meest bekende merk van het bedrijf. In 1991 lanceert het bedrijf ‘Phonica’ het eerste in-the-ear (ITE) hoorapparaat van het bedrijf. In 1994 vervolgens volgt de beursgang van Phonak op de Zwitserse beurs. In 2007 hernoemt het bedrijf zich in Sonova Holdings, al blijven de onderliggende merknamen ( zoals Phonak, Unitron, Hansaton, Advanced Bionics en AudioNova) wel behouden. De referentie-aandeelhouders van het bedrijf zijn de familieleden van voormalig CEO Ernst Rihs met een aandelenbelang van 5.83% en Beda Diethelm, die één van de eerste werknemers was na de overname van het bedrijf door Ernst Rihs. Zij heeft een aandelenparticipatie van iets meer dan 10.6%. Eind maart 2022 telt het bedrijf ongeveer 16.700 werknemers wereldwijd en baat het ongeveer 3800 gehoorklinieken uit. 

Sonova holdings splitst haar omzet uit in 2 bedrijfssegmenten, met name hoorinstrumenten en implantaten.

1. Hearing instruments (92% omzet): bestaande uit subdivisies ‘hearing instruments’ , ‘audiological care’ & ‘consumer hearing’
2. Cochlear implants (8% omzet): bestaande uit subdivisies ‘cochlear implant systems’ en ‘upgrades & accessories’

Sonova: geografische omzetverdeling

  Source: Jaarverslag Sonova holdings 2021/2022

  Conclusie

  Gemengd beeld bij de halfjaarresultaten van Sonova. Enerzijds waren de operationele resultaten licht onder de verwachtingen. Anderzijds wordt de sector in het algemeen geïmpacteerd door tegenvallende macro-economische parameters zoals een dalend consumentenvertrouwen gekoppeld aan een hogere inflatie. Daarnaast heeft Sonova af te rekenen met sterk tegenvallende wisselkoerseffecten. Het bedrijf verwacht echter een sterke operationele verbetering in de tweede jaarhelft van dit boekjaar.

  Daarnaast blijven we op de middellange termijn positief over Sonova. Het bedrijf bezit volgens ons twee competitieve voordelen waardoor het bedrijf op de langere termijn zou moeten kunnen outperformen.
  In de eerste plaats heeft Sonova volgens ons een competitief voordeel op gebied van reputatie en merksterkte dat door de tijd is opgebouwd. Zo heeft Sonova verschillende merken in de portefeuille (zoals bijvoorbeeld Phonak) die ondertussen een decennialang trackrecord op vlak van kwaliteit en technologische innovatie hebben opgebouwd.
  Ten tweede is er ook een zekere veranderingskost waarbij het merendeel van de klanten bij het kiezen van een hoorapparaat, relatief prijs-insensitief is. Andere elementen zoals gebruiksgemak, mate van discretie en technologische kwaliteit van het toestel zijn in eerste instantie grotere bezorgdheden dan de prijs van het product. Bovendien vermindert de bereidheid van de eindklant tot verandering van merk naarmate deze vertrouwd is (en tevreden is) over een bepaald merk.

  Op vlak van waardering noteert het bedrijf vandaag aan een verwachte koers/winst ratio van 22 of een EV/Ebitda van 16,4. Het verwachte vrije kasstroomrendement bedraagt aan de huidige beurskoers ongeveer 4.3%, wat gegeven de groeiverwachtingen op de middellange termijn relatief fair is. Toch zouden we het aandeel, gegeven het neerwaartse risico op de korte termijn, nog net wat goedkoper willen oppikken. Hierdoor blijven we voorlopig een 'houden' advies hanteren.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 E
  Omzet 2,762,922,603,363,743,84
  Operationele winst 0,540,510,620,760,750,82
  Nettowinst 0,450,480,580,650,650,67
  Boekwaarde per aandeel 36,3332,0043,5939,4637,1342,41
  Winst per aandeel 6,937,569,2310,4210,7511,14
  Koers/Winst 282327372521
  Dividend 2,880,003,204,404,604,60
  Dividendrendement 1,47%0,00%1,28%1,14%1,71%1,97%
  Bron: Bloombergin CHF


  Halfjaarresultaten 2023/2024 (afwijkend boekjaar eindigend 31/03) 

  • Sonova genereerde een 5.1% lagere omzet van CHF 1,75 miljard. 
  • Het operationeel inkomen daalde met 16% tot CHF 306 miljoen.
  • De nettowinst kwam 15.7% lager uit op CHF 250 miljoen.

  Positieve punten 

  • De omzet in de divisie 'hoorinstrumenten' daalde met 4.3% (bij constante wisselkoersen) tot CHF 825 miljoen gedurende het afgelopen halfjaar. Noteer wel dat als we het effect van de stopzetting van het contract met een Amerikaanse klant er uit filteren, de omzet met 2.4% toenam. Dit was voornamelijk te danken aan de introductie van de nieuwe generatie 'Phonak lumity' producten en prijsverhogingen. Hierdoor steeg de gemiddelde prijs per verkocht product, wat het gedaalde volume compenseerde.
  • Sonova gaf aan dat het prijsverhogingen heeft doorgevoerd op haar productgamma om de huidige inflatoire kostendruk door te rekenen aan de eindklanten. We denken dat het bedrijf voldoende prijszettingsmacht heeft om een groot gedeelte van de margedruk op middellange te mitigeren. 
  • Het hoorzorg-segment ('audiological care') kon het afgelopen halfjaar een totale omzetgroei realiseren van 11.5% (bij constante wisselkoersen). Dit is een combinatie van 'bolt-on overnames' (+5.8%) van retailverkooppunten en organische groei (+5.7%). Vooral het recent overgenomen Chinese Hysound had volgens Sonova een zeer sterke positieve bijdrage aan het groepsresultaat in de snel groeiende Chinese markt.
  • Het bedrijf heeft nog steeds een uitstekende balans met voldoende liquiditeiten (+/- CHF 251 miljoen) en een solvabiliteit van rond de 39,5%. Noteer wel dat beide parameters een verslechtering betekenen ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. De nettoschuld ten opzichte van ebitda is hierdoor gestegen naar ongeveer 1.8, wat boven de vooropgestelde vork is (tussen de 1 en 1.5). We maken ons hier echter nog geen zorgen over aangezien het bedrijf normaliter voldoende vrije kasstroom genereert, en de resultaten over de tweede jaarhelft beter zouden moeten zijn.  
  • Outlook FY 2023/2024: Sonova gaf een geüpdatet outlook voor het volledige boekjaar. Het bedrijf gaat nog steeds uit van een omzetgroei tussen de 3 en 7% met een groei van de aangepaste ebita van tussen de 4 en 8% (voorheen: tussen de 6 en 10%) (bij constante wisselkoersen). Sonova geeft hierbij aan dat het verwacht dat de operationele winstmarges in de tweede jaarhelft zouden moeten stijgen. Noteer wel dat wisselkoerseffecten een negatief effect op de omzet zullen hebben van tussen de 6-7% en op de ebitda van tussen de 12-14%.
   Op middellange termijn wil het bedrijf een jaarlijkse omzetgroei genereren van tussen de 6 – 9% met een (adj.) ebitda groei van tussen de 7 en 11%.

  Negatieve punten 

  • De resultaten bij Sonova waren relatief zwak, zeker op vlak van winstevolutie. Het bedrijf wijst hiervoor op 'moeilijke macro-economische omstandigheden' alsook de stopzetting van een groot contract met een Amerikaanse speler. Hierdoor daalde de bedijfswinstmarge (Ebita) van 21.6% naar 20%. Sonova geeft wel aan dat de operationele resultaten gradueel verbeterden gedurende het afgelopen halfjaar. Bovendien gaat het uit van een groeiversnelling in de tweede jaarhelft. 
  • Wisselkoerseffecten (financiële rapportering in Zwitserse frank) hadden een negatief omzeteffect van ongeveer 6.7% in het afgelopen halfjaar of in absolute cijfers ongeveer CHF 124 miljoen. Ook voor de operationele winst was er een negatief wisselkoerseffect van ongeveer 14.5%. 
  • De omzetdaling in de kleinere divisie van de hoorimplantaten bedroeg 0.9% gedurende het afgelopen halfjaar. Onderliggend had deze divisie te kampen met de introductie van een nieuw product door de grootste concurrent van Sonova op deze markt. De operationele winstmarge in deze divisie daalde met ongeveer 4% tot 9.5%. Het bedrijf wijt deze margedaling aan een veelheid van factoren zoals lagere productievolumes, minder gunstige productmix en aanhoudende problemen in de logistieke keten. Daarnaast wogen verhoogde marketing uitgaven ook op de winstmarge. 
  • We zijn niet helemaal overtuigd van het waardecreërende effect van de acquisitie van de consumentendivisie van Sennheiser. We denken dat in de consumentenelektronica de concurrentie veel intenser is en het moeilijker is om een langdurend competitief voordeel uit te bouwen. Sectorgenoot Demant slaagt er bijvoorbeeld ook amper in om hun consumentendivisie structureel rendabel te maken. 

  SWOT

  Sterktes :

  • Sonova beschikt over een uitgebreide portefeuille van sterke merken, die synoniem staan voor kwaliteit en technologische superioriteit. Bedrijven in het premium-segment van de hoormarkt concurreren voornamelijk op kwaliteit van het product en minder sterk op de prijs.
  • Sonova heeft een marktaandeel in de globale gehoorzorgmarkt van ongeveer 30%. Het is samen met het Deense Demant marktleider op vlak van verkoop van hoorapparaten. De vijf grootste bedrijven in deze markt genieten samen een marktaandeel van bijna 90%. 
  • Het bedrijf kent enkele significante langetermijn aandeelhouders dewelke waken over de visie op de langere termijn. De referentie-aandeelhouders van het bedrijf zijn de familieleden van voormalig CEO Ernst Rihs met een aandelenbelang van 5.83% en Beda Diethelm, die één van de eerste werknemers was na de overname van het bedrijf door Ernst Rihs. Zij heeft een aandelenparticipatie van iets meer dan 10.6%.
  • Sonova heeft de sterkste balanspositie in de sector, met een leverage ratio die consistent onder deze van haar directe concurrenten ligt. Verdere aandeelhoudersuitkeringen zijn in de toekomst zeker mogelijk.
  • De relaties tussen (onafhankelijke) audiologen en hoorapparaatproducenten zijn zeer waardevol. Audiologen zullen traditioneel maar een paar merken aanbieden, waardoor minder bekende merken minder makkelijk markttoegang krijgen.  

  Zwaktes :

  • De sector heeft het dit jaar moeilijker en wordt geplaagd door verschillende tijdelijke elementen. Enerzijds een hogere kostenbasis, door de aanhoudende disruptie in de logistieke keten gekoppeld aan onderdelentekorten en anderzijds een dalend consumentenvertrouwen (en vraag) als gevolg van de hogere inflatie. 
  • De afgelopen jaren moesten er terugroepacties worden georganiseerd met betrekking tot geplaatste hoorimplantaten. Dit bracht éénmalige kosten met zich mee en heeft in zekere zin een negatieve impact op de reputatie van Sonova.
  • Wisselkoerseffecten (voornamelijk de aanhoudende sterkte van de Zwitserse frank) kan in de toekomst wegen op de resultaten. Vanuit historisch perspectief is dit effect echter redelijk beperkt gebleven.

  Opportuniteiten :

  • Verdere expansie richting de Aziatische markt. Zowel Demant als Sonova zijn bezig om hun voetafdruk op de Chinese markt gevoelig uit te breiden via enerzijds partnerships met lokale spelers en anderzijds overnames van audiologische retailpunten. Gegeven de verwachte stijging van de sociaal economische parameters in het land en de veranderende demografische stratificatie lijkt ons dit een logische beslissing.
  • Innovatie vormt voor Sonova zowel een opportuniteit als een bedreiging. De toestellen van Sonova worden stelselmatig gesofisticeerder. Zowel op vlak van technologie (betere en meer ‘natuurlijke’ geluidsconversie) als op vlak van gebruik en esthetica. De laatste nieuwe generatie van hoortoestellen van Phonak bijvoorbeeld zijn volledig water- en zweetresistent, wat het comfort voor de eindgebruiker sterk verhoogt. Andere klanten die een zo discreet mogelijke oplossing wensen worden ook geholpen door het steeds kleiner worden van het in-the-ear (ITE) productgamma.
  • De sector zal ook in de komende decennia profiteren van een gunstige demografische evolutie gekoppeld aan een toenemende beschikbaarheid en betaalbaarheid in verschillende geografische regio’s van de wereld.

  Bedreigingen :

  • Ondanks de grote mate van innovatie in de sector het afgelopen decennium is het kwaliteitsverschil tussen de laagst geprijsde producten en de ‘premium’ producten verder afgenomen. Dit kan wegen op meer prijsbewuste consumenten als deze trend zich doorzet en de premium producenten niet voldoende technologisch innoveren. 
  • Sonova is gedeeltelijk afhankelijk van grotere overheidscontracten zoals met de VA in de VS en de NHS in het VK. Aangezien dit zeer lucratieve contracten zijn omwille van de schaalgrootte is het niet onmogelijk dat een potentiële concurrent met een scherper prijstarief onder de huidige marktleiders zou bieden.
  • Sommige innovatieve hoortoestellen moeten wettelijke goedkeuring krijgen alvorens deze op de markt mogen verschijnen. Hierdoor is er een zeker regelgevend risico.

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  30/11/2022 242.7 CHF Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Cette étude sur les fonds propres est une publication de Dierickx Leys Private Bank. Il a été préparé sur la base de sources soigneusement sélectionnées et de ses propres recherches et selon des hypothèses solides, sans garantir son exactitude et son exhaustivité. Il contient des opinions qui sont valables à la date de publication mais qui peuvent changer à l'avenir. La banque n'est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de ces avis.

  • Les sources matérielles d'information sont les publications (y compris les communiqués de presse) et les états financiers des sociétés analysées, les analyses et études des grandes banques et les articles de la presse financière spécialisée.

  • L'étude se fonde sur sa propre analyse fondamentale de l'entreprise en question, en tenant compte des flux de trésorerie, de l'évolution des bénéfices, de la croissance, de la stabilité et de la qualité de la gestion. L'analyse fondamentale vise à estimer la valeur intrinsèque actuelle d'une entreprise et son évolution la plus probable, au sein du secteur d'activité et de la zone géographique dans lesquels elle opère. Dans ce processus, les facteurs macroéconomiques pertinents sont également pris en compte. Les recommandations qui en résultent sont fondées sur une perspective à long terme. L'étude est mise à jour après la publication des résultats (trimestriels ou semestriels) ou dans l'intervalle si des événements significatifs surviennent.

  • Cette publication ne constitue pas une recommandation d'investissement personnalisée. Les véhicules d'investissement mentionnés dans cette publication ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les objectifs de l'investisseur, sa solidité financière, ses connaissances, son expérience et ses caractéristiques de risque doivent être pris en compte. Veuillez demander conseil à votre conseiller en investissement.

  • Cette étude a été préparée conformément aux directives internes et statutaires relatives à la recherche indépendante, aux périodes d'interdiction et à la séparation des tâches. La banque n'a aucun intérêt ni aucune relation d'affaires avec les sociétés cotées, mais la banque ou ses employés peuvent détenir des positions sur des titres cotés ou des produits dérivés.

  • Cette étude sur les fonds propres n'a pas été soumise à l'émetteur.

  • Les données en devises étrangères sont soumises aux fluctuations des taux de change. Ceux-ci peuvent affecter les retours.

  • Les résultats historiques et les prévisions mentionnés ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

  • L'autorité compétente est la FSMA.

  • La reproduction de cette publication est autorisée à condition que la source soit mentionnée.

  • Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)