Orpea Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/03/2020
 • Koers opmaak studie: 111 EUR
 • Huidige koers: 92.7 EUR
 • Marktkapitalisatie: 5,9 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: FR0000184798

Advies van de analist

 • € 80,00
 • € 112,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Orpea beheert een belangrijke Europees netwerk van :

 • Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen
 • Revalidatiecentra
 • Psychiatrische ziekenhuizen

Orpea groeide de afgelopen jaren zeer sterk, zowel door overnames als door eigen ontwikkelingen (via verkregen vergunningen).
Vandaag de dag is Orpea goed voor bijna 61.000 bedden in 8 landen, en heeft het 40.000 werknemers. 

Orpea : Aantal bedden

Bron: Orpea

Conclusie

Orpea heeft een sterke groei achter de rug en treedt op als consolidator in de sector. Wellicht liggen nog heel wat jaren groei voor de boeg, zeker omdat het bedrijf verder internationaal uitbreidt. Gezien de schuldpositie, en vooral de stevige waardering, komen we echter niet verder dan "houden". 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2016201720182019 E
Omzet2.8413.1383.4203.726
Operationele winst371413446
Nettowinst25690220250
Boekwaarde34,442,153,1
Winst per aandeel4,261,463,413,9
Koers/winst18,067,326,128,8
Dividend per aandeel1,001,101,201,30
Dividendrendement1,30%1,12%1,34%1,17%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste helft 2019

 • Orpea zag de omzet in de eerste helft van 2019 met 9,6% toenemen tot € 1,8 miljard. 
 • De nettowinst steeg 6,9% tot € 115 miljoen.
 • Merk op dat de resultaten in 2017 getroffen werden door uitzonderlijke items (vervroegde terugbetaling obligaties en uitzonderlijke belastingeffecten).

Positieve punten 

 • Orpea boekte alweer degelijke resultaten en zet haar overname-/groeistrategie onverminderd voort. De marges stegen lichtjes. De waarde van de vastgoedportefeuille verhoogde met 11,5% tot € 6 miljard. De organische groei bedroeg 4,7%. 
 • Orpea bevestigde haar omzetdoelstelling voor 2019 : het verwacht een omzetstijging van minstens 8,2% tot € 3,7 miljard (cijfer kan verhoogd worden naarmate nieuwe projecten worden gerealiseerd). 
 • Het bedrijf is eigenaar van 48% van de gebouwen, zodat de 50%-target zeer dichtbij komt.
 • Orpea breidt uit in Latijns-Amerika (Chili, Brazilië en Uruguay) .
 • Orpea heeft zich ingedekt tegen stijgende intrestlasten. 

Negatieve punten 

 • Het management blijft relatief vaag over de te verwachten winst over 2019. Er is enkel sprake van een "degelijke winstgevendheid".
 • De groei is aan het afvlakken, wat niet verwonderlijk is gezien de toegenomen grootte. 
 • Het bedrijf torst een hoge schuldenlast, dat weliswaar grotendeels vastgoedgerelateerd is.

SWOT

Sterktes :

 • Grote speler, consolidator in de sector
 • Aanzienlijke toetredingsbarrières
 • Sterke nadruk op kwaliteit en klantentevredenheid, o.a. door strakke organisatie en uitgebreide opleidingsprogramma's. 
 • Enorm gegroeid sinds 2002 : aantal bedden x 7,5, omzet x 15,1. Gemiddelde omzetgroei op jaarbasis : +23%. Gemiddelde winstgroei op jaarbasis (per aandeel) : +18%.

Zwaktes :

 • Hoge schuldenlast
 • Wetgeving verschilt van land tot land; zware administratieve verplichtingen
 • Ondanks hoge toetredingsbarrières toch al redelijk wat concurrenten.

Opportuniteiten :

 • Verdere groei door acquisities; profiteren van de consolidatie in de sector.
 • Verdere groei door uitbreidingen.
 • Profiteert enorm van de toenemende vergrijzing (bevolkingspiramide) : de komende jaren kan de vraag alleen maar fors hoger. Het aantal 80-plussers zal nog verdubbelen in de komende decennia, het aantal 90-plussers zal mogelijk zelfs verdriedubbelen (steeds hogere gemiddelde leeftijd). Er is dus nog lang geen sprake van overcapaciteit in deze sector.
 • Maar ook neemt de gemiddelde leeftijd verder toe, alsook de gemiddelde verblijftijd in rusthuizen.
 • In veel landen is ruim de helft van de rusthuizen in handen van de overheid. Wellicht zal het financieel moeilijk zijn voor deze reeds met zware schulden beladen overheden om verder uit te breiden als de vraag stijgt, en dus om hun “marktaandeel” te handhaven.

Bedreigingen :

 • Overnames waarbij integratie niet succesvol is.
 • Schuldenlast laat weinig ruimte voor fouten; toenemende intrestvoeten
 • Een van de belangrijkste bedreigingen op middellange termijn is de verdere toename van concurrentie (veel spelers in de ruimere vastgoedsector verschuiven in deze richting)
 • Steeds hogere kostprijs voor de klanten (financiële draagbaarheid voor de senioren).
 • Wijzigingen in wetgeving en/of administratieve verplichtingen

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 89.71 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.