Siemens Energy Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 11/05/2021
 • Koers opmaak studie: 25.27 EUR
 • Huidige koers: 24.41 EUR
 • Marktkapitalisatie: €18,5 miljard
 • Sector: Nutssector
 • Markt: Frankfurt
 • ISIN: DE000ENER6Y0

Advies van de analist

 • € 26,40
 • € 35,30

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Siemens Energy is de nieuwe beursgenoteerde vennootschap waarin de energieactiviteiten werden opgenomen die tot aan de spin-off in september van 2020 toebehoorden aan Siemens AG, die mede via deze spin-off het conglomeraat beoogt te transformeren naar meer wendbare en onafhankelijke bedrijven.

Siemens Energy herbergt nu dus zowel de gas- en elektriciteitsactiviteiten (i.e. brandstof-efficiënte generatoren, transformatoren, compressoren,...), alsook de participatie (67%) in Siemens Gamesa (windturbines). Het bedrijf overspant hiermee zowat de gehele waardeketen van de energiesector en is goed voor ongeveer €30 miljard aan omzet en €1 miljard aan vrije kasstroom. Het bedrijf stelt daarnaast ongeveer 93.000 werknemers te werk en is actief in meer dan 90 landen. Ongeveer één zesde van alle geproduceerde elektriciteit ter wereld is gebaseerd op technologie van Siemens Energy.

Ondanks het bedrijf volledige (contractueel vastgelegde) onafhankelijkheid geniet, zal het de komende jaren gebruik maken van verschillende diensten vanuit Siemens AG, zoals HR, accounting, sales & marketing, IT en R&D. Siemens AG zal in eerste instantie ongeveer 35,1% van Siemens Energy zelf aanhouden, maar verwacht zijn aandeel significant te verlagen in de komende 12 tot 18 maanden.

GAS & POWER (G&P)

Het segment Gas & Power biedt een breed gamma aan producten en diensten aan inzake zowel conventionele energieproductie als voor de productie van hernieuwbare energie. Het segment wordt onderverdeeld in drie divisies:

 • Transmission: Deze bedrijfstak heeft een gediversifieerde portefeuille van producten en diensten gerelateerd aan de transmissie en distributie van elektriciteit (bv. lucht-geïsoleerde of gas-geïsoleerde schakelinstallaties, transformatoren, isolatie voor hoogspanningskabels,…) en is goed voor ongeveer 20% van de totale groepsomzet.
 • Generation: Dit subsegment, dat goed is voor ongeveer 28% van de groepsomzet, omvat een gediversifieerde portefeuille van producten en diensten gerelateerd aan centrale (bv. kolencentrales, gascentrales en kerncentrales) en decentrale (kleinere, lokale centrales) stroomopwekking. De portefeuille omvat o.a. gasturbines, stoomturbines en gasmotoren.
 • Industrial Applications: Deze bedrijfstak heeft een gediversifieerde portefeuille van producten en diensten voor enerzijds de olie-en gasindustrie en anderzijds voor de bredere industrie (zoals o.a. de chemische-, voedsel- en maakindustrie). Deze divisie is goed voor ongeveer 18% van de groepsomzet.
 • Complementair aan deze drie subdivisies worden ook nog de zogenaamde “Other Operations” gerapporteerd, waarin de “New Energy Business” vervat zit die focust op de ontwikkeling van nieuwe technologieën rond decarbonisatie, bijvoorbeeld elektrolyse via groene waterstof.

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY (SGRE)

Siemens Gamesa is een beursgenoteerde wereldleider in de markt rond offshore- en onshore windenergie. Het bedrijf is actief in de ontwikkeling, productie en installatie van windmolens en biedt daarnaast ook allerhande diensten aan zoals onderhoud, technische assistentie en optimaliseringen van de windturbines. Op geconsolideerde basis zorgt SGRE voor ongeveer 35,5% van de groepsomzet. Siemens Energy heeft evenwel slechts 67% van de aandelen van SGRE in handen. Maken we abstractie van de 33% die het bedrijf niet in eigen handen heeft is SGRE goed voor ongeveer 26,8% van de omzet.

Siemens Energy: omzetverdeling in % (2019)

  Bron: Siemens Energy

  Conclusie

  Siemens Energy is blootgesteld aan nagenoeg de gehele energiemarkt, die zich in volle transformatie begeeft richting hernieuwbare energiebronnen en weg van de klassieke fossiele brandstoffen. In het kader van de ‘Green Deal’, als verzamelnaam voor het wereldwijde streven naar klimaatneutraliteit, zal deze omschakeling de komende jaren in een stroomversnelling terechtkomen. Het orderboek van Siemens Energy, dat zowel technologie levert voor de opwekking van hernieuwbare energie (windturbines, elektrolysers voor groene waterstof, transmissie voor gedecentraliseerde energieopwekking,…) als voor de conventionele olie- en gasindustrie, zal hierdoor de komende jaren goed gevuld zijn. Weet trouwens dat we voor de wereldwijde energiebevoorrading naar verwachting nog decennialang afhankelijk zullen blijven van fossiele brandstoffen. Het verhogen van de efficiëntie (lees: lagere uitstoot) van de klassieke gas- en oliebedrijven vormt daarom een integraal onderdeel van het klimaatplan. De grootste duurzaamheidswinsten zijn namelijk te behalen in de meest vervuilende sectoren. 

  Cijfermatig kan Siemens Energy echter nog niet overtuigen, wat het nieuwe management niet onder stoelen of banken schuift. Zo stelde CEO Christian Bruch bij zijn aantreden in 2020 dat hij absoluut niet tevreden is met de winstgevendheid van het bedrijf en dat er fors ingezet zou worden op operationele excellentie alvorens de focus kan verschuiven naar omzetgroei. Al snel werd daad bij woord gevoegd en kondigde het bedrijf een bezuinigingsplan aan om de jaarlijkse kosten bij Gas & Power te reduceren met €300 miljoen door o.a. de productportefeuille te stroomlijnen en de organisationele structuur te optimaliseren. Hierbij zullen tussen nu en 2025 ongeveer 7.800 jobs sneuvelen. De inspanningen van het management zien we alvast weerspiegelt in de resultaten over de eerste jaarhelft. Hoewel de omzet daalde met ongeveer 1%, steeg de aangepaste winstmarge voor speciale items met 4 procentpunt tot 5% en steeg de nettowinst tot €130 miljoen, komende van een verlies van €337 miljoen een jaar eerder.

  Beleggen in Siemens Energy levert je vandaag dus noch groei, noch een stabiel dividend op. Het aandeel is echter in portefeuille te behouden met het oog op de lange termijn, in de hoop dat het management de efficiëntie stevig kan opkrikken en het bedrijf zichzelf succesvol kan transformeren zodat het ook in de toekomst een weerspiegeling vormt van de hele energiemarkt. Gezien Siemens Energy nog maar pas uit het bureaucratisch conglomeraat van Siemens AG werd gekerfd verdient het management (dat een mooie trackrecord heeft) het voordeel van de twijfel in dit turnaround-verhaal. De markt leek tot voor kort sterk vooruit te lopen op de feiten en duwde de koers kort na de spin-off meteen fors de hoogte in. Het (overmatig) enthousiasme voor heel wat aandelen gelieerd aan hernieuwbare energie begon echter sinds het jaarbegin terug wat te bedaren, waardoor Siemens Energy vandaag terug interessanter geprijsd staat aan een verwachte EV/EBITDA ratio van 9,8. Het advies werd daarom opgetrokken naar KOPEN, maar vereist nog steeds een voldoende appetijt voor risico.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 E
  Omzet 30,0928,0228,8027,4628,96
  Operationele winst 1,430,460,49-2,000,52
  Nettowinst 0,910,550,16-1,610,34
  Boekwaarde per aandeel 1,061,011,0320,8320,70
  Winst per aandeel 0,090,060,01-2,210,492
  Koers/Winst ----53
  Dividend ---0,000,00
  Dividendrendement ---0,00%0,00%
  Bron: Bloombergin EUR


  Resultaten Q2 boekjaar 2020/2021

  • De orders stegen in Q2 jaar-over-jaar met 39% tot €10,5 miljard, gedreven door een sterke groei bij SGRE. De backlog steeg zo sequentieel met 6,6% tot €84,2 miljard. In de eerste jaarhelft stegen de orders jaar-over jaar met 2%, gedreven door SGRE (+13,9%) en deels tegengehouden door GP (-5,7%).
  • De omzet daalde in Q2 jaar-over-jaar met 4,4% tot €6,5 miljard, maar bleef op vergelijkbare basis (exclusies wisselkoerseffecten) stabiel (-0,1%). In de eerste jaarhelft daalde de omzet jaar-over jaar met 1%, gedreven door SGRE (+10,1%) en deels tegengehouden door GP (-6,4%).
  • De book-to-bill ratio (i.e. orders t.o.v. omzet) stond hiermee op 1,62 (boven 1 is doorgaans goed).
  • De aangepaste EBITA voor speciale items steeg in Q2 jaar-over-jaar met 43,8% tot €288 miljoen (marge 4,4%) , te danken aan een lage vergelijkingsbasis vanwege COVID-19 en toenmalige projectvertragingen bij SGRE. Zonder te corrigeren voor de niet-recurrente kosten zoals afschrijvingen gerelateerd aan een strategische stroomlijning van de portefeuille, integratiekosten voor SGRE, stand-alone kosten en ontslagpremies, eindigde de aangepaste EBITA op €197 miljoen (+124%).
  • Er werd een nettowinst gerealiseerd van €31 miljoen, ofwel een winst per aandeel van €0,03 (Q1 2020: €-0,14).

  Positieve punten

  • Gas & Power:
   • De backlog steeg in het tweede kwartaal sequentieel met ongeveer 3% tot €50,5 miljard. De book-to-bill hield stand op 1,2.
   • De aangepaste EBITA-marge (voor speciale items) steeg met 20 basispunten tot 4,5%. Deze stijging werd gedreven door enerzijds operationele verbeteringen alsook door tijdelijke kostenverlagingen zoals o.a. lagere discretionaire kosten (bv. reiskosten).
   • Er werd een vrije kasstroom gerealiseerd van €481 miljoen (Q1 2020: €102 miljoen).
  • Siemens Gamesa Renewable Energy:
   • De orders stegen in het tweede kwartaal met bijna 150% tot ongeveer €5,5 miljard, voornamelijk gedreven door die grote orders van offshore-projecten tesamen goed voor €2,8 miljard. De backlog steeg hierdoor tot €33,7 miljard.
   • De omzet steeg in het tweede kwartaal jaar-over-jaar met 6% tot €2,34 miljard.
   • De aangepaste EBITA voor speciale items vervijfvoudigde tot €113 miljoen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. De vergelijkingsbasis lag wel iets lager vanwege COVID-19 en de vertraging van de Indiase markt. De marge steeg zo met 3,8 procentpunt tot 4,8%.
   • Er werd een negatieve vrije kasstroom gerealiseerd van €32 miljoen, een aanzienlijke verbetering t.o.v. de hetzelfde kwartaal vorig jaar (€-326 miljoen). 
  • Er werd in het tweede kwartaal een vrije kasstroom (voor belastingen) opgetekend van €433 milljoen t.o.v. een negatieve vrije kasstroom van €254 miljoen in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar.
   • Outlook: Het management verwacht voor 2021 nog steeds een aangepaste EBITA-marge voor speciale items tussen 3% en 5%, maar vernauwde wel de vork van de verwachte omzetgroei van 2%-12% naar 3%-8% (op vergelijkbare basis). Verder verwacht het management een scherpe stijging van de nettowinst, alsook een scherpe daling van de vrije kasstroom.
   • Balans: Het bedrijf beschikt over een prima balans met een solvabiliteitsgraad van ongeveer 36%, een nettokaspositie van €1,5 miljard en een EBITDA die de interestlasten ongeveer 9 keer dekt.
   • Siemens Energy werkt aan een nieuwe technologie om electrolysers te integreren in offshore windmolens om zo groene waterstof te produceren aan de hand van zeewater. Het bedrijf beoogt deze technologie te kunnen vermarkten tegen 2025. Tegen 2030 wil het de nodige ontwikkelingen gedaan hebben om zijn gasturbines, die het voor alle duidelijkheid vandaag reeds installeert bij klanten, voor 100% te laten werken op waterstof.
   • Om competitief te blijven op de lange termijn zal het bedrijf tussen nu en 2025 ongeveer 7.800 jobs schrappen in G&P. Het management verwacht dat de eenmalige kosten die hiermee gepaard zullen gaan tussen €500 miljoen en €1 miljard zullen liggen. Het bedrijf kondigde eerder al aan dat het beoogt om de jaarlijkse kosten binnen G&P met €300 miljoen te reduceren, door eveneens de productportefeuille te stroomlijnen op basis van winstgevendheid en toekomstige waarde en daarnaast ook de organisationele structuur te optimaliseren. Het gros van de jobs die verdwijnen bevinden zich dan ook op managementniveau, administratie en sales.

   Negatieve punten

   • Gas & Power:
    • De orders en de omzet bij Gas & Power daalden met respectievelijk 6,4% en 9,7%, gedreven door negatieve wisselkoerseffecten en hoge vergelijkingsbasis. Op vergelijkbare basis daalden ze met respectievelijk 1,8% en 5,6%. Het management stelde eerder reeds dat het de komende jaren eerst zal focussen op operationele excellentie alvorens er terug gekeken zal worden naar omzetgroei.
    • De aangepaste EBITA voor speciale items daalde met 6,1% tot €187 miljoen.
   • Siemens Gamesa Renewable Energy: 
    • SGRE heeft voornamelijk binnen het segment van de onshore-windmolens te kampen met cost-overruns, projectvertragingen en een daling van de vraag in India. De zware corona-golf waarmee India en Brazilië nu te kampen krijgen maken het er niet beter op.

   SWOT

   Sterktes :

   • Intellectueel eigendom: De groep heeft een portefeuille van meer dan 24.000 patenten en gebruiksmodellen en heeft ongeveer 5.000 werknemers actief in R&D (onderzoek & ontwikkeling). Dit weerspiegelt het belang dat Siemens Energy hecht aan innovatie, wat eveneens leidt tot een competitief voordeel. De komende jaren zal de R&D-focus verlegd worden op service en duurzaamheid, volgens het management de twee belangrijkste drijfkrachten in de energietransformatie. Jaarlijks wordt ongeveer €1 miljard gepompt in onderzoek & ontwikkeling.
   • Lange-termijn dienstencontracten: Aan de door Siemens Energy geleverde installaties zijn doorgaans lange-termijn dienstencontracten verbonden (G&P ~ 12j en SGRE ~ 9j). Dit zorgt voor stabiele en voorspelbare kasstromen en een zekere mate van veerkrachtigheid. Zo heeft G&P een aanzienlijke basis van geïnstalleerde units (>90.000) en heeft SGRE meer dan 100 Gigawatt aan geïnstalleerde opwekkingscapaciteit. Gerelateerde diensten aan deze installaties zijn bijvoorbeeld: onderhoud, reserveonderdelen, moderniseringen en een groeiende hoeveelheid digitale diensten (o.a. monitoring, optimalisaties, predictief onderhoud,…).
   • Solide balans: Het nieuwe bedrijf verkreeg van S&P een BBB rating (investment grade) met een stabiele outlook mede vanwege een ruime solvabiliteit (35%) en sterke liquiditeitspositie: netto kaspositie van €1,7 miljard. Het management zegt er veel belang aan te hechten om deze rating te behouden.
   • Schaalvoordelen: De uitgebreide en gediversifieerde portefeuille van energie-activiteiten activa geeft de groep aanzienlijke schaalvoordelen en flexibiliteit.

   Zwaktes :

   • Operationele marges: Zowel de operationele- als de nettowinstmarges zijn flinterdun. In jaren zonder uitzonderlijke gebeurtenissen (bv. grote contracten, pandemie,…) liggen beide rond de 2%. Er moet dus niet veel gebeuren om het jaar in negatief territorium af te sluiten. Het management is zich hier volledig van bewust en zal zich daarom de komende jaren toespitsen op operationele excellentie alvorens te kijken naar omzetgroei. Tegen 2023 wil het bedrijf een aangepaste EBITA voor speciale items behalen tussen 6,5% en 8,5%. Op middellange termijn beoogt het management een aangepaste EBITA na speciale items van minstens 8%. Het bedrijf zal hiertoe verschillende stappen zetten zoals o.a.: het stroomlijnen van de organisatie (momenteel te complexe structuur) en het productaanbod (uitfaseren van producten met negatieve marges), een betere monitoring van lopende projecten, een vlottere waardeketen voor kortere lead-times, en een duurzame verlaging van de voorraden.
   • Laag dividend: Ondanks de dividendpolitiek dezelfde blijft als bij Siemens AG, een distributieratio tussen de 40%-60%, zal het dividend eerder aan de lage kant blijven. Deels vanwege de lage nettowinsten, en deels vanwege de bescheiden dividenden die SGRE uitkeert naar Siemens Energy (momenteel dividend yield van 0,15%). Daarnaast is het zo dat Siemens AG, die na de spin-off nog 35% van de aandelen overhield, deze binnen de 12 à 18 maanden van de hand wil doen. Dit zal op de korte termijn een neerwaartse druk zetten op de koers.
   • Zwakke prestaties onshore windenergie: Terwijl de offshore divisie van Siemens Gamesa sterke groei laat zien (orders in FY20 gestegen met 63%) blijft de onshore divisie sterk achter (orders in FY20 gedaald met 20%). In juni van 2020 werd dan ook toenmalig CEO Markus Tacke met onmiddellijke ingang vervangen door Andreas Nauen, die daarvoor de succesvolle offshore activiteiten leidde. De voorzitter van de Raad van Bestuur stelde dat de nieuwe CEO naar verwachting de onshore-activiteiten snel zal stabiliseren. Via het LEAP-programma, dat de focus legt op innovatie, kostenbesparingen en operationele excellentie, tracht het nieuwe management nu van de onshore-activiteiten een turn around verhaal te maken.

   Opportuniteiten :

   • Groeiend dienstenaanbod: Het management wil Siemens Energy transformeren tot een productgestuurd dienstenbedrijf, waarbij overheen alle activiteiten het dienstenaanbod zal zorgen voor recurrente inkomsten. Meer dan 80% van de diensten die vandaag geleverd worden kunnen op afstand aangeboden worden, waardoor de winstmarges hoger liggen. Binnen Gas & Power was het voorbije boekjaar ongeveer 42% van de omzet afkomstig van het dienstenaanbod. Bij SGRE lag dat percentage op bijna 19%. De toestellen genereren ook heel wat data die nu nog onderbenut wordt en het plan is om deze te oogsten om bijkomende diensten aan te bieden.
   • Onafhankelijkheid: Er zijn enkele drijvende krachten die de prestaties van Siemens Energy, als een op zichzelf staand bedrijf, vooruit zouden moeten helpen. Zo zal de organisatie wendbaarder moeten zijn nu elke te maken beslissing niet meer door het bureaucratisch kluwen van het conglomeraat moet geduwd worden. Het management zal de organisatie hierdoor flexibeler kunnen sturen en sneller komaf kunnen maken met verlieslatende activiteiten. Een tweede drijfkracht is het nieuwe management dat er enigszins veelbelovend uitziet. Zo heeft CEO Christian Bruch bijvoorbeeld een uitstekende trackrecord achter de rug bij Linde Engineering, van waar hij ook enige expertise rond waterstoftechnologieën heeft meegenomen. Een derde drijfkracht als onafhankelijke speler is het feit dat Siemens Energy nu een grotere verantwoordelijkheid draagt, enerzijds naar zichzelf toe, als naar de aandeelhouders. Zo kon het conglomeraat dienen als vangnet voor potentieel verlieslatende activiteiten door terug te vallen op de kasstromen van andere bedrijfstakken. Deze verantwoordelijkheid zou zich onder sterk management moeten uiten in hogere marges, hogere cashflows en een stabielere balans.
   • Groeiende elektriciteitsmarkt: Momenteel hebben ongeveer 850 miljoen mensen op onze aardbol nog geen toegang tot elektriciteit. Bovendien stijgt de vraag naar elektriciteit vanwege nieuwe eindverbruikers zoals datacenters, elektrische voertuigen en de elektrificerende industrie. De vraag naar elektriciteit zal volgens het management tevens sneller stijgen dan de energie-efficiëntie zal verbeteren. Om aan deze hogere vraag te voldoen zal er noodzakelijkerwijs geïnvesteerd moeten worden in bijkomende opwekkingscapaciteit, waarvan Siemens Energy kan profiteren.
   • Transformerende energiemarkt (Green Deal): Om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, zal zowel de EU als de VS zich voornamelijk maar niet uitsluitend toespitsen op de vier grote boosdoeners wat betreft de uitstoot van broeikasgassen: industrie, transport, energie en vastgoed. Siemens Energy zal mogelijks een sleutelrol spelen voor twee van deze vier hoofdpijlers, met name de energiesector en de industrie. Zo zal het bedrijf onder meer kunnen profiteren van de decarbonisatie-trend via windenergie, de integratie van hernieuwbare energie in het net, de elektrificatie van de industrie, de decentralisatie van energieopwekking en de nieuwe ontwikkelingen rond groene waterstof. De transformatie van de energiemarkt gebeurt echter niet zomaar van dag één op dag twee. Gedurende deze inspanning (enkele decennia lang) zullen conventionele energiegiganten een belangrijke rol blijven spelen om de wereld te bevoorraden van voldoende energie. Het verhogen van de efficiëntie (lees: lagere uitstoot) van deze gas- en oliebedrijven is dan ook minstens even belangrijk om de milieudoelstellingen te behalen. Zo heeft Siemens Energy bijvoorbeeld klanten als Total, Royal Dutch Shell en BP die sterke inspanningen zullen moeten leveren om hun aanbod strategisch te herpositioneren in het kader van de globale duurzaamheidsinspanningen. Wel heeft het bedrijf reeds aangekondigd geen nieuwe contracten meer te sluiten met pure steenkoolcentrales. CEO Christian Bruch stelt verder dat Siemens Energy enkel kan investeren in de energietechnologie van morgen door de energietechnologieën van vandaag te gelde te maken. Zo zegt Bruch zelf sterk te geloven in waterstoftechnologie, maar voegt hij er aan toe dat dit vandaag nog niet rendabel is.

   Bedreigingen :

   • Transformerende energiemarkt (Green Deal): Het management stelt dat Siemens Energy in feite een weerspiegeling is van de hedendaagse energiemarkt. Dit impliceert dat de nieuwe (duurzame) energietechnologieën van het bedrijf sommige verouderde technologieën noodzakelijkerwijs zullen kannibaliseren. De exit uit de steenkoolmarkt is hier een goed voorbeeld van. Het bedrijf is dan ook geen pure play op hernieuwbare energie. Het management zegt wel dat ze ook in de toekomst een reflectie beogen te zijn van de energiemarkt, wat betekent dat het bedrijf sterk zal inzetten op de ontwikkeling van hernieuwbare energietechnologieën. Het is tevens niet zo dat alle (gepatenteerde) technologieën rond conventionele energieproductie zomaar de vuilbak in moeten in het kader van hernieuwbare energie. Een goed voorbeeld is het herdenken van de klassieke gasturbine waarbij de injectie van gas vervangen wordt door groene waterstof. Tegen 2030 wil Siemens dat de volledige portfolio gasturbines voor 100% op waterstof kunnen draaien. Daarnaast is het zo dat de vraag naar energie almaar stijgt, waardoor de vraag naar hernieuwbare energie en conventionele energie niet per sé een zero-sum game is.
   • Rechtszaak GE: Op 15 januari liet General Electric weten dat het Siemens Energy voor de rechtbank sleept voor het stelen van handelsgeheimen waardoor het minstens 9 gasturbinecontracten kon winnen voor een gezamenlijke waarde van miljarden dollars. Een accountmanager van Siemens Energy zou confidentiële informatie verkregen hebben tijdens een biedproces en zou ze vervolgens gedeeld hebben met verschillende collega’s. Sommigen daarvan zouden (volgens GE) op basis hiervan hun aanbiedingen gewijzigd hebben om lucratieve contracten binnen te halen. GE stelt dat Siemens pas na 16 maanden toegegeven zou hebben dat het over de informatie beschikte. In die periode glipten 8 bijkomende contracten (op volgens GE oneerlijke wijze) door de vingers van GE. Rechtszaken zijn op zich niet ongebruikelijk tussen de industriële zwaargewichten, maar indien GE deze zaak daadwerkelijk hard kan maken is er wel degelijk risico op een financiële opdoffer voor Siemens Energy.

   Overzicht historische adviezen

   Datum Koers Advies
   21/01/2021 31.66 EUR Houden
   11/05/2021 25.27 EUR Kopen

   Lexicon

   Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

   Disclaimer

   • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

   • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

   • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

   • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

   • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
    De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

   • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

   • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
    De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

   • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

   • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.