Nintendo Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 06/11/2019
 • Koers opmaak studie: 42210 JPY
 • Huidige koers: 43700 JPY
 • Marktkapitalisatie: 5.558 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Japan
 • ISIN: JP3756600007

Advies van de analist

 • JP¥ 47.000,00
 • JP¥ 66.000,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Japanse bedrijf Nintendo ontwikkelt en produceert spelcomputers en de bijbehorende games. Belangrijke IP (Intellectual Property of merknamen) zijn onder andere Donkey Kong, Super Mario Bros en The Legend of Zelda. Bekende spelconsoles zijn onder andere Nintendo Wii (en de Wii U), de Gameboy, Nintendo 3DS, de NES enz... Nintendo lanceerde in maart 2017 haar laatste nieuwe (draagbare) console : de "Nintendo Switch". 

Opgelet : Op de Japanse beurs kunnen aandelen enkel worden gekocht of verkocht in veelvouden van 100. Door de hoge koers van Nintendo is het investeringsbedrag dus aanzienlijk.

Nintendo : Omzetverdeling

Bron: Nintendo

Conclusie

Nintendo publiceerde erg mooie resultaten over het tweede kwartaal. De Switch met verbeterde batterij en vooral de nieuwe, goedkopere Switch Lite verkochten erg goed aan de winkels. In het derde kwartaal is het de hamvraag of de eindconsument even enthousiast is en de nieuwe Switches even gretig zal kopen in deze winkels. Dankzij de lancering van nieuwe games (vnl Pokémon) verwachten we dat dit vrij goed zal lukken. Op langere termijn kan het bedrijf bovendien wellicht ook profiteren van de lancering van de Switch in China. We handhaven ons koopadvies.

Nieuws

-


Resultaten

in mio03/201703/201803/201903/2020 E
Omzet489.0951.055.6821.200.5601.284.775
Operationele winst29.362177.557249.701260.000
Nettowinst102.574139.590194.009221.373
Boekwaarde10.41310.98011.834
Winst per aandeel8541.1621.6151.883
Koers/winst28,735,418,122,4
Dividend per aandeel430590810924
Dividendrendement1,75%1,43%2,77%2,19%
Bron : Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal van het boekjaar eindigend 03/2020 

 • Nintendo zag de omzet in het tweede kwartaal met 23,2% toenemen tot 271,9 miljard yen. 
 • De operationele winst steeg 116,4% tot 66,8 miljard yen.
 • De nettowinst steeg 33,7% tot 45,4 miljard yen.

Positieve punten 

 • Nintendo publiceerde resultaten die een pak boven de verwachtingen uitkwamen.
 • De vereenvoudigde en goedkopere versie van de Switch, de "Switch Lite" stuwde de verkopen. De gewone Nintendo Switch kreeg een fors verbeterde batterij, wat eveneens enthousiaste kopers lokte. 
 • Tegen de verwachtingen in kannibaliseert de Switch Lite de verkopen van de gewone Switch tot nu toe niet.
 • Digitale verkopen (van games) zijn fors in opmars. De marges op digitale verkopen liggen een pak hoger.
 • Externe software-bedrijven lanceren steeds meer games op de Nintendo Switch, wat de aantrekkelijkheid van de console verhoogt.
 • Als alles goed gaat, zullen de verkopen binnen een tweetal jaar pieken op een hoog niveau zodat zowel omzet als winst een forse groei zullen kennen. 
 • Nintendo heeft de eerste stappen gezet om, via Tencent, de Nintendo Switch in China te verkopen. Hiermee wordt een zeer interessante markt aangeboord. Of de console daar doorbreekt is echter niet alleen afhankelijk van het eventuele enthousiasme van de Chinezen, maar ook van de belemmeringen die de Chinese overheid oplegt aan games- en consoleproducenten.

Negatieve punten 

 • Door het uitblijven van positieve wisselkoersverschillen was de nettowinststijging minder spectaculair dan de stijging van de operationele winst.
 • De winkels sloegen voor eindejaar een flinke voorraad nieuwe Switches in, wat de forse omzetstijging verklaart. Dat wil echter niet noodzakelijk zeggen dat de klanten de nieuwe Switch even enthousiast zullen kopen. De populariteit van de nieuwe Switch met verbeterde batterij en de populariteit van de nieuwe Switch Lite moet m.a.w. nog bevestigd worden in de eindejaarsperiode.
 • Ondanks de uitstekende resultaten verhoogde het management de (conservatieve) prognoses niet : het verwacht in 03/2020 nog steeds "verdere groei" en mikt op de verkoop van 18 miljoen nieuwe Nintendo Switch consoles en 125 miljoen games.
 • De handelsoorlog en eventuele importtarieven kunnen een negatieve impact hebben op Nintendo.
 • Er worden  nog steeds iets te weinig nieuwe games uitgebracht door derden, wat de groei belemmert (hoewel de situatie aan het beteren is).

SWOT

Sterktes

 • Nintendo beschikt over een portefeuille met zeer waardevolle merknamen (oa Super Mario, Pokemon, edm)
 • Het bedrijf lanceert zeer kwaliteitsvolle games, die doorgaans zeer hoge scores krijgen op beoordelingen, zowel van professionele partijen als van de gamers zelf.

Zwaktes

 • Niet altijd even transparant management.
 • Zeer afhankelijk van het succes van de gelanceerde (Nintendo-)console(s).

Opportuniteiten

 • De laatste nieuwe spelconsole, de Nintendo Switch, heeft voor Nintendo een eigen consolecyclus in gang gestoken.
 • In het begin van een consolecyclus verhoogt de rendabiliteit normaal gesproken zeer fors.
 • Nintendo kan games van de vorige geflopte console, de Nintendo Wii U, zonder veel kosten overzetten en lanceren op de Nintendo Switch.

Bedreigingen

 • Een eventuele daling van de populariteit van de Nintendo Switch zou het succesverhaal kunnen doorkruisen.
 • De succesvolle opkomst van een eventuele draagbare console van een concurrent of cloudgaming verhoogt de concurrentie en zou de toekomstige groei van Nintendo kunnen belemmeren.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 25610 JPY Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.