Moncler Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 25/11/2020
 • Koers opmaak studie: 42.03 EUR
 • Huidige koers: 41.01 EUR
 • Marktkapitalisatie: 10,4 mia EUR
 • Secteur: Consumptie/Luxe
 • Markt: Euronext
 • ISIN: IT0004965148

Conseil de l'analyste

 • 35,00 €
 • 49,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Moncler is een kledingfabrikant, bekend van onder meer zijn (winter-/ski-)jassen en sportkledij. Het gamma werd gaandeweg uitgebreid. Het bedrijf kwam naar de beurs op 16 december 2013. Het van oorsprong Franse bedrijf werd gekocht door de Italiaan Remo Ruffini, die CEO is en ongeveer een kwart van het bedrijf in handen heeft via Ruffini Partecipazioni Srl.

Conclusie

Na de bedroevende cijfers van de eerste jaarhelft, toen het bedrijf meer dan de helft van zijn winkels diende te sluiten naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, begon Moncler vanaf augustus vroege tekenen van herstel te zien. Zo daalde de omzet in het derde kwartaal met "slechts" 15% tot tot €361,8 miljoen. Over de eerste negen maanden daalde de omzet met 23% jaar-over-jaar tot € 765,1 miljoen. Vooral thuismarkt Italië lijdt sterk onder de conronacrisis. De omzet daalde hier in de eerste 9 maanden met 34%, gedreven door het weggevallen toerisme in de zomermaanden. In Azië zag men in Q3 een flinke herstelbeweging (omzet -4%) dankzij goede verkopen van de nieuwe collectie in China en Korea. Het management zegt dat het moeilijk in te schatten is hoe de situatie verder zal evolueren, maar stelt dat de omstandigheden nog enkele maanden uitdagend zullen blijven. Het management blijft echter niet bij de pakken zitten en tracht de bedrijfsstrategie te aligneren met de wijzigende omstandigheden. Zo zal het sterk inzetten op het online distributiekanaal, hetwelk volledig in-house zal worden genomen (nu is dat nog via een derde partij). Het management beoogt een volledig nieuwe website te lanceren in de tweede jaarhelft van 2021. Verder heeft het de productie van de herfst- en wintercollectie snel ingeperkt en heeft het een groot deel van de reeds afgewerkte zomercollectie uitgesteld naar 2021. Het aandeel noteert niet bepaald goedkoop aan een verwachte koers/winstverhouding van 32. In ruil krijgt u wel een aandeel met een sterke balans en interessante vooruitzichten. De huidige onzekerheid van de sector gebied echter enige voorzichtigheid. Het advies is daarom HOUDEN.

Nieuws

*** TRADING UPDATE *** (22/10/2020)

 • De impact van COVID-19 bleef ook in het derde kwartaal voelbaar, maar wel in mindere mate dan in het tweede kwartaal. 
 • Op het einde van september waren, op drie na, alle winkels van Moncler geopend.
 • Het bedrijf blijft de focus leggen op digitalisering en kostenbesparingen
 • De omzet daalde in het derde kwartaal jaar-over-jaar met 15% tot €361,8 miljoen. Over de eerste negen maanden daalde de omzet met 23% jaar-over-jaar tot € 765,1 miljoen.
 • Thuismarkt Italië is de zwaarst getroffen regio en zag de omzet over de eerste negen maanden van het boekjaar dalen met 34%. Het management wijt dit aan het zwakke toerisme in de zomermaanden.
 • In Noord en -Zuid-Amerika daalde de omzet tijdens de eerste negen maanden met 29%, al zag het management een significant herstel in het derde kwartaal (omzet -13%).
 • In de EMEA-regio daalde de omzet met 21% over de eerste negen maanden en met 18% in het derde kwartaal. Het management ziet ook hier de invloed van een weggevallen toerisme, terwijl de lokale vraag solide bleef.
 • In Azië daalde de omzet in de eerste negen maanden met 19%. In het derde kwartaal werd echter een flinke herstelbeweging gerealiseerd (omzet -4%) dankzij goede verkopen van de nieuwe collectie in China en Korea. 
 • Het voorbije kwartaal opende Moncler 4 mono-brand winkels, waardoor het totaal nu komt op 217 winkels. Eind september 2019 waren dat er 199.

Resultaten

Resultaten

in mio      2017      2018      2019      2020 E
Omzet1.1941.4201.6281.428
Operationele winst341414492
Nettowinst250332359225
Boekwaarde3,74,35,2
Winst per aandeel0,991,321,420,87
Koers/winst26,321,928,239,2
Dividend per aandeel0,280,400,550,33
Dividendrendement1,07%1,38%1,37%0,98%
Bron : Bloomberg

​​​​​​​

Resultaten eerste jaarhelft 2020 

 • De omzet daalde in het tweede kwartaal met 52% jaar-over-jaar. Op halfjaarbasis daalde de omzet met 29% jaar-over-jaar tot € 403 miljoen.
 • Er werd in het eerste semester een operationeel verliest (EBIT) opgetekend van € 35,5 miljoen. In de eerste jaarhelft van 2019 was dit nog een operationele winst van € 102,6 miljoen.
 • Het nettoverlies was € 31,6 miljoen t.o.v. een nettowinst van € 70 miljoen in de eerste jaarhelft van 2019.

Positieve punten 

 • Vanwege de huidige COVID-19-pandemie acht het management het noodzakelijk om snel en radicaal de strategie aan te passen en zal het daarom sterk inzetten op online verkoop. Het bedrijf zal zijn samenwerking met YOOX NET-A-PORTER (multi-brand online fashion stores) stopzetten en zal e-commerce in-house verder uitwerken. In de tweede helft van 2021 beoogt het een nieuwe website te lanceren.
 • Het bedrijf heeft snel gereageerd op de situatie rond COVID-19 en schaalde het productieplan voor de herfst- en wintercollectie meteen terug. Gezien reeds 95% van de productie van de zomercollectie van 2020 reeds gebeurde werd beslist een deel hiervan pas in verkoop te brengen in 2021.
 • Moncler gaat een samenwerking aan met het Franse Interparfums om parfums te ontwikkelen die onder het Moncler-merk verkocht zullen worden. Interparfums maakt ook de parfums voor o.a. Karl Lagerfeld, Jimmy Choo en Montblanc.
 • Moncler beschikt over een sterke balans, met een solvabiliteit van 52%, een ratio nettoschuld over EBITDA van 0,11 (incl. IFRS 16) en een EBITDA die de intrestlast 24 keer dekt. 
 • In juli sloot het bedrijf een bijkomende kredietlijn af voor € 400 miljoen, gelinkt aan duurzaamheidstargets. 
 • De supply chain vertoonde geen significante disrupties.

Negatieve punten 

 • Moncler ondervond in het tweede kwartaal een significante impact van de wereldwijde lockdownmaatregelen. Zo moesten meer dan 50% van de winkels de deuren sluiten gedurende ongeveer twee maanden. Daarnaast was er een sterke daling van de bezoekersaantallen voor de winkels die nog wel geopend waren. In Italië en Noord- en Zuid-Amerika werden de grootste omzetverliezen opgetekend (-68%/-74%). In de markten EMEA (-52%) en Azië (-38%) was de impact lager. De marges doken eveneens in negatief territorium gezien een groot deel van de kosten vast is, zoals huurgelden en afschrijvingen. 
 • Het bedrijf diende voor € 40 miljoen aan uitzonderlijke kosten te maken gerelateerd aan COVID-19. Enerzijds werden uitzonderlijke waardeverminderingen op de voorraad geboekt voor € 30 miljoen. Daarnaast schenkte Moncler € 10 miljoen aan Milaan voor het bouwen van een bijkomend ziekenhuis. Het management verwacht geen bijkomende afschrijvingen van de voorraad in de tweede jaarhelft.
 • ​​​​​​​​​​​​​​Het management stelt dat het moeilijk is om te voorspellen hoe de tweede jaarhelft zal evolueren, maar verwacht alleszins dat de impact van de coronacrisis op de resultaten nog enkele maanden zal aanhouden. Een belangrijk gedeelte van de verkopen is afhankelijk van toerisme. Het zal er dus mee vanaf hangen hoe snel dit herstelt.

SWOT

Sterktes :

 • Het bedrijf beschikt over een zeer sterke merknaam. 
 • Moncler heeft een degelijke trackrecord opgebouwd inzake resultaten en marges.
 • Luxeproducten zijn minder prijselastisch, waardoor prijsverhogingen gemakkelijker geabsorbeerd worden door de klanten.
 • De vraag naar luxeproducten is minder conjunctuurgevoelig.
 • Met een goede controle over het distributiekanaal houdt Moncler een betere grip op het merk, prijzen, en eventuele kortingen.
 • Moncler produceert zeer degelijke en kwalitatieve jassen.

Zwaktes :

 • Er zijn grote uitgaven noodzakelijk om de merknaam te ondersteunen (marketing, reclame).
 • Weinig gediversifieerd inzake producten. Grote afhankelijkheid jassen.
 • Gevoelig voor warmere winters (gezien het belang van de jassen). 

Opportuniteiten :

 • Groeiend aantal rijken zorgt voor toenemende vraag.
 • Doorgaans relatief minder hinder van een economische groeivertraging.
 • Er kunnen nieuwe namen en/of producten toegevoegd worden aan het gamma (vb schoenen).
 • Eventuele kleinere overnames.
 • Toename eigen winkels / meer grip op het distributiekanaal.

Bedreigingen :

 • Eventuele afname groeitempo.
 • Eventuele tanende populariteit.
 • Overheidsmaatregelen (bv in China) die de verkopen van luxeproducten belemmeren.
 • Dure merken ondervinden typisch wel wat hinder van namaak.
 • Eventueel te dure overnames gevolgd door afschrijvingen.
 • Economische vertraging China/Azië/wereldwijd.
 • Eigen winkels komen tegen een kostprijs (huur of onderhoud, personeelskosten).
 • Concurrentie in het marktsegment neemt toe.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
08/07/2020 258 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.