UBO-register: jaarlijkse bevestiging KSJ april 2020

Op basis van de nieuwe antiwitwaswetgeving moest iedere vennootschap (inclusief de maatschappen) uiterlijk op 30 september 2019 haar zogenaamde ‘uiteindelijke begunstigden’ (Ultimate Beneficial Owners) vermelden in het UBO-register.

Tot 31 december 2019

Tot 31 december 2019 voerde de administratie een gedoogbeleid en werden er geen sancties opgelegd aan vennootschappen die nog niet tot aanmelding waren overgegaan.

Bevestiging

Wij herinneren u eraan dat elke wijziging van de gegevens opgenomen in het UBO-register binnen de maand moeten worden bijgewerkt. Verder moet de informatie ook jaarlijks bevestigd worden. De periode van een jaar begint te lopen vanaf de initiële registratie of vanaf de meest recente wijzigingen. 

Vennootschappen die reeds in de eerste helft van 2019 hun UBO-formaliteiten vervulden, moeten er met andere woorden over waken dat zij tijdig de informatie in het register bevestigen.

PDF

Download hier de volledige KSJ van april 2020

Wenst u meer toelichting omtrent het UBO-register?

  • Aarzel niet uw relatiebeheerder te contacteren.

Impact COVID-19 op de aangifte nalatenschap - Update

De coronacrisis heeft een weerslag op vele facetten van het leven. In de 2de Flash! van mei 2020 lichten we een aantal maatregelen toe die een impact kunnen hebben op de aangifte nalatenschap in het Vlaams Gewest.