Sioen Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 02/09/2019
 • Koers opmaak studie: 21.85 EUR
 • Huidige koers: 22.5 EUR
 • Marktkapitalisatie: 432 miljoen
 • Sector: Industrie
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0003743573

Advies van de analist

 • € 18,70
 • € 28,10

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Sioen is een Belgisch familiaal textielbedrijf. Het bedrijf is voornamelijk actief in de niches van het coaten van technisch textiel (koorden, kabels, dekzeilen...) en het produceren van technische (werk)kledij (voor brandweer, politie, leger...). Sioen telt vandaag 3.578 werknemers en 49 bedrijven in 23 landen. 

Sioen: omzetverdeling

Bron: Sioen

Conclusie

We zijn toch licht ontgoocheld na de halfjaarcijfers van Sioen. Het is duidelijk dat het bedrijf sterk te lijden heeft onder de stijging van verschillende essentiële grondstoffen en deze prijzen niet kan doorrekenen aan haar eindklanten. Hoewel we bij Sioen rekening houden met ietwat volatielere resultaten worden we onzeker door het gebrek aan 'guidance' door het management.
Omwille van bovenstaande elementen blijven we op dit moment bij ons 'houden' advies.

Nieuws

-

Resultaten

'000 000
2013201420152016201720182019E
Omzet323327326363473506516
Operationele winst23.828.23644.74952.649.8
Nettowinst14.316.523.026.02733.833.7
Boekwaarde7.717.948.19.5615.4611.3112.80
Winst per aandeel0.671.011.101.311.371.711.56
Koers/Winst12.711.215.821.527.413.314
Dividend per aandeel0.330.370.480.530.560.620.62
Dividendrendement3.89%3.28%2.76%1.87%1.84%2.69%2.84%
Bron: BloombergResultaten eerste halfjaar 2019 

 • De omzet steeg met 2.3 % tot € 264.7 miljoen. 
 • De nettowinst daalde met 22 % tot € 13 miljoen. 

Positieve punten 

 • De divisie 'apparel' kende een omzetstijging van 18.3% tot € 74.7 miljoen. Het bedrijf won verschillende 'tender' contracten voor onder andere de Franse marine en voor brandweerkorpsen doorheen Europa.
 • Het bedrijf investeerde over 2018 meer dan € 34 miljoen in capaciteitsuitbreidingen en in aanvullende productlijnen en markten. Daarnaast deed het bedrijf investeringen in de digitalisering van haar bedrijfsvoering, door het inzetten op e-commerce verkoop en het implementeren van een ERP-systeem voor haar verkoopsafdeling.

Negatieve punten 

 • De coating divisie, dewelke ongeveer 63% van de omzet genereert en verantwoordelijk is voor ongeveer 70% van het operationele inkomen voor het bedrijf, had last van stijgende grondstofprijzen zoals PVC en polymeren. Men kon deze prijsstijgingen bovendien niet doorrekenen aan haar eindklanten.
 • De chemicaliën divisie kende een omzetdaling van 3.9%.
 • Sioen is heel voorzichtig in haar outlook voor 2019. Het bedrijf is bezorgd over de geopolitieke en macro-economische onzekerheden.

SWOT

Sterktes 

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en duidelijke strategie .
 • Gediversifieerde activiteiten, wat de schommelingen in de resultaten verlaagt.
 • Sterke balans en hoge free cashflows
 • Sterke marktpositie in een aantal niches.

Zwaktes 

 • Cycliciteit in verschillende activiteiten.
 • Volatiliteit in kwartaalresultaten omwille van de impact van het al dan niet aanwezig zijn van grote orders
 • Weinig groei de voorbije jaren
 • Kleine marktkapitalisatie, aandeel wordt amper opgevolgd.

Opportuniteiten 

 • Free cashflow kan aangewend worden voor nieuwe overnames of inkoop eigen aandelen
 • Verhoogde R&D-inspanning zou moeten leiden tot nieuwe producten die de omzet een extra impuls kunnen geven
 • Lage olieprijs maakt de grondstoffen van Sioen (pvc, polyester) goedkoper

Bedreigingen 

 • Een vertraging van de groei in Europa zou sterk wegen op de resultaten.  
 • Op termijn meer concurrentie uit Azië verwacht

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 29.01 EUR Verkopen
2017/09/18 27.25 EUR Houden
2018/10/15 22.45 EUR Kopen
2019/03/05 25.05 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.