Orpea Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 27/07/2021
 • Koers opmaak studie: 105.95 EUR
 • Huidige koers: 101.1 EUR
 • Marktkapitalisatie: 6,9 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: FR0000184798

Advies van de analist

 • € 86,00
 • € 130,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Orpea beheert een belangrijke Europees netwerk van :

 • Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen
 • Revalidatiecentra
 • Psychiatrische ziekenhuizen

Orpea groeide de afgelopen jaren zeer sterk, zowel door overnames als door eigen ontwikkelingen (via verkregen vergunningen).
Vandaag de dag is Orpea goed voor meer dan 80.000 bedden in 22 landen, en heeft het meer dan 65.000 werknemers. 

Orpea : Aantal bedden

  Bron: Orpea

  Conclusie

  De resultaten van Orpea in het tweede kwartaal bevatten alweer weinig verrassingen. De groeiprognose voor 2021 bleef gehandhaafd. We bevestigen ons houden-advies. 

  Nieuws

  -​​​​​​​

  Resultaten

  in mio2018201920202021 E
  Omzet3.4203.7403.9224.220
  Operationele winst446541413
  Nettowinst220234174233
  Boekwaarde53,146,661,1
  Winst per aandeel3,413,622,703,60
  Koers/winst26,131,639,929,4
  Dividend per aandeel1,2000,901,28
  Dividendrendement1,34%0%0,84%1,21%
  Bron : Bloomberg


  ​​​​​​​Resultaten eerste helft 2021

  • Orpea zag de omzet in de eerste jaarhelft met 8,6% toenemen tot € 2,07 miljard. 

  ​​​​​​​​​​​​​​Positieve punten 

  • Orpea boekte in de eerste jaarhelft van 2021 een omzetgroei van 8,6% tot € 2,07 miljard, met dank vooral aan de belangrijkste regio Frankrijk/Benelux (+12,4%). 
  • Ook de regio Oost-Europa deed het goed, met een omzetstijging van 13,1%.
  • De regio Centraal Europa hinkte wat achterop, met een groei van 3,3%.
  • De organische groei klokte af op 5,2%, met een duidelijke versnelling in het tweede kwartaal (+9,8% vs +1% in het eerste kwartaal) .
  • Intussen zijn zowat 90% van de residenten en 70% van de werknemers gevaccineerd.
  • Op moment van afsluiten waren daarom zowat 99% van de vestigingen zonder coronagevallen.
  • De doelstelling voor 2021 werd bevestigd : het bedrijf verwacht in 2021 een omzet te realiseren van meer dan 4,215 miljard euro wat overeenkomt met 7,5% groei.
  • Het bedrijf nam alle nodige maatregelen om de risico's ivm de coronacrisis te minimaliseren. De meeste faciliteiten bleven relatief coronavrij dankzij een zeer vroegtijdige implementatie van strenge regels. 
  • Het bedrijf is eigenaar van 47% van de gebouwen, dichtbij de 50%-target.
  • De (beperkte) aanwezigheid in China en de ervaring die men daar heeft opgedaan heeft geholpen om tijdig wereldwijd doeltreffende maatregelen te nemen tegen het coronavirus in alle faciliteiten, met relatief beperkte impact tot gevolg.
  • Orpea keerde een uitzonderlijke bonus aan het personeel uit, afhankelijk van het land van tewerkstelling en in functie van de risicograad ivm covid-19.
  • Orpea breidde uit in Ierland, waar het de nummer 2 werd.
  • Orpea heeft de schuldenlast vrij goed onder controle en zit een eind verwijderd van de convenanten. Het heeft zich bovendien ingedekt tegen eventuele stijgende intrestlasten. 

  Negatieve punten 

  • De kleinste regio inzake omzet (Spanje + Latijns Amerika,ca 4%) deed het door corona slecht (omzet -16%), al was er wel wat beterschap in het tweede kwartaal vs het eerste.
  • In 2020 trappelde de organische groei ter plaatse (0%). Organisch werd in de eerste jaarhelft een kleine krimp opgetekend, die gecompenseerd werd door een bescheiden groei in de tweede jaarhelft. Het nettoresultaat stond onder druk door stijgende afschrijvingen (door een stijgend aantal gebouwen) en vooral door hogere personeelskosten (éénmalige bonus nav coronacrisis).
  • Orpea heeft besliste om over 2019 geen dividend uit te betalen omwille van de coronacrisis. 
  • Het bedrijf torst een hoge schuldenlast, dat weliswaar grotendeels vastgoedgerelateerd is. De overname in Ierland verhoogde de nettoschulden wat verder.

  ​​​​​​​

  SWOT

  Sterktes :

  • Grote speler, consolidator in de sector
  • Aanzienlijke toetredingsbarrières
  • Sterke nadruk op kwaliteit en klantentevredenheid, o.a. door strakke organisatie en uitgebreide opleidingsprogramma's. 
  • Enorm gegroeid sinds 2002 : aantal bedden x 7,5, omzet x 15,1. Gemiddelde omzetgroei op jaarbasis : +23%. Gemiddelde winstgroei op jaarbasis (per aandeel) : +18%.

  Zwaktes :

  • Hoge schuldenlast
  • Wetgeving verschilt van land tot land; zware administratieve verplichtingen
  • Ondanks hoge toetredingsbarrières toch al redelijk wat concurrenten.

  Opportuniteiten :

  • Verdere groei door acquisities; profiteren van de consolidatie in de sector.
  • Verdere groei door uitbreidingen.
  • Profiteert enorm van de toenemende vergrijzing (bevolkingspiramide) : de komende jaren kan de vraag alleen maar fors hoger. Het aantal 80-plussers zal nog verdubbelen in de komende decennia, het aantal 90-plussers zal mogelijk zelfs verdriedubbelen (steeds hogere gemiddelde leeftijd). Er is dus nog lang geen sprake van overcapaciteit in deze sector.
  • Maar ook neemt de gemiddelde leeftijd verder toe, alsook de gemiddelde verblijftijd in rusthuizen.
  • In veel landen is ruim de helft van de rusthuizen in handen van de overheid. Wellicht zal het financieel moeilijk zijn voor deze reeds met zware schulden beladen overheden om verder uit te breiden als de vraag stijgt, en dus om hun “marktaandeel” te handhaven.

  Bedreigingen :

  • Overnames waarbij integratie niet succesvol is.
  • Schuldenlast laat weinig ruimte voor fouten; toenemende intrestvoeten
  • Een van de belangrijkste bedreigingen op middellange termijn is de verdere toename van concurrentie (veel spelers in de ruimere vastgoedsector verschuiven in deze richting)
  • Steeds hogere kostprijs voor de klanten (financiële draagbaarheid voor de senioren).
  • Wijzigingen in wetgeving en/of administratieve verplichtingen

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  12/04/2017 89.71 EUR Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.