Ubisoft Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 05/07/2019
 • Koers opmaak studie: 71.76 EUR
 • Huidige koers: 73.38 EUR
 • Marktkapitalisatie: 8,1 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: FR0000054470

Advies van de analist

 • € 79,00
 • € 111,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ubisoft werd opgericht door vijf broers van de Guillemot familie. Oorspronkelijk was het een (bescheiden) Franse verdeler van software, maar al snel breidde het bedrijf uit naar de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In een latere fase begon het bedrijf haar eigen games te ontwerpen en gamingstudio's over te nemen.

De echte doorbraak kwam in 2007 met het bijzonder succesvolle spel "Assassin's Creed".

Intussen produceert Ubisoft een hele reeks succesvolle games(-reeksen), waaronder "Assassin's Creed", "Far Cry", "Splinter Cell", "The Division" en Rainbow Six Siege, en is het één van de grotere gamesproducenten ter wereld geworden.

Ubisoft : omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Met de opkomst van cloudgaming, staat de gamingsector wellicht voor een verlengde periode van groei. Misschien gaat de big techsector zelfs op het overnamepad in deze sector, al is dat geen zekerheid. Ubisoft heeft een zeer mooie portefeuille aan games en kan een mooie trackrecord voorleggen. Het bedrijf is helemaal mee met de cloudgaming en zal wellicht van deze technologie kunnen profiteren. Ook een doorbraak in China kan de groei een duw in de rug geven.

Het risico is echter zeer groot. Gamers kunnen hun aankopen (tijdelijk) wat uitstellen in afwachting van de lancering van een nieuwe generatie consoles. Bovendien is er een niet te onderschatten risico dat Ubisoft dit jaar een game moet uitstellen. Het potentieel is dus aanzienlijk, maar het risico is navenant.  We vinden het aandeel koopwaardig, maar enkel voor doorwinterde beleggers die het hoge risico aanvaarden.

Nieuws

-

Resultaten

in mio03/201703/201803/201903/2020 E
Omzet1.4601.7321.8452.254
Operationele winst176222159
Nettowinst108139100363
Boekwaarde10,08,08,2
Winst per aandeel0,981,260,932,98
Koers/winst34,550,975,824,3
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg


Op 17/07 zal Ubisoft de cijfers over het eerste (fiscale) kwartaal rapporteren.

SWOT

Sterktes :

 • Ubisoft beschikt over een uitgebreide portefeuille topgames.
 • Uitstekend management dat het bedrijf zeer groot heeft gemaakt.
 • Gaming is enorm populair geworden in de afgelopen jaren.
 • De familie Guillemot is goed verankerd in het kapitaal.

Zwaktes :

 • Zeer hoge ontwikkelingskosten per game, waardoor een financiële strop dreigt als de games geen succes zijn.
 • Het succes van een nieuwe topgame kan onvoorspelbaar zijn. Een gebrek aan succes kan een aanzienlijke financiële impact hebben.
 • Het is niet eenvoudig om een game te produceren binnen de vooropgestelde planning. Indien er nog serieuze fouten in de game zitten, dient de lancering te worden uitgesteld, met uiteraard een negatieve financiële impact.
 • Het uitstel van een belangrijke game naar een volgend jaar wordt meestal negatief ontvangen op de beurs.
 • Het is niet gemakkelijk om het "creatieve talent" aan boord te houden; deze moeten flink vergoed worden (oa met de uitgifte van nieuwe aandelen).

Opportuniteiten :

 • Gaming is en blijft tot nader order een groeimarkt.
 • Ubisoft is een producent van (gaming-)"content". Zowat alle big tech bedrijven, genre Alphabet (Google), Amazon, Apple en nog vele meer, willen de komende jaren een online (cloud-)gamingdienst op poten zetten. Dat zal de verkopen van Ubisoft verder stuwen. Het valt bovendien niet uit te sluiten dat de big techbedrijven op overnamejacht gaan in de gamingsector.
 • Ubisoft heeft een akkoord met gigant Tencent gesloten om haar populaire game Rainbow 6 Siege te lanceren in China. Daarmee zou Ubisoft voor het eerst een voet aan de grond kunnen krijgen in het belangrijke gamersland China.
 • Een eventuele voltreffer met de lancering van een film (gebaseerd op de verhaallijnen van één van de games), zou de resultaten een flinke boost kunnen geven (al is dat tot op heden nog niet gelukt, maar er zitten nog projecten in de pijplijn).

Bedreigingen :

 • Naarmate meer details bekend geraken van de nieuwe generatie playstation- en xbox-consoles (vermoedelijk te verschijnen in 2020), zullen gamers hun aankopen mogelijk tijdelijk op een lager pitje zetten, wat (eveneens tijdelijk) zal wegen op omzet en marges.
 • In het fiscale boekjaar eindigend 03/2020 zal Ubisoft haar belangrijkste games allemaal uitbrengen in het vierde kwartaal. Het risico dat er een game (of meerdere) moet worden uitgesteld naar het volgende fiscale boekjaar is dus groter dan andere jaren.
 • Het is mogelijk dat de big techbedrijven hun eigen gamingstudio's oprichten, waardoor de concurrentie in de sector verhoogt.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
05/07/2019, 71.76 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.