Ubisoft Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 22/07/2021
 • Koers opmaak studie: 56.78 EUR
 • Huidige koers: 54.8 EUR
 • Marktkapitalisatie: 6,5 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: FR0000054470

Advies van de analist

 • € 64,00
 • € 96,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ubisoft werd opgericht door vijf broers van de Guillemot familie. Oorspronkelijk was het een (bescheiden) Franse verdeler van software, maar al snel breidde het bedrijf uit naar de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In een latere fase begon het bedrijf haar eigen games te ontwerpen en gamingstudio's over te nemen.

De echte doorbraak kwam in 2007 met het bijzonder succesvolle spel "Assassin's Creed".

Intussen produceert Ubisoft een hele reeks succesvolle games(-reeksen), waaronder "Assassin's Creed", "Far Cry", "Splinter Cell", "The Division" en "Rainbow Six", en is het één van de grotere gamesproducenten ter wereld geworden.

Ubisoft : omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

De trading update over het eerste fiscale kwartaal was weinig verrassend. De jaardoelstellingen werden bevestigd. Verschillende nieuwe games zitten in de pijplijn en in China werden enkele bestaande games goedgekeurd voor lancering, wat de resultaten zou moeten steunen. Ubisoft moet zich in eerste instantie toespitsen op de kwaliteit van de nieuwe games, en in tweede instantie de rendabiliteit verder opkrikken. Op het einde van het jaar zal blijken in hoeverre Ubisoft hier in slaagt. Wie het hogere risico niet schuwt, mag kopen.

Nieuws

Trading update 1ste fiscaal kwartaal 03/2022

 • Ubisoft zag de omzet in het eerste kwartaal met 17,4% terugvallen tot € 352,8 miljoen. Tov het eerste kwartaal van twee jaar geleden (dus pre-covid), was er een daling van 2,9%.
 • Ubisoft zag de net bookings (aangepaste omzet) in het eerste kwartaal met 20,5% terugvallen tot € 326 miljoen. Tov het eerste kwartaal van twee jaar geleden (dus pre-covid), was er een stijging van 3,8%.
 • De net bookings lagen iets hoger dan de managementprognose.
 • De jaardoelstellingen werden bevestigd : een ééncijferige stijging van de net bookings en een operationeel resultaat van € 420-500 miljoen.
 • In het tweede kwartaal worden net bookings verwacht van ca € 340 miljoen.
 • In China werden verschillende games goedgekeurd, oa The Division 2 en Mario+ Rabbids

Resultaten

in mio03/201903/202003/202103/2022E
Omzet1.8451.5952.2242.434
Operationele winst159-59289458
Nettowinst100-126103311
Boekwaarde8,210,913,4
Winst per aandeel0,93-1,120,872,47
Koers/winst75,8nr90,624,8
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg

*nr : niet relevant

Resultaten boekjaar eindigend 03/2021

 • Ubisoft zag de omzet met 39,4% stijgen tot 2,22 miljard euro.
 • De "net bookings" (omzet voor aanpassingen IFRS 15 - wat voor gamingbedrijven doorgaans een iets correcter beeld geeft) stegen 46% tot 2,24 miljard euro.
 • Netto werd een winst geboekt van 103,1 miljoen euro (vs 125,6 miljoen euro verlies het jaar ervoor).
 • Zowel omzet als net bookings kunnen fors schommelen in functie van het aantal uitgebrachte games.
 • Het derde fiscale kwartaal (eindigend 31/12) is doorgaans veruit het meest belangrijke kwartaal.

Positieve punten

 • Ubisoft zag de omzet (en de net bookings of aangepaste omzet) flink stijgen in het boekjaar eindigend 03/2021, met dank aan de lancering van méér games en het corona-effect (waardoor mensen veel meer games hebben gespeeld).
 • De digitale inkomsten (waar de hoogste marges op gerealiseerd worden), waren goed voor 72% van de net bookings.
 • De back-catalog (oudere games) was goed voor 58% van de net bookings, wat de kwaliteit van de games in portefeuille benadrukt.
 • De operationele winst (non-GAAP) klokte af op een record van 473,3 miljoen euro. 
 • Voor het nieuwe boekjaar eindigend 03/2022 verwacht het management een verdere ééncijferige groei van de net bookings. En dit ondanks het wegvallen van het gunstige "corona-effect" in het boekjaar eindigend 03/2021. De operationele winst (non-GAAP) zou moeten uitkomen tussen de 420 en 500 miljoen euro.
 • Het uitstel van verschillende games dient in belangrijke mate gezien te worden in het kader van het verhogen van de kwaliteit van games. Dat is strategisch gezien de juiste keuze. Haastig uitgebrachte games die weinig kwalitatief zijn verkopen sowieso slecht en berokkenen de IP-naam van de reeks schade. Het is dus beter om voldoende tijd te voorzien voor de productie van een game zodat de verkopen veel hoger uitvallen en de IP-naam een extra boost krijgt.
 • Een nieuwe consolecyclus is op gang gekomen - al wordt die momenteel wat gehinderd door het chiptekort - en die zal de resultaten wellicht een duw in de rug geven de komende jaren (nieuwe Playstation en Xbox).
 • Met de opkomst van cloudgaming, staat de gamingsector wellicht voor een verlengde periode van groei. Misschien gaat de big techsector zelfs op het overnamepad in deze sector, al is dat geen zekerheid. Ubisoft is zeer sterk aanwezig in de lijst met games die Google op haar cloud gaming platform Stadia heeft.
 • Ubisoft heeft een overeenkomst met Facebook om enkele belangrijke games in VR (Virtual Reality) om te zetten.
 • Ubisoft werkt volop aan een doorbraak in China en heeft een akkoord gesloten met Tencent, o.a. voor het zeer populaire spel "Rainbow Six".

Negatieve punten

 • Een uitzonderlijke afschrijving op goodwill van 110 miljoen euro en een relatief hoge belastinglast (132,6 miljoen euro) wogen flink op het nettoresultaat, dat hierdoor vrij laag uitkwam in vergelijking met de operationele winst.
 • Wisselkoerseffecten hadden een negatieve impact van 45 miljoen euro op de operationele winst (non-GAAP).
 • Het middenpunt van de verwachtingsvork voor het boekjaar eindigend 03/2021 wijst op een stabiele operationele winst, ondanks de verwachte stijging van de omzet.
 • De lancering van de nieuwe game "Skull and Bones" werd uitgesteld naar het boekjaar eindigend 03/2023. Ubisoft stelde eerder, in het boekjaar eindigend 03/2020 maar liefst 3 topgames uit (Gods& Monsters, Rainbow Six Quarantine en Watch Dogs : Legion), een ongezien aantal. In het boekjaar eindigend 03/2021, stelde Ubisoft twee games uit (Far Cry 6 en Rainbow Six Quarantine) naar het volgende boekjaar. Als reden voor de vertraging werd de coronacrisis aangehaald (er kan minder efficiënt gewerkt worden), maar ook het feit dat men de games kwalitatiever wil maken. Ook onder andere Nintendo en Sony waarschuwden al voor uitstel van games door thuiswerk (games zijn technologisch te complex om te produceren enkel vanuit thuiswerk).
 • Ubisoft zal een nieuwe episode van de game "The Division" gratis uitbrengen (The Division Heartland). Bedoeling is dan een veel groter gamerspubliek te bereiken en geld te verdienen via kleine transacties in de game. Deze manier van werken is niet evident en is relatief nieuw voor Ubisoft.
 • Ubisoft werkt in een zeer competitieve omgeving : de lancering van populaire games van concurrenten kan de omzet van de games van Ubisoft onder de verwachtingen doen uitkomen. 
SWOT

Sterktes :

 • Ubisoft beschikt over een uitgebreide portefeuille topgames.
 • Degelijk management dat het bedrijf zeer groot heeft gemaakt.
 • Gaming is enorm populair geworden.
 • De familie Guillemot is goed verankerd in het kapitaal.

Zwaktes :

 • Zeer hoge ontwikkelingskosten per game, waardoor een financiële strop dreigt als de games geen succes zijn.
 • Het succes van een nieuwe topgame kan onvoorspelbaar zijn. Een gebrek aan succes kan een aanzienlijke financiële impact hebben.
 • Het is niet eenvoudig om een game te produceren binnen de vooropgestelde planning. Indien er nog serieuze fouten in de game zitten, dient de lancering te worden uitgesteld, met uiteraard een negatieve financiële impact.
 • Het uitstel van een belangrijke game naar een volgend jaar wordt meestal negatief ontvangen op de beurs.
 • Het is niet gemakkelijk om het "creatieve talent" aan boord te houden; deze moeten flink vergoed worden (oa met de uitgifte van nieuwe aandelen).

Opportuniteiten :

 • Gaming is en blijft tot nader order een groeimarkt.
 • Ubisoft is een producent van (gaming-)"content". Zowat alle big tech bedrijven, genre Alphabet (Google), Amazon, Apple en nog vele meer, willen de komende jaren een online (cloud-)gamingdienst op poten zetten. Dat zal de verkopen van Ubisoft verder stuwen. Het valt bovendien niet uit te sluiten dat de big techbedrijven op overnamejacht gaan in de gamingsector.
 • Eventuele doorbraak in China middels samenwerkingsakkoord met Tencent.
 • Een eventuele voltreffer met de lancering van een film (gebaseerd op de verhaallijnen van één van de games), zou de resultaten een flinke boost kunnen geven (al is dat tot op heden nog niet gelukt, maar er zitten nog projecten in de pijplijn).
 • Een nieuwe consolecyclus stuwt de resultaten, zij het met enige vertraging (zie verder).

Bedreigingen :

 • Bij het begin van een nieuwe consolecyclus zetten gamers hun aankopen  van games tijdelijk op een lager pitje (omdat de console zelf relatief veel kost), wat (tijdelijk) zal wegen op omzet en marges.
 • Er is steeds een risico dat een game (of meerdere) moet worden uitgesteld naar het volgende fiscale boekjaar, wat een aanzienlijke impact op de jaarcijfers kan hebben.
 • Het is mogelijk dat de big techbedrijven hun eigen gamingstudio's oprichten, waardoor de concurrentie in de sector verhoogt.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
05/07/2019 71.76 EUR Kopen
08/10/2019 59.26 EUR Houden
05/11/2019 51.2 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.