Walt Disney Corp Analist: Willem De Meulenaer

Algemene gegevens

 • Datum: 20/02/2018
 • Koers opmaak studie: 104.6 USD
 • Huidige koers: 107.15 USD
 • Marktkapitalisatie: 157 miljard
 • Sector: Media
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US2546871060

Advies van de analist

 • US$ 124,00
 • US$ 160,00

Advies: Kopen

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

The Walt Disney Company is vooral bekend voor zijn films & pretparken, en heeft verschillende bijzonder waardevolle merken in bezit, zoals : Pooh, Mickey Mouse, Frozen, Monsters, Star Wars, Spider-Man,Cars, The Avengers, enz. Maar het bedrijf beschikt ook over een belangrijke media-divisie. Activiteiten : 

 • Media Networks : De media divisie bestaat onder andere uit tv-zender ABC, Disney Channel en sportzender ESPN.
 • Parks & Resorts : Omvat de pretparken in de VS, Europa en Azië.
 • Studio Entertainment : Alles mbt films en filmstudio's.
 • Consumer Products & Interactive Media : Betreft alle merchandising (speelgoed, boeken,...) en games. 
Walt Disney : Omzetverdeling

Bron: Walt Disney

Conclusie

2017 was een zwakker jaar voor Disney maar de vooruitzichten voor 2018 zijn gunstig. Met de gedeeltelijke overname van Fox wordt Disney "too big to ignore" voor (potentiële) klanten en verstevigt het bedrijf zijn marktpositie. Grootste risico's zijn evenwel de hoge prijs voor Fox en eventuele bezwaren van de concurrentie-autoriteiten. We vinden het aandeel koopwaardig.

Nieuws

-

Resultaten

in mio09/201509/201609/201709/2018 E
Omzet524655563255313758558
Operationele winst131711415513873
Nettowinst83829391898011162
Boekwaarde27,8327,0427,54
Winst per aandeel4,955,735,696,99
Koers/winst21,2317,118,415,0
Dividend per aandeel1,811,421,561,69
Dividendrendement1,72%1,45%1,49%1,61%
Bron : BloombergResultaten eerste kwartaal fiscaal boekjaar eindigend september 2018. 

 • Disney boekte in het eerste kwartaal een 3,8% hogere omzet van $ 15,4 miljard. 
 • De nettowinst steeg met 78,4% tot $ 4,42 miljard, met dank aan de belastinghervormingen van Trump. 

Positieve punten 

 • De resultaten over het eerste kwartaal kwamen boven de verwachtingen uit. 
 • De divisie Parks & Resorts deed het alweer erg goed, met een operationele winststijging van 21% tot 1,35 miljard, met dank aan het nieuwe "Avatar"-land. In 2019 openen twee nieuwe "Star Wars Lands" die wellicht nog wat extra publiek zullen trekken. 
 • De operationele winst in de Studio Entertainment divisie was nagenoeg stabiel op een zeer hoog niveau (-2% op 829 miljoen dollar). De resultaten zijn afhankelijk van de lancering van blockbusters en kunnen fors schommelen. 
 • De nieuwe film, "Black Panther", heeft flink meer succes dan verhoopt. 
 • Bij de Consumer Products tekende zich eveneens een stabilisatie af op een degelijk niveau. De operationele winst daalde 4% tot $ 617 miljoen. 
 • Met de gedeeltelijke overname van Fox rijft Disney bijzonder interessante activa binnen (filmstudio's, tv zenders in de VS, Europa en India) en versterkt het zijn marktpositie (tov Netflix bvb). 
 • 2018 wordt wellicht weer een beter jaar. Dit dankzij meer films, betere resultaten bij de pretparken en een stabilisatie bij de media-divisie (ESPN). 
 • Disney probeert ESPN via online-streaming naar klanten te brengen, om het verlies met klassieke kabel goed te maken. Ook zijn er plannen om films en tv-reeksen rechtstreeks naar de klant te brengen. 30% van wat op Netflix bekeken wordt zouden programma's van Disney zijn, dus Disney zit zeker niet in een zwakke positie. 

Negatieve punten 

 • De jongste Star Wars film was weliswaar alweer een kaskraker, maar vooral de overige films deden het wat minder goed. 
 • De Media divisie presteerde andermaal zwak. De operationele winst daalde 12% tot 1,19 miljard. Lagere kijkcijfers en abonnees, herstructureringskosten, lagere advertentie-inkomsten en hogere programmatiekosten wogen op het resultaat. 
 • Het prijskaartje voor de gedeeltelijke overname van Fox is niet min ($ 52.4 miljard) en bovendien zouden de concurrentie-autoriteiten kunnen dwarsliggen. 
 • Het verlies aan abonnees bij ESPN moet stilaan stabiliseren . 

SWOT

Sterktes :

 • Zeer sterke en rendabele franchisenamen
 • Rendabel en duurzaam bedrijfsmodel
 • Grote cross-selling mogelijkheden tussen de divisies
 • Disney nam een reeks populaire IP's over, o.a. Pixar en Star Wars.

Zwaktes :

 • Het klassieke distributiemodel staat onder druk. Daar moet Disney dringend een antwoord op zoeken.
 • Gevoelig aan (het uitblijven van) filmsuccessen.

Opportuniteiten :

 • Verdere uitbouw themaparken met focus op Star Wars, Avatar, of andere succesvolle films.
 • Ontwikkelen van een (hopelijk) succesvol nieuw distributiemodel naar het voorbeeld van Netflix.

Bedreigingen :

 • Nieuwe technologie verandert het medialandschap : steeds meer mensen laten hun kabelabonnement vallen, of gaan voor een “afgeslankte” versie van dat kabelabonnement, meestal ten voordele van streaming media spelers zoals Netflix. 
 • Biedoorlog voor grote (sport-)evenementen (vb. ESPN) doen de kosten stijgen

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 113.04 USD Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.