Witte rook voor Fortisschikking Update 16/08/2019

Op 13 juli 2018 verklaarde het Gerechtshof van Amsterdam de schikking inzake Ageas (voorheen Fortis) bindend, waardoor de aandeelhouders tot 28 juli 2019 een schadeclaim konden indienen. 

claim-675x450

Wie kon een claim indienen?

Al wie in de periode tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 Fortis aandelen in portefeuille had, kwam in aanmerking voor het indienen van een schadeclaim, ook wanneer men niet was aangesloten bij een collectieve rechtszaak of belangenorganisatie. 

Wat is het bedrag van de schadevergoeding?

Op de website www.forsettlement.com vindt u een handige rekentool waarmee u het bedrag kan simuleren waarvoor u mogelijkerwijs in aanmerking komt. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van een aantal parameters, met name:

• de periode waarin u Fortis-aandelen aanhield of aankocht;

• het aantal Fortis-aandelen dat u aanhield of aankocht;

• het maximale aantal aandelen dat u in portefeuille had in de periode tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008;

• de eventuele aansluiting bij een collectieve rechtszaak of een belangenorganisatie.

Belangrijk om te vermelden: het berekende bedrag kan nog stijgen of dalen, afhankelijk van het aantal aandeelhouders dat een claim indiende.

Wanneer een claim indienen?

De claim moest ten laatste op zondag 28 juli 2019 ingediend zijn (d.w.z. dat de claim uiterlijk op zondag 28 juli 2019 moest zijn ontvangen door de claimafhandelaar of een poststempel van een eerdere datum moet dragen).

Dierickx Leys Private Bank bezorgde in de loop van juli  2018 een attest per post aan alle cliënten die in de periode tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 aandelen Fortis aanhielden op een rekening die op heden nog steeds bestaat. Dat attest moet bij de aanvraag tot schadevergoeding gevoegd worden. Aan de hand van de informatie op dat attest kan u het claimformulier invullen. 

Voor rekeningen die ondertussen om welke reden dan ook werden stopgezet, bijvoorbeeld naar aanleiding van een overlijden of een schenking, kon het attest op verzoek bekomen worden door de toenmalige titularis of de rechtsopvolgers. 

Waar kan u terecht met vragen?

Heeft u nog geen terugbetaling ontvangen? Kreeg u bijkomende vragen m.b.t. uw claim? Vraagt u zich af of uw claim goed ontvangen werd?

Op de website www.forsettlement.com vindt u een lijst met veelgestelde vragen terug. Er werd ook een helpdesk ingericht bij wie u terecht kan met praktische vragen. U kan die helpdesk bereiken via het nummer 0800 268 32 of per mail via forsettlement@computershare.com. Desgewenst kan u ook contact opnemen met uw contactpersoon of beheerder bij Dierickx Leys Private Bank.

Is nog niet alles duidelijk omtrent de Fortisschikking of heeft u andere fiscaal en/of juridische vragen ?

hamertje-trimmed