On Holding Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 12/04/2024
 • Koers opmaak studie: 32.8 USD
 • Huidige koers: 32.3 USD
 • Marktkapitalisatie: 9,5 miljard
 • Secteur: Consommation-Luxe
 • Markt: New York
 • ISIN: CH1134540470

Conseil de l'analyste

 • 23,00 $US
 • 39,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

On Holdings werd opgericht in 2010 in Zwitserland door drie vrienden met als doel de optimale loopschoen te ontwikkelen. Het bedrijf werd zo een producent van loopschoenen en breidde in de loop der jaren uit naar andere categorieën (tennis, klimmen,...) en ook naar sportkledij. Vandaag heeft On ongeveer dertig winkels wereldwijd en verkoopt ze haar producten in meer dan 60 landen.

On Holding: omzetverdeling (2022)

Source: On Holding

Conclusie

On heeft de voorbije jaren haar plaats veroverd op de wereldwijde markt van sportschoenen en het ziet er naar uit dat het groeiverhaal van het merk nog niet aan zijn einde is. De groeiverwachtinge voor 2024 blijven sterk, en ook de winstmarges zouden moeten verbeteren. Aan de huidige waardering zitten de goede vooruitzichten wel al gedeeltelijk in de koersen verwerkt, waardoor het aandeel in de 'houden'-zone landt.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mio)20202021202220232024E
Omzet4257251.2221.7922.269
Operationele winst-17-14188180273
Nettowinst-28-1645880208
Boekwaarde11293,063,443,784,04
Winst per aandeel-129,5-0,630,090,280,66
Koers/Winst//21011746
Dividend00000
Bron: Bloombergin CHF
Resultaten boekjaar 2023

 • De omzet steeg met 47% tot CHF 1,79 miljard. zonder negatieve wisselkoerseffecten door de sterke Zwitsers frank was de groei 55% geweest.
 • De nettowinst steeg met 38% tot CHF 79,6 miljoen.


Positieve punten

 • On overtrefte de verwachtingen en de eerste maanden van 2024 zijn goed gestart.
 • De groei blijft zeer sterk in Americas (+61%) en Asia Pacific (+96%).
 • De kledinglijnen scoren goed en On verwacht dat hun aandeel in de totale omzet dit jaar verder zal stijgen, o.a. door een verdere uitbreiding van het aanbod. De aanvankelijke bestellen voor het voorjaar liggen nu meer dan dubbel zo hoog als vorig jaar. In het laatste kwartaal van 2023 waren ze goed voor 4,1% van de totale omzet en was er een groei van 60%.
 • De cashpositie steeg met 33% tot CHF 495 miljoen.
 • Outlook: voor 2024 verwacht On een omzetgroei van minstens 30% bij gelijke wisselkoersen. De aangepaste EBITDA-marge zou verder stijgen van 15,5% naar 16% - 16,5%. 


Negatieve punten

 • De groei in Europa (+35%) was zwakker dan in de andere werelddelen.
 • Een negatief wisselkoerseffect omwille van de sterke Zwitserse frank zo'rgde voor een netto verlies in het vierde kwartaal.
 • On gaat aan een aantal distributeurs met  200 distributiepunten in Europa niet meer leveren omdat ze te veel met korting verkopen en zo het imago dat On wil creëren voor haar producten aantasten. Het wegvallen van die omzet zal een tegenwind van 9 procentpunten zijn voor de groei in het eerste kwartaal van 2024. Daardoor verwacht On in het eerste kwartaal een lagere groei van 26%
 • Andere schoenproducenten zitten met groter dan verwachte voorraden en gaven in de eindejaarsperiode grotere kortingen om hun voorraden af te bouwen. On zegt dat ze zelf geen problemen hadden en weinig korting gaven.  Indien de concurrenten ook dit jaar veel kortingen blijven geven om de verkoop aan te zwengelen, kan dit beginnen te wegen op de verkoop van On.

SWOT

Sterktes

 • In het segment van de loopschoenen heeft On een reputatie opgebouwd van kwalitatieve en innovatieve schoenen die zowel de professionele atleet als de amateur aanspreken.
 • Met Roger Federer (tevens minderheidsaandeelhouder) heeft het bedrijf een goede ambassadeur voor het merk gevonden, en zo de stap naar tennisschoenen kunnen zetten.
 • Het management heeft een duidelijk visie over hoe ze het bedrijf willen positioneren als premium merk en passen dit consequent toe in hun prijszetting en marketing.

Zwaktes

 • De merkbekendheid van On is vandaag nog relatief laag, maar stijgend.
 • Management bezit A-aandelen met meer stemrecht, waardoor ze de meerderheid van de stemrechten bezitten.

Opportuniteiten

 • Kledij is vandaag nog maar een klein deel van de omzet, On wil de komende jaren uitgroeien tot een breder lifestyle merk en zo het aandeel van kledij in de verkoop opkrikken. Daardoor zou ook het aandeel consumenten die de schoenen kopen om te dragen in het dagelijks leven kunnen toenemen.
 • Een verdere toename van de verkoop via DTC (e-commerce en eigen winkels) zou de marges de komende jaren verder moeten verhogen. On plant de komende jaren 20-25 eigen winkels te openen per jaar.
 • In de meeste landen is On vandaag nog maar beperkt aanwezig en is er nog ruimte om de groei aan te zwengelen door haar distributiekanalen uit te breiden.

Bedreigingen

 • On is actief in een markt met veel concurrenten, waarvan sommigen (Nike, Adidas) veel groter zijn en dus veel hogere budgetten hebben voor marketing en R&D.
 • Een eventuele verwatering van het merk door prijsverlagingen om de verkoop aan te zwengelen.
 • Consumenten blijven niet eeuwig trouw aan dezelfde merken in modegevoelige sectoren, mogelijk verliest On in de komende jaren een deel van haar aantrekkingskracht als nieuwe spelers opduiken.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
16/02/2024 31.82 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.