Nintendo Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 20/05/2020
 • Koers opmaak studie: 44650 JPY
 • Huidige koers: 51560 JPY
 • Marktkapitalisatie: 5.833 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Japan
 • ISIN: JP3756600007

Advies van de analist

 • JP¥ 35.000,00
 • JP¥ 53.000,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Japanse bedrijf Nintendo ontwikkelt en produceert spelcomputers en de bijbehorende games. Belangrijke IP (Intellectual Property of merknamen) zijn onder andere Donkey Kong, Super Mario Bros en The Legend of Zelda. Bekende spelconsoles zijn onder andere Nintendo Wii (en de Wii U), de Gameboy, Nintendo 3DS, de NES enz... Nintendo lanceerde in maart 2017 haar laatste nieuwe (draagbare) console : de "Nintendo Switch". 

Opgelet : Op de Japanse beurs kunnen aandelen enkel worden gekocht of verkocht in veelvouden van 100. Door de hoge koers van Nintendo is het investeringsbedrag dus aanzienlijk.

Nintendo : Omzetverdeling

Bron: Nintendo

Conclusie

Nintendo publiceerde zeer goede resultaten in het laatste kwartaal van het boekjaar eindigend 31/03/2020, met dank aan de lockdowns en het grote succes van de laatste nieuwe game "Animal Crossing : New Horizons". De release slate voor het lopende boekjaar lijkt ons voorlopig echter vrij zwak, wat op de resultaten kan wegen. Volgens ons is en blijft Nintendo een bedrijf met flink wat onderliggend potentieel, maar onder het huidige management en met de huidige strategie vrezen we dat dat potentieel er onvoldoende uit zal komen. We handhaven ons houden-advies.


Nieuws

-


Resultaten

in mio03/201803/201903/202003/2021 E
Omzet1.055.6821.200.5601.308.5191.349.008
Operationele winst177.557249.701352.370
Nettowinst139.590194.009258.641272.704
Boekwaarde10.98011.83412.934
Winst per aandeel1.1621.6152.1712.187
Koers/winst35,418,120,320,4
Dividend per aandeel5908101.0901.134
Dividendrendement1,43%2,77%2,48%2,54%
Bron : Bloomberg


Resultaten van het boekjaar eindigend 03/2020 

 • Nintendo zag de omzet met 9% toenemen tot 1.308,5 miljard yen. 
 • De operationele winst steeg 41,1% tot 352,4 miljard yen.
 • De nettowinst steeg 33,3% tot 258,6 miljard yen.

Positieve punten 

 • Nintendo publiceerde resultaten die ruim boven de verwachtingen uitkwamen. De laatst uitgebrachte game "Animal Crossing : New Horizons" was een geweldig succes. Daar komt nog eens bij dat gaming in het algemeen een forse duw in de rug kreeg van de coronacrisis en de lockdowns.
 • De "gewone" Nintendo Switch was een tijdlang uitverkocht wereldwijd maar intussen is de productie weer volop mee zodat de tekorten weggewerkt zijn.
 • De vereenvoudigde en goedkopere versie van de Switch, de "Switch Lite" ondersteunde de verkopen. De gewone Nintendo Switch kreeg een fors verbeterde batterij, wat eveneens enthousiaste kopers lokt. 
 • Tegen de verwachtingen in kannibaliseert de Switch Lite de verkopen van de gewone Switch tot nu toe nauwelijks.
 • Digitale verkopen (van games) zijn fors in opmars. De marges op digitale verkopen liggen een pak hoger.
 • Externe software-bedrijven lanceren steeds meer games op de Nintendo Switch, wat de aantrekkelijkheid van de console verhoogt.
 • Nintendo lanceerde, via Tencent, de Nintendo Switch in China. Hiermee wordt een potentieel interessante markt aangeboord. Of de console daar doorbreekt is echter niet alleen afhankelijk van het eventuele enthousiasme van de Chinezen, maar ook van de belemmeringen die de Chinese overheid oplegt aan games- en consoleproducenten.

Negatieve punten 

 • Het management laat zich heel voorzichtig uit over het komende boekjaar. Mogelijk kunnen er minder nieuwe games gelanceerd worden door de lockdowns. Traditioneel is de  managementoutlook erg conservatief maar deze keer waarschuwde het management dat de outlook realistisch is en niet te conservatief.
 • Wat ons echter meer zorgen baart is dat de "release slate" (de lijst met games die uitkomen in het komende jaar) erg leeg is. Als er te weinig nieuwe games gelanceerd worden kan dat het groeipad van de Switch-console belemmeren, en nog meer als zowel Sony als Microsoft elk met een nieuwe spelconsole uitkomen op het einde van het jaar (terwijl de levenscyclus van de Nintendo Switch zowat op zijn hoogtepunt zit of er misschien al voorbij is).
 • Nintendo waarschuwt dat bij verdere lockdowns de productie van de Switch weer in het gedrang kan komen. Thuiswerk leidt ook tot een tragere productie van nieuwe games (de ontwikkeling van complexere games heeft nu eenmaal meer rekenkracht en materiaal nodig dan de doorsnee "stay-at-home" laptops).
 • Handelsspanningen en importtarieven kunnen een negatieve impact hebben op Nintendo.
 • Er worden  nog steeds te weinig nieuwe games uitgebracht door derden, wat de groei belemmert.

SWOT

Sterktes

 • Nintendo beschikt over een portefeuille met zeer waardevolle merknamen (oa Super Mario, Pokemon, edm)
 • Het bedrijf lanceert zeer kwaliteitsvolle games, die doorgaans zeer hoge scores krijgen op beoordelingen, zowel van professionele partijen als van de gamers zelf.

Zwaktes

 • Niet altijd even transparant management.
 • Zeer afhankelijk van het succes van de gelanceerde (Nintendo-)console(s).

Opportuniteiten

 • De laatste nieuwe spelconsole, de Nintendo Switch, heeft voor Nintendo een eigen consolecyclus in gang gestoken.
 • In het begin van een consolecyclus verhoogt de rendabiliteit normaal gesproken zeer fors.
 • Nintendo kan games van de vorige geflopte console, de Nintendo Wii U, zonder veel kosten overzetten en lanceren op de Nintendo Switch.

Bedreigingen

 • Een eventuele daling van de populariteit van de Nintendo Switch zou het succesverhaal kunnen doorkruisen.
 • De succesvolle opkomst van een eventuele draagbare console van een concurrent of cloudgaming verhoogt de concurrentie en zou de toekomstige groei van Nintendo kunnen belemmeren.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 25610 JPY Kopen
30/01/2020 42270 JPY Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.