Sioen Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 19/11/2018
 • Koers opmaak studie: 23.95 EUR
 • Huidige koers: 23.15 EUR
 • Marktkapitalisatie: 474 miljoen
 • Sector: Industrie
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0003743573

Advies van de analist

 • € 24,00
 • € 32,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Sioen is een Belgisch familiaal textielbedrijf. Het bedrijf is voornamelijk actief in de niches van het coaten van technisch textiel (koorden, kabels, dekzeilen...) en het produceren van technische (werk)kledij (voor brandweer, politie, leger...). Sioen telt vandaag 3.578 werknemers en 49 bedrijven in 23 landen. 

Sioen: omzet

Bron: Sioen

Conclusie

Een positieve update van Sioen, dat op weg lijkt naar een goed jaar. Na de koersval van de voorbije maanden zit het aandeel opnieuw in de koopzone.

Nieuws

Update derde kwartaal

Sioen maakte omzetcijfers bekend voor het derde kwartaal. De totale omzet steeg met 3.1% tot € 119.9 miljoen. De organische omzetgroei kwam uit op 5.2%, een versnelling tegenover de eerste jaarhelft. Het was vooral de divisie Apparel die sterk presteerde, met een organische omzetgroei van 9.8%. Sioen geeft aan dat het orderboek er goed uitziet voor het vierde kwartaal, ondanks het onzekere economische klimaat. De grondstoffenprijzen blijven wel stijgen, wat Sioen via prijsverhogingen probeert te compenseren.

Resultaten

'000 000201320142015201620172018E
Omzet323327326363473508
Operationele winst23.828.23644.749
Nettowinst14.316.523.026.02728
Boekwaarde7.717.948.19.5615.4612.18
Winst per aandeel0.671.011.101.311.371.48
Koers/Winst12.711.215.821.522.215.2
Dividend per aandeel0.330.370.480.530.560.62
Dividendrendement3.89%3.28%2.76%1.87%1.84%2.76%
Bron: Bloomberg


Resultaten eerste helft 2018 

 • De omzet steeg met 9% tot € 258.7 miljoen. 
 • De nettowinst steeg met 39% tot € 16.7 miljoen. 

Positieve punten 

 • De kleinere Chemicals divisie kon een omzetgroei realiseren van 4.2%. 
 • Apparel kende nog een lichte omzetgroei van 0.8%. Zonder het volatiele deel van de tenderactiviteiten zou de omzet met 13% gestegen zijn.
 • De recurrente EBITDA, zonder de eenmalige kosten, steeg met 11.8% tot € 36.94 miljoen.  

Negatieve punten 

 • De omzetgroei was voornamelijk te danken aan de overname van James Dewhurst, de organische omzetgroei kwam uit op slechts 0.4%.
 • Zonder overnames was de omzet in Coatings gedaald met 0.3%. Sioen wijst op terughoudendheid bij klanten in de VS en Rusland, waar de klanten door de dreigende handelsoorlog voorzichtiger worden.
 • Hogere grondstofprijzen wogen op de winstmarge. 
 • Sioen geeft aan dat stijgende grondstofprijzen en geopolitieke onzekerheid de visibiliteit voor de groep beperken.

SWOT

Sterktes 

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en duidelijke strategie .
 • Gediversifieerde activiteiten, wat de schommelingen in de resultaten verlaagt.
 • Sterke balans en hoge free cashflows
 • Sterke marktpositie in een aantal niches.

Zwaktes 

 • Cycliciteit in verschillende activiteiten.
 • Volatiliteit in kwartaalresultaten omwille van de impact van het al dan niet aanwezig zijn van grote orders
 • Weinig groei de voorbije jaren
 • Kleine marktkapitalisatie, aandeel wordt amper opgevolgd.

Opportuniteiten 

 • Free cashflow kan aangewend worden voor nieuwe overnames of inkoop eigen aandelen
 • Verhoogde R&D-inspanning zou moeten leiden tot nieuwe producten die de omzet een extra impuls kunnen geven
 • Lage olieprijs maakt de grondstoffen van Sioen (pvc, polyester) goedkoper

Bedreigingen 

 • Een vertraging van de groei in Europa zou sterk wegen op de resultaten.  
 • Op termijn meer concurrentie uit Azië verwacht

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 29.01 EUR Verkopen
2017/09/18 27.25 EUR Houden
2018/10/15 22.45 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.