http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Praktische Informatie - Tarieven - Diversen
Dienstverlening zonder kosten
Het bewaren van financiŽle instrumenten Gratis
Het openen en sluiten van rekeningen (zicht-, spaar- en effectenrekening) Gratis
Het overboeken van gelden naar interne rekeningen en naar Belgische financiŽle instellingen Gratis
De inning van cheques van Belgische banken in euro Gratis
Het beheer van actieve rekeningen Gratis
Het begeleidend advies en de schriftelijke mededelingen Gratis
Effectenoperaties (exclusief de kosten van correspondenten) Gratis
Verzending van uittreksels, borderellen en andere informatie Gratis
Beheerskosten
  Adviserend vermogensbeheer Discretionair vermogensbeheer
Jaarlijkse vergoeding 0,5% + BTW < € 500.000,-
0,3% + BTW > € 500.000,-
0,3% + BTW
Of opbrengstafhankelijke vergoeding NVT 8,26% + BTW = 10%
 
Meer informatie vindt u in rubriek Vermogensbeheer/Discretionair of Vermogensbeheer/Adviserend .
 
Actieve rekening Gratis
Inactieve rekening (procedure slapende rekeningen) € 25/jaar + BTW
Inactieve geblokkeerde rekening > 1 jaar 0,2%/jaar (minimum € 100)
FinanciŽle Planning - Voor rekeningen onder vermogensbeheer gratis
Dossier vermogensstructurering € 200/uur(*)
Documenten schenking €  50(*)
Opmaak statuten €  50(*)
Renteplan €  50(*)

(*)te verhogen met 21% BTW
Uitkeringskosten kapitaal en coupons
Kosten kapitaal Makelaarsloon Minimum Maximum
Belgische staatsleningen 0%  
Andere obligaties, kasbons en fondsen 0,2%  € 15 € 50
Retroconv. obligaties bij omzetting in aandelen € 7,5  

Kosten coupons(*) Makelaarsloon Maximum
BelgiŽ 0,5% € 100
Buitenland 1% € 100
 
(*) te verhogen met 21% BTW en eventuele kosten correspondent
Recuperatie Franse roerende voorheffing
Normale procedure € 175 + BTW/jaar
Vereenvoudigde procedure € 25 + BTW/coupon
 
Meer info zie www.dierickxleys.be rubriek Fiscaal/Verminderde Franse RV
Effectenverrichtingen
Overdracht van effecten naar een interne rekening gratis
Overdracht van effecten naar een externe rekening € 50/lijn(*)
Neerlegging effecten voor deelname aan Algemene Vergadering € 30(*)
Omzetting effecten aan toonder naar effecten op naam € 50(*)
Omzetting aandelen naar Loyality bonus aandelen € 50(*)

(*) te verhogen met 21% BTW en eventuele kosten van correspondent
 
FinanciŽle verrichtingen
Debetrente op jaarbasis voor bedragen in euro (zonder extra provisies) 4,35%
Transfer in euro naar interne rekeningen en Belgische financiŽle instellingen Gratis
Transfer in euro naar financiŽle instellingen die voldoen aan volgende voorwaarden :
•  correcte vermelding van IBAN en BIC code van opdrachtgever en begunstigde
•  van of naar lidstaten van Europa die behoren tot de SEPA zone
Gratis
Andere overschrijvingen € 15 + kosten correspondent(*)
Inning buitenlandse cheques € 30 + kosten correspondent(*)

(*) te verhogen met 21% BTW
Opmaak historische waardebepaling
€ 50 + BTW/waardebepaling
Openbaar Bod tot Aankoop (OBA)
€ 7,5 vast recht + eventuele kosten van correspondent
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website