Ryanair Analist: Geert Campaert

Algemene gegevens

 • Datum: 01/06/2018
 • Koers opmaak studie: 16.63 EUR
 • Huidige koers: 16.27 EUR
 • Marktkapitalisatie: 19.2 miljard
 • Sector: Transport
 • Markt: Dublin
 • ISIN: IE00BYTBXV33

Advies van de analist

 • € 17,00
 • € 22,00

Advies: Kopen

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ryanair is de grootste 'low cost' luchtvaartmaatschappij in Europa, met een focus op vluchten over korte afstanden binnen Europa. Het bedrijf organiseert vluchten op 1600 routes in 30 landen, vanuit 190 luchthavens. In 2017 vervoerde het bedrijf meer dan 120 miljoen klanten.

Ryanair: kostenstructuur

Bron: Ryanair

Conclusie

Goede resultaten bij Ryanair, maar in het huidige boekjaar zal de hogere brandstofprijs op de winst wegen. We blijven Ryanair als een winnaar binnen de sector beschouwen op lange termijn en beschouwen 2018/2019 als een overgangsjaar en denken dat de winstgroei daarna opnieuw zal hernemen.

Nieuws

-

Resultaten

'000 0003/20133/20143/20153/20163/20173/20183/2019E
Omzet4.8845.0375.6546.5366.6487.1517.780
Operationele winst7186581.0431.4601.5341.6671.588
Nettowinst5695238671.5591.3161.4501.341
Boekwaarde2.262.382.932.793.633.824.76
Winst per aandeel0.390.370.631.161.051.211.23
Koers/Winst15201712171414
Diviend per aandeel 0000000.09
Dividendrendement

0.54%
Bron: BloombergResultaten boekjaar 2017/2018 

 • De omzet steeg met 8% tot € 7.16 miljard. 
 • De nettowinst steeg met 10% tot € 1.45 miljard. 

Positieve punten 

 • Ondanks de problemen in september met de afgelaste vluchten in september vorig jaar is Ryanair erin geslaagd zowel omzet- als winstgroei te boeken. 
 • De inkomsten uit bijkomende diensten blijven mooi groeien: +4% per passagier en +13% in totaal tot meer dan € 2 miljard. 
 • De bezettingsgraad blijft met 95% de hoogste van de industrie. 

Negatieve punten 

 • Het management is wat pessimistischer over het volgende boekjaar: door de hogere olieprijs stijgen de brandstofkosten met € 400 miljoen en dit zal niet gecompenseerd kunnen worden als de ticketprijzen niet stijgen. Ryanair mikt daardoor op een lagere winst van  € 1.25 tot € 1.35 miljard.
 • Er is nog niet in alle landen een akkoord met de vakbonden over de loonsverhogingen voor de komende jaren, waardoor er nog altijd een risico is dat er de komende maanden stakingen kunnen uitbreken. 
 • Een harde Brexit in  2019 zonder een akkoord over de luchtvaartsector blijft mogelijk en baart de ceo van Ryanair zorgen.

SWOT

Sterktes 

 • Ryanair heeft een sterke track record van rendabele groei de voorbije jaren. 
 • Ryanair is een laagstekostmaatschappij, en kan haar prijzen op zo'n niveau zetten dat zij nog winstgevend zijn, maar concurrenten niet. Met deze tactiek heeft ze de voorbije jaren relatief vlot marktaandeel gewonnen en concurrenten op bepaalde lijnen verdrongen.
 • Het bedrijf heeft een goede track record in het inkopen van eigen aandelen en het uitkeren van speciale dividenden in periodes waarin ze veel cashflow genereerden. 
 • Ryanair heeft de voorbije jaren aan haar imago gewerkt en haar klantenservice verbeterd, waardoor haar potentiële doelgroep toegenomen is.

Zwaktes 

 • Concurrentie gebeurt voornamelijk op prijs, waardoor er een constante druk is om kosten zo laag mogelijk te houden.
 • Kapitaalintensieve sector

Opportuniteiten 

 • Ryanair heeft nog groeimogelijkheden op hun huidige markt door marktaandeel af te nemen van de traditionele luchtvaartmaatschappijen.
 • De recente beslissing om vakbonden te erkennen opent ook nieuwe markten waar Ryanair voorheen niet aanwezig was zoals Frankrijk of Scandinavië


Bedreigingen 

 • Een prijzenoorlog onderling of met andere luchtvaartmaatschappijen  kan de winsten gedurende een lange periode onder druk zetten. 
 • De aandelen zijn dollargevoelig, aangezien brandstofprijzen in dollar instaan voor 25-30% van de operationele kosten. Een sterke stijging van de dollar zou dus op hun winstmarge wegen.
 • Een stijging van de olieprijzen zou op de winstmarges wegen, al kunnen de maatschappij dit wel gedeeltelijk opvangen door een extra brandstoftoeslag aan te rekenen bij hoge olieprijzen.
 • Een economische achteruitgang kan tijdelijk zorgen voor een rem op de groei van de luchtvaart. Ryanair is met haar ultralage prijzen (en meer blootstelling aan minder kapitaalkrachtige passagiers)  hier gevoeliger voor dan haar concurrenten.
 • Externe omstandigheden (aanslagen, vulkaanuitbarstingen, strenge winters,...) kunnen tijdelijk sterk op de winstgevendheid van de luchtvaartsector wegen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 15.29 EUR Kopen
2017/04/18 15.29 EUR Houden
2017/08/17 18.91 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.