Ter Beke Analist: Willem De Meulenaer

Algemene gegevens

 • Datum: 04/05/2018
 • Koers opmaak studie: 168 EUR
 • Huidige koers: 167.5 EUR
 • Marktkapitalisatie: 291 miljoen
 • Sector: Voeding
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003573814

Advies van de analist

 • € 135,00
 • € 192,00

Advies: Houden

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ter Beke is een producent van fijne vleeswaren (private label en eigen merknamen: "L'Ardennaise", "Pluma" en "Daniël Coopman") en gekoelde bereide gerechten (merknamen "Come a casa" en "Vamos"). In de zeven vestigingen in België en Nederland werken ongeveer 1.650 medewerkers. België en Nederland zijn elk telkens goed voor zowat 40% van de omzet. 

Ter Beke : Omzetverdeling

Bron: Ter Beke

Conclusie

Ter Beke publiceerde degelijke resultaten. Aan de huidige waardering stranden we op een "houden"-advies. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2015201620172018 E
Omzet396419509724
Operationele winst161822
Nettowinst10131720
Boekwaarde62,866,471,4
Winst per aandeel5,947,259,8711,39
Koers/winst16,819,317,514,8
Dividend per aandeel3,53,54,03,5
Dividendrendement3,5%2,5%2,3%2,08%
Bron : BloombergResultaten 2017 

 • Ter Beke zag de omzet in 2017 met 21,5% aantrekken tot € 509 miljoen. 
 • De nettowinst steeg 36,2% tot € 17 miljoen. 

Positieve punten 

 • Ter Beke zag de winst in 2017 fors stijgen, onder meer door het boeken van een meerwaarde op de overnames van Stefano Toselli en de Pasta Food Company. 
 • Ter Beke voerde in de tweede jaarhelft prijsverhogingen door om de grondstofprijsstijgingen (deels) te recupereren bij klanten. 
 • Ter Beke is volop bezig haar portefeuille te optimaliseren : minder rendabele producten en klanten worden afgestoten. 
 • Het management verwacht in 2018, behoudens onvoorziene omstandigheden, verdere groei en een hogere winst. 

Negatieve punten 

 • Ter Beke had het in de eerste jaarhelft moeilijk om de onverwacht forse grondstofprijsstijgingen door te rekenen aan klanten. 
 • De schulden zijn toegenomen door de overnames.

SWOT

Sterktes :

 • Goede merknamen en naambekendheid.
 • Degelijke trackrecord inzake overnames.
 • Sterke (vrije) cash-flow generatie.

Zwaktes :

 • Competitieve omgeving.
 • Klanten (supermarkten) hebben een zeer sterke onderhandelingsmacht
 • Weinig pricing power in private labels.
 • Conjunctuurgevoelig : mensen grijpen naar goedkopere alternatieven als het economisch minder gaat.
 • Onderhevig aan schommelingen voedingsprijzen, niet altijd even eenvoudig om kostenverhogingen door te rekenen.

Opportuniteiten :

 • Het bedrijf zet in toenemende mate succesvol in op verdere ontwikkeling van merknamen en naambekendheid.
 • Evolutie van productiebedrijf naar productie- en verpakkingsbedrijf zet de deur open voor productie van eigen merken en hogere rendabiliteit.
 • Focus op rendabiliteit in productportefeuille (reorganisatie) en doorgedreven kostenbeheersing. Specialisatie van productievestigingen kunnen bij dat laatste helpen. Mikt op toenemende schaalvoordelen.
 • Innovatie : nieuwe productconcepten kunnen leiden tot hogere groei.
 • Publiciteit verhogen : verdere groei in richting merkproducten, met hogere marges
 • Kan mogelijk profiteren van de trend naar gezonder/vers eten.
 • Kleinere buy-and build acquisities (bereide gerechten)
 • Internationale groei

Bedreigingen :

 • Dalende verbruikerstrend binnen de meeste charcuteriecategorieën, nationaal en internationaal.
 • Eventuele stijging grondstoffenkosten
 • Risico's voedselveiligheid zijn aanzienlijk
 • Ziektes gevogelte / vee kunnen lang op verkopen wegen.
 • (onrechtstreekse) concurrentie grotere spelers (diepvriesgerechten) (die een schaalvoordeel hebben).

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 184.95 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.