Ontex Analist: Geert Campaert

Algemene gegevens

 • Datum: 27/03/2018
 • Koers opmaak studie: 21.24 EUR
 • Huidige koers: 19.61 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1.8 miljard
 • Sector: Consumptie-Luxe
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0974276082

Advies van de analist

 • € 19,00
 • € 28,00

Advies: Houden

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ontex is een Belgisch bedrijf dat actief is in de productie en verkoop van luiers, incontinentiemateriaal en producten voor vrouwenhygiëne, voornamelijk onder private label. De groep is wereldwijd actief en marktleider in Europa. Het bedrijf heeft 17 fabrieken in 14 landen en telt ongeveer 11.000 werknemers. Na een eerste beurscarriére vanaf 1998 werd het bedrijf in 2003 van de beurs gehaald door private equityspelers. Sinds juni 2014 noteert Ontex opnieuw op Euronext Brussel. 

Ontex: omzetverdeling

Bron: Ontex

Conclusie

Matige resultaten, zoals al aangegeven in de winstwaarschuwing van februari. Het management klinkt ook niet optimistisch over 2018, waardoor we negatief blijven over het aandeel, ondanks de forse koersdaling de voorbije maanden.

Nieuws

-

Resultaten

'000 000201220132014201520162017
Omzet130914921616168919932355
Operationele winst118142164175193208
Nettowinst-924.59.098.6119.7128.4
Boekwaarde

9.911.8113.3514.31
Winst per aandeel

0.131.431.611.61
Koers/Winst

182191813
Dividend per aandeel

0.190.460.550.60
Dividendrendement

0.80%1.66%1.86%2.80%
Bron: Bloomberg


Resultaten 2017 

 • De omzet steeg met 18,2% tot € 2,36 miljard. 
 • De winst steeg met 7,3% tot € 128,4 miljoen. 

Positieve punten 

 • Ontex groeide sneller dan de markt (+5,5% op vergelijkbare basis) en won marktaandeel in de meeste van haar markten. 
 • Herfinanciering van schulden zouden de interestlasten met € 10 miljoen moeten verlagen vanaf dit jaar. 
 • Genomen maatregelen rond kosten en prijszetting zouden de winstmarge vanaf de tweede helft van 2018 opnieuw moeten opkrikken. 

Negatieve punten 

 • Bij het overgenomen Braziliaanse Mabe stelde Ontex vast dat toegekende extra kortingen niet in de boekhouding waren opgenomen, waardoor de resultaten opgeblazen waren. Ontex nam maatregelen om dit recht te trekken en nam hiervoor een provisie van € 15 miljoen. 
 • Gestegen grondstoffenprijzen wogen op de winstmarge, Ontex verwacht geen daling van de prijzen in de eerste helft van 2018. 
 • De koersen van verschillende munten (real, pond, peso, lira) daaldentegenover de euro in 2017, wat voor negatieve wisselkoerseffecten zorgde. 
 • Het management blijft voorzichtig voor 2018, en wil geen uitspraken doen over eventueel margeherstel in 2018.

SWOT

Sterktes 

 • Mooie groei op organische basis de voorbije jaren door uitbreiding activiteiten naar groeilanden.
 • Management heeft goed gebruik gemaakt van de lage rente de voorbije jaren om schulden te herfinancieren aan betere voorwaarden.

Zwaktes

 • Producten zijn amper te onderscheiden van die van concurrenten, waardoor er vooral op prijs wordt geconcurreerd.
 • De doelstelling van een jaarlijks stijgende winstmarge werd in 2017 niet gehaald.

Opportuniteiten 

 • Een verdere stijging van het aandeel van huismerken de komende jaren
 • De vergrijzing zorgt de komende jaren voor een verdere stijging van de vraag naar incontinentieproducten.
 • Nog veel mogelijke overnameprooien in een versnipperde sector.

Bedreigingen 

 • Stijgende grondstoffenprijzen die moeilijk doorgerekend kunnen worden.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 30.24 EUR Houden
2018/02/01 24.34 EUR Verkopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.