Alimentation Couche-Tard Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 26/03/2024
 • Koers opmaak studie: 81.52 CAD
 • Huidige koers: 75.41 CAD
 • Marktkapitalisatie: 78 miljard
 • Secteur: Distribution
 • Markt: Canada
 • ISIN: CA01626P1484

Conseil de l'analyste

 • 60,00 $CA
 • 90,00 $CA

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Alimentation Couche-Tard (ACT) is één van de grootste ketens wereldwijd met "convenience stores" (annex tankstations). 
Convenience store = soort supermarkt, maar met focus op gemak door geografische aanwezigheid (vb aan snelwegen, bij spoorwegstations, luchthavens, metrostations, stadscentra,...), ruime openingsuren maar weliswaar beperkter aanbod en hogere prijzen. 
ACT kende de afgelopen jaren een enorme groei, zowel intern als door acquisities. 
Vandaag de dag is ACT in Canada aanwezig onder de merknamen "Couche-Tard" en "Mac's", in de VS onder de naam "Circle K" en in Europa onder de naam "Statoil"

Alimentation Couche-Tard : Omzetverdeling geografisch

Source: Alimentation Couche-Tard

Conclusie

Alimentation Couche-Tard publiceerde alweer matige resultaten in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar eindigend 04/2024. Het bedrijf blijft ondervindt steeds meer hinder van de afnemende koopkracht van de doorsnee klanten. Tegen de huidige koersen mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio04/202004/202104/202204/202304/2024 E
Omzet54.13245.76062.81071.85770.421
Operationele winst3.1633.6763.6794.2324.276
Nettowinst2.3542.7062.6833.0913.060
Boekwaarde9,0511,312,012,8
Winst per aandeel2,102,452,533,073,19
Koers/Winst19,1
Dividend per aandeel0,53
Dividendrendement0,87%
Bron : Bloomberg, in USD


Resultaten derde kwartaal fiscaal jaar eindigend 30/04/2024. 

 • Alimentation Couche-Tard (ACT hierna) zag de omzet met 2,2% dalen tot $ 19,6 miljard. Op zich is de beweging van de omzet van ondergeschikt belang, niet alleen omdat overnames (en verkopen) van afdelingen het cijfer beïnvloeden, maar ook omdat de fluctuaties van olieprijzen hierin vervat zitten. Een dalende olieprijs hoeft bovendien niet per se samen te gaan met dalende marges op brandstoffenverkopen en omgekeerd. 
 • De nettowinst daalde 15,5% tot $ 623,40 miljoen.

Positieve punten 

 • De organische groei (same-store-sales) van de winkels was alweer lichtjes negatief door minder passage. De krimp bedroeg 1,5% in de VS en 0,3% in Europa. In Canada werd er een organische krimp van 1,2% opgetekend. ACT hield wel beter stand dan sommige concurrenten (de zwakte is een sectorgegeven en is dus geen probleem specifiek voor ACT).
 • ACT nam zowat 2.200 Europese benzinestations over van TotalEnergies voor de prijs van $ 3,8 miljard. Meer dan de helft hiervan ligt in Duitsland.
 • ACT zal verder snoeien in zijn netwerk, en dan vooral bij nieuwere overnames (waar de groei beneden het gemiddelde ligt).
 • Alimentation Couche-Tard wil de wildgroei aan merknamen inperken en de meeste winkels onder de "Circle K"-naam brengen. Die strategie wierp in het verleden zijn vruchten af.
 • ACT probeert een voor haar rendabeler productmix in haar winkels onder te brengen (weg van de dure merknamen).

Negatieve punten 

 • De resultaten van Alimentation Couche-Tard kwamen onder de verwachtingen uit.
 • De brandstofvolumes stonden lichtjes onder druk, maar deze keer niet gecompenseerd door een hogere marge. In de VS daalden de volumes met 0,8%, in Europa met 1,9% en in Canada was er een stijging met 0,2%.
 • Het bedrijf ondervindt hinder van de kosteninflatie enerzijds en van de verminderde koopkracht van de doorsnee klanten anderzijds (door de hogere rente en de vertragende economie).
 • Het wordt steeds minder evident om de klanten in bestaande winkels aan te zetten tot een verdere verhoging van hun bestedingen. 


SWOT

Sterktes :

 • Alimentation Couche-Tard (ACT) is een nichespeler (geen “klassieke” retailer). Convenience stores spelen in op het toenemende belang van vrije tijd en zijn grotendeels immuun voor e-commerce concurrentie
 • ACT is een sterke speler in gefragmenteerde markt
 • Het bedrijf profiteert van schaalvoordelen
 • Goede trackrecord voor acquisities
 • Bouwt schulden aan een degelijk tempo af

Zwaktes :

 • Moest de laatste jaren wat snoeien in het aantal winkels
 • Na verschillende overnames is de schuldenberg aangegroeid.
 • Resultaten afhankelijk van (schommelende) marges op brandstoffenprijzen.

Opportuniteiten :

 • Het sluiten van onrendabele winkels komt de winstgevendheid ten goede.
 • Verdere uitbreiding aantal vestigingen in markten waar ACT reeds aanwezig is. 
 • Eventuele geografische expansie
 • Uitbreiding aanbod (richting verse voeding)
 • ACT wil haar balans verbeteren (schulden afbouwen)

Bedreigingen :

 • Overnames in Europa zijn gecompliceerder en kosten meer tijd.
 • Andere ketens, zowel de kleine als de grote, kunnen de druk op ACT verhogen door verdere uitbreidingen door te voeren.
 • Naarmate ACT groter wordt, verkleint het verdere geografische groeipotentieel.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 30.32 CAD Houden
18/07/2018 31 CAD Kopen
11/06/2019 43.3 CAD Houden
17/03/2020 33.2 CAD Kopen
13/01/2021 41.31 CAD Houden
8/09/2023 70.15 CAD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.