Randstad Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 26/10/2018
 • Koers opmaak studie: 42.5 EUR
 • Huidige koers: 46.14 EUR
 • Marktkapitalisatie: 7,8 miljard
 • Sector: Diensten
 • Markt: Euronext
 • ISIN: NL0000379121

Advies van de analist

 • € 36,00
 • € 51,00

Advies: Houden

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Randstad Holding is één van de grootste uitzendbedrijven ter wereld, met een netwerk van 30.000 medewerkers in een veertigtal landen. 
Het bedrijf is sterk gefocust op Europa, en heeft daarnaast belangrijke activiteiten in de Verenigde Staten. 

Randstad Holding : Omzetverdeling

Bron: Randstad

Conclusie

Randstad zag de groei verder afnemen in het derde kwartaal. We zijn al flink gevorderd in de cyclus van het winstherstel, terwijl de concurrentie en digitalisering leiden tot toenemende bezorgdheid. Houden. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2015201620172018 E
Omzet19.21920.68423.27324.088
Operationele winst706791860
Nettowinst519588631829
Boekwaarde19,52121,6
Winst per aandeel2,793,153,384,51
Koers/winst20,616,415,29,4
Dividend per aandeel1,681,892,072,52
Dividendrendement2,92%3,67%4,04%5,94%
Bron : Bloomberg


Resultaten 

 • Randstad zag de omzet in het derde kwartaal van 2018 met 2,3% aantrekken tot € 6,0 miljard. 
 • De nettowinst steeg 15% tot € 190 miljoen. 

Positieve punten 

 • Randstad profiteerde van de economische heropleving van Europa : de organische groei bedroeg 2,7%. 
 • Door de kosten onder controle te houden konden de marges worden opgekrikt. 
 • Randstad richt zich in eerste instantie op het behoud van winstgevende contracten; groei mag zeker, maar enkel als die winstgevend is. Weinig winstgevende contracten worden afgestoten. 

Negatieve punten 

 • De organische groei vertraagde van 5% in het tweede kwartaal naar 2,7% in het derde kwartaal.
 • De resultaten lagen onder de verwachtingen van de analisten.
 • De handelsoorlog heeft een negatieve impact op de activiteiten in de autosector.
 • Op een significante trendommekeer moeten we voorlopig niet rekenen; de groei in Europa vertraagt.

SWOT

Sterktes

 • Randstad is een degelijke speler in de sector, met voldoende schaalgrootte.
 • Profiteert van een oplevende conjunctuur.
 • Sterk afhankelijk van Europa.

Zwaktes

 • De uitzendsector is niet alleen conjunctuurgevoelig, maar ook vroegcyclisch. 
 • Als de Europese economie zwak presteert zal Randstad één van de bedrijven zijn in de sector die daar het meeste hinder van ondervindt.

Opportuniteiten

 • Randstad profiteert van de aantrekkende economie in Europa.
 • Randstad kan zelf haar diensten digitaliseren. Digitalisering kan leiden tot een verhoogde efficiëntie (administratief, eerste stappen in het recruteringsproces). 

Bedreigingen

 • Een eventuele dip in de Europese economie.
 • Toenemende concurrentie van andere spelers.
 • Toegenomen digitalisering kan leiden tot minder vraag naar uitzendbureaus (bedrijven die zelf rechtstreeks mensen aanwerven). 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
14/11/2017 50.16 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.