Socfinaf Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 30/04/2017
 • Koers opmaak studie: 14.2 EUR
 • Huidige koers: 12.2 EUR
 • Marktkapitalisatie: 253 miljoen
 • Sector: Agricultuur
 • Markt: Luxemburg
 • ISIN: LU0056569402

Advies van de analist

 • € 13,00
 • € 19,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Socfinaf (voorheen Intercultures) is een Luxemburgse holding die in Afrika (Nigeria, Liberia, Congo, Ivoorkust, Kameroen en Sierra Leone) 85.925 ha. palmolieplantages en 48.273 ha. rubberplantages exploiteert. 

Conclusie

Goede resultaten bij Socfinaf, geholpen door hogere palmolie- en rubberprijzen. Na de koersdaling van de voorbije maanden begint het aandeel stilaan opnieuw interessant te worden. 

Nieuws

-

Resultaten

'000 000
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
Omzet264250276291350
Operationele winst303463675
Nettowinst101-18522
Boekwaarde28.3229.8117.9516.6214.78
Winst per aandeel0.610.01-0.980.301.23
Koers/Winst30

5213
Dividend per aandeel0.250.1500.100.10
Dividendrendement 1.36%1.01%00.63%0.62%
Bron: Bloomberg

Resultaten 2017 

 • De omzet steeg met 20% tot € 350 miljoen. 
 • De nettowinst steeg fors van € 5.3 miljoen naar € 22 miljoen. 

Positieve punten 

 • De palmolieproductie steeg met 20% tot 235.657 ton, en de rubberproductie steeg licht (+4.5%) tot 114.969 ton. 
 • Hogere prijzen voor palmolie en rubber zorgden ervoor dat de operationele winst ruim verdubbelde tot € 75 miljoen.  

Negatieve punten 

 • De daling van de dollar tegenover de euro had een negatief effect op de resultaten. 
 • De boekwaarde per aandeel daalde van € 16.62 naar € 14.78.

SWOT

Sterktes

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie.
 • De wereldwijde vraag naar palmolie stijgt jaar na jaar

Zwaktes

 • Resultaten hangen af van volatiele palmolieprijs
 • Niet eenvoudig om plantages uit te breiden wegen reglementeringen en lokale weerstand.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • Verdere expansie via overnames  
 • Toenemend gebruik in biodiesel als de olieprijs stijgt.

Bedreigingen

 • In Europa ligt palmolie onder vuur vanwege het mogelijk negatieve effect op de gezondheid op lange termijn. Een verbod op het gebruik van palmolie in de toekomst valt niet uit te sluiten. 
 • Ongunstige weersomstandigheden die de oogsten in negatieve zin beïnvloeden.
 • Geopolitieke risico's in Afrika niet verwaarloosbaar

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 17.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.