Nintendo Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/03/2020
 • Koers opmaak studie: 37000 JPY
 • Huidige koers: 42920 JPY
 • Marktkapitalisatie: 4.898 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Japan
 • ISIN: JP3756600007

Advies van de analist

 • JP¥ 31.400,00
 • JP¥ 44.000,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Japanse bedrijf Nintendo ontwikkelt en produceert spelcomputers en de bijbehorende games. Belangrijke IP (Intellectual Property of merknamen) zijn onder andere Donkey Kong, Super Mario Bros en The Legend of Zelda. Bekende spelconsoles zijn onder andere Nintendo Wii (en de Wii U), de Gameboy, Nintendo 3DS, de NES enz... Nintendo lanceerde in maart 2017 haar laatste nieuwe (draagbare) console : de "Nintendo Switch". 

Opgelet : Op de Japanse beurs kunnen aandelen enkel worden gekocht of verkocht in veelvouden van 100. Door de hoge koers van Nintendo is het investeringsbedrag dus aanzienlijk.

Nintendo : Omzetverdeling

Bron: Nintendo

Conclusie

Nintendo publiceerde degelijke resultaten en prognoses, maar kon niet echt overtuigen. Volgens ons is en blijft Nintendo een bedrijf met flink wat onderliggend potentieel, maar het is intussen duidelijk geworden dat onder het huidige management en met de huidige strategie dat potentieel er onvoldoende uit zal komen. We verlagen dan ook ons advies naar "houden".


Nieuws

-


Resultaten

in mio03/201703/201803/201903/2020 E
Omzet489.0951.055.6821.200.5601.282.171
Operationele winst29.362177.557249.701300.000
Nettowinst102.574139.590194.009223.942
Boekwaarde10.41310.98011.834
Winst per aandeel8541.1621.6151.889
Koers/winst28,735,418,119,7
Dividend per aandeel430590810890
Dividendrendement1,75%1,43%2,77%2,41%
Bron : Bloomberg


Resultaten derde kwartaal van het boekjaar eindigend 03/2020 

 • Nintendo zag de omzet in het derde kwartaal met 4,9% afnemen tot 578,7 miljard yen. 
 • De operationele winst steeg 6,4% tot 168,7 miljard yen.
 • De nettowinst steeg 28,9% tot 134,4 miljard yen.

Positieve punten 

 • De vereenvoudigde en goedkopere versie van de Switch, de "Switch Lite" ondersteunde de verkopen. De gewone Nintendo Switch kreeg een fors verbeterde batterij, wat eveneens enthousiaste kopers lokte. 
 • Het management verhoogde de (te conservatieve) jaarprognoses : het mikt voor het lopende boekjaar 03/2020 op de verkoop van 19,5 miljoen nieuwe Nintendo Switch consoles (ipv 18 miljoen) en 140 miljoen games (ipv 125 miljoen).
 • Tegen de verwachtingen in kannibaliseert de Switch Lite de verkopen van de gewone Switch tot nu toe niet.
 • Digitale verkopen (van games) zijn fors in opmars. De marges op digitale verkopen liggen een pak hoger.
 • Externe software-bedrijven lanceren steeds meer games op de Nintendo Switch, wat de aantrekkelijkheid van de console verhoogt.
 • Nintendo heeft de eerste stappen gezet om, via Tencent, de Nintendo Switch in China te verkopen. Hiermee wordt een zeer interessante markt aangeboord. Of de console daar doorbreekt is echter niet alleen afhankelijk van het eventuele enthousiasme van de Chinezen, maar ook van de belemmeringen die de Chinese overheid oplegt aan games- en consoleproducenten.

Negatieve punten 

 • Zowel de resultaten over het afgelopen kwartaal als de managementprognoses voor het volgende kwartaal lagen licht onder de verwachtingen (al is het management doorgaans wel erg conservatief).
 • De handelsoorlog en eventuele importtarieven kunnen een negatieve impact hebben op Nintendo.
 • Er worden  nog steeds iets te weinig nieuwe games uitgebracht door derden, wat de groei belemmert (hoewel de situatie aan het beteren is).

SWOT

Sterktes

 • Nintendo beschikt over een portefeuille met zeer waardevolle merknamen (oa Super Mario, Pokemon, edm)
 • Het bedrijf lanceert zeer kwaliteitsvolle games, die doorgaans zeer hoge scores krijgen op beoordelingen, zowel van professionele partijen als van de gamers zelf.

Zwaktes

 • Niet altijd even transparant management.
 • Zeer afhankelijk van het succes van de gelanceerde (Nintendo-)console(s).

Opportuniteiten

 • De laatste nieuwe spelconsole, de Nintendo Switch, heeft voor Nintendo een eigen consolecyclus in gang gestoken.
 • In het begin van een consolecyclus verhoogt de rendabiliteit normaal gesproken zeer fors.
 • Nintendo kan games van de vorige geflopte console, de Nintendo Wii U, zonder veel kosten overzetten en lanceren op de Nintendo Switch.

Bedreigingen

 • Een eventuele daling van de populariteit van de Nintendo Switch zou het succesverhaal kunnen doorkruisen.
 • De succesvolle opkomst van een eventuele draagbare console van een concurrent of cloudgaming verhoogt de concurrentie en zou de toekomstige groei van Nintendo kunnen belemmeren.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 25610 JPY Kopen
30/01/2020 42270 JPY Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.