Roche Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 04/05/2021
 • Koers opmaak studie: 299.25 CHF
 • Huidige koers: 304.7 CHF
 • Marktkapitalisatie: 261 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Zwitserland
 • ISIN: CH0012032048

Advies van de analist

 • CHF 336,00
 • CHF 504,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Roche is één van de grootste farmabedrijven wereldwijd. Het hoofdkantoor is in Zwitserland maar het bedrijf is wereldwijd actief. Roche werd opgericht in 1896, en evolueerde van een producent van vitamine C-preparaten naar een farmaceutisch bedrijf gericht op zowel geneesmiddelen als diagnostica (oa coronatests). Roche is een van de grootste aanbieders van kankerbehandelingen. Het bedrijf is eigenaar van het Amerikaanse biotechbedrijf Genentech (Genetic Engineering Technology). De families Hoffmann en Oeri hebben ongeveer de helft van de aandelen in handen, terwijl Novartis ca een derde van de aandelen bezit.

Roche : omzetverdeling

Bron: Roche

Conclusie

Roche heeft behoorlijk wat last van zowel patentverval als verhoogde concurrentie. Maar het aandeel noteert relatief goedkoop en er zitten heel wat geneesmiddelen in de pijplijn die op middellange termijn terug een boost kunnen geven aan de resultaten. We verwachten geen groots vuurwerk op kortere termijn, maar geduldige langetermijnbeleggers mogen het defensieve aandeel in een gespreide portefeuille opnemen. Op korte termijn zet de coronapandemie wat druk op de Pharmaceuticals divisie onder de vorm van uitgestelde behandelingen, maar de Diagnostics divisie groeit dan weer harder dan normaal.

Nieuws

Update eerste kwartaal 2021

 • Roche zag de omzet met 1,4% terugvallen tot CHF 14,93 miljard.
 • De sterke Zwitserse frank woog op de resultaten.
 • Tegen constante wisselkoersen zou de omzet met 3% gestegen zijn.
 • In de farmadivisie (71% omzet) was er een omzetdaling van 9% tegen constante wisselkoersen door patentverval en corona (minder doktersbezoeken). De nieuwere medicijnen kenden een groei van 20%. 
 • De diagnostics divisie boekte een omzetstijging van 55% tegen constante wisselkoersen en is nu goed voor 29% van de omzet.
 • De outlook voor 2021 (zie verder) werd bevestigd.

Resultaten

Resultaten

in mio        2018        2019       2020     2021 E
Omzet56.84661.46658.32360.518
Operationele winst14.76917.54818.543
Nettowinst10.50013.49714.29516.931
Boekwaarde32,338,342,6
Winst per aandeel12,2915,7716,7319,75
Koers/winst19,819,918,515,2
Dividend per aandeel8,709,009,109,40
Dividendrendement3,57%2,87%2,94%3,14%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2020

 • Roche zag de omzet in 2020 terugvallen met 5,1% tot CHF 58,3 miljard.
 • De nettowinst steeg 5,9% tot CHF 14,3 miljard.

Positieve punten

 • Tegen ongewijzigde wisselkoersen zou de omzet met 1% gestegen zijn.
 • De Diagnostics divisie zag de omzet met 6,5% toenemen tot CHF 13,8 miljard (+14% tegen constante wisselkoersen).
 • Roche "profiteert" van de coronapandemie door het verschaffen van tests en wil ook in behandeling haar marktpositie claimen. 
 • Het management verwacht een groei van 2 tot 6%, met een zwakkere eerste jaarhelft en vanaf de tweede jaarhelft van 2021een versnelling van de groei, eens het effect van de coronapandemie begint af te zwakken.
 • De pijplijn met potentiële geneesmiddelen (ontwikkeling in fase 3) groeide verder aan tot bijna 50. Er werden in het vierde kwartaal van 2020 een zestal nieuwe (kleinere) medicijnen goedgekeurd en gelanceerd.

Negatieve punten

 • De resultaten van Roche kwamen wat onder de verwachtingen uit.
 • De Pharmaceuticals divisie zag de omzet met 8,2% terugvallen tot CHF 44,5 miljard (-2% tegen constante wisselkoersen).
 • Het bedrijf heeft een drietal topmedicijnen (Avastin, Herceptin en MabThera/Rituxan) die voor kort elk meer dan 10% van de omzet uitmaakten en dus erg succesvol waren. Echter, het bedrijf heeft af te rekenen met patentverval (reeds vervallen in de VS en binnenkort ook in Europa) en verhoogde concurrentie en voorlopig is het niet evident om de daling van de meest succesvolle geneesmiddelen op te vullen met de groei van nieuwe geneesmiddelen.
 • Het management stelt dat de resultaten ook in de eerste jaarhelft nog wat hinder zullen ondervinden van de coronacrisis onder de vorm van lagere doktersbezoeken en dus ook minder voorschriften voor medicatie.
 • Het bedrijf had last van negatieve wisselkoersverschillen.


SWOT

Sterktes

 • Roche heeft een degelijke trackrecord.
 • Het bedrijf beschikt over een goede, brede portefeuille geneesmiddelen.
 • Roche beschikt over een mooi gevulde pijplijn met (potentiële) nieuwe geneesmiddelen.

Zwaktes

 • De pijpleiding met geneesmiddelen moet steeds goed gevuld blijven om de toekomstige groei te garanderen.
 • Het wordt steeds moeilijker om geneesmiddelen goedgekeurd te krijgen door steeds strengere regels.
 • Een dure Zwitserse frank kan op de resultaten wegen.

Opportuniteiten

 • De ontdekking of goedkeuring van eventuele nieuwe geneesmiddelen kan de groei voor enkele jaren veilig stellen.
 • De succesvolle diagnostica afdeling (ca 20% van de omzet) zorgt voor wat meer stabiliteit in de resultaten.
 • Roche kan op meerdere manieren profiteren van de coronacrisis, oa door tests, behandeling en eventueel een vaccin.

Bedreigingen

 • Het grootste gevaar is dat er niet tijdig, of te weinig nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld zodat de groei op langere termijn in het gedrang komt, al dan niet tijdelijk.
 • Afkeuring van geneesmiddelen in één van de ontwikkelingsfases.
 • Optreden van ongewenste neveneffecten bij al dan niet goedgekeurde geneesmiddelen.
 • Zowel vanuit de politiek als vanuit bedrijven komt er druk om de totale kostprijs van de ziekenzorg te drukken.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
03/12/2020 299 CHF Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.