Wijziging Algemene Voorwaarden KSJ april 2021

Het orderuitvoeringsbeleid van Dierickx Leys Private Bank
I. Bepalingen gemeenschappelijk aan alle orders in financiële instrumenten
1. Algemene principes
1.4 Specifieke instructies van de cliënt
Het is niet mogelijk voor de cliënt om een specifieke instructie op te geven om voor de uitvoering van een order andere stappen te ondernemen dan die die zijn vastgelegd in dit orderuitvoeringsbeleid.
III. Orders in obligaties en geldmarktinstrumenten
De bank zal orders in geldmarktinstrumenten (depositocertificaten, commercial paper en schatkistpapier) en obligaties (kasbons, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, gestructureerde obligaties, private placements) ofwel uitvoeren via:

  • het Cortex Secondary Platform van BNP Paribas, dat optreedt als SI en de orders uitvoert bij een uitgebreide range van aangesloten marktmakers;
  • het Bloombergplatform dat de best execution garandeert als MTF, door een veelheid aan kopers en verkopers samen te brengen, waardoor handelaren telkens in staat zijn de beste prijzen te zien en hiertegen te handelen; 
  • KBC in het geval van secundaire handel in Belgische Staatsbons en schatkistcertificaten of genoteerde obligaties of geldmarktinstrumenten of voor orders op Euronext Expert Markt;
  • OTC met een Belgische financiële instelling of uitzonderlijk bij terugkoop door de emittent;
  • in uitzonderlijke situaties en onder strikte voorwaarden: internalisatie binnen de bank.

Informatie over orderuitvoeringsbeleid
Het rapport over het orderuitvoeringsbeleid met de top 5 van de markten en tussenpersonen is beschikbaar op www.dierickxleys.be onder de rubriek ‘cliënteninformatie’.