Nintendo Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 11/07/2019
 • Koers opmaak studie: 37220 JPY
 • Huidige koers: 41350 JPY
 • Marktkapitalisatie: 4.894 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Japan
 • ISIN: JP3756600007

Advies van de analist

 • JP¥ 44.600,00
 • JP¥ 62.500,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Japanse bedrijf Nintendo ontwikkelt en produceert spelcomputers en de bijbehorende games. Belangrijke IP (Intellectual Property of merknamen) zijn onder andere Donkey Kong, Super Mario Bros en The Legend of Zelda. Bekende spelconsoles zijn onder andere Nintendo Wii (en de Wii U), de Gameboy, Nintendo 3DS, de NES enz... Nintendo lanceerde in maart 2017 haar nieuwe (draagbare) console : de "Nintendo Switch". 

Nintendo : Omzetverdeling

Bron: Nintendo

Conclusie

Nintendo boekte mooie resultaten, maar slaagde er desondanks niet in beleggers te imponeren. De toon van het management (onder andere over de prognoses, de eventuele lancering van een goedkopere Switch en het potentieel van China) was daarvoor véél te voorzichtig. We gaan ervan uit dat het management te conservatief is in haar inschattingen en denken dat de kans op meevallend nieuws een stuk groter is dan de kans op tegenvallers.

We handhaven dan ook ons koopadvies voor Nintendo.

Nieuws

Lancering vereenvoudigde versie van de Switch in september : "Switch Lite"

Nintendo brengt in september de “Switch Lite” uit, een vereenvoudigde en goedkopere (200$ vs 330$) versie van de Switch spelconsole. Dat is goed nieuws want de verkopen zullen hierdoor worden aangezwengeld. Er zal uiteraard niet alleen meer hardware maar ook meer software worden verkocht, waardoor de jaartargets gemakkelijker zullen worden bereikt. Positief is ook dat de Switch Lite relatief snel zal worden gelanceerd (voor de belangrijke eindejaarsverkopen).


Resultaten

in mio03/201703/201803/201903/2020 E
Omzet489.0951.055.6821.200.5601.342.278
Operationele winst29.362177.557249.701339.000
Nettowinst102.574139.590194.009248.177
Boekwaarde10.41310.98011.834
Winst per aandeel8541.1621.6152.081
Koers/winst28,735,418,117,8
Dividend per aandeel4305908101.057
Dividendrendement1,75%1,43%2,77%2,84%
Bron : Bloomberg


Resultaten boekjaar eindigend 03/2019 

 • Nintendo zag de omzet in het gebroken boekjaar 03/2019 met 13,7% toenemen tot 1.200,5 miljard yen. 
 • De nettowinst steeg 39% tot 194 miljard yen.

Positieve punten 

 • Nintendo boekte mooie resultaten in het gebroken boekjaar 03/2019.
 • Het management verwacht in 03/2020 verdere groei en mikt op de verkoop van 18 miljoen nieuwe Nintendo Switch consoles.
 • Digitale verkopen (van games) zijn fors in opmars. De marges op digitale verkopen liggen een pak hoger.
 • Als alles goed gaat, zullen de verkopen binnen een tweetal jaar pieken op een hoog niveau zodat zowel omzet als winst een forse groei zullen kennen. 
 • Nintendo heeft de eerste stappen gezet om, via Tencent, de Nintendo Switch in China te verkopen. Hiermee wordt een zeer interessante markt aangeboord. Of de console daar doorbreekt is echter niet alleen afhankelijk van het eventuele enthousiasme van de Chinezen, maar ook van de belemmeringen die de Chinese overheid oplegt aan games- en consoleproducenten.

Negatieve punten 

 • Het aantal verkochte Nintendo Switch consoles (16,9 miljoen) in 03/2019 kwam onder de verwachtingen uit (17,5 miljoen).
 • De managementprognose voor het fiscale boekjaar 03/2020 is zoals steeds conservatief, maar deze keer was het verschil met de analistenprognose toch opvallend groot. Zo mikt het management op een operationele winst van 260 miljard yen, terwijl analisten hopen op 340 miljard yen.
 • Het management ontkende dat er snel een iets minder performante en minder dure Switch naar de markt zal worden gebracht. Dergelijke Switch zou de verkopen nochtans kunnen  aanzwengelen. Anderzijds wil het management misschien vermijden dit nieuws te lang op voorhand aan te kondigen, want dat zou wellicht wegen op de verkopen van de huidige Switch console.
 • Er worden iets te weinig nieuwe games uitgebracht (vooral door derden), wat de groei belemmert.

SWOT

Sterktes

 • Nintendo beschikt over een portefeuille met zeer waardevolle merknamen (oa Super Mario, Pokemon, edm)
 • Het bedrijf lanceert zeer kwaliteitsvolle games, die -zeker de laatste tijd – zeer hoge scores krijgen op beoordelingen, zowel van professionele partijen als van de gamers zelf.

Zwaktes

 • Niet altijd even transparant management.
 • Zeer afhankelijk van het succes van de gelanceerde (Nintendo-)console(s).

Opportuniteiten

 • De nieuwe spelconsole, de Nintendo Switch, heeft voor Nintendo een eigen consolecyclus in gang gestoken die nog maar net is begonnen.
 • In het begin van een consolecyclus verhoogt de rendabiliteit normaal gesproken zeer fors.
 • Nintendo kan games van de vorige geflopte console, de Nintendo Wii U, zonder veel kosten overzetten en lanceren op de Nintendo Switch.

Bedreigingen

 • Een eventuele daling van de populariteit van de Nintendo Switch zou het succesverhaal kunnen doorkruisen.
 • De succesvolle opkomst van een eventuele draagbare console van een concurrent (Sony ?) verhoogt de concurrentie en zou de toekomstige groei van Nintendo ernstig kunnen belemmeren.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 25610 JPY Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.