Sipef Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 14/06/2019
 • Koers opmaak studie: 43.95 EUR
 • Huidige koers: 40.8 EUR
 • Marktkapitalisatie: 524 miljoen
 • Sector: Agricultuur
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0003898187

Advies van de analist

 • € 32,00
 • € 40,00

Advies: Verkopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Sipef (Société Internationale de Plantations et de Finance) is een in 1919 opgerichte Belgische agro-industriële vennootschap. Ze bezit en beheert participaties in plantagebedrijven in tropische en subtropische gebieden. De productie van palmolie is veruit de belangrijkste activiteit. De plantages bevinden zich in Indonesië, Ivoorkust en Papoea Nieuw Guinea. Palmolie heeft vooral toepassingen in de voedingsindustrie (margarine, koekjes, bakolie) en de markt voor verzorgingsproducten (zeep, cosmetica, wasmiddelen). 
Door de hogere levensstandaard in het Verre Oosten is het gebruik van palmolie sterk toegenomen. Sipef produceert ook natuurrubber, thee en bananen. 

Sipef: brutowinst 2018

Bron: Sipef

Conclusie

Zoals we reeds vreesden tijdens de trading update in april gaan de resultaten voor 2019 niet goed zijn. De aanhoudende lage palmolieprijs veroorzaakt door een onevenwicht tussen het aanbod en de vraag zien we de komende periode niet meteen wijzigen. Sipef heeft haar doelstelling om het productievolume met 8% te doen toenemen laten vallen en verwacht voor het boekjaar 2019 significant minder winst.
We raden aan om het aandeel te verkopen.


Nieuws

AGM 13/06/19:
Weinig opbeurend nieuws op de algemene vergadering bij Sipef:
- De palmolieprijs noteert nog steeds op historisch lage niveaus: ongeveer 46% van het totale productievolume werd reeds verkocht aan $ 578/ton, in dezelfde periode vorig jaar bedroeg dit 54% aan een prijs van $ 736/ton.
- Het aanbod blijft hoger dan de vraag en de reserves nemen niet snel genoeg af waardoor de palmolieprijs laag blijft ($ 510/ton)
- Het bedrijf heeft laten weten dat het zijn doelstelling van 8% groei van het productievolume laat vallen. Het bedrijf rekent nu op een licht positief resultaat voor het hele jaar.
- De onderneming wil het lopende investeringsprogramma blijven uitvoeren, al zal mogelijk hiervoor enkele niet-kernactiva worden verkocht.
- Sipef verwacht dat het nettoresultaat 'significant lager' zal zijn dan het vorige boekjaar (FY18: $ 22.7 miljoen)


Resultaten

'000 000201420152016201720182019E
Omzet285.9225.9266.9321.6275.3288
Operationele winst60.821.946.191.2

Nettowinst48.918.739.9148.43228.2
Boekwaarde61.1646.2347.4659.996061.36
Winst per aandeel6.332.164.5014.212.882.29
Koers/Winst82216519.421.9
Dividend per aandeel€ 1.25€ 0.60€ 1.25€ 1.60€ 1.10€ 0.55
Dividendrendement2.6%1.3%1.9%2.6%2.1%1.06%
Bron: Bloomberg, in $


Resultaten 2018 

 • De omzet daalde met 14.4 % tot $ 275.3 miljoen. 
 • De nettowinst daalde met 78.5 % tot $ 32 miljoen. 

Positieve punten 

 • De palmolieproductie steeg in 2018 met 6.3% tot 351 757 ton. 
 • Het bedrijf blijft een pay-out ratio van 30% van de nettowinst van het overeenkomstige boekjaar hanteren. Voor 2019 bedraagt dit aldus € 0.55 per aandeel.
 • Sipef is een 100% RSPO gecertificeerde palmolieproductent. Dit houdt in dat men zijn palmolie met een premie kan verkopen ten opzichte van minder duurzame concurrenten. 

Negatieve punten 

 • De palmolieprijs daalde het afgelopen semester even tot $ 460/ ton. Het laagste peil in 9 jaar. De gemiddelde prijs in 2018 bedroeg $ 598/ ton, een daling met 19.6% ten opzichte van het voorgaande jaar. 
 • De klimatologische omstandigheden, met extreme regenval in Indonesië, zaten het laatste kwartaal niet mee. Het is een extra factor die zorgt voor onzekerheid waar het bedrijf geen controle over heeft.
 • De introductie door China van een importtarief van 25% op de import van sojabonen uit de VS heeft voor twijfel gezorgd, waardoor er geld wegstroomde uit de markt voor landbouwfutures.
 • Het bedrijf verwacht voor 2019 een totaal productievolume te realiseren van 380 000 ton ruwe palmolie. Het jaar is echter slecht gestart door een zeer turbulente start van het regenseizoen in Papoea-Nieuw- Guinea. Dit had al meteen 10% lagere volumes tot gevolg ten opzichte van het jaar voordien.

SWOT

Sterktes 

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en duidelijke strategie. Steun van Ackermans & van Haaren als langetermijnaandeelhouder.
 • De wereldwijde vraag naar palmolie stijgt jaar na jaar
 • Voorzichtig beleid waarbij geen hoge schulden worden aangegaan.

Zwaktes 

 • Resultaten hangen af van volatiele palmolieprijs
 • Rubberprijs de voorbije jaren op een laag niveau, wat op de winstgevendheid woog.
 • Niet eenvoudig om plantages uit te breiden wegen reglementeringen en lokale weerstand.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten 

 • Verdere expansie via overnames  
 • Toenemend gebruik in biodiesel als de olieprijs stijgt.

Bedreigingen 

 • In Europa ligt palmolie onder vuur vanwege het mogelijk negatieve effect op de gezondheid op lange termijn. Een verbod op het gebruik van palmolie in de toekomst valt niet uit te sluiten. 
 • Ongunstige weersomstandigheden die de oogsten in negatieve zin beïnvloeden.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 59.92 EUR Verkopen
2017/04/21 60.87 EUR Houden
2018/03/20 60.7 EUR Kopen
2019/03/04 52 EUR Houden
2019/06/14 44 EUR Verkopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.