Nintendo Analist: Willem De Meulenaer

Algemene gegevens

 • Datum: 14/06/2018
 • Koers opmaak studie: 37130 JPY
 • Huidige koers: 36650 JPY
 • Marktkapitalisatie: 5260 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Japan
 • ISIN: JP3756600007

Advies van de analist

 • JP¥ 50.000,00
 • JP¥ 68.000,00

Advies: Kopen

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Japanse bedrijf Nintendo ontwikkelt en produceert spelcomputers en de bijbehorende games. Belangrijke IP (Intellectual Property of merknamen) zijn onder andere Donkey Kong, Super Mario Bros en The Legend of Zelda. Bekende spelconsoles zijn onder andere Nintendo Wii (en de Wii U), de Gameboy, Nintendo 3DS, de NES enz... Nintendo lanceerde in maart 2017 haar nieuwe (draagbare) console : de "Nintendo Switch". 

Nintendo : Omzetverdeling

Bron: Nintendo

Conclusie

Zowel gamers als analisten vonden het aantal nieuw voorgestelde games op de presentatie van Nintendo op de belangrijke jaarlijkse E3-conventie te klein. Een te klein aanbod aan games zou de verkopen van nieuwe Nintendo Switch-consoles belemmeren. Hierop is de koers flink onderuit gegaan. We denken evenwel dat de reactie overdreven is. Durvers mogen kopen, maar let op het hogere risico.

Nieuws

Op de belangrijke jaarlijkse E3-conventie stelde Nintendo een reeks nieuwe games voor.

Beleggers en gamers waren echter niet onder de indruk, enerzijds omdat alle belangrijke games reeds gelekt waren in de dagen voor de presentatie op E3, en anderzijds omdat ze nog enkele games meer hadden verwacht. Nochtans is de line-up niet gering : met Fortnite, Pokemon, Super Smash Bros Ultimate zullen in het najaar wellicht nog heel wat Nintendo-Switch consoles verkocht worden. 

Resultaten

in mio03/201603/201703/201803/2019 E
Omzet504.459489.0951.055.6821.392.757
Operationele winst32.88129.362177.557225.000
Nettowinst16.505102.574139.590222.106
Boekwaarde9.66310.41310.980
Winst per aandeel1378541.1621.761
Koers/winst121,928,735,421.1
Dividend per aandeel150430590969
Dividendrendement0,90%1,75%1,43%2,61%
Bron : Bloomberg

Resultaten boekjaar eindigend 03/2018 

 • Nintendo zag de omzet in het boekjaar eindigend 03/2018 met 116% toenemen tot 1.056 miljard yen. 
 • De operationele winst verzesvoudigde tot 178 miljard yen. 
 • De nettowinst steeg 36% tot 11 miljard yen.

Positieve punten 

 • Nintendo boekte andermaal resultaten die de verwachtingen overtroffen. 
 • Het management verwacht in het boekjaar eindigend 03/2019 maar liefst 20 miljoen Nintendo Switch consoles te verkopen.  
 • Voor volgend jaar mikt het management op verkopen van 20 miljoen Nintendo Switches. 
 • Als alles goed gaat, zullen de verkopen binnen twee tot drie jaar pieken op een hoog niveau zodat zowel omzet als winst een forse groei zullen kennen. 

Negatieve punten 

 • Het enthousiasme voor de resultaten blijft bij Japanse beleggers vreemd genoeg heel beperkt. 
 • Hoewel de verkopen van de Switch lopen als een trein, zijn het tot nu toe vooral de "hardcore"-gamers geweest die de console gretig oppikken. Het is nu belangrijk dat de console populairder wordt bij de "casual" gamers (kinderen & families).  

SWOT

Sterktes

 • Nintendo beschikt over een portefeuille met zeer waardevolle merknamen (oa Super Mario, Pokemon, edm)
 • Het bedrijf lanceert zeer kwaliteitsvolle games, die -zeker de laatste tijd – zeer hoge scores krijgen op beoordelingen, zowel van professionele partijen als van de gamers zelf.

Zwaktes

 • Niet altijd even transparant management.
 • Zeer afhankelijk van het succes van de gelanceerde (Nintendo-)console(s).

Opportuniteiten

 • De nieuwe spelconsole, de Nintendo Switch, heeft voor Nintendo een eigen consolecyclus in gang gestoken die nog maar net is begonnen.
 • In het begin van een consolecyclus verhoogt de rendabiliteit normaal gesproken zeer fors.
 • Nintendo kan games van de vorige geflopte console, de Nintendo Wii U, zonder veel kosten overzetten en lanceren op de Nintendo Switch.

Bedreigingen

 • Een eventuele daling van de populariteit van de Nintendo Switch zou het succesverhaal kunnen doorkruisen.
 • De succesvolle opkomst van een eventuele draagbare console van een concurrent (Sony ?) verhoogt de concurrentie en zou de toekomstige groei van Nintendo ernstig kunnen belemmeren.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 25610 JPY Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.