Walt Disney Corp Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 15/02/2019
 • Koers opmaak studie: 110.2 USD
 • Huidige koers: 109.15 USD
 • Marktkapitalisatie: 164 miljard
 • Sector: Media
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US2546871060

Advies van de analist

 • US$ 124,00
 • US$ 160,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

The Walt Disney Company is vooral bekend voor zijn films & pretparken, en heeft verschillende bijzonder waardevolle merken in bezit, zoals : Pooh, Mickey Mouse, Frozen, Monsters, Star Wars, Spider-Man,Cars, The Avengers, enz. Maar het bedrijf beschikt ook over een belangrijke media-divisie. Activiteiten : 

 • Parks, Experiences & Consumer Products : Omvat de pretparken in de VS, Europa en Azië en de merchandising (speelgoed, boeken,...) en games.
 • Media Networks : De media divisie bestaat onder andere uit tv-zender ABC, Disney Channel en sportzender ESPN.
 • Studio Entertainment : Alles mbt films en filmstudio's.
 • Direct-to-Consumer & International: Omvat onder meer alle producten (films, reeksen, sportuitzendingen) die rechtstreeks aan de eindconsument worden aangeboden (streaming, oa Disney+).
Walt Disney : Omzetverdeling

Bron: Walt Disney

Conclusie

Disney publiceerde andermaal degelijke resultaten en maakt werk van het opzetten van een eigen streaming divisie om de concurrentie te kunnen aangaan met Netflix. 

Tegen de huidige waardering blijft het aandeel koopwaardig.


Nieuws

-

Resultaten

in mio09/201609/201709/201809/2019 E
Omzet55.63255.13759.43460.456
Operationele winst14.15513.87314.837
Nettowinst9.3918.98012.59810.644
Boekwaarde27,0427,5432,52
Winst per aandeel5,735,698,407,03
Koers/winst17,118,413,115,7
Dividend per aandeel1,421,561,681,78
Dividendrendement1,45%1,49%1,53%1,62%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste kwartaal fiscaal boekjaar eindigend september 2019. 

 • Disney zag de omzet met 0,3% terugvallen tot $ 15,3 miljard. 
 • De nettowinst daalde 37% tot $ 2,79 miljard, hoofdzakelijk tgv belastingeffecten.

Positieve punten 

 • De resultaten van Disney kwamen boven de verwachtingen uit.
 • De divisie Parks & Consumer Products deed het alweer erg goed, met een omzetstijging van 4,6%, met dank onder andere aan het nieuwe "Avatar"-land. In de loop van 2019 openen twee nieuwe "Star Wars Lands" die wellicht nog wat extra publiek zullen trekken. 
 • De Media divisie presteerde goed. De omzet steeg 6,6%. Eerder wogen lagere kijkcijfers en abonnees, herstructureringskosten, lagere advertentie-inkomsten en hogere programmatiekosten op het resultaat, maar dat effect lijkt minstens tijdelijk wat weg te ebben. 
 • Bij de divisie Studio Entertainment daalde de omzet 27,3%. De resultaten zijn afhankelijk van de lancering van blockbusters en kunnen fors schommelen. 
 • Met de gedeeltelijke overname van Fox rijft Disney bijzonder interessante activa binnen (filmstudio's, tv zenders in de VS, Europa en India) en versterkt het zijn marktpositie (tov Netflix bvb). 
 • Disney probeert ESPN via online-streaming naar klanten te brengen, om het verlies met klassieke kabel goed te maken. De eerste signalen zijn positief. Ook zijn er plannen om films en tv-reeksen rechtstreeks naar de klant te brengen. Dat zou gebeuren met "Disney+". 30% van wat op Netflix bekeken wordt zouden programma's van Disney zijn, dus Disney zit zeker niet in een zwakke positie. De content van Fox zou via het streamingplatform "Hulu" naar de klant worden gebracht.

Negatieve punten 

 • De normalisatie van de belastingen deed de nettowinst flink terugvallen (de nettowinst was in het eerste kwartaal van het voorgaande jaar omwille van belastingtechnische redenen abnormaal hoog).
 • De omzet bij de Direct-to-Consumer divisie is momenteel nog marginaal, al zal daar de komende jaren wellicht flink verandering in komen. De investeringen in de nieuwe streaming-afdeling wegen nog op de resultaten, maar dat zou op termijn zijn vruchten moeten afwerpen.
 • Het prijskaartje voor de gedeeltelijke overname van Fox was niet min. 
 • Het verlies aan abonnees bij ESPN moet stilaan stabiliseren . 

SWOT

Sterktes :

 • Zeer sterke en rendabele franchisenamen
 • Rendabel en duurzaam bedrijfsmodel
 • Grote cross-selling mogelijkheden tussen de divisies
 • Disney nam een reeks populaire IP's over, o.a. Pixar en Star Wars.

Zwaktes :

 • Het klassieke distributiemodel staat onder druk. Daar moet Disney dringend een antwoord op zoeken.
 • Gevoelig aan (het uitblijven van) filmsuccessen.

Opportuniteiten :

 • Verdere uitbouw themaparken met focus op Star Wars, Avatar, of andere succesvolle films.
 • Ontwikkelen van een (hopelijk) succesvol nieuw distributiemodel naar het voorbeeld van Netflix.

Bedreigingen :

 • Nieuwe technologie verandert het medialandschap : steeds meer mensen laten hun kabelabonnement vallen, of gaan voor een “afgeslankte” versie van dat kabelabonnement, meestal ten voordele van streaming media spelers zoals Netflix. 
 • Biedoorlog voor grote (sport-)evenementen (vb. ESPN) doen de kosten stijgen

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 113.04 USD Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.