Tencent Holdings Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/09/2019
 • Koers opmaak studie: 343.6 HKD
 • Huidige koers: 335.6 HKD
 • Marktkapitalisatie: 3.283 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Hong Kong
 • ISIN: KYG875721634

Advies van de analist

 • HK$ 284,00
 • HK$ 398,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Tencent Holdings is de Chinese investeringsmaatschappij,genoteerd in Hong Kong, boven een hele reeks dochterbedrijven die media-, entertainment (games), internet- en mobiele diensten aanbieden. De activiteiten zijn hoofdzakelijk gelokaliseerd in China zelf. Tencent omvat o.a. : 
WeChat: mobiele text- en voice messaging service en alomvattende app, een soort "Chinese Facebook" maar met meer uitgebreide functies om te betalen, daten, reizen, enz. 
QQ: Chatten, basisplatform voor games. 
Riot Games: Amerikaanse producent van League of Legends 
Supercell: Finse producent van mobile games (Clash of Clans) 

Tencent Holdings : Omzetverdeling

Bron: Tencent Holdings

Conclusie

Tencent is een interessant succesverhaal maar de potentiële investeerder wordt geconfronteerd met een behoorlijk China-risico (minder doorzichtige financiële rapportering, overheidsinmenging, muntrisico, geen waterdichte aandeelhoudersstructuur enz...).  De laatste tijd verhoogde de overheid de druk op de Chinese gaming markt, wat de groei van de gamingpoot (ruwweg helft van de winst) belemmerde, al levert het management wel inspanningen om de activiteiten de diversifiëren. Tencent mag behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

 in mio
2016201720182019 E
 Omzet151.938237.760312.694383.236
 Operationele winst52.93584.64992.393
 Nettowinst41.09571.51078.71995.334
 Winst per aandeel


11,4 HKD
 Koers/winst


31,2
 Dividend per aandeel


1,12 HKD
 Dividendrendement


0,33%
 Bron : BBG (in yuan of HKD)


Resultaten tweede kwartaal 2019

 • Tencent zag de omzet met 20,6% stijgen tot 88,8 miljard yuan. 
 • De winst steeg 35,1% tot 24,1 miljard yuan. 

Positieve punten 

 • De winst lag in het tweede kwartaal boven de verwachtingen, met dank aan de gamingpoot.
 • Na een lange pauze in 2018 keurt de Chinese overheid terug nieuwe games goed voor de Chinese markt.
 • De games in portefeuille van Tencent zijn en blijven razend populair, uiteraard vooral in China maar ook in het buitenland.
 • Tencent is (content-) rechten aan het verzamelen om via verschillende kanalen te verspreiden (boeken, tv, film, shows,... - vergelijkbaar bv met een combinatie Marvel met Netflix). 
 • Tencent wil zijn afhankelijkheid van gaming verkleinen door te investeren in veel andere gebieden (zie verder).
 • Het bedrijf volgt dezelfde trend die ook de andere grote technologiebedrijven volgen. Het investeert in allerhande nieuwe technologieën om zo de voorsprong te behouden. Onder andere werft het ingenieurs aan voor de ontwikkeling van Artificiële Intelligentie (AI), en nam het een belang in Tesla. 

Negatieve punten 

 • De omzet lag onder de verwachtingen, wat erop wijst dat het bedrijf niet helemaal immuun is voor de groeivertraging in China. Vooral de advertentie-inkomsten blijven wat achter op de verwachtingen.
 • Onder druk van de overheid beperkt Tencent de gaming tijd (voor jongeren), en promoot het minder gewelddadige games.
 • De omzetgroei van Tencent is flink afgenomen in de voorbije kwartalen : van een groei van iets meer dan 60% in het derde kwartaal in 2017 tot een groei van 16,2% in het eerste kwartaal van 2019. Dat was het laagste groeicijfer sinds de IPO in 2004.
 • Tencent ziet de kosten flink toenemen : marketingkosten, ontwikkeling van nieuwe content, ontwikkelingen in cloud-technologie, onderzoek naar technologie en artificiële intelligentie slorpen steeds grotere budgetten op.  
 • Tragere economische groei weegt op de advertentie-inkomsten.
 • De Chinese overheid wil duidelijk dat er minder gespeeld wordt en keurt nieuwe games slechts mondjesmaat goed.
 • De Chinese overheid heeft nog geen toestemming gegeven om de ultrapopulaire games Fortnite en PlayerUnknown's Battlegrounds (mobiele versie) te rentabiliseren, waardoor momenteel een groot potentieel verloren gaat.

SWOT

Sterktes :

 • Tencent kopieert niet alleen bestaande concepten maar verbetert ze ook sterk.
 • China is een voor buitenlanders moeilijke markt om in door te breken, wat de kans op concurrentie verkleint.
 • Zeer belangrijke speler inzake (mobiele) games.
 • Laagdrempelig voor klanten : apps en games vrij beschikbaar en toegankelijk voor iedereen.
 • Enorm aantal trouwe gebruikers.
 • Flinke omzetgroei in de afgelopen jaren (30% is geen uitzondering).

Zwaktes :

 • Als belegger heb je geen directe voeling met de websites en met het succesverhaal
 • Zeer sterk (éénzijdig) gefocust op China
 • Chinese bedrijven staan niet bepaald bekend omwille van hun transparantie en uitgebreide rapportering.
 • CEO laat niet in zijn kaarten kijken, wellicht ook omwille van het strategische belang.
 • Niet echt een duidelijke strategie. Wat niet wil zeggen dat er geen is. Mogelijk communiceert het management daar niet over om andere spelers zo weinig mogelijk kansen te geven.
 • Voorlopig nog beperkte manieren voor monetisatie : hoofdzakelijk advertenties & games.
 • Balans is wat meer gestretched in vergelijking met concurrenten.
 • De aandeelhouders zijn via een complexe financieel-juridische structuur, opgezet om Chinese eigendomsregels te omzeilen, eigenlijk géén eigenaar van Tencent, maar hebben wel rechten op de inkomsten die uit de onderneming voortkomen. Deze structuur is echter niet waterdicht wat het risico voor aandeelhouders vergroot. 

Opportuniteiten :

 • Met dit aandeel kan volop worden ingespeeld op de nieuwe technologieën EN de beloftevolle Chinese markt. Verder groei lijkt dan ook zeer waarschijnlijk.
 • Tencent lonkt ook naar de Amerikaanse en Europese markt. Onder andere probeert het games te lanceren. (cfr overname Riot Games)
 • China is de snelstgroeiende markt voor videogames
 • Tencent levert heel wat inspanningen om de nieuwe games (en IP's) te lanceren. Het bedrijf probeert steeds meer inkomsten te halen per gebruiker.
 • Gaming is momenteel de cashcow maar er wordt gewerkt aan een verdere monetisatie van anderde websites/concepten.
 • Reclame-inkomsten worden stelselmatig belangrijker en zorgen voor een stabielere inkomstenstroom.
 • Eventuele verdere uitbreiding ledenaantal
 • Overname & integratie/wisselwerking met andere populaire websites kunnen een boost geven (maar zeker niet altijd).
 • Volledige analyse van het gedrag van gebruikers leidt tot nieuwe inzichten die op hun beurt kunnen leiden tot nieuwe inkomstenbronnen.
 • Uitbreiding naar andere landen (zuid-oost Aziatische landen, India (!))

Bedreigingen :

 • Allerhande restricties opgelegd door de overheid kunnen de groei fors inperken.
 • Veel concepten trekken heel sterk op buitenlandse, reeds bestaande concepten (zijn gekopieëerd). Hierdoor bestaat een risico op rechtszaken. Bovendien bemoeilijkt het internationale expansie (risico op claims).
 • Eventuele concurrentie op de eigen Chinese markt (vooral van Amerikaanse bedrijven – al zijn die er tot nu toe nog niet in geslaagd om China echt te verorveren).
 • Er zijn grenzen aan wat gebruikers willen betalen voor games en voor andere toepassingen.
 • “Hit-and-miss” karakter van games : dalende populariteit van (eigen) games (in het algemeen of t.o.v. de concurrentie) kan wegen op de resultaten.
 • Sterke penetratiegraad in China laat minder ruimte voor explosieve groei, tenminste in aantal gebruikers.
 • Eventuele daling populariteit
 • Allerhande technische problemen of zwaktes

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 231 HKD Houden
04/09/2018 338.8 HKD Verkopen
21/12/2018 315.2 HKD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.