Alimentation Couche-Tard Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 11/12/2019
 • Koers opmaak studie: 43.49 CAD
 • Huidige koers: 43.12 CAD
 • Marktkapitalisatie: 35,1 miljard
 • Secteur: Distiribution
 • Markt: Canada
 • ISIN: CA01626P4033

Conseil de l'analyste

 • 39,00 $CA
 • 55,00 $CA

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Alimentation Couche-Tard (ACT) is één van de grootste ketens wereldwijd met "convenience stores" (annex tankstations). 
Convencience store = soort supermarkt, maar met focus op gemak door geografische aanwezigheid (vb op snelwegen, bij spoorwegstations, luchthavens, metrostations, stadscentra,...), ruime openingsuren maar weliswaar beperkter aanbod en hogere prijzen. 
ACT kende de afgelopen jaren een enorme groei, zowel intern als door acquisities. 
Vandaag de dag is ACT in Canada aanwezig onder de merknamen "Couche-Tard" en "Mac's", in de VS onder de naam "Circle K" en in Europa onder de naam "Statoil"

Alimentation Couche-Tard : Omzetverdeling

  Bron: Alimentation Couche-Tard

  Conclusie

  Alimentation Couche-Tard zag de resultaten in het vierde kwartaal mooi verbeteren in alle regio's, na enkele zwakkere kwartalen. Indien de groei op peil blijft, is het aandeel niet onaantrekkelijk gewaardeerd. We verhogen ons advies naar "kopen".

  Nieuws

  -

  Resultaten

  in mio04/201604/201704/201804/2019 E
  Omzet34.14537.90551.39459.328
  Operationele winst1.6681.6982.0412.225
  Nettowinst1.1911.2091.6741.722
  Boekwaarde8,8810,57

  Winst per aandeel2,102,132,953,09
  Koers/Winst22,322,71615,2
  Dividend per aandeel0,210,260,370,39
  Dividendrendement0,46%0,42%0,80%0,85%
  Bron : BBG, in USD


  Resultaten vierde kwartaal fiscaal jaar eindigend 30/04/2018. 

  • Alimentation Couche-Tard (ACT hierna) zag de omzet in het vierde kwartaal van het fiscale boekjaar 2018 met 41,5% stijgen tot $ 13,6 miljard. Op zich is de beweging van de omzet van ondergeschikt belang, niet alleen omdat overnames (en verkopen) van afdelingen het cijfer beïnvloeden, maar vooral omdat de fluctuaties van olieprijzen hierin vervat zitten. Een dalende olieprijs hoeft bovendien niet per se samen te gaan met dalende marges op brandstoffenverkopen en omgekeerd. 
  • De nettowinst steeg 41,5% tot $ 392,7 miljoen.

  Positieve punten 

  • ACT boekte resultaten die boven de verwachtingen uitkwamen.
  • Vooral de activiteiten in de VS verrasten aangenaam. De "same store sales" (organische groei) steeg naar 1,8%, de eerste sequentiële groei in tien kwartalen tijd.
  • Een belangrijk deel van de winststijging was te danken aan de wijzigingen in de belastingwetgeving.
  • Ook in Canada versnelde de groei : de same store sales stegen er 3,6 %.
  • Europa, vorig kwartaal de sterkhouder, zag de groei eveneens versnellen tot 4,3 % (same store sales).
  • ACT zal verder snoeien in zijn netwerk, en dan vooral bij nieuwere overnames (waar de groei beneden het gemiddelde lag).
  • Alimentation Couche-Tard wil de wildgroei aan merknamen inperken en de meeste winkels onder de "Circle K"-naam brengen. Die strategie lijkt stilaan zijn vruchten af te werpen.
  • ACT probeert een voor haar rendabeler productmix in haar winkels onder te brengen (weg van de dure merknamen + verse voeding). 

  Negatieve punten 

  • Het wordt stilaan minder evident om de klanten in bestaande winkels aan te zetten tot een verdere verhoging van hun bestedingen. 

  SWOT

  Sterktes :

  • Alimentation Couche-Tard (ACT) is een nichespeler (geen “klassieke” retailer). Convenience stores spelen in op het toenemende belang van vrije tijd en zijn grotendeels immuun voor e-commerce concurrentie
  • ACT is een sterke speler in gefragmenteerde markt
  • Het bedrijf profiteert van schaalvoordelen
  • Goede trackrecord voor acquisities
  • Bouwt schulden aan een degelijk tempo af

  Zwaktes :

  • Moest de laatste jaren wat snoeien in het aantal winkels
  • Na verschillende overnames is de schuldenberg aangegroeid.
  • Resultaten afhankelijk van (schommelende) marges op brandstoffenprijzen.

  Opportuniteiten :

  • Het sluiten van onrendabele winkels komt de winstgevendheid ten goede.
  • Verdere uitbreiding aantal vestigingen in markten waar ACT reeds aanwezig is. 
  • Eventuele geografische expansie
  • Uitbreiding aanbod (richting verse voeding)
  • ACT wil haar balans verbeteren (schulden afbouwen)

  Bedreigingen :

  • Overnames in Europa zijn gecompliceerder en kosten meer tijd.
  • Andere ketens, zowel de kleine als de grote, kunnen de druk op ACT verhogen door verdere uitbreidingen door te voeren.
  • Naarmate ACT groter wordt, verkleint het verdere geografische groeipotentieel.

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  12/04/2017 30.32 CAD Houden
  18/07/2018 31 CAD Kopen
  11/06/2019 43.3 CAD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.