DSV Analist: Eli Moorkens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 07/05/2024
 • Koers opmaak studie: 1009.5 DKK
 • Huidige koers: 1039 DKK
 • Marktkapitalisatie: 252 miljard
 • Secteur: Transport
 • Markt: Kopenhagen
 • ISIN: DK0060079531

Conseil de l'analyste

 • 930,00 DKK
 • 1 581,00 DKK

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

DSV is een Deense firma gespecialiseerd in dienstverlening doorheen de gehele logistieke keten, waarbij het transport zelf (via truck, boot, vliegtuig of trein) wordt uitbesteed aan derden. Zo biedt het bedrijf diensten aan zoals het boeken van transport, de opslag in magazijnen, het in orde brengen van douaneformaliteiten, transportverzekeringen, orderpicking, distributie en e-commerce fulfilment. Sinds de oprichting in 1976 is het bedrijf via een reeks overnames sterk gegroeid en behoort het tot de 3 grootste spelers wereldwijd met meer dan 75.000 werknemers en met activiteiten in meer dan 80 landen.

DSV: omzetverdeling

Source: DSV

Conclusie

Ondanks wat verbetering in het vierde kwartaal blijft DSV relatief voorzichtig over 2024 en verwachten ze (nog) geen winstherstel.  Op lange termijn blijft het groeiverhaal van DSV wel intact en de eventuele overname van DB Schenker kan dit jaar wel een boost aan het aandeel geven. Aan de huidige koersen bevindt het aandeel zich in de 'houden'-zone.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 201920202021202220232024 E
Omzet 94,70115,93182,31235,67150,79151,67
Operationele winstmarge 7,0%8,2%8,9%10,7%11,7%11,0%
Netto winstmarge 3,9%3,7%6,1%7,5%8,2%8,1%
Boekwaarde per aandeel 215,98209,87314,30339,15321,77336,83
Winst per aandeel 18,6618,7049,2576,2356,9756,69
Koers/Winst 415531142020
Dividend 2,504,005,506,507,007,12
Dividendrendement 0,33%0,39%0,36%0,59%0,61%0,62%
Bron: Bloombergin DKK

Resultaten boekjaar 2023

 • De omzet daalde tegenover vorig jaar met 34% tot DKK 150,8 miljard.
 • De operationele winst daalde met 27% tot DKK 17,7 miljard. 
 • De nettowinst daalde met 36% tot DKK 2,8 miljard.

Positieve punten

 • De divisie Road zag haar bedrijfswinst stabiel blijven op DKK 2 miljard. De daling van de volumes werd gedeeltelijk gecompenseerd door hogere marges dankzij kostenbesparingen. DSV won marktaandeel in deze divisie.
 • De divisie Solutions zag haar bedrijfswinst 10% dalen tot DKK 2,4 miljard, maar zag wel een verbetering in de tweede jaarhelft. De strategie om te consolideren in grotere magazijnen verhoogt de marges, wat de omzetdaling gedeeltelijk compenseert.
 • Kosten onder controle: DSV verlaagde haar kosten om zich aan te passen aan de lagere volumes: de totale algemene kosten daalden van DKK 26,9 miljard naar DKK 26,1 miljard, ondanks ongeveer 5% kosteninflatie. Het aantal werknemers daalde van 76.283 naar 73.577.
 • DSV kondigt een nieuw programma inkoop eigen aandelen aan van DKK 1 miljard dat zal uitgevoerd worden tussen 1 februari 2024 en 23 april 2024.
 • Verkoop DB Schenker nadert: Deutsche Bahn wil haar logistieke dochter DB Schenker dit jaar verkopen. DB Schenker is de wereldwijde nummer 4, DSV is nummer 3. Indien DSV DB Schenker kan overnemen zou de nieuwe groep de nummer 1 wereldwijd worden, en zijn er grote synergieën te halen die de marges van DSV verder kunnen opkrikken. 

Negatieve punten

 • De belangrijkste divisie Air & Sea zag haar bedrijfswinst met maar liefst 33% dalen. De combinatie van lagere volumes en lagere prijzen zorgden voor deze forse daling. In Sea denkt DSV dat we stilaan de bodem van de tarieven bereikt hebben en dat er nu stabilisatie is. De volumes in Sea waren in het vierde kwartaal opnieuw licht positief (+1%). In Air lijken de volumes opnieuw wat te verbeteren: in het vierde kwartaal was er een volumedaling van 8%, tegenover een daling van 21% in het tweede kwartaal en 14% in het derde kwartaal.
 • Guidance 2024: voor 2024 verwacht het management een bedrijfswinst voor uitzonderlijke items van DKK 15 - 17 miljard, tegenover DKK 17,7 miljard in 2023. In het algemeen verwachten ze geen sterk herstel van de markten in 2024, eerder een bescheiden groei van de volumes met stabiel tot licht lagere prijzen.
 • ceo wissel: na de verrassende aankondiging enkele maanden geleden dat ceo Andersen in oktober 2024 zou opgevolgd worden door de huidige coo Lund, wordt deze wissel nu vervroegd en onmiddellijk doorgevoerd.


SWOT

Sterktes 

 • Goede track record het voorbije decennium met geleidelijke omzet- en winstgroei. 
 • Als één van de betere spelers groeide DSV de voorbije jaren organisch sneller dan de markt en kon het bedrijf zo haar marktaandeel uitbreiden. Momenteel behoort het bedrijf tot de 3 grootste spelers binnen zijn sector met een marktaandeel van ongeveer 5%. 
 • Door het transport uit te besteden hoeft DSV niet te investeren in vaste activa zoals trucks, boten en vliegtuigen. Dit geeft de firma een zekere flexibiliteit om haar activiteiten snel af te stemmen op een veranderende marktomgeving.
 • DSV heeft een uitstekende trackrecord in M&A (i.e. fusies en overnames). De vorige bedrijfsovernames van DSV kenden steeds een efficiënte en succesvolle integratie.
 • Als grote speler profiteert DSV van een netwerkeffect waarbij de grote transportmaatschappijen naar DSV komen omdat DSV voor hen veel potentiële klanten heeft, en waarbij de klanten naar DSV komen omdat ze weten dat DSV veel capaciteit beschikbaar heeft bij die transportmaatschappijen. Door de vraag te poolen kan DSV betere tarieven verkrijgen dan de klanten individueel zouden kunnen krijgen. 


Zwaktes 

 • In het wegvervoer neemt de concurrentie de laatste jaren toe, wat op de winstmarges weegt.
 • Het bedrijf heeft een beperkte pricing power. Het verschil met de concurrenten wordt gemaakt door zo efficiënt mogelijk te werken en schaalvoordelen uit te spelen tegenover kleinere spelers. Ook via haar innovaties slaagt DSV erin om haar marges op peil te houden en zelfs te verbeteren.


Opportuniteiten 

 • De geografische voetafdruk, de hogere volumes, en de uitbreiding van het netwerk en de capaciteit vanwege de overname van Panalpina en GIL de voorbije jaren, geeft het bedrijf heel wat competitieve ammunitie om haar marktaandeel verder te laten groeien. 
 • DSV kan de komende jaren verder optreden als consolidator in een nog sterk gefragmenteerde markt. We verwachten dat de overige grote spelers dit eveneens zullen doen.


Bedreigingen 

 • De verstoorde wereldwijde logistiek in 2020-2022 door de gevolgen van het coronavirus zorgden voor uitzonderlijk hoge winstmarges voor DSV. Indien de toestand de komende jaren normaliseert, zal dit niet houdbaar zijn, en zal DSV haar marges opnieuw zien dalen.
 • De opkomst van externe platformen die de makelaarsrol van de individuele spelers willen overnemen weegt op de marges van de vervoeractiviteiten. Dit effect kan in de toekomst mogelijk nog toenemen indien spelers zoals Amazon de logistieke activiteiten verder in eigen handen nemen.
 • De vraag naar transport hangt nauw samen met de wereldwijde economische groei. Een groeivertraging of recessie zal hoogstwaarschijnlijk een significant negatief effect hebben op de vraag naar de diensten van DSV.
 • De uitbreiding naar de VS en Azië de voorbije jaren maakt de groep meer gevoelig voor wisselkoerseffecten.
 • Naarmate DSV groter wordt en daardoor grotere overnames nodig heeft om significant te kunnen groeien, worden de overnameprooien ook groter en de integratie complexer. De kans op problemen bij deze integraties neemt dan ook toe. 

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/08/04 443.8 DKK Houden
2018/03/08 477.7 DKK Kopen
2018/08/06 576.6 DKK Houden
2019/05/06 617 DKK verkopen
2020/03/16 556.2 DKK Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.