Nintendo Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/02/2021
 • Koers opmaak studie: 62400 JPY
 • Huidige koers: 60120 JPY
 • Marktkapitalisatie: 8.216 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Japan
 • ISIN: JP3756600007

Advies van de analist

 • JP¥ 49.100,00
 • JP¥ 73.600,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Japanse bedrijf Nintendo ontwikkelt en produceert spelcomputers en de bijbehorende games. Belangrijke IP (Intellectual Property of merknamen) zijn onder andere Donkey Kong, Super Mario Bros en The Legend of Zelda. Bekende spelconsoles zijn onder andere Nintendo Wii (en de Wii U), de Gameboy, Nintendo 3DS, de NES enz... Nintendo lanceerde in maart 2017 haar laatste nieuwe (draagbare) console : de "Nintendo Switch". 

Opgelet : Op de Japanse beurs kunnen aandelen enkel worden gekocht of verkocht in veelvouden van 100. Door de hoge koers van Nintendo is het investeringsbedrag dus aanzienlijk.

Nintendo : Omzetverdeling

Bron: Nintendo

Conclusie

Nintendo publiceerde alweer bijzonder goede resultaten in het derde - en belangrijkste - kwartaal van het boekjaar eindigend 31/03/2021, met "dank" aan de lockdowns en het blijvende en overweldigende succes van de laatste nieuwe game "Animal Crossing : New Horizons". De release slate voor de nabije toekomst blijft echter aan de zwakke kant terwijl de nieuwe consoles van concurrenten Sony en Microsoft de komende jaren druk zullen zetten op Nintendo. Aan de huidige koersen handhaven we ons houden-advies.

Nieuws

-


Resultaten

in mio03/201803/201903/202003/2021 E
Omzet1.055.6821.200.5601.308.5191.626.251
Operationele winst177.557249.701352.370560.000
Nettowinst139.590194.009258.641403.372
Boekwaarde10.98011.83412.934
Winst per aandeel1.1621.6152.1713.446
Koers/winst35,418,120,318,1
Dividend per aandeel5908101.0901.732
Dividendrendement1,43%2,77%2,48%2,78%
Bron : Bloomberg


Resultaten derde kwartaal van het boekjaar eindigend 03/2021 

 • Nintendo zag de omzet met 9,7% toenemen tot 634,9 miljard yen. 
 • De operationele winst steeg 36,1% tot 229,7 miljard yen.
 • De nettowinst steeg 21,7% tot 163,5 miljard yen.

Positieve punten 

 • Nintendo publiceerde resultaten die alweer ruim boven de verwachtingen uitkwamen. De laatst uitgebrachte game "Animal Crossing : New Horizons" blijft hoge toppen scheren. Daar komt nog eens bij dat gaming in het algemeen een forse duw in de rug kreeg van de coronacrisis en de lockdowns.
 • Het management schroefde de prognoses alweer verder op : het verwacht nu 26,5 miljoen consoles te verkopen in het lopende boekjaar (vs voordien 19 en daarna 24 miljoen). De operationele winst zou moeten uitkomen op 560 miljard yen (vs voordien 300 en daarna 450 miljard yen).
 • Zowel Microsoft als Sony kampen met productievertragingen, waardoor de beschikbaarheid van de nieuwe PS5 en Xbox te laag blijft (en overal uitverkocht is). Deze situatie blijft wellicht aanhouden tot maart 2021. Dat is goed nieuws voor Nintendo dat wellicht een deel van het "tekort" kan opvangen.
 • De vereenvoudigde en goedkopere versie van de Switch, de "Switch Lite" blijft de verkopen ondersteunen. De gewone Nintendo Switch kreeg eerder een fors verbeterde batterij, wat eveneens enthousiaste kopers lokt. 
 • Digitale verkopen (van games) zijn fors in opmars. De marges op digitale verkopen liggen een pak hoger.
 • Externe software-bedrijven lanceren steeds meer games op de Nintendo Switch, wat de aantrekkelijkheid van de console verhoogt.
 • Nintendo lanceerde, via Tencent, de Nintendo Switch in China. Hiermee wordt een potentieel interessante markt aangeboord. Of de console daar doorbreekt is echter niet alleen afhankelijk van het eventuele enthousiasme van de Chinezen, maar ook van de belemmeringen die de Chinese overheid oplegt aan games- en consoleproducenten.

Negatieve punten 

 • De resultaten waren minder indrukwekkend dan het (spectaculaire) voorgaande kwartaal.
 • Het management waarschuwde eerder al dat er mogelijk minder nieuwe games kunnen gelanceerd worden door eventuele lockdowns. 
 • Nintendo waarschuwt ook dat bij nieuwe lockdowns de productie van de Switch weer in het gedrang kan komen. 
 • Handelsspanningen en importtarieven kunnen een negatieve impact hebben op Nintendo.
 • Er worden relatief te weinig nieuwe games uitgebracht, zowel door Nintendo zelf als door derden, wat de groei in de komende jaren kan  belemmeren.
 • Ook van een nieuwe of vernieuwde (sterkere) console, die de verkopen zouden kunnen steunen, is momenteel geen sprake, waardoor piekverkopen wellicht nabij zijn (althans tot er eventueel een nieuwe console uitkomt).

SWOT

Sterktes

 • Nintendo beschikt over een portefeuille met zeer waardevolle merknamen (oa Super Mario, Pokemon, edm)
 • Het bedrijf lanceert zeer kwaliteitsvolle games, die doorgaans zeer hoge scores krijgen op beoordelingen, zowel van professionele partijen als van de gamers zelf.

Zwaktes

 • Niet altijd even transparant management.
 • Zeer afhankelijk van het succes van de gelanceerde (Nintendo-)console(s).

Opportuniteiten

 • De laatste nieuwe spelconsole, de Nintendo Switch, heeft voor Nintendo een eigen consolecyclus in gang gestoken.
 • In het begin van een consolecyclus verhoogt de rendabiliteit normaal gesproken zeer fors.
 • Nintendo kan games van de vorige geflopte console, de Nintendo Wii U, zonder veel kosten overzetten en lanceren op de Nintendo Switch.

Bedreigingen

 • Een eventuele daling van de populariteit van de Nintendo Switch zou het succesverhaal kunnen doorkruisen.
 • De succesvolle opkomst van een eventuele draagbare console van een concurrent of cloudgaming verhoogt de concurrentie en zou de toekomstige groei van Nintendo kunnen belemmeren.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 25610 JPY Kopen
30/01/2020 42270 JPY Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.