Sioen Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 08/09/2020
 • Koers opmaak studie: 18.8 EUR
 • Huidige koers: 19 EUR
 • Marktkapitalisatie: 370 miljoen
 • Sector: Industrie
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0003743573

Advies van de analist

 • € 17,20
 • € 22,90

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Sioen is een Belgisch familiaal textielbedrijf gespecialiseerd in gecoat technisch textiel (bv. koorden, kabels en dekzeilen), hoogwaardige beschermkleding (voor bv. brandweer, politie en militairen) en productie van fijnchemicaliën. Sioen telt vandaag meer dan 4.700 werknemers en exporteert haar producten naar meer dan 127 landen.

Sioen: omzetverdeling

Bron: Sioen

Conclusie

Sioen wist redelijk goed stand te houden in de eerste jaarhelft van 2020. Organisch daalde de omzet met 12,2% en de operationele winst met 8,3%. De nettowinst steeg met 22,3%, al is deze stijging te wijten aan enkele niet-recurrente transacties waaronder de verkoop van een fabriek in Indonesië alsook de integratie van de resultaten van het overgenomen Dickinson Saint Clair. Verschillende eindmarkten van Sioen werden sterk getroffen door COVID-19, waaronder de transport-, evenementen- en bouwsector. De vraag vanuit de medische sector kon evenwel voor enig tegengewicht zorgen. Bovendien kon het bedrijf profiteren van de sterk gedaalde olieprijzen. Weet namelijk dat de belangrijkste grondstoffen voor Sioen, zoals de polymeren PVC en PET, derivaten zijn van ruwe olie. Het management verwacht dat de tweede jaarhelft van het lopende boekjaar uitdagend zal blijven. Vandaar dat het de focus legt op kostenbesparingen en organisationele wendbaarheid. Sioen zal daarom ook geen interim dividend uitkeren over de eerste jaarhelft van 2020. Gegeven de zwakke zichtbaarheid blijft het advies voorlopig op HOUDEN, ondanks de aantrekkelijk ogende waardering (koers/winst verhouding van 13) en de solide balansstructuur.

Nieuws

​​​​​​​06-04-2020: Sioen heeft in een kort persbericht een update gegeven aangaande de impact van de virusuitbraak. De ambitieuze plannen voor 2020 die het management voorop stelde kregen een stevige tik wanneer verschillende fabrieken (in de VS, Tunesië en Frankrijk) moesten sluiten. Ondertussen zouden deze terug gedeeltelijk operationeel zijn. Het management ziet zich op heden niet in staat om de volledige impact te voorspellen en vindt het daarom verstandiger om het dividend over 2019 te schrappen om zo een solide balans te behouden.

Resultaten

'000 00020132014201520162017201820192020E
Omzet323327326363473506509542
Operationele winst23.828.23644.74952.639,58-
Nettowinst14.316.523.026.02733.827.4432.20
Boekwaarde7.717.948.19.5615.4611.3112.21-
Winst per aandeel0.671.011.101.311.371.711.391.66
Koers/Winst12.711.215.821.527.413.316.410
Dividend per aandeel0.330.370.480.530.560.620.650.65
Dividendrendement3.89%3.28%2.76%1.87%1.84%2.69%2.84%3.96%
Bron: Bloomberg
Resultaten eerste jaarhelft boekjaar 2020 

 • In de eerste zes maanden van 2020 daalde de omzet jaar-over-jaar met 5,4% tot € 250 miljoen. Gecorrigeerd voor de effecten van recente overnames (Dickinson Saint Clair & techma Coatings) daalde de omzet met 12,2%.
 • De operationele winst (EBIT) steeg met 11,5% tot € 21,6 miljoen. Gecorrigeerd voor de uitzonderlijke opbrengst uit de verkoop van een terrein en gebouw in Indonesië daalde de EBIT met 8,3% tot € 17,8 miljoen.
 • De nettowinst steeg jaar-over-jaar met 22,3% tot € 15,9 miljoen. 

Positieve punten 

 • De omzet van de coating-divisie, gespecialiseerd in het aanbrengen van een beschermlaag op textiel, stagneerde nagenoeg (-0,7%) op € 167,2 miljoen, weliswaar vertekend door recente overnames. Organisch daalde de omzet met 11,4%, gedreven door de meer getroffen eindmarkten (transport, evenementen, bouw, zeilen/kamperen,...) en de lockdownmaatregelen. Andere sectoren boden dan weer tegengewicht (bv. hogere vraag naar medische schorten, matrasbeschermers,...).
 • Vanwege de daling van de olieprijzen kon Sioen genieten van lagere prijzen van polymeren. Weet namelijk dat de belangrijkste grondstoffen voor Sioen, zoals de polymeren PVC en PET, derivaten zijn van ruwe olie.
 • De balans van Sioen blijft solide met een solvabiliteit van 47% (-1,12 pp), een current ratio van 1,9 en ongeveer € 103 miljoen aan liquiditeiten ter beschikking (waarvan € 59,4 miljoen cash en € 43,7 miljoen beschikbare kredietlijnen).
 • De netto financiële schuld (inclusief operationele leasings) daalde met bijna 10% tot 124 miljoen euro. We blijven zo op een conservatieve financieringsgraad met een verhouding tussen netto financiële schuld en aangepaste EBITDA van ongeveer 2x.
 • Het bedrijf blijft investeren in capaciteitsuitbreidingen en nieuwe markten. Daarnaast wil het management een verdere nadruk leggen op digitalisering en automatisatie.

Negatieve punten 

 • De apparel-divisie, die instaat voor de productie van hoogwaardige technische beschermkledij en goed is voor ongeveer een derde van de bedrijfsomzet, zag de omzet dalen met 15,6% tot € 63 miljoen. Het management wijst er wel op dat de uitstekende eerste jaarhelft van 2019 (grote aanbesteding brandweerkledij) de vergelijkingsbasis erg hoog legde. De vraag naar beschermende kledij voor medisch personeel kon enig tegengewicht bieden voor de gedaalde vraag in de andere eindmarkten.
 • De omzet van de Chemicals-divisie, die hoogkwalitatieve pigmentpasta's en inkten levert, daalde met 6,5% tot 20,3 miljoen euro vanwege lagere volume's in alle eindmarkten.
 • Outlook: Het management verwacht dat de tweede jaarhelft van het lopende boekjaar uitdagend zal blijven. Vandaar dat het de focus legt op kostenbesparingen en organisationele wendbaarheid. Sioen zal daarom ook geen interim dividend uitkeren over de eerste jaarhelft van 2020.

SWOT

Sterktes 

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en duidelijke strategie .
 • Gediversifieerde activiteiten, wat de schommelingen in de resultaten verlaagt.
 • Sterke balans en hoge free cashflows
 • Sterke marktpositie in een aantal niches.

Zwaktes 

 • Cycliciteit in verschillende activiteiten.
 • Volatiliteit in kwartaalresultaten omwille van de impact van het al dan niet aanwezig zijn van grote orders.
 • Kleine marktkapitalisatie, aandeel wordt amper opgevolgd.

Opportuniteiten 

 • Vrije kasstroom kan aangewend worden voor nieuwe overnames of inkoop eigen aandelen
 • Verhoogde R&D-inspanning zou moeten leiden tot nieuwe producten die de omzet een extra impuls kunnen geven
 • Lage olieprijs maakt de grondstoffen van Sioen (pvc, polyester) goedkoper

Bedreigingen 

 • Een vertraging van de groei in Europa zou sterk wegen op de resultaten.  
 • Op termijn meer concurrentie uit Azië verwacht

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 29.01 EUR Verkopen
2017/09/18 27.25 EUR Houden
2018/10/15 22.45 EUR Kopen
2019/03/05 25.05 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.