DSV Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 01/08/2019
 • Koers opmaak studie: 658 DKK
 • Huidige koers: 629.4 DKK
 • Marktkapitalisatie: 108 miljard
 • Secteur: Transport
 • Markt: Kopenhagen
 • ISIN: DK0060079531

Conseil de l'analyste

 • 455,00 DKK
 • 591,00 DKK

Advies: Vendre

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

DSV is een Deens logistiek bedrijf dat partijen verbindt tegen vergoeding en het transport zelf (via truck, boot, vliegtuig of trein) uitbesteedt aan derden. Daarnaast biedt het bedrijf nog bijkomende diensten (in orde brengen documenten douane, labelen, verpakken en opslaan van goederen,...) aan haar klanten wereldwijd aan. Sinds de oprichting in 1976 is het bedrijf via een reeks overnames sterk gegroeid en is het vandaag het wereldwijde nummer 4 met activiteiten in 80 landen met meer dan 40.000 werknemers. 

DSV: winstverdeling

Bron: DSV

Conclusie

Opnieuw goede resultaten bij DSV, waarbij de groei wel wordt afgeremd door de sterke euro. We denken dat DSV ook de komende jaren nog verder kan groeien, maar aan de huidige waardering zitten we niet meer in de koopzone.

Nieuws

-

Resultaten

'000.000201320142015201620172018E
Omzet45.71048.58250.86967.74774.90177.342
Operationele winst2.4692.6263.0503.4754.8785.449
Nettowinst1.6321.7212.1001.6682.9814.043
Boekwaarde35.6135.6464.2272.3380.5883.87
Winst per aandeel9.189.8812.2113.1017.9722.07
Koers/Winst191922242626
Dividend per aandeel1.501.601.701.802.002.37
Dividendrendement0.84%0.85%0.63%0.57%0.42%0.41%
Bron: Bloomberg, in DKKResultaten tweede kwartaal 2018

 • De omzet steeg met 3% tot DKK 19.49 miljard. 
 • De operationele winst, zonder eenmalige effecten, steeg met 17% tot DKK 1.45 miljard. 

Positieve punten 

 • Sterke prestatie in de belangrijkste divisie Air & Sea, waar vooral het luchtvervoer sterk blijft presteren met een winstgroei van 15%. De winstmarge wordt ook verhoogd door verschillende initiatieven omtrent digitalisatie die de productiviteit verhogen.
 • De winst in de divisie Solutions steeg sterk (+ 37%) en DSV groeit duidelijk sneller dan de markt.
 • De cashflows blijven op een hoog niveau en de schuld is verder afgenomen, waardoor DSV een nieuw inkoopprogramma eigen aandelen aankondigt voor DKK 1.2 miljard.
 • De winstverwachtingen voor 2018 worden (voor de tweede keer) licht verhoogd na opnieuw een goed kwartaal. 

Negatieve punten 

 • De dreigende handelsoorlog kan op de activiteit wegen in de komende kwartalen, maar vandaag ondervindt DSV hiervan nog maar weinig impact.
 • De sterke euro zorgde voor negatieve wisselkoerseffecten. 

SWOT

Sterktes 

 • Goede track record het voorbije decennium met geleidelijke omzet- en winstgroei. 
 • Als één van de betere spelers groeide DSV de voorbije jaren ook organisch sneller dan de markt ( 4% tegenover 2% marktgroei) en kon zo haar marktaandeel uitbreiden.
 • Door het transport zelf uit te besteden hoeft DSV geen grote investeringen te maken in trucks, boten en vliegtuigen.
 • DSV is goed in het integreren van overgenomen bedrijven, ook de integratie van UTi  verloopt volgens plan en op schema.

Zwaktes 

 • In het wegvervoer neemt de concurrentie de laatste jaren toe, wat op de winstmarge van deze activiteit woog. 
 • Weinig pricing power, het verschil met de concurrenten wordt gemaakt door zo efficiënt mogelijk te werken en schaalvoordelen uit te spelen tegenover kleinere spelers 

Opportuniteiten 

 • DSV kan de komende jaren optreden als consolidator in de nog sterk gefragmenteerde sector  en zo sneller blijven groeien dan de markt. We verwachten dat de grotere spelers ook de komende jaren verder marktaandeel zullen afnemen van de kleinere.
 • De overname van UTi geeft DSV nu een beter wereldwijd netwerk, waardoor ze de komende jaren ook meer grotere multinational zou moeten kunnen overtuigen om klant te worden.

Bedreigingen 

 • De opkomst van externe platformen die de makelaarsrol van de individuele spelers willen overnemen weegt op de marges van de vervoeractiviteiten, en dit effect kan in de  toekomst mogelijk nog toenemen. Ook Amazon zou in de toekomst meer het logistieke aspect van haar activiteiten zelf in handen willen nemen.
 • Evolutie wereldwijde handel hangt nauw samen met wereldwijde groei, een groeivertraging of recessie zou een negatief effect hebben op de vraag naar de diensten van DSV
 • De uitbreiding naar de VS en Azië de voorbije jaren maakt de groep meer gevoelig voor wisselkoerseffecten.
 • Meer protectionisme in de toekomst (wat gaat Trump doen?) zou een negatief effect hebben op de wereldhandel en zo ook negatief zijn voor DSV   
 • Goed werkende IT-systemen zijn cruciaal voor DSV, een cyberaanval die hun netwerken plat legt, zou voor grote operationele problemen kunnen zorgen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/08/04 443.8 DKK Houden
2018/03/08 477.7 DKK Kopen
2018/08/06 576.6 DKK Houden
2019/05/06 617 DKK verkopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.