Südzucker (Suedzucker) Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 27/10/2020
 • Koers opmaak studie: 12.48 EUR
 • Huidige koers: 13.42 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2,55 miljard
 • Sector: Voeding
 • Markt: Xetra
 • ISIN: DE0007297004

Advies van de analist

 • € 9,90
 • € 14,85

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Suiker wordt wereldwijd gewonnen uit suikerriet in tropische en subtropische klimaten (80%) en suikerbieten in het noordelijk halfrond (20%). De grootste suikerproducenten zitten dan ook in India en Brazilië, tesamen goed voor ca 40% van de wereldproductie van suiker (min of meer gelijk verdeeld tussen beide landen). Europa is de derde grootste producent van suiker met ca 10% van de wereldproductie.

Het Duitse bedrijf Südzucker is de grootste suikerproducent in Europa en produceert jaarlijks bijna 5 miljoen ton suiker. Het bedrijf telt een dertigtal suikerfabrieken en drie raffinaderijen. Geografisch wordt er vooral in de EU verkocht (ca 75% van de omzet).

Het bedrijf telt volgende vier divisies :

 • Special Products : Productie en marketing van voedingsadditieven, diepvriespizza en pasta voor de private label business, zetmeel e.d.m., meestal goed voor ca 40% à 60% van de brutobedrijfswinst
 • Sugar : omvat de klassieke suiker : in goede jaren goed voor een 30% van de brutobedrijfswinst, in slechte jaren (flink) negatief.
 • Fruit : Verwerking van fruit in fruitbereidingen en sapconcentraten voor oa in zuivel, roomijs, gebak, voeding, dranken, wijnen enz; goed voor ca 20% van de brutobedrijfswinst.
 • CropEnergies : Omvat alle ethanolactiviteiten (als brandstof), gerectificeerde alcohol (uit landbouwproducten), proteïnevoeding, dierenvoeding e.d.;  eveneens goed voor ca 20% van de brutobedrijfswinst

De resultaten schommelen behoorlijk in de verschillende afdelingen, dus ook hun respectievelijk belang in de brutobedrijfswinst.

Südzucker (Suedzucker) : omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Südzucker heeft een goede zet gedaan door stelselmatig minder in te zetten op de pure productie van suiker, en meer op producten met een hogere toegevoegde waarde zoals Special Products. De resultaten verbeteren stelselmatig maar gezien de sterk competitieve omgeving houden we de boot af. Houden.

Nieuws

-

Resultaten

in mio     02/2018     02/2019     02/2020     02/2021 E
Omzet6.9836.7546.6716.892
Operationele winst469-79097350
Nettowinst218-831-109132
Winst per aandeel1-4,14-0,600,67
Koers/winst18,1-2,7-27,418,6
Dividend per aandeel0,450,200,200,25
Dividendrendement2,49%1,77%1,22%2,02%
Bron : Bloomberg, in EUR


Resultaten tweede kwartaal boekjaar eindigend 02/2021

 • De omzet steeg 2,7% tot € 1,68 miljard.
 • Netto werd een winst geboekt van € 0,1 miljoen, vs een verlies van € 6,5 miljoen in de vergelijkbare periode vorig jaar.
 • In alle segmenten was er een verbetering merkbaar, al bleef de suikerafdeling nog steeds verlieslatend.
 • Special products doet het relatief goed en profiteert van de coronacrisis.
 • Fruit : staat wat onder druk door hogere grondstoffenkosten.
 • Crop Energies ziet zijn resultaten fors schommelen, mee met de olieprijs.
 • Eerstvolgende resultaten (Q3 ) op 14/01/2021.


SWOT

Sterktes

 • Südzucker heeft zich gaandeweg gediversifieerd en meer afstand genomen van de volatiele pure suikerproductie.

Zwaktes

 • Competitieve omgeving.
 • Suiker is een pure "commodities"-markt waarbij de prijzen afhangen van de productiecapaciteit in de sector en dus zeer sterk kunnen schommelen.
 • Sterk gefragmenteerde markt.
 • Wisselvallige resultaten.
 • Suikerprijzen afhankelijk van oogsten.
 • Geen overtuigende trackrecord.

Opportuniteiten

 • Door de diversificatie wordt Südzucker stilaan een iets stabieler bedrijf, al is er nog een heel lange weg af te leggen.
 • Eventuele stijgende suikerprijs.
 • Profiteert van eventuele hamsterwoede (nu door corona).

Bedreigingen

 • Eventuele dalende suikerprijs.
 • Wereldwijde tendens naar gezondere voeding en voeding met minder suiker.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
27/10/2020 12.48 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.