Sioen Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 24/03/2020
 • Koers opmaak studie: 16.68 EUR
 • Huidige koers: 17 EUR
 • Marktkapitalisatie: 330 miljoen
 • Sector: Industrie
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0003743573

Advies van de analist

 • € 15,10
 • € 21,10

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Sioen is een Belgisch familiaal textielbedrijf gespecialiseerd in gecoat technisch textiel (bv. koorden, kabels en dekzeilen), hoogwaardige beschermkleding (voor bv. brandweer, politie en militairen) en productie van fijnchemicaliën. Sioen telt vandaag meer dan 4.700 werknemers en exporteert haar producten naar meer dan 127 landen.

Sioen: omzetverdeling

Bron: Sioen

Conclusie

Sioen kon voor 2019 maar matige cijfers voorleggen. De omzet bleef dan wel stabiel, maar de nettowinst daalde met ongeveer 19%. Als belangrijkste redenen werden hogere grondstofprijzen aangeduid, alsook een verhoogd aandeel van op maat gemaakte beschermkledij waarvoor de arbeidskosten hoger liggen.

Het bedrijf geeft geen verwachtingen voor 2020, maar de kans lijkt groot dat het lopende boekjaar niet veel beterschap zal brengen gegeven de economische complicaties rond het Covid-19 virus. Het management heeft zelf reeds laten weten dat het vertragingen ziet in de supplychains. Ook de door het virus geplaagde transportsector, één van de belangrijkste eindmarkten voor Sioen, zal de omzet van het bedrijf hoogstwaarschijnlijk impacteren. Het bedrijf hoopte dit jaar tevens de positieve effecten van een nieuwe fabriek in Italië te materialiseren, maar het is op heden niet duidelijk in welke mate de draconische maatregelen van de Italiaanse overheid hier een invloed op zullen hebben.

Wat dan weer wel positief kan uitdraaien voor Sioen is de significante daling van de olieprijzen. Weet namelijk dat de belangrijkste grondstoffen voor Sioen, zoals de polymeren PVC en PET, derivaten zijn van ruwe olie.

Gegeven de eerder zwakke resultaten en de mindere vooruitzichten blijft het aandeel voorlopig op 'houden', ondanks de aantrekkelijk ogende waardering (koers/winst verhouding van 12) en de solide balansstructuur.

Nieuws

23-04-2020: TRADING UPDATE: In de eerste drie maanden van 2020 steeg de omzet jaar-over-jaar met 3,8%. Deze stijging is echter te wijten aan een recente overname (Dickinson Saint Clair). Organisch daalde de omzet met 3,4% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. De omzet van de coating-divisie daalde organisch met 1,6% vanwege lagere economische activiteit in de transport- en bouwmarkt. De omzet van de apparel-divisie daalde met 7,6%. Vanaf midden maart werd het merkbaar dat de klanten hun aankopen begonnen uit te stellen en dat overheden hun tender-procedures begonnen uit te stellen. Ook de omzet van de chemicals-divisie kende een daling van de omzet (-2,7%). Het management verwacht dat de verkopen van de maand april 35% lager zullen uitvallen dan in 2019, maar benadrukt dat dit een ruwe schatting is vanwege de zeer beperkte visibiliteit naar de toekomst toe.

06-04-2020: Sioen heeft in een kort persbericht een update gegeven aangaande de impact van de virusuitbraak. De ambitieuze plannen voor 2020 die het management voorop stelde kregen een stevige tik wanneer verschillende fabrieken (in de VS, Tunesië en Frankrijk) moesten sluiten. Ondertussen zouden deze terug gedeeltelijk operationeel zijn. Het management ziet zich op heden niet in staat om de volledige impact te voorspellen en vindt het daarom verstandiger om het dividend over 2019 te schrappen om zo een solide balans te behouden.

Resultaten

'000 00020132014201520162017201820192020E
Omzet323327326363473506509542
Operationele winst23.828.23644.74952.639,58-
Nettowinst14.316.523.026.02733.827.4432.20
Boekwaarde7.717.948.19.5615.4611.3112.21-
Winst per aandeel0.671.011.101.311.371.711.391.66
Koers/Winst12.711.215.821.527.413.316.410
Dividend per aandeel0.330.370.480.530.560.620.650.65
Dividendrendement3.89%3.28%2.76%1.87%1.84%2.69%2.84%3.96%
Bron: Bloomberg
Resultaten boekjaar 2019 

 • De omzet stagneerde nagenoeg (+0,7%) in 2019 op 509 miljoen euro.
 • De EBITDA-marge daalde van 13,75% in 2018 naar 12,75% in 2019.
 • De nettowinst daalde over 2019 met 18,8% tot € 27,4 miljoen. 

Positieve punten 

 • De apparel-divisie, goed voor ongeveer 31% van de bedrijfsomzet, deed het beter in alle productlijnen, wat zich vertaalde in een groei van 8,7% tot 157,1 miljoen euro.
 • De hogere grondstofprijzen waarmee de firma in de eerste jaarhelft geconfronteerd werd daalden opnieuw in de tweede jaarhelft, waardoor de totale kosten voor het voorbije boekjaar iets minder was dan voor 2018.
 • De solvabiliteit van Sioen kende een lichte verbetering tot 48,12% (+56 basispunten).
 • De netto financiële schuld steeg op vergelijkbare basis (lees: zonder impact van IFRS 16) met ongeveer 10% tot 129,3 miljoen euro. Inclusief operationele leasings bedraagt de netto financiële schuld 137,4 miljoen euro. Ondanks deze stijging blijven we op een conservatieve financieringsgraad met een verhouding tussen netto financiële schuld en EBITDA van 2,11.
 • Het dividend wordt met 5% verhoogt tot 0,65 euro per aandeel (update: dividend zal worden geschrapt. zie nieuwsbericht 06/04/2020 hierboven)
 • Het bedrijf blijft investeren in capaciteitsuitbreidingen en nieuwe markten. Daarnaast wil het management een verdere nadruk leggen op digitalisering en automatisatie.

Negatieve punten 

 • De brutobedrijfswinst (EBIT) daalde met 17% vanwege hogere arbeidskosten omwille van meer op maat gemaakte beschermkledij.
 • De economische vertragingen in de transportsector, één van de belangrijkste markten van de coatings-divisie van Sioen, zorgden voor een daling van de omzet in deze divisie van 2%.
 • De omzet van de chemie-divisie daalde met 6,4% tot 41,7 miljoen euro vanwege uitdagende marktomstandigheden.
 • Sioen heeft enkele dagen na de publicatie van haar cijfers een bijkomend persbericht gepubliceerd rond de impact van het Covid-19 virus, waarin men voornamelijk wijst op de verhoging van de levertermijnen van productieinputs uit China en de vertraging van de algemene transportmarkt, één van de belangrijkste afzetmarkten. 

SWOT

Sterktes 

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en duidelijke strategie .
 • Gediversifieerde activiteiten, wat de schommelingen in de resultaten verlaagt.
 • Sterke balans en hoge free cashflows
 • Sterke marktpositie in een aantal niches.

Zwaktes 

 • Cycliciteit in verschillende activiteiten.
 • Volatiliteit in kwartaalresultaten omwille van de impact van het al dan niet aanwezig zijn van grote orders.
 • Kleine marktkapitalisatie, aandeel wordt amper opgevolgd.

Opportuniteiten 

 • Vrije kasstroom kan aangewend worden voor nieuwe overnames of inkoop eigen aandelen
 • Verhoogde R&D-inspanning zou moeten leiden tot nieuwe producten die de omzet een extra impuls kunnen geven
 • Lage olieprijs maakt de grondstoffen van Sioen (pvc, polyester) goedkoper

Bedreigingen 

 • Een vertraging van de groei in Europa zou sterk wegen op de resultaten.  
 • Op termijn meer concurrentie uit Azië verwacht

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 29.01 EUR Verkopen
2017/09/18 27.25 EUR Houden
2018/10/15 22.45 EUR Kopen
2019/03/05 25.05 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.