Witte rook voor Fortisschikking Versie 17/07/2018

Op 13 juli 2018 verklaarde het Gerechtshof van Amsterdam de schikking inzake Ageas (voorheen Fortis) bindend, waardoor de aandeelhouders een schadeclaim kunnen indienen. Hieronder lichten we de praktische gevolgen kort toe.

claim-675x450

Wie kan een claim indienen?

Als u in de periode tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 Fortis aandelen in portefeuille had, komt u in aanmerking voor het indienen van een schadeclaim, ook als u zich niet heeft aangesloten bij een collectieve rechtszaak of belangenorganisatie. U zal uiteraard wel moeten aantonen dat u in de bewuste periode aandelen Fortis in portefeuille had.

Wat is het bedrag van de schadevergoeding?

Op de website www.forsettlement.com vindt u een handige rekentool waarmee u het bedrag kan simuleren waarvoor u mogelijkerwijs in aanmerking komt. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van een aantal parameters, met name:

• de periode waarin u Fortis-aandelen aanhield of aankocht;

• het aantal Fortis-aandelen dat u aanhield of aankocht;

• het maximale aantal aandelen dat u in portefeuille had in de periode tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008;

• de eventuele aansluiting bij een collectieve rechtszaak of een belangenorganisatie.

Belangrijk om te vermelden: het berekende bedrag kan nog stijgen of dalen, afhankelijk van het aantal aandeelhouders dat een claim zal indienen.

Wanneer een claim indienen?

U heeft één jaar de tijd om een claim in te dienen vanaf 27 juli 2018. Uw claim moet ten laatste op 27 juli 2019 ingediend zijn.

Ageas voorziet naar verluidt een ‘snelkassa’ voor zogenaamde ‘early filers’: wanneer u uw claim indient binnen een welbepaalde periode (drie of zes maanden – nog te communiceren door Ageas), heeft u in elk geval recht op 70% van de vooropgestelde vergoeding. Deze vergoeding zou nog voor eind 2018 uitgekeerd worden.

Indien aan het einde van de claimperiode van één jaar m.a.w. blijkt dat de vergoeding per aandeel lager uitkomt dan initieel vooropgesteld, zal u toch 70% ontvangen. indien de vergoeding hoger uitvalt, zal het meerdere achteraf worden bijgestort. Personen die na deze periode hun claim indienen, krijgen enkel het werkelijke bedrag en zullen dit pas eind 2019 ontvangen.

Hoe een claim indienen?

Het claimformulier en alle overige informatie over het indienen ervan, vindt u sinds 27 juli 2018 terug op de website www.forsettlement.com.

De schadeclaim kan zowel online als op papier worden ingediend. U heeft de volgende mogelijkheden:

  • U kan uw claim elektronisch indienen via het online claim filing portaal www.forsettlement.com
  • U kan het claimformulier downloaden op www.forsettlement.com en per gewone post versturen naar de claimafhandelaar
  • U kan het claimformulier per post naar u laten toesturen (aanvraag via 0800 26 832) en vervolgens per gewone post versturen naar de claimafhandelaar

Indien u aangesloten bent bij een belangenorganisatie, raden wij u aan contact op te nemen met die belangenorganisatie voor de indiening van uw claim.

Is deze schikking definitief?

Gedurende een vijftal maanden na de uitspraak (tot 31 december 2018) hebben de aandeelhouders het recht om te laten weten dat ze niet willen deelnemen aan de schikking, maar wel nog verder willen procederen (opt-out periode). Als er veel aandeelhouders gebruik maken van die opt-out mogelijkheid, heeft Ageas nog zes weken de tijd om toch af te zien van de schikking.

Wat doet Dierickx Leys Private Bank?

Dierickx Leys Private Bank zal in de loop van juli per post een attest bezorgen aan alle cliënten die in de periode tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 aandelen Fortis aanhielden op een rekening die op heden nog steeds bestaat. Dat attest moet bij de aanvraag tot schadevergoeding gevoegd worden. Aan de hand van de informatie op dat attest kan u het claimformulier invullen. 

Voor rekeningen die ondertussen om welke reden dan ook werden stopgezet, bijvoorbeeld naar aanleiding van een overlijden of een schenking, kan het attest op verzoek bekomen worden door de toenmalige titularis of de rechtsopvolgers. Mogelijk zullen wij een identificatiebewijs vragen.

Waar kan u terecht met vragen?

Op de website www.forsettlement.com vindt u een lijst met veelgestelde vragen terug. Er werd ook een helpdesk ingericht bij wie u terecht kan met praktische vragen. U kan die helpdesk bereiken via het nummer 0800 268 32 of per mail via forsettlement@computershare.com. Desgewenst kan u ook contact opnemen met uw contactpersoon of beheerder bij Dierickx Leys Private Bank.

Bron

Is alles nog niet duidelijk omtrent de Fortisschikking of heeft u andere fiscaal en/of juridische vragen ?

hamertje-trimmed

Zorgvolmacht

Iedereen hoopt op een zorgeloze oude dag, maar de realiteit kan daar soms anders over beslissen. Via een zorgvolmacht kan u op voorhand regelen hoe en door wie uw vermogen zal bestuurd worden wanneer u dat zelf niet meer kan. Aan de hand van vijf praktische vragen hebben wij nog eens de do's en don'ts opgesomd omtrent het opstellen en registreren van zo'n zorgvolmacht

Expertise

De financiële wereld is een ingewikkeld kluwen dat steeds moeilijker te ontwarren is. Maar de waaier aan mogelijkheden lijkt bijna onbegrensd. Om de meest aangewezen oplossing te vinden voor u en uw gezin, kiest u best voor iemand die klaarheid schept binnen die complexe wereld. Iemand die denkt als een investeerder, met de vereiste kennis, op lange termijn. Iemand die met u meedenkt en samen met u de juiste weg uitzet, vandaag en morgen.

Vermogensbeheer

Het goed beheren van een beleggingsportefeuille vergt veel tijd. Zowel de aandelen als de obligaties moeten continu opgevolgd worden. Door het beheer toe te vertrouwen aan de ervaren beheerders van Dierickx Leys Private Bank kunt u uw kostbare tijd anders besteden.