Nintendo Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 09/11/2018
 • Koers opmaak studie: 35160 JPY
 • Huidige koers: 33850 JPY
 • Marktkapitalisatie: 4.981 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Japan
 • ISIN: JP3756600007

Advies van de analist

 • JP¥ 50.000,00
 • JP¥ 68.000,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Japanse bedrijf Nintendo ontwikkelt en produceert spelcomputers en de bijbehorende games. Belangrijke IP (Intellectual Property of merknamen) zijn onder andere Donkey Kong, Super Mario Bros en The Legend of Zelda. Bekende spelconsoles zijn onder andere Nintendo Wii (en de Wii U), de Gameboy, Nintendo 3DS, de NES enz... Nintendo lanceerde in maart 2017 haar nieuwe (draagbare) console : de "Nintendo Switch". 

Nintendo : Omzetverdeling

Bron: Nintendo

Conclusie

Eind 2018 volgt een belangrijke test voor Nintendo. Er komen enkele grote games uit die de verkopen van de Nintendo Switch flink moeten aanzwengelen. De jaardoelstelling van 20 miljoen verkochte Switch Consoles lijkt behoorlijk ambitieus. Hoewel het eventueel niet halen van de doelstelling tot een teleurstelling zal leiden op kortere termijn, denken we dat het aantal games, en daarmee ook het aantal verkochte Switch consoles de komende jaren zal blijven aantrekken. Dat zal de resultaten flink de hoogte induwen. Daarom handhaven we ons koopadvies.

Nieuws

16/11/2018

Het flink tegenvallende kwartaalrapport van Nvidia (die de chips leveren voor de Nintendo Switch) en diens zwakke vooruitzichten doen de vrees opflakkeren dat Nintendo de jaardoelstelling van 20 miljoen consoles niet zal halen.

De negatieve koersreactie van Nintendo lijkt ons overdreven maar helaas verwachten we op korte termijn geen nieuws dat deze vrees kan doen verminderen.

Resultaten

in mio03/201603/201703/201803/2019 E
Omzet504.459489.0951.055.6821.276.468
Operationele winst32.88129.362177.557225.000
Nettowinst16.505102.574139.590206.200
Boekwaarde9.66310.41310.980
Winst per aandeel1378541.1621.723
Koers/winst121,928,735,420.4
Dividend per aandeel150430590859
Dividendrendement0,90%1,75%1,43%2,44%
Bron : Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal boekjaar eindigend 03/2019 

 • Nintendo zag de omzet in het tweede kwartaal met 0,4% toenemen tot 220,7 miljard yen. 
 • De nettowinst steeg 12,3% tot 33,98 miljard yen.

Positieve punten 

 • Eind 2018 komen enkele belangrijke nieuwe games uit, die de verkopen moeten stuwen. Onder andere van "Super Smash Brothers" en "Pokemon : Let's Go" wordt veel verwacht.
 • Digitale verkopen zijn fors in opmars. De marges op digitale verkopen liggen een pak hoger.
 • Het management bevestigde haar doelstellingen en verwacht in het boekjaar eindigend 03/2019 maar liefst 20 miljoen Nintendo Switch consoles te verkopen.  
 • Als alles goed gaat, zullen de verkopen binnen twee tot drie jaar pieken op een hoog niveau zodat zowel omzet als winst een forse groei zullen kennen. 

Negatieve punten 

 • De resultaten kwamen onder de verwachtingen uit, al is het tweede kwartaal niet zo belangrijk (het derde kwartaal is zoals steeds cruciaal).
 • Er werden niet zoveel Switch consoles verkocht, door het gebrek aan nieuwe games.
 • Het halen van de doelstelling van 20 miljoen verkochte consoles in het boekjaar eindigend 03/2019 wordt een behoorlijke uitdaging, aangezien er relatief weinig nieuwe games uitkomen.
 • Hoewel de verkopen van de Switch lopen als een trein, zijn het tot nu toe vooral de "hardcore"-gamers geweest die de console gretig oppikken. Het is nu belangrijk dat de console populairder wordt bij de "casual" gamers (kinderen & families).  

SWOT

Sterktes

 • Nintendo beschikt over een portefeuille met zeer waardevolle merknamen (oa Super Mario, Pokemon, edm)
 • Het bedrijf lanceert zeer kwaliteitsvolle games, die -zeker de laatste tijd – zeer hoge scores krijgen op beoordelingen, zowel van professionele partijen als van de gamers zelf.

Zwaktes

 • Niet altijd even transparant management.
 • Zeer afhankelijk van het succes van de gelanceerde (Nintendo-)console(s).

Opportuniteiten

 • De nieuwe spelconsole, de Nintendo Switch, heeft voor Nintendo een eigen consolecyclus in gang gestoken die nog maar net is begonnen.
 • In het begin van een consolecyclus verhoogt de rendabiliteit normaal gesproken zeer fors.
 • Nintendo kan games van de vorige geflopte console, de Nintendo Wii U, zonder veel kosten overzetten en lanceren op de Nintendo Switch.

Bedreigingen

 • Een eventuele daling van de populariteit van de Nintendo Switch zou het succesverhaal kunnen doorkruisen.
 • De succesvolle opkomst van een eventuele draagbare console van een concurrent (Sony ?) verhoogt de concurrentie en zou de toekomstige groei van Nintendo ernstig kunnen belemmeren.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 25610 JPY Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.