Sioen Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 26/04/2019
 • Koers opmaak studie: 26.1 EUR
 • Huidige koers: 26.7 EUR
 • Marktkapitalisatie: 494 miljoen
 • Sector: Industrie
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0003743573

Advies van de analist

 • € 24,00
 • € 32,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Sioen is een Belgisch familiaal textielbedrijf. Het bedrijf is voornamelijk actief in de niches van het coaten van technisch textiel (koorden, kabels, dekzeilen...) en het produceren van technische (werk)kledij (voor brandweer, politie, leger...). Sioen telt vandaag 3.578 werknemers en 49 bedrijven in 23 landen. 

Sioen: omzetverdeling

Bron: Sioen

Conclusie

We blijven nog steeds positief over de operationele gang van zaken bij Sioen, al zullen de resultaten de komende periode volatiel zijn omwille van geopolitieke onzekerheden en de afhankelijkheid van verschillende grondstoffen. Het eerste kwartaal was volgens de verwachtingen al is het bedrijf voorzichtig voor de rest van het jaar. We herbevestigen ons houden advies.

Nieuws

26-04-19: Trading update Sioen

Sioen gaf deze ochtend een trading update met betrekking tot de omzetevolutie in het eerste kwartaal.
Algemeen was er een omzetgroei van 1.4% tot € 133.6 miljoen. Onderliggend waren er wel grotere verschillen tussen de verschillende business segmenten:
De 'Coating divisie' daalde licht tot € 84.4 miljoen. De 'Apparel divisie' steeg 12% tot € 37.6 miljoen en de 'Chemicals divisie' daalde met 7.5% tot € 11.5 miljoen.
De outlook was iets negatiever dan voordien. Het bedrijf ondervindt prijsdruk op enkele basisgrondstoffen en stelt dat politieke onzekerheden leiden tot een lagere marktvraag voor haar producten. Daarnaast wijst het bedrijf ook op volatiele resultaten in haar 'apparel divisie' dit jaar. 


Resultaten

'000 0002013201420152016201720182019E
Omzet323327326363473506525
Operationele winst23.828.23644.74952.653
Nettowinst14.316.523.026.02733.834.1
Boekwaarde7.717.948.19.5615.4611.3112.91
Winst per aandeel0.671.011.101.311.371.711.77
Koers/Winst12.711.215.821.527.413.315.3
Dividend per aandeel0.330.370.480.530.560.620.62
Dividendrendement3.89%3.28%2.76%1.87%1.84%2.69%2.24%
Bron: BloombergResultaten 2018 

 • De omzet steeg met 7 % tot € 506.2 miljoen. 
 • De nettowinst steeg met 54.6 % tot € 33.8 miljoen. 

Positieve punten 

 • De 7% omzetgroei in 2018 bestond uit 4.4% groei door overnames (James Dewhurst) en een organische groei van 2.6%
 • Voor het eerst in haar geschiedenis rond Sioen de kaap van € 500 miljoen omzet.
 • Het bedrijf trekt haar dividend op omwille van de sterke resultaten met 10.7% tot € 0.62 per aandeel.

Negatieve punten 

 • De coating divisie heeft een sterke blootstelling aan de prijs van grondstoffen zoals PVC, PET en andere afgeleide olieproducten. Aangezien deze divisie ongeveer 70.9% van het operationele inkomen voor het bedrijf genereert kan dit leiden tot volatiele resultaten.
 • Het bedrijf is gematigd positief voor 2019, al is men wel bezorgd over de geopolitieke en macro economische onzekerheden.

SWOT

Sterktes 

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en duidelijke strategie .
 • Gediversifieerde activiteiten, wat de schommelingen in de resultaten verlaagt.
 • Sterke balans en hoge free cashflows
 • Sterke marktpositie in een aantal niches.

Zwaktes 

 • Cycliciteit in verschillende activiteiten.
 • Volatiliteit in kwartaalresultaten omwille van de impact van het al dan niet aanwezig zijn van grote orders
 • Weinig groei de voorbije jaren
 • Kleine marktkapitalisatie, aandeel wordt amper opgevolgd.

Opportuniteiten 

 • Free cashflow kan aangewend worden voor nieuwe overnames of inkoop eigen aandelen
 • Verhoogde R&D-inspanning zou moeten leiden tot nieuwe producten die de omzet een extra impuls kunnen geven
 • Lage olieprijs maakt de grondstoffen van Sioen (pvc, polyester) goedkoper

Bedreigingen 

 • Een vertraging van de groei in Europa zou sterk wegen op de resultaten.  
 • Op termijn meer concurrentie uit Azië verwacht

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 29.01 EUR Verkopen
2017/09/18 27.25 EUR Houden
2018/10/15 22.45 EUR Kopen
2019/03/05 25.05 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.