WPP Analist: Geert Campaert

Algemene gegevens

 • Datum: 27/04/2018
 • Koers opmaak studie: 11.45 GBP
 • Huidige koers: 12.26 GBP
 • Marktkapitalisatie: 14,5 miljard
 • Sector: Media
 • Markt: Londen
 • ISIN: JE00B8KF9B49

Advies van de analist

 • £ 15,00
 • £ 20,00

Advies: Kopen

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Britse WPP is het grootste reclamebureau ter wereld. Het bedrijf is actief in een hele waaier aan activiteiten: reclame, media buying, marktonderzoek, PR en specifieke acties rond evenementen. WPP heeft kantoren in 112 landen en meer dan 200.000 werknemers. In 2016 behaalde het een omzet van £ 14.4 miljard.

WPP: omzetverdeling

Bron: WPP

Conclusie

2017 was een moeilijk jaar voor WPP. 2018 moest normaal gezien het jaar van het herstel worden, maar het vertrek van ceo Sorrell zorgt nu voor wat bijkomende onzekerheid, waardoor het koersherstel - wat we nog altijd verwachten - wat langer op zich kan laten wachten.

Nieuws

Ceo Martin Sorrell geeft zijn ontslag

 • Martin Sorrell, de oprichter en ceo van de voorbije 30 jaar van WPP, was enkele weken geleden in opspraak gekomen omdat hij volgens een interne bron 'misbruik zou gemaakt hebben van bedrijfsgoederen'.
 • Na een intern onderzoek, waarbij geen details werden gegeven aan de buitenwereld over de aard van de overtreding, besloot Sorrell om zijn ontslag te geven.
 • Hij wordt ad interim opgevolgd door twee interne kandidaten in afwachting van een definitieve (interne of externe) opvolger.

Resultaten

'000 00020132014201520162017
Omzet1101911529122351438915265
Operationele winst14021490150122041789
Nettowinst9281036108715821817
Boekwaarde5.635.665.757.007.12
Winst per aandeel0.720.820.901.101.42
Koers/Winst191617178
Dividend per aandeel0.340.380.450.570.60
Dividendrendement2.46%2.83%2.88%3.14%5.24%
Bron: Bloombergin £
Resultaten 2017 

 • De omzet steeg met 6.1% tot £ 15.27 miljard. 
 • De nettowinst steeg met 30% tot £ 1.82 miljard. 

Positieve punten 

 • WPP wil in reactie op de zwakke resultaten de vereenvoudiging van haar organisatie waaraan ze al wekte , nu versnellen. Dit zou het bedrijf efficiënter moeten maken en daardoor beter kunnen inspelen op de noden van klanten.
 • Het dividend stijgt van 56.6 pence naar 60 pence, wat aan de huidige koersen een brutodividendrendement geeft van meer dan 5%. 

Negatieve punten 

 • Op vergelijkbare basis daalde de omzet met 0,9%. De belangrijkste reden hiervoor is de verlaging van marketingbudgetten bij een aantal grote producenten van consumentengoederen die grote klanten van WPP zijn. 
 • WPP blijft voorzichtig voor 2018 en verwacht geen organische groei en een stabiele marge. Het bedrijf wil de lat duidelijk niet te hoog leggen, zodat ze haar verwachtingen in de loop van het jaar niet moet verlagen zoals in 2017 het geval was. 
 • WPP verlaagt ook haar langetermijndoelstelling voor de jaarlijkse winstgroei per aandeel van '10 à 15%' naar '5 à 10%'

SWOT

Sterktes 

 • Goed management met sterke track record op lange termijn 
 • Grootste schaalvoordelen als marktleider, recent de hoogste winstmarges behaald van de grote spelers
 • Keert de helft van haar winst uit als dividend, waardoor het een interessant dividendrendement biedt.
 • Voor grote multinationals is het interessanter om één partner te hebben die wereldwijd actief is, wat in het  voordeel werkt van de grotere spelers zoals WPP

Zwaktes 

 • Organische groei relatief beperkt, winstgroei moet vooral komen van overnames en margeverbeteringen
 • Succes van het bedrijf staat of valt met het succes van de creatieve campagnes, waardoor het belangrijk is om talent goed te verlonen om ze aan het bedrijf te binden: dit zorgt voor hoge personeelskosten (75% van de totale kosten) 
 • Minder sterk aanwezig in het groeisegment van digitale media, maar achterstand op Publicis wel aan het inhalen

Opportuniteiten 

 • Huidige relatief lage aandelenkoers maakt een verhoging van de inkoop van eigen aandelen interessant, WPP heeft al aangegeven dit te bekijken
 • De gedaalde koers van het pond geeft de winst van WPP een boost door de wisselkoerswinsten die ze momenteel boeken

Bedreigingen 

 • Een onderzoek in de VS rond media buying & planning beweerde dat sommige agentschappen ontvangen kortingen niet doorstorten aan hun klanten. Dit kan mogelijk leiden  tot meer audits en vragen voor lagere prijzen van klanten, hoewel de impact hiervan waarschijnlijk wel zal meevallen
 • Opkomst van Facebook en Google in digitale reclame leidt tot vrees dat dit duo gaat proberen de rol van de agentschappen in media buying over te nemen
 • Consultingbedrijven als Accenture en IBM hebben zich de voorbije jaren meer en meer gefocust op strategisch advies rond digitale marketing, en dreigen daarmee in het vaarwater van WPP te komen
 • Onder druk van het model van 3G en/of activistische aandeelhouders beginnen meer en meer bedrijven in de Fast Moving Consumer Goods (30% omzet WPP) te focussen op kostenbesparingen, waarbij marketinguitgaven verlaagd worden, dit kan leiden tot omzetverlies of prijsdruk voor WPP


Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/06/30 16.14 GBP Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.