Investor Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 02/05/2024
 • Koers opmaak studie: 263.2 SEK
 • Huidige koers: 283.3 SEK
 • Marktkapitalisatie: 806 miljard SEK
 • Secteur: Holdings
 • Markt: Zweden
 • ISIN: SE0015811963

Conseil de l'analyste

 • 220,00 SEK
 • 329,00 SEK

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Investor AB is de Zweedse holding, gesticht door de familie Wallenberg, die aanzienlijke participaties aanhoudt in "kwaliteitsbedrijven" en via de raden van bestuur invloed wil uitoefenen. Het hoofdkantoor van Investor bevindt zich in Stockholm. De belangrijkste participaties zijn onder meer : 

 • SEB : Skandinaviska Enskilda Banken : Noord-Europese bankverzekeraar. 
 • Atlas Copco : Producent van compressoren, generatoren, constructie- en bouwuitrusting. 
 • ABB : Zwitsers engineeringbedrijf dat energie- en automatisatie- en roboticatechnologie aanbiedt. 
 • AstraZeneca : Brits (bio-)farma bedrijf. 
 • Ericsson : aanbieder van diensten, software en infrastructuur (netwerken) binnen ICT voor telecombedrijven en andere industrieën. 
 • Wärtsila : Finse producent van motoren en propellers voor schepen. 
 • Electrolux : Zweedse producent huishoudelijke apparatuur. 
 • Mölnlycke Health Care : niet beursgenoteerd bedrijf gespecialiseerd in de productie van o.a. handschoenen en mondmaskers voor chirurgisch gebruik. 
 • Epiroc : Zweedse fabrikant van mijnbouw- en infrastructuuruitrusting.
 • Overige : o.a. Nasdaq OMX, Husqvarna, investering in EQT (private equity) en Investor Growth Capital (durfkapitaal). 
Investor AB : Portefeuille

Source: Investor AB

Conclusie

Investor AB is een prima geleide holding met een degelijke trackrecord. De holding presteerde ook in het eerste kwartaal van 2024 alweer beter dan de Zweedse beurs, met dank aan de kwalitatieve participaties. De decote bleef relatief stabiel op 12%. We zouden enkel kopen op koerszwakte en handhaven ons "houden"-advies. 

Nieuws

Update eerste kwartaal 2024

 • Investor AB zag de intrinsieke waarde in het eerste kwartaal met 12,0% toenemen tot SEK 299 per aandeel.
 • Daarmee presteerde Investor alweer beter dan de Zweedse beurs (SIXRX) die ca 8% terrein won over dezelfde periode.
 • De beursgenoteerde bedrijven wonnen 10% terrein in het eerste kwartaal.
 • Er waren nauwelijks wijzigingen in de portefeuille.
 • Investor AB noteert met een korting (of decote) van om en bij de 12% rekening houdende met de aangepaste netto-actiefwaarde.

Resultaten


2020202120222023
Intrinsieke waarde per aandeel178248220267
Dividend per aandeel3,544,404,80
Dividendrendement2,34%1,76%2,33%2,06%
Bron: Bloomberg


Resultaten 2023

 • Investor AB zag de (aangepaste) intrinsieke waarde in 2023 met 21,4% toenemen tot SEK 267 per aandeel.
 • Investor AB noteerde eind 2023 met een korting (of decote) van om en bij de 13% rekening houdende met de aangepaste netto-actiefwaarde.

Positieve punten 

 • Investor AB presteerde beter dan de Zweedse beurs (SIXRX) die ca 19% terrein won over dezelfde periode.
 • Het dividend werd in 2023 met 9,1% verhoogd tot SEK 4,80 per aandeel.
 • Een deel van de middelen (ca 20%) wordt geïnvesteerd in niet-beursgenoteerde participaties. 
 • Investor AB investeert doorgaans in kwalitatieve bedrijven (eerder dan "goedkopere" bedrijven).
 • In de loop van 2023 kocht de holding bij in Atlas Copco, en in mindere mate in Electrolux. 
 • De portefeuille profiteerde van goede beursprestaties van Atlas Copco (+42,8%) en ABB (+44,6%) en SEB (+23,2%). 
 • De bedrijven waarin Investor participeert verkleinden in 2022 hun blootstelling aan Rusland.

Negatieve punten 

 • De portefeuille ondervond wat hinder van de koersbeweging van Nasdaq (-7,4%) en Electrolux (-23,4%). Ook de prestatie van AstraZeneca (-1,7%) was zwak.
 • Het management blijft voorzichtig voor de toekomst gezien de geopolitieke situatie, die mogelijk nieuwe problemen kan veroorzaken met de bevoorradingsketens. Ook zijn er signalen die aangeven dat de economie in China en Duitsland achterop hinken. Positief was wel dat in 2023 zowel inflatie als rentevoeten daalden.
 • Grotere concentratie van de kernparticipaties. 
 • Geografisch sterke focus op Scandinavische landen. 

SWOT

Sterktes :

 • Stevige balans
 • Zeer degelijke trackrecord, vergelijkbaar met Sofina
 • Ervaren management
 • Familiale verankering, belangen management en aandeelhouders perfect gealigneerd.
 • Focus op kwaliteitsbedrijven
 • Degelijke rapportering

Zwaktes :

 • Heel sterk gericht op Scandinavische landen
 • Grotere concentratie van de kernparticipaties
 • Investor is over de jaren heen mooi gegroeid, waardoor uitzonderlijke prestaties moeilijker worden.

Opportuniteiten :

 • Overnames door grotere spelers van bedrijven in portefeuille
 • Interessante overnames verricht door Investor AB zelf
 • Voortzetting van het huidige beleid leidt wellicht tot verdere meerwaarden.

Bedreigingen :

 • Een zware tegenvaller bij één van de kernparticipaties (met de bijbehorende zware koersval) zal een relatief grote impact hebben op de prestatie van Investor AB
 • Duurdere waardering van een aantal kernparticipaties
 • Familie nog steeds aanwezig in het bestuur, tot op heden was dat géén handicap maar dat zou theoretisch ooit wel een nadeel kunnen worden.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 96.35 SEK Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.