Partners Group Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 24/03/2021
 • Koers opmaak studie: 1201 CHF
 • Huidige koers: 1288.5 CHF
 • Marktkapitalisatie: 32,4 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Zwitserland
 • ISIN: CH0024608827

Advies van de analist

 • CHF 1.080,00
 • CHF 1.620,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Zwitserse Partners Group is opgericht in 1996. Het bedrijf investeert via zijn fondsen onder andere in private equity (aandelen van niet beursgenoteerde bedrijven), private debt (leningen), private real estate (vastgoed) en private infrastructure (infrastructuur). Partners Group is de investeringsadviseur/beheerder van de fondsen en investeert zelf ook, maar in beperkte mate (doorgaans 1% van elk fonds dat gelanceerd wordt). Het bedrijf telt ca 1.500 werknemers, waarvan een aanzienlijk deel actief in investeringsteams. Het bedrijf haalt zijn inkomsten uit de management vergoedingen (ca 1,25%) op de fondsen en prestatievergoedingen (performance fees - ca 0,20% à 0,50%). Het klantenbestand bestaat uit institutionele investeerders zoals verzekeringsmaatschappijen, financiële instellingen, pensioenfondsen, family offices, en high net worth individuals.

Partners Group : Assets under Management

Bron: Partners Group

Conclusie

Private Equity trekt wereldwijd steeds meer middelen aan, niet alleen omwille van het aantrekkelijke rendement maar ook omwille van de hogere stabiliteit tov de soms grillige financiële markten (hoewel dit ook een zekere impact heeft op de resultaten). Partners Group is een kwalitatieve speler met een mooie trackrecord in een groeiende markt. De totaal beheerde activa en dus ook de winsten zouden de komende jaren moeten blijven toenemen, tenzij de financiële markten beginnen haperen. Daar ligt dan ook het grootste risico. Partners Group legde prima resultaten voor over 2020, maar na de flinke koersstijging verlagen we ons advies naar houden.


Nieuws

-

Resultaten

in mio        2018         2019       2020    2021 E
Omzet1.4971.7991.6041.704
Operationele winst8651.008875
Nettowinst769900805956
Boekwaarde74,386,686,3
Winst per aandeel28,9133,9330,6336,14
Koers/winst20,626,23431,8
Dividend per aandeel192227,528,2
Dividendrendement3,19%2,48%2,64%2,46%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2020

 • Partners Group Holding (PGH) zag de omzet in 2020 met 10,9% terugvallen tot CHF 1,41 miljard. 
 • De nettowinst daalde 10,6% tot CHF 804,8 miljoen.

Positieve punten

 • De resultaten van PGH kwamen boven de verwachtingen uit, met dank aan een degelijke tweede jaarhelft.
 • De Assets under Management (AuM of het beheerde vermogen) groeide bijna 16% aan tot USD 109,1 miljard.
 • De management fees stegen lichtjes (+1%) tot CHF 1,15 miljard.
 • Door lagere bonussen konden de personeelskosten onder controle worden gehouden.
 • Het dividend werd 8% verhoogd tot CHF 27,50 per aandeel.
 • Het management laat zich positief uit over 2021 en verwacht een verdere (bruto) inflow van USD 16 tot 20 miljard.

Negatieve punten

 • De omzet stond in 2020 onder druk omdat PGH verschillende desinvesteringen had uitgesteld door de zwakte in de financiële markten in de eerste jaarhelft; hierdoor heeft het bedrijf lagere prestatievergoedingen binnengehaald (-44% tot CHF 473 miljoen). De managementfees bleven echter stabiel.
 • Wisselkoerseffecten wogen op de resultaten.

SWOT

Sterktes

 • Degelijke trackrecord opgebouwd over de jaren heen in alle activacategoriëen (met gemiddelde rendementen van ca 20% op private equity, 5% tot 9% op private debt, 13%-15% op infrastructure en real estate) . 
 • Degelijke trackrecord inzake fundraising (19% jaarlijkse AuM (Assets under Management of totaal beheerde activa) groei sinds 2006).
 • Relatief stabielere business dus in principe ook iet of wat stabiele inkomstenstroom (van management fees). Fondsen van PGH zijn van het gesloten type en hebben een lange duur van doorgaans 10 jaar.
 • Voldoende stevige balans.
 • Lagere performance fees betekenen ook lagere bonussen voor de beheerders dus lagere personeelskosten, zodat de totale negatieve impact voor het bedrijf wat wordt verkleind.
 • Ca 45% van de aandelen worden aangehouden door het personeel en de partners.
 •  Partners Group heeft nooit het dividend verlaagd.
 • In vergelijking met de ganse sector overlaadt Partners Group Holding haar participaties minder met schulden.

Zwaktes

 • Iets beperktere trackrecord op de beurs.
 • Minder doorzichtige onderliggende investeringen. Private equity is altijd minder transparant.
 • Zichtbaarheid op toekomstige rendementen van de fondsen is beperkt.
 • Performance fees of prestatievergoedingen kunnen schommelen en maken de resultaten dan weer een stukje onstabieler, hoewel deze niet het gros van de inkomsten uitmaken (doorgaans tussen de 15% en de 30% van de inkomstenstroom).
 • Partners Group heeft verschillende kantoren wereldwijd, maar het hoofdkantoor ligt in Zwitserland. Een sterke Zwitserse frank kan via de personeelskosten daarom extra wegen op de resultaten (tezamen met het feit dat het gros van de inkomstenstroom in dollar en euro is).
 • Performance fees of prestatievergoedingen komen doorgaans pas vanaf het zesde jaar en worden over vier jaar uitgespreid.

Opportuniteiten

 • Zeer veel geld is op zoek naar opportuniteiten, en daar profiteren partijen zoals Partners Group van.
 • Lancering van meer fondsen en grotere fondsen kan de managementfees en dus de resultaten de komende jaren een duw geven. Er is een duidelijk flink stijgende trend in aangetrokken kapitaal bij elk nieuw fonds.
 • Degelijke prestaties kunnen de inflow doen toenemen.
 • Performance fees (carried interest) kunnen de resultaten een extra duwtje in de rug geven. 
 • Globaal gezien is er een concentratiebeweging van middelen aan de gang naar de betere spelers in de sector, waartoe we Partners Group rekenen.
 • Eventuele marktcorrecties bieden niet alleen nadelen. Lagere waarderingen leiden tot interessantere investeringsopportuniteiten.

Bedreigingen

 • Financieel/economische crisis (dus ook corona) die de inflow belemmert, of nog erger, de lancering van nieuwe fondsen belemmert.
 • Steeds meer concurrenten die vissen in dezelfde vijver.
 • Ondermaatse prestaties kunnen op termijn flink wegen op nieuwe inflow.
 • Naarmate Partners Group meer succes heeft en de AuM toenemen, wordt het moeilijker om op steeds grotere schaal interessante deals te sluiten, wat kan wegen op de toekomstige rendementen.
 • Ook de AuM groei zal wellicht afnemen naarmate de totale AuM groter worden.
 • Lagere performance fees kunnen (extra) druk zetten op de resultaten en/of de groei belemmeren.
 • De waarderingen op de financiële markten zijn doorgaans al vrij stevig, wat de kans op hoge rendementen  (of hoge prestatievergoedingen) verkleint.
 • Wellicht ondervindt een aantal van de onderliggende participaties in de fondsen hinder van de coronacrisis, wat op de rendementen kan wegen.
 • Stijgende personeelskosten (door de uitbreiding) kunnen de resultaten onder druk zetten.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
03/12/2020 946 CHF Kopen
24/03/2020 1201 CHF Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.