Mastercard Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 01/08/2022
 • Koers opmaak studie: 353.79 USD
 • Huidige koers: 355.03 USD
 • Marktkapitalisatie: 337,5 miljard
 • Secteur: Finances
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US57636Q1040

Conseil de l'analyste

 • 323,88 $US
 • 451,20 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Mastercard is een Amerikaanse financiële dienstverlener. Meer bepaald regelt Mastercard elektronische betalingen tussen de bank van de leveranciers/winkeliers/verkopers en de bank van de klanten (via credit- en debetkaarten van de klant). Visa is de grootste speler is wereldwijd, gevolgd op enige afstand door MasterCard. American Express is weer een stuk kleiner en volgt op de derde plaats. De drie spelers staan in voor het gros van de betalingstransacties wereldwijd.

Conclusie

Mindere resultaten bij Mastercard in het tweede kwartaal te wijten aan de impact van covid-19 en bijhorende lockdownmaatregelen. Het uitgavenpatroon bij gezinnen is sterk gecorreleerd aan het consumentenvertrouwen, wat langzaamaan opnieuw hersteld na de klap in april en mei. 
Aan een huidige waardering van 50 keer de verwachte winst of een EV/Ebitda van 38 oogt het aandeel toch wel zeer duur.
Hierdoor stranden we op een 'houden' advies. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio      2017      2018      2019    2020 E
Omzet12.49714.95016.88315.738
Bedrijfswinst6.6227.2829.664
Nettowinst3.9155.8598.1186.563
Boekwaarde5,195,235,85
Winst per aandeel3,675,637,986,63
Koers/winst41,233,537,444,6
Dividend per aandeel0,911,081,391,50
Dividendrendement0,60%0,57%0,47%0,51%
Bron : Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal  

 • De omzet daalde met 19% tot $ 3.3 miljard.
 • Het operationeel inkomen daalde met 29% tot $ 1.7 miljard.
 • De nettowinst ging 31% lager tot $ 1.4 miljard.

Positieve punten 

 • Mastercard kon zijn operationele kosten in het tweede kwartaal verlagen met 5%. Dit kwam door lagere marketinguitgaven en lagere reiskosten. Het bedrijf verwacht wel dat deze kosten opnieuw gaan toenemen in Q3.
 • Het bedrijf keerde gedurende het tweede kwartaal $ 401 miljoen aan dividenden uit. Daarnaast heeft Mastercard aan het einde van Q2 haar aandeleninkoopprogramma hervat. Onder het huidige inkoopprogramma kan het bedrijf nog voor $ 5.9 miljard eigen aandelen inkopen. 
 • wereldwijd zijn er 2.6 miljard Mastercard (of Maestro) uitgegeven.

Negatieve punten 

 • ​​​​​​​Het betalingsvolume (Gross dollar volume) daalde met 10% als gevolg van lockdownmaatregelen en een algemene daling van het consumentenvertrouwen.
 • De terugval in de toeristische sector heeft ook een impact op Mastercard. Het gedeelte 'cross-border transactions' daalde met 45% in het tweede kwartaal.
 • De investeringsportefeuille van het bedrijf deed het minder goed in het tweede kwartaal en leidde tot een niet-gerealiseerd verlies van $ 139 miljoen. Bovendien leidde extra obligatie-uitgiftes ($ 4 miljard) tot hogere intrestbetalingen voor het bedrijf.

SWOT

Sterktes :

 • Zeer grote marktconcentratie : slechts enkele grote spelers die de markt domineren zodat scherpe concurrentie uitblijft.
 • Groot marktaandeel
 • Sterke merkenbekendheid
 • Performante (IT-)systemen die grote hoeveelheden transacties kunnen verwerken.
 • Uitgebreid netwerk wereldwijd

Zwaktes :

 • Conjunctuurgevoelig
 • Fraudegevoeligheid

Opportuniteiten :

 • Het aantal cashbetalingen neemt wereldwijd continu af, ten gunste van andere betalingsmogelijkheden.
 • Ontwikkeling van nieuwe, performante, eigentijdse betaalsystemen 

Bedreigingen :

 • Anti-trust onderzoeken voor prijsafspraken en/of machtsmisbruik Visa & MasterCard doken in het verleden op, zowel in de VS als in Europa, waarna tarieven neerwaarts werden bijgesteld of (dure) “schikkingen” volgden. Dat resulteerde minstens in toegenomen waakzaamheid van de overheden. In een slechter scenario duiken er nieuwe rechtszaken op.
 • Nieuwe technologische ontwikkelingen vormen wellicht de grootste bedreiging, omwentelingen in de betaalmarkt kunnen het landschap plots drastisch veranderen. 

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
24/08/2020 337.1 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.