Van de Velde Analist: Geert Campaert

Algemene gegevens

 • Datum: 06/04/2018
 • Koers opmaak studie: 36.75 EUR
 • Huidige koers: 30.75 EUR
 • Marktkapitalisatie: 490 miljoen
 • Sector: Consumptie-Luxe
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003839561

Advies van de analist

 • € 24,00
 • € 35,00

Advies: Verkopen

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Van de Velde creëert, produceert en commercialiseert luxelingerie. Voor hen betekent dit lingerie met een perfect draagcomfort, gemaakt van hoogwaardige en extreem kwalitatieve grondstoffen en met veel gevoel voor design, luxe, schoonheid en originaliteit. 
Van de Velde verkoopt de lingerie onder hun eigen merken. In 1981 lanceerden zij het private label Marie Jo. Een tweede label bekwamen zij door de overname van het Duitse PrimaDonna en in 1997 lanceerden zij Marie Jo L'Aventure. In 2010 volgde de overname van het kleinere Spaanse merk Andres Sarda. 

Van de Velde: Omzet per Label

Bron: Van de Velde

Conclusie

Van de Velde zit in een overgangsfase waarin de winst onder druk staat door bijkomende initiatieven die nodig zijn om het bedrijf aan te passen aan het wijzigende koopgedrag van haar klanten. Zolang we geen duidelijke positieve effecten van deze initiatieven op de verkoop zien, nemen we een afwachtende houding aan.  

Nieuws

-

Resultaten

'000 000201220132014201520162017
Omzet181.8182.4198.4209.0206.6209.0
Operationele winst42.739.449.553.753.648.0
Nettowinst25.631.82.541.033.633.9
Boekwaarde12.7613.0610.089.718.759.06
Winst per aandeel1.932.390.193.082.522.52
Koers/Winst1815278202115
Dividend per aandeel2.152.152.153.503.501.03
Dividendrendement6.29%5.92%4.07%5.67%6.48%2.80%
Bron: Bloomberg


Resultaten 2017 

 • De omzet steeg licht (+1,2%) tot € 209,0 miljoen. 
 • De nettowinst steeg licht (+1,2%) tot € 33,9 miljoen. 

Positieve punten 

 • Voor 2018 verwacht het management opnieuw meer groei, o.a. door de lancering van de zwemkledij van Marie Jo. 
 • De verkoop in het eigen winkelnetwerk in Europa steeg met 4,9%, waarbij enkel de winkels in Duitsland een lichte achteruitgang kenden. 
 • Nieuwe marketinginitiatieven zoals werken via social influencers en home parties lijken veelbelovend en kunnen de verkoop een positieve impuls geven in de toekomst. 
 • De balans blijft heel sterk met een nettocashpositie van € 21,8 miljoen. 

Negatieve punten 

 • De recurrente bedrijfscashflow (REBITDA) daalde met 13,9% tot € 53,5 miljoen. Dit was grotendeels te wijten aan de hogere kosten door extra inspanningen inzake marketing, IT en logistiek. Ook in 2018 zullen nog extra kosten nodig zijn, die op de winst zullen wegen. 
 • De groei stokt: op vergelijkbare basis daalde de omzet licht (-0,6%). De wholesaleverkoop daalde 0,4% door sterke concurrentie. 
 • De verkoop in de eigen winkels in de VS daalt nog steeds op jaarbasis, al was de verkoop in de tweede jaarhelft bijna gestabiliseerd. 
 • Het dividend wordt fors verlaagd van € 3,50 naar € 1,03. We verwachten dat het dividend de komende jaren op dit niveau zal gehouden worden na enkele jaren van uitzonderlijk hoge dividenden waarbij Van de Velde een deel van de beschikbare cash op haar balans uitkeerde aan de aandeelhouders. 

SWOT

Sterktes 

 • Goede track record op lange termijn
 • Sterke balans met nettokaspositie
 • Hoge winstmarges in vergelijking met concurrentie
 • Sterke merken met PrimaDonna en Marie Jo  en een redelijk trouwe klantenbasis

Zwaktes 

 • Recente overnames (Sarda, Intimacy) waren geen succes
 • Winstmarges zullen dalen naarmate het aandeel van Retail in de omzet stijgt
 • Omzet- en winstgroei stokt de laatste jaren omdat Van de Velde gedeeltelijk de opkomst van e-commerce gemist heeft.
 • Grote investeringen nodig in 2018-2019 in logistiek, marketing en IT die op de cashflowgeneratie zullen wegen.

Opportuniteiten 

 • Verdere groei op termijn nog mogelijk in nieuwe markten 
 • Recente initiatieven om de e-commerceverkoop te stimuleren kunnen de omzetgroei een nieuwe impu!s geven indien succesvol

Bedreigingen 

 • Na jaren van hoge dividenduitkeringen verlaagt Van de Velde in 2018 haar dividend drastisch. Het dividend zal de komende jaren ook niet stijgen, wat de aantrekkelijkheid van het aandeel voor dividendbeleggers gevoelig vermindert.
 • Stijgende productiekosten en geopolitieke onrust in productielanden (China, Tunesië) 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 56.31 EUR Verkopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.