Samsung Electronics Analist: Geert Campaert

Algemene gegevens

 • Datum: 30/10/2017
 • Koers opmaak studie: 1207 USD
 • Huidige koers: 973.5 USD
 • Marktkapitalisatie: 310 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Londen
 • ISIN: US7960508882

Advies van de analist

 • US$ 1.304,00
 • US$ 1.695,00

Advies: Kopen

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Samsung Electronics werd opgericht in 1969, en verzamelt de electronicagerelateerde activiteiten van het Koreaanse Samsung conglomeraat van de familie Lee. Het bedrijf bestaat zelf nog uit verschillende divisies: Memory/Semiconductor (DRAM en NAND geheugenchips), Integrated Total Solutions (image sensors, fingerprint sensors, smartcards,...), Display (LCD- en OLED-schermen), Mobile (smartphones) en Consumer Electronics (koelkasten, ovens, wasmachines, ...). 

Conclusie

Samsung haalt vandaag hoge winsten dankzij een goed draaiende chipsafdeling. Het blijft wel moeilijk in te schatten hoe lang de hoge prijzen op de chipsmarkt nog zullen aanhouden, gezien de extra productiecapaciteit die op de markt gaat komen het komende jaar. Op korte termijn zijn de vooruitzichten nog goed en blijven we daarom aan de huidige waardering positief voor het aandeel.

Nieuws

Start opvolging Samsung Electronics 


Positieve punten 

 • De Koreaanse familie Lee is al decennia referentie-aandeelhouder, ze leiden het bedrijf met een visie op de lange termijn en mikken niet op winstmaximalisatie op korte termijn. 
 • De visie op lange termijn zorgt er ook voor dat Samsung sterk investeert in R&D, en dat werpt zijn vruchten af: het bedrijf staat technologisch aan de top en kan vaak vernieuwende producten introduceren waarop ze hogere marges kunnen verdienen. 
 • Sterke marktposities: in de meeste van haar activiteiten in Samsung nummer 1 of 2 wereldwijd, wat schaalvoordelen biedt en ervoor zorgt dat het bedrijf hogere winstmarges kan halen dan de meeste van haar sectorgenoten. 
 • Een stevige balans met een nettokaspositie. 
 • De laatste jaren besteedt Samsung ook duidelijk meer aandacht aan kapitaalallocatie: het startte een terugkoopprogramma eigen aandelen en betaalde speciale dividenden. De verwachting is dat de komende jaren de inkoop van eigen aandelen nog zal opgevoerd worden. 


Negatieve punten 

 • Aanwezig in een aantal cyclische industrieën, waardoor de resultaten volatiel kunnen zijn. 
 • In verschillende afdelingen (Mobile, Consumer Electronics, Display) wordt sterk op prijs geconcurreerd, waardoor er permanente druk is op de winstmarges. 
 • De memory chips genereren vandaag het grootste deel van de winst van Samsung. Momenteel is er wat krapte op de markt, waardoor Samsung hogere prijzen kan vragen voor haar chips. In de loop van 2018 zal er extra productiecapaciteit bijkomen, waardoor de markt mogelijk opnieuw in evenwicht komt en er hierdoor druk op de prijzen kan komen. 

Resultaten

'000.0002014201520162017
Omzet195.918177.404174.077211.987
Operationele winst23.77723.35325.21547.468
Nettowinst19.04514.42716.94236.584
Boekwaarde1.1391.1531.2571.621
Winst per aandeel72,2861,0164,58130,27
Koers/Winst8,48,811,69
Dividend per aandeel9,59,2912,2915,38
Dividendrendement1,57%1,75%1,65%1,30%
Bron: Bloomberg, in $


Resultaten eerste kwartaal 2018

 • De omzet steeg met 20% tot 60.56 miljard Won.
 • De nettowinst steeg met 52% tot 11.69 miljard Won.


Positieve punten

 • De chipsafdeling blijft de winstmotor van de groep: de winst steeg met 83% tot 11.55 miljard Won, dankzij een blijvend sterke vraag naar vooral DRAM-geheugenchips.
 • De smartphonedivisie presteerde ook sterk dankzij o.a. de lancering van de nieuwe S9-smartphone: de winst steeg met 82% tot 3.77 miljard Won.
 • De vooruitzichten voor het tweede kwartaal blijven ook goed, Samsung verwacht dat de hoge vraag in geheugenchips voorlopig zal aanhouden.

Negatieve punten

 • De winstgevendheid van de divisie consumentenelectronica blijft laag, en de omzet daalde met 5%.
 • De vrees bestaat in de markt dat bijkomende capaciteit die de komende kwartalen op de markt gaat komen, neerwaartse druk zal uitoefenen op de prijzen van geheugenchips, en zo de belangrijkste winstmotor van Samsung kan aantasten.

SWOT

Sterktes 

 • Sterke marktposities, nr. 1 of 2 in de meeste van haar activiteiten, wat schaalvoordelen biedt en ervoor zorgt dat Samsung hogere marges kan halen dan haar sectorgenoten
 • Grote investeringen in R&D zorgen ervoor dat Samsung technologisch aan de top staat en vaak vernieuwende producten kan introduceren waarvoor hogere prijzen kunnen gevraagd worden
 • Stevige balans met  netto geen schulden


Zwaktes 

 • Aanwezig in een aantal cyclische industrieën, waardoor de resultaten volatiel kunnen zijn
 • In verschillende afdelingen (Mobile, Consumer Electronics, Display) wordt sterk op prijs geconcurreerd, waardoor er permanente druk op de winstmarges is.
 • Door haar gemengd profiel weet de markt Samsung moeilijk te waarderen, waardoor de waardering in het algemeen redelijk laag is, de kans op een structurele rerating lijkt op korte termijn dan ook klein zolang het bedrijf niet meer gefocust is.
 • Geen voorbeeld qua governance, de voorbije jaren
 • Omdat Samsung veel verschillende activiteiten heeft, elk met hun eigen dynamiek en risico's, is het moeilijker om toekomstige winsten in te schatten, aangezien ze van vele factoren afhangen, winstverwachtingen van analisten één of twee jaar in de toekomst moeten dan ook met een serieuze foutenmarge geïnterpreteerd worden.

Opportuniteiten 

 • De laatste jaren besteedt Samsung ook meer aandacht aan kapitaalallocatie: het startte een terugkoopprogramma eigen aandelen en gaf af en toe een speciaal dividend. Bij de volgende kwartaalresultaten (rond 26 oktober) zal men aankondigen wat men in 2018-2020 plant inzake terugkoop eigen aandelen of speciaal dividend, en dit nieuws kan dan mogelijk een koerskatalysator zijn.
 • Mogelijke start supercyclus in OLED-schermen waarvan Samsung dan zou moeten kunnen profiteren.
 • Echt vernieuwende producten ontwikkelen die een 'game changer' kunnen zijn en de winst een boost geven

Bedreigingen 

 • De cyclus van de memory chips, die voor het grootste deel van de winst zorgt, zit vandaag mogelijk dicht tegen de top, waardoor de winst van deze afdeling dit of volgend jaar mogelijk piekt en daarna terug kan dalen. Extra capaciteit die in 2018 op de markt komt, zou de verkoopprijzen onder druk kunnen zetten.
 • Toenemende (prijs)concurrentie 
 • Ondanks de R&D-inspanningen belangrijke technologische doorbraken missen 
 • Reputatieschade: de Note 7 smartphone die vorig jaar ontplofte en moest worden uit de handel gehaald worden, was slecht voor de reputatie van Samsung. Het lijkt voorlopig echter geen permanente schade aan het merk te hebben aangericht, maar indien dit zich zou herhalen met een nieuwe generatie toestellen, kunnen consumenten afhaken.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/10/30 1217.18 USD Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.