Ubisoft Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 23/07/2020
 • Koers opmaak studie: 73 EUR
 • Huidige koers: 76.32 EUR
 • Marktkapitalisatie: 8,9 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: FR0000054470

Advies van de analist

 • € 80,00
 • € 112,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ubisoft werd opgericht door vijf broers van de Guillemot familie. Oorspronkelijk was het een (bescheiden) Franse verdeler van software, maar al snel breidde het bedrijf uit naar de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In een latere fase begon het bedrijf haar eigen games te ontwerpen en gamingstudio's over te nemen.

De echte doorbraak kwam in 2007 met het bijzonder succesvolle spel "Assassin's Creed".

Intussen produceert Ubisoft een hele reeks succesvolle games(-reeksen), waaronder "Assassin's Creed", "Far Cry", "Splinter Cell", "The Division" en Rainbow Six Siege, en is het één van de grotere gamesproducenten ter wereld geworden.

Ubisoft : omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

De resultaten van Ubisoft over het eerste kwartaal van het boekjaar eindigend in maart 2021 waren alweer beter dan verwacht, met dank aan de coronacrisis en de lockdown die mensen veel meer naar games doet grijpen. Die crisis heeft echter ook een (beperkte) keerzijde omdat de ontwikkeling van games wat vertraging kan oplopen (met uitstel van een game als mogelijkheid). De problemen met enkele hooggeplaatste managers werden zeer kordaat aangepakt (ontslagen) en zullen naar alle waarschijnlijkheid slechts een matige impact hebben. Eind 2020 of begin 2021 wordt een nieuwe consolecyslus op gang wordt getrokken, waarvan alle gamesproducenten zullen kunnen profiteren. Ubisoft blijft een riskante investering maar gezien de goede vooruitzichten handhaven we ons koopadvies.

Nieuws

Trading update Q1 (22/07/20)

 • De omzet in het eerste kwartaal steeg met een stevige 18% tot € 427,3 miljoen, wat beduidend beter was dan verwacht.
 • Ubisoft profiteerde van de verhoogde interesse in gaming als een gevolg van de coronacrisis.
 • Vooral Rainbow Six Siege en Assassin's Creed konden op veel gamersenthousiasme rekenen.
 • De jaarprognose werd bevestigd. Omdat het boekjaar nog maar pas van start is gegaan, verhoogt het management traditiegetrouw de prognoses nog niet.

Ontslag topmanagers (14/07/20)

Bij Ubisoft zijn verschillende topmanagers ontslagen in de nasleep van verschillende zaken van grensoverschrijdend gedrag. Ubisoft haalt de grove borstel boven en zet alle betrokkenen aan de deur.

Nadeel is wel dat het vertrek van enkele creatieve verantwoordelijken de productie van games zou kunnen vertragen. Op langere termijn schatten we dat de impact beperkter is en denken we dat de onderneming voortaan weinig tolerantie zal vertonen voor dit soort gedrag.


Resultaten

in mio03/201803/201903/202003/2021 E
Omzet1.7321.8451.5952.516
Operationele winst222159-60
Nettowinst139100-126322
Boekwaarde8,08,210,9
Winst per aandeel1,260,93-1,123,04
Koers/winst50,975,8nr22,8
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg

*nr : niet relevant

Resultaten boekjaar eindigend 03/2020

 • Ubisoft zag de omzet met 13,6% terugvallen tot 1,59 miljard euro.
 • De "net bookings" (omzet voor aanpassingen IFRS 15 - wat voor gamingbedrijven doorgaans een iets correcter beeld geeft) daalden 24,4% tot 1,53 miljard euro.
 • Netto werd een verlies geboekt van 125,6 miljoen euro.
 • Zowel omzet als net bookings schommelen zeer sterk afhankelijk van het feit of er in het afgelopen kwartaal nieuwe games zijn uitgebracht of niet.

Positieve punten

 • De resultaten van Ubisoft over het vierde kwartaal kwamen boven de verwachtingen uit, met dank aan de wereldwijde lockdowns die resulteren in in flinke toename van gaming.
 • Ubisoft stelde in het boekjaar eindigend 03/2020 maar liefst 3 topgames uit (Gods& Monsters, Rainbow Six Quarantine en Watch Dogs : Legion), een ongezien aantal. Met die wetenschap in het achterhoofd hield de omzet eigenlijk opvallend goed stand. Dat is omdat Ubisoft kan teren op de verkopen van oudere titels, die reeds vorige boekjaren werden uitgebracht maar nu nog steeds relatief goed verkopen. De kwaliteit van de zgn. "back catalogue" is dus uitstekend. Vooral "Rainbow Six Siege" en "Assassin's Creed Odyssey" bleven erg goed renderen.
 • Hoewel het uitstellen van games een zwaar negatieve impact heeft op de resultaten op korte termijn, zal de verhoogde kwaliteit op termijn een gunstige impact hebben.
 • Ubisoft heeft minder last van het concurrerende "Fortnite" spel dan initieel gevreesd, wat een opluchting is. 
 • Met de opkomst van cloudgaming, staat de gamingsector wellicht voor een verlengde periode van groei. Misschien gaat de big techsector zelfs op het overnamepad in deze sector, al is dat geen zekerheid.
 • Ubisoft is zeer sterk aanwezig in de lijst met games die Google op haar cloud gaming platform Stadia heeft.
 • Ubisoft heeft een overeenkomst met Facebook om enkele belangrijke games in VR (Virtual Reality) om te zetten.
 • Ubisoft werkt volop aan een doorbraak in China en heeft een akkoord gesloten met Tencent, o.a. voor het zeer populaire spel "Rainbow Six".

Negatieve punten

 • Het uitstel van drie topgames (zie hoger) had een fors negatieve impact op de resultaten, al had het management daar vorig kwartaal al voor gewaarschuwd.
 • De verkopen van "The Division 2" liepen achter op de managementverwachtingen, maar vooral de verkopen van "Ghost Recon Breakpoint" waren een flinke teleurstelling. Dit spel was te weinig kwalitatief bij de lancering.
 • De coronacrisis heeft niet enkel positieve gevolgen. Omdat er nu meer van thuis uit wordt gewerkt, en het ontwikkelen van games een technisch ingewikkelde materie is die gespecialiseerde computers vereist, loopt de ontwikkeling van games wat vertraging op. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat één van dit jaar te lanceren topgames moet worden uitgesteld. Het management paste dan ook de jaarprognose aan. Voordien rekende het management op net bookings (aangepaste omzet) van € 2.600 miljoen en een non-IFRS operationeel resultaat van € 600 miljoen. Nu gaat het management uit van respectievelijk een vork van € 2.350 - € 2.650 en € 400 - € 600 miljoen, afhankelijk van het al dan niet uitstellen van een game. De waarschuwing is zeker geen unicum voor de sector : onder andere Nintendo en Sony waarschuwden ook al voor uitstel door thuiswerk.
 • Ubisoft werkt in een zeer competitieve omgeving : de lancering van populaire games van concurrenten kan de omzet van de games van Ubisoft onder de verwachtingen doen uitkomen. In de sector wordt onder andere het spel "Fortnite" gevreesd.
 • Gamers kunnen hun aankopen (tijdelijk) wat uitstellen in afwachting van de lancering van een nieuwe generatie consoles (volgende generatie Playstation en Xbox mogelijk eind 2020).


SWOT

Sterktes :

 • Ubisoft beschikt over een uitgebreide portefeuille topgames.
 • Uitstekend management dat het bedrijf zeer groot heeft gemaakt.
 • Gaming is enorm populair geworden in de afgelopen jaren.
 • De familie Guillemot is goed verankerd in het kapitaal.

Zwaktes :

 • Zeer hoge ontwikkelingskosten per game, waardoor een financiële strop dreigt als de games geen succes zijn.
 • Het succes van een nieuwe topgame kan onvoorspelbaar zijn. Een gebrek aan succes kan een aanzienlijke financiële impact hebben.
 • Het is niet eenvoudig om een game te produceren binnen de vooropgestelde planning. Indien er nog serieuze fouten in de game zitten, dient de lancering te worden uitgesteld, met uiteraard een negatieve financiële impact.
 • Het uitstel van een belangrijke game naar een volgend jaar wordt meestal negatief ontvangen op de beurs.
 • Het is niet gemakkelijk om het "creatieve talent" aan boord te houden; deze moeten flink vergoed worden (oa met de uitgifte van nieuwe aandelen).

Opportuniteiten :

 • Gaming is en blijft tot nader order een groeimarkt.
 • Ubisoft is een producent van (gaming-)"content". Zowat alle big tech bedrijven, genre Alphabet (Google), Amazon, Apple en nog vele meer, willen de komende jaren een online (cloud-)gamingdienst op poten zetten. Dat zal de verkopen van Ubisoft verder stuwen. Het valt bovendien niet uit te sluiten dat de big techbedrijven op overnamejacht gaan in de gamingsector.
 • Eventuele doorbraak in China middels samenwerkingsakkoord met Tencent.
 • Een eventuele voltreffer met de lancering van een film (gebaseerd op de verhaallijnen van één van de games), zou de resultaten een flinke boost kunnen geven (al is dat tot op heden nog niet gelukt, maar er zitten nog projecten in de pijplijn).

Bedreigingen :

 • Naarmate meer details bekend geraken van de nieuwe generatie playstation- en xbox-consoles (vermoedelijk te verschijnen in 2020), zullen gamers hun aankopen mogelijk tijdelijk op een lager pitje zetten, wat (eveneens tijdelijk) zal wegen op omzet en marges.
 • Er is steeds een risico dat een game (of meerdere) moet worden uitgesteld naar het volgende fiscale boekjaar, wat een aanzienlijke impact op de jaarcijfers kan hebben.
 • Het is mogelijk dat de big techbedrijven hun eigen gamingstudio's oprichten, waardoor de concurrentie in de sector verhoogt.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
05/07/2019 71.76 EUR Kopen
08/10/2019 59.26 EUR Houden
05/11/2019 51.2 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.