Proximus Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 10/11/2020
 • Koers opmaak studie: 17 EUR
 • Huidige koers: 17.395 EUR
 • Marktkapitalisatie: 5,8 miljard
 • Sector: Telecom
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0003810273

Advies van de analist

 • € 14,00
 • € 21,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Proximus is één van de drie grote telecomspelers in België, naast Telenet en Orange Belgium.

Proximus : omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Proximus publiceerde alweer degelijke resultaten in het derde kwartaal en blijkt nog steeds relatief goed bestand te zijn tegen de coronacrisis. Door de toenemende concurrentie brokkelt de omzet weliswaar af, maar dat effect wordt gecompenseerd door een stevige kostenbeheersing waardoor de nettowinst toch hoger kan. Proximus mag behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2017201820192020 E
Omzet5.8025.8295.6975.552
Operationele winst814778556
Nettowinst522508373516
Boekwaarde per aandeel8,869,318,84
Winst per aandeel1,621,581,161,64
Koers/winst16,915,022,010,4
Dividend per aandeel1,51,51,51,23
Dividendrendement5,48%6,35%5,88%7,22%
Bron : Bloomberg

​​​​​​​

Resultaten derde kwartaal 2020

 • Proximus boekte een omzetdaling van 2,8% tot € 1,37 miljard.
 • De winst steeg 20,8% tot  € 157 miljoen.

Positieve punten

 • Proximus publiceerde resultaten die alweer beter waren dan verwacht.
 • De herstructureringen resulteerden in lagere kosten (zeker personeelskosten) en hogere marges.
 • De impact van corona was kleiner dan verwacht dankzij het toegenomen reisverkeer (en roaminginkomsten) in Europa tijdens de zomer.
 • De managementprognose voor 2020 van de vrije kasstroom werd opgetrokken van € 780 à € 800 miljoen naar € 830 miljoen. Dat is wel nog steeds lager dan in 2019 (€ 844 miljoen).
 • De kosten werden flink teruggedrongen ten gevolge van de eerdere ontslagronde. Hierdoor kon een winststijging geboekt worden ondanks de lichte omzetdaling.
 • De uitrol van het glasvezelnetwerk zal versneld worden uitgevoerd om de concurrentie terug bij te benen. Tegen 2028 zou zowat 70% van het land moeten gedekt zijn. Ook wordt geïnvesteerd in 5G. Op die manier hoopt Proximus klanten te winnen.
 • Het dataverbruik neemt zienderogen toe en dat steunt de marges. Wie veel data verbruikt neemt immers dikwijls een duurder abonnement.
 • Proximus profiteert van lagere rentelasten (goedkope financiering glasvezelnetwerk).
 • De kosten blijven zeer goed onder controle (oa loonkosten & gunstige heronderhandelingen bij leveranciers).

Negatieve punten

 • De coronacrisis verplichtte Proximus om alweer de winkels te sluiten.
 • Door de kosten van de herstructurering in 2020 en de noodzaak aan een hoger investeringsritme (opkomst 5G, uitrol supersnel glasvezelnetwerk) zag Proximus zich eerder genoodzaakt om het dividend te verlagen van € 1,50 naar € 1,20, en zullen meer schulden worden aangegaan (en ook enkele activa worden verkocht zoals gebouwen).
 • De groei van de bundelverkopen wordt al enkele kwartalen kleiner, wat bevestigt dat de concurrentie toeneemt. 
 • De telecommarkt is een heel concurrentiële markt en de concurrentiedruk lijkt voorlopig niet af te nemen - integendeel. Vooral Orange Belgium werpt zich op als prijsbreker.
 • Om de resultaten op peil te houden dient er blijvend in de kosten te worden gesnoeid.
 • Herstructureringskosten (o.a. door het schrappen van 1.900 banen in de periode 2019-2022) wogen op de winst in 2019.
 • De eventuele toetreding van een volwaardige vierde speler in de Belgische telecommarkt kan de winsten onder druk zetten.

SWOT

Sterktes

 • Stevige marktpositie
 • Genereert vrij stevige free cash flows
 • Balans is voldoende sterk
 • Mooi dividend

Zwaktes

 • Toegenomen concurrentie, afschaffing roaming tariven
 • Stevige afname free cash flows in de afgelopen jaren
 • Aanzienlijke investeringen vereist voor de uitbreiding, vervanging en verbetering van netwerken en het binnenhalen van licenties.

Opportuniteiten

 • Marktaandeel winnen van de overige spelers
 • Toename efficiëntie

Bedreigingen

 • Verdere toename van de concurrentie
 • Eventuele toetreding van nieuwe speler(s) in de markt
 • Disruptie in de sector/verdienmodel (cord cutting, bellen via internet)
 • Toenemende prijsbewustheid van klanten die zich teverden stellen met (goedkope) "basispakketten".

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
14/06/2018 21.8 EUR Houden
21/02/2020 25 EUR Verkopen
12/05/2020 19 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.