Sipef Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 23/10/2018
 • Koers opmaak studie: 52 EUR
 • Huidige koers: 50.8 EUR
 • Marktkapitalisatie: 631 miljoen
 • Sector: Agricultuur
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0003898187

Advies van de analist

 • € 67,00
 • € 88,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Sipef (Société Internationale de Plantations et de Finance) is een in 1919 opgerichte Belgische agro-industriële vennootschap. Ze bezit en beheert participaties in plantagebedrijven in tropische en subtropische gebieden. De productie van palmolie is veruit de belangrijkste activiteit. De plantages bevinden zich in Indonesië, Ivoorkust en Papoea Nieuw Guinea. Palmolie heeft vooral toepassingen in de voedingsindustrie (margarine, koekjes, bakolie) en de markt voor verzorgingsproducten (zeep, cosmetica, wasmiddelen). 
Door de hogere levensstandaard in het Verre Oosten is het gebruik van palmolie sterk toegenomen. Sipef produceert ook natuurrubber, thee en bananen. 

Sipef: brutowinst 2017

Bron: Sipef

Conclusie

Sipef maakt verder werk van haar expansie, maar de lagere palmolieprijs weegt op de winst dit jaar. Gezien de goede vooruitzichten op middellange termijn vinden we het aandeel koopwaardig aan de huidige niveaus.

Nieuws

Update eerste negen maanden

 • De totale palmolieproductie steeg met 8.4%.
 • Sipef heeft al 78% van haar palmolieproductie van 2018 verkocht aan een gemiddelde prijs van $ 694/ton.


Positieve punten

 • Mooie stijgende productievolumes, Sipef bevestigt haar doelstelling van 9% volumegroei voor heel 2018.
 • Het expansieprogramma in Zuid-Sumatra loopt volgens plan en moet voor bijkomende groei in de komende jaren zorgen.
 • De hoge aardolieprijs en de verplichte bijmenging van palmolie in Indonesië vanaf het vierde kwartaal zou de palmolieprijs de komende kwartalen terug moeten doen opveren van zijn huidige lage niveau.


Negatieve punten

 • Goede oogsten en een lagere vraag uit India zorgen voor een lagere palmolieprijs dit jaar: de gemiddelde prijs daalde van $ 719/ton naar $ 631/ton. Sipef geeft aan dat de winst daardoor dit jaar aanzienlijk lager zal zijn dan vorig jaar.
 • De rubberproductie komt voorlopig 3% lager uit dan vorig jaar en de gemiddelde rubberprijs ligt ook 16% lager.Resultaten

'000 00020142015201620172018E
Omzet285.9225.9266.9321.6298
Operationele winst60.821.946.191.2
Nettowinst48.918.739.9139.739
Boekwaarde61.1646.2347.4659.9960.33
Winst per aandeel6.332.164.5014.214.03
Koers/Winst82216515
Dividend per aandeel€ 1.25€ 0.60€ 1.25€ 1.60€ 1.10
Dividendrendement2.6%1.3%1.9%2.6%2.1%
Bron: Bloomberg, in $

Resultaten eerste helft 2018 

 • De omzet daalde met 11% tot $ 139.97 miljoen. 
 • De nettowinst daalde met 39% tot $ 19.1 miljoen. 

Positieve punten 

 • De palmolievolumes stegen met 2.89% tegenover vorig jaar. In het tweede kwartaal werd de zwakkere jaarstart volledig ingehaald met een productiegroei van 9.1%. 
 • De algemene kostenstijging op de plantages (lokale lonen, brandstof, meststof) werd grotendeels geneutraliseerd door de daling van de lokale munten tegenover de dollar. 
 • Sipef verwacht een verdere stijging van de productievolumes in de tweede jaarhelft.
 • Als de aardolieprijs op de huidige niveaus blijft, kan het gebruik van palmolie in biodiesel opnieuw aantrekkelijker worden de komende kwartalen.  

Negatieve punten 

 • De palmolieprijs ligt dit jaar tot nu toe gemiddeld 10% lager dan vorig jaar.  Goede oogsten in Maleisië en een lagere vraag vanuit India wogen op de prijs.
 • Sipef verwacht niet dat de palmolieprijs nog gaat stijgen in de komende maanden. Door de lagere prijs zal de winst dit jaar aanzienlijk lager zal zijn dan vorig jaar.

SWOT

Sterktes 

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en duidelijke strategie . Steun van Ackermans & van Haaren als langetermijnaandeelhouder.
 • De wereldwijde vraag naar palmolie stijgt jaar na jaar
 • Voorzichtig beleid waarbij geen hoge schulden worden aangegaan.

Zwaktes 

 • Resultaten hangen af van volatiele palmolieprijs
 • Rubberprijs de voorbije jaren op een laag niveau, wat op de winstgevendheid woog.
 • Niet eenvoudig om plantages uit te breiden wegen reglementeringen en lokale weerstand.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten 

 • Verdere expansie via overnames  
 • Toenemend gebruik in biodiesel als de olieprijs stijgt.

Bedreigingen 

 • In Europa ligt palmolie onder vuur vanwege het mogelijk negatieve effect op de gezondheid op lange termijn. Een verbod op het gebruik van palmolie in de toekomst valt niet uit te sluiten. 
 • Ongunstige weersomstandigheden die de oogsten in negatieve zin beïnvloeden.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 59.92 EUR Verkopen
2017/04/21 60.87 EUR Houden
2018/03/20 60.7 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.