Wijzigingen op til voor uw maatschap wetswijziging - KSJ juli 2018

Ten gevolge van een recente wetswijziging, zal de burgerlijke maatschap voortaan steeds kwalificeren als een onderneming. De twee voornaamste gevolgen daarvan zijn de volgende:

1 november 2018

Vanaf 1 november 2018 zal elke nieuw opgerichte maatschap zich moeten inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dat is een databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn. Bestaande maatschappen (d.w.z. maatschappen opgericht vóór 1 november 2018) krijgen tijd tot eind april 2019 om zich in te schrijven. De registratie houdt in dat bepaalde gegevens omtrent de maatschap in de toekomst publiek toegankelijk zullen zijn.

30 april 2019

Een boekhouding en een jaarrekening worden verplicht voor elke maatschap. Die jaarrekening moet niet gepubliceerd worden. Ook deze verplichting geldt vanaf 1 november 2018 voor wat betreft de nieuw op te richten maatschappen. Voor wat betreft de bestaande maatschappen geldt deze verplichting vanaf het eerste volledige boekjaar dat begint ná 30 april 2019.

...

In de loop van de komende maanden zal er hieromtrent meer concrete informatie volgen.

Bron

Vragen omtent een maatschap ? Wij bieden u graag een klare kijk op uw maatschap.

  • Ruime expertise en ervaring op het gebied van maatschappen.
  • Ook voor alle andere fiscaal en/of juridische zaken kan u bij ons terecht.
  • Snelle en correcte dienstverlening

Dirk Van De Ginste

Kennen jullie onze medewerkers in kantoor Kortrijk al? Graag stellen wij u hen één voor één voor: deze week Dirk Van De Ginste. Een West-Vlaming geboren te Gent. Na zijn humaniora in een Gents internaat bij de Jezuïeten, trok hij als jonge snaak naar het onbekende Antwerpen. Van de UFSIA over de UIA belandde hij uiteindelijk in het Polygoon te Brasschaat. Hij stamt nog uit de tijd van de quizaines, corbeilles, reports, hoekmannen, délégués en de “crié” met commissaris, stilaan begrippen die uit het collectieve geheugen verdwijnen. Welkom Dirk!

Adviserend beheer

Bij adviserend beheer speelt u zelf een actieve rol in het beheer van uw portefeuille en kunt u rekenen op het gepersonaliseerde advies van uw beheerder. Hij contacteert u proactief op regelmatige basis en begeleidt u om uw portefeuille verder uit te bouwen of bij te sturen. Hij verleent advies op maat en formuleert concrete beleggingsvoorstellen.