Proximus Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 02/11/2018
 • Koers opmaak studie: 22.81 EUR
 • Huidige koers: 25.23 EUR
 • Marktkapitalisatie: 7,7 miljard
 • Sector: Telecom
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0003810273

Advies van de analist

 • € 18,00
 • € 25,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Proximus is één van de drie grote telecomspelers in België, naast Telenet en Orange Belgium.

Proximus : omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Proximus heeft, net zoals de meest andere spelers in de telecomsector, de afgelopen jaren flink onder druk gestaan door het veranderende medialandschap, de afschaffing van de roamingtarieven en de flink toegenomen concurrentie. Intussen lijkt de situatie zich wat te stabiliseren, hoewel de concurrentie scherp blijft. Zowel de resultaten over 2018 als de prognoses over 2019 vielen wat licht uit maar een echte teleurstelling bleef uit. Houden.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2016201720182019 E
Omzet5.8735.8025.8295.799
Operationele winst814814778
Nettowinst523522508551
Boekwaarde per aandeel8,748,869,31
Winst per aandeel1,621,621,581,72
Koers/winst16,916,915,013,3
Dividend per aandeel11,51,51,5
Dividendrendement3,33%5,48%6,35%6,58%
Bron : Bloomberg

​​​​​​​

Resultaten 2018

 • Proximus boekte in 2018 een omzetstijging van 0,5% tot € 5,83 miljard.
 • De winst daalde 2,7% tot  € 508 miljoen.

Positieve punten

 • ​​​​​​​Proximus won alweer nieuwe klanten voor tv, internet en gsm-abonnementen.
 • De kosten bleven zeer goed onder controle (oa loonkosten & gunstige heronderhandelingen bij leveranciers).
 • De vereisten voor een eventuele 4de telecomspeler op de Belgische markt liggen vrij hoog, wat het minder waarschijnlijk maakt dat zo'n extra speler er daadwerkelijk komt.

Negatieve punten

 • De resultaten van Proximus lagen onder de verwachtingen. Herstructureringskosten wogen op de resultaten. Er zullen meer dan 1.900 banen geschrapt worden.
 • Ook de managementprognoses voor 2019 stelden wat teleur. Het management verwacht in 2019 een stabiele omzet en onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda). Analisten en beleggers hadden op een lichte groei gehoopt.
 • De telecommarkt is een heel concurrentiële markt.
 • Proximus verliest klanten voor vaste telefoonlijnen en betaalkaarten voor GSM's. Er worden ook minder smartphones en tablets verkocht, maar dat laatste is een bewuste zet omdat de marges daar zeer laag liggen.
 • De mogelijke toetreding van een vierde speler in de Belgische telecommarkt kan de winsten onder druk zetten.

SWOT

Sterktes

 • Stevige marktpositie
 • Genereert vrij stevige free cash flows
 • Balans is voldoende sterk
 • Mooi dividend

Zwaktes

 • Toegenomen concurrentie, afschaffing roaming tariven
 • Stevige afname free cash flows in de afgelopen jaren
 • Aanzienlijke investeringen vereist voor de uitbreiding, vervanging en verbetering van netwerken en het binnenhalen van licenties.

Opportuniteiten

 • Marktaandeel winnen van de overige spelers
 • Toename efficiëntie

Bedreigingen

 • Verdere toename van de concurrentie
 • Eventuele toetreding van nieuwe speler(s) in de markt
 • Disruptie in de sector/verdienmodel (cord cutting, bellen via internet)
 • Toenemende prijsbewustheid van klanten die zich teverden stellen met (goedkope) "basispakketten".

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
14/06/2018 21.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.