http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Beleggingsadvies - Dossiers - Inflatiegelinkte obligaties
Analist: Willem De Meulenaer Update 4 december 2014
 
TOP Principe
•  Inflatiegelinkte obligaties of Inflation Linked Bonds (ILB) zijn obligaties waarvan de hoofdsom geÔndexeerd is en waarvan de rente periodiek berekend wordt op die geÔndexeerde hoofdsom zodat zowel hoofdsom als coupon inflatiebestendig zijn. Op de eindvervaldag krijgt de belegger de geÔndexeerde hoofdsom terug.
•  Bij sommige ILB's wordt niet de hoofdsom maar wel de coupon geÔndexeerd, maar dit type obligaties komt minder frequent voor.
•  De ILB's zijn dikwijls gelinkt aan een belangrijke inflatie-index, zoals de eurozone inflatie, berekend door Eurostat.
•  OPGELET : bij deflatie daalt de obligatie in prijs. Meestal is wel voorzien dat de obligatie niet onder de 100% kan zakken van de oorspronkelijke uitgifteprijs. Wie een ILB koopt, kan dus een extra veiligheid inbouwen door een obligatie te zoeken die niet te ver noteert boven de oorspronkelijk uitgifteprijs van 100%.
•  De meeste ILB's worden uitgegeven door overheden of banken .
•  Aangezien we met ILB's toch in de eerste plaats op zoek zijn naar een veilige belegging lijkt het ons aangewezen om te focussen op ILB's die uitgegeven worden door overheden.

TOP Emittenten
•  BelgiŽ : (nagenoeg) geen uitgiftes
•  Luxemburg : beperkt aanbod (vooral banken)
•  Nederland : vooral banken
•  Duitsland : vooral banken en een paar overheidsobligaties
•  ItaliŽ : ruimer aanbod maar er wordt wel twee maal RV (roerende voorheffing) afgehouden. Wegens die dubbelbelasting zouden we Italiaanse ILB's mijden.
•  Frankrijk : relatief ruime keuze, overheid heeft ook een goede rating.
•  VS : De Amerikaanse overheid geeft ook ILB's uit, genaamd "TIPS". TIPS staat voor Treasury Inflation-Protected Security . Omwille van het dollarrisico (zeker op langere termijn), lijkt dit ons een minder goede optie. TIPS zijn bovendien moeilijker te verkrijgen in BelgiŽ (tenzij via fondsen - zie verder).
•  => Vooral Frankrijk lijkt ons een interessante markt om ILB's te kopen.

TOP Becijferd & Fiscaal
•  Opgelet : de belegger mag zich niet laten misleiden door de schijnbaar lage coupon. Een coupon van bijvoorbeeld 1,6% lijkt misschien heel laag, maar dat is niet helemaal correct. Bij een inflatie van 2% zal de hoofdsom op het einde van het jaar van 100 naar 102 zijn gegaan, en krijgt de belegger 1,6% op 102 (=1,632). Het totale rendement dat jaar is dus niťt 1,6% maar 3,632 % (2 + 1,632). In feite krijgt men dus 1,6% plus de inflatie.
•  RV wordt ingehouden op de coupon , op de eindvervaldag wordt nog eens RV afgehouden op de "meerwaarde" (het verschil tussen de oorspronkelijke hoofdsom en de geÔndexeerde hoofdsom). Wie verkoopt voor de eindvervaldag betaalt gťťn roerende voorheffing op de meerwaarde maar moet deze meerwaarde in de belastingaangifte opnemen.

TOP Fondsen
•  Er kan ook via fondsen geÔnvesteerd worden in ILB's.
•  Europa : LYXOR ETF EuroMTS INFLATION LINKED (ticker : MTI FP)
  
   Noteert op Euronext
  
   54% in Franse ILB's, 33% in Italiaanse ILB's, rest gespreid.
•  VS : Barclays TIPS Bond Fund (ticker : TIP US)
  
   Amerikaanse beurs
  
   Belegt in US TIPS (overheidsobligaties)
•  => Spreiding via fondsen lijkt niet echt een noodzaak aangezien de individuele emittenten die wij beogen (nl. de overheden) voldoende kredietwaardig zijn.
Enkel wie in TIPS wil beleggen werkt beter via een fonds.

TOP Besluit & advies
•  => De inflatiegelinkte obligatie is interessant voor beleggers die vrezen dat de inflatie vroeg of laat sterk zal opveren.

•  => Voor een belegger die gelooft in een stijging van de USD zijn de Amerikaanse TIPS interessant (via een beleggingsfonds).
TOP Disclaimers
•  Dit dossier is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Het is opgesteld op basis van zorgvuldige geselecteerde bronnen en eigen onderzoek volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
•  Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met het beleggersprofiel van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.
•  Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
•  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
•  Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website