Proximus Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 01/08/2019
 • Koers opmaak studie: 26.26 EUR
 • Huidige koers: 26.73 EUR
 • Marktkapitalisatie: 8,9 miljard
 • Sector: Telecom
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0003810273

Advies van de analist

 • € 20,40
 • € 28,50

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Proximus is één van de drie grote telecomspelers in België, naast Telenet en Orange Belgium.

Proximus : omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Proximus heeft, net zoals de meest andere spelers in de telecomsector, de afgelopen jaren flink onder druk gestaan door het veranderende medialandschap, de afschaffing van de roamingtarieven en de flink toegenomen concurrentie. Intussen is de situatie gestabiliseerd, hoewel de concurrentie scherp blijft. De resultaten over het tweede kwartaal waren degelijk en boden niet al te veel verrassingen. Houden.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2016201720182019 E
Omzet5.8735.8025.8295.729
Operationele winst814814778
Nettowinst523522508538
Boekwaarde per aandeel8,748,869,31
Winst per aandeel1,621,621,581,72
Koers/winst16,916,915,015,3
Dividend per aandeel11,51,51,52
Dividendrendement3,33%5,48%6,35%5,77%
Bron : Bloomberg

​​​​​​​

Resultaten tweede kwartaal 2019

 • Proximus boekte in het tweede kwartaal een omzetdaling van 2,5% tot € 1,41 miljard.
 • De winst steeg 9,5% tot  € 138 miljoen.

Positieve punten

 • De winstgevendheid kwam boven de verwachtingen uit. De brutomarge klokte af op 34,4%, wat beter was dan wat analisten voorspeld hadden (33,4%).
 • Voorlopig ondervindt Proximus nog niet al te veel last van de concurrentiestrijd met Orange Belgium, al kan dat in de toekomst wel wijzigen.
 • Het dataverbruik neemt zienderogen toe en dat krikt de marges op. Wie veel data verbruikt neemt immers dikwijls een duurder abonnement.
 • Het management bevestigde de prognoses : het verwacht in 2019 een stabiele omzet en onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda).
 • Proximus profiteert van lagere rentelasten (goedkope financiering glasvezelnetwerk).
 • De kosten blijven zeer goed onder controle (oa loonkosten & gunstige heronderhandelingen bij leveranciers).
 • De vereisten voor een eventuele 4de telecomspeler op de Belgische markt liggen vrij hoog, wat het minder waarschijnlijk maakt dat zo'n extra speler er daadwerkelijk komt.

Negatieve punten

 • De omzet kwam alweer onder de verwachtingen uit van de analisten, al was dat te wijten aan de lagere inkomsten uit de smartphoneverkoop waarop lage marges zitten.
 • Herstructureringskosten (o.a. door het schrappen van 1.900 banen in de komende drie jaar) kunnen tijdelijk op de winst wegen, maar zullen de marges in de toekomst verbeteren. Het is afwachten wat de uitkomst zal zijn van het sociaal overleg.
 • De telecommarkt is een heel concurrentiële markt en de concurrentiedruk lijkt voorlopig niet af te nemen - integendeel.
 • De mogelijke toetreding van een vierde speler in de Belgische telecommarkt kan de winsten onder druk zetten.

SWOT

Sterktes

 • Stevige marktpositie
 • Genereert vrij stevige free cash flows
 • Balans is voldoende sterk
 • Mooi dividend

Zwaktes

 • Toegenomen concurrentie, afschaffing roaming tariven
 • Stevige afname free cash flows in de afgelopen jaren
 • Aanzienlijke investeringen vereist voor de uitbreiding, vervanging en verbetering van netwerken en het binnenhalen van licenties.

Opportuniteiten

 • Marktaandeel winnen van de overige spelers
 • Toename efficiëntie

Bedreigingen

 • Verdere toename van de concurrentie
 • Eventuele toetreding van nieuwe speler(s) in de markt
 • Disruptie in de sector/verdienmodel (cord cutting, bellen via internet)
 • Toenemende prijsbewustheid van klanten die zich teverden stellen met (goedkope) "basispakketten".

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
14/06/2018 21.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.