Netflix Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 18/07/2019
 • Koers opmaak studie: 360 USD
 • Huidige koers: 270.75 USD
 • Marktkapitalisatie: 157 miljard
 • Sector: Media
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US64110L1061

Advies van de analist

 • US$ 240,00
 • US$ 370,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Netflix is een Amerikaans bedrijf dat via een maandabonnement streaming video on demand via het internet aanbiedt. Het bedrijf biedt films, tv-series en documentaires aan. Netflix distribueert niet enkel, maar is ook een productiebedrijf. Zo maakt Netflix eigen series en films. Netflix is wereldwijd actief.

Netflix is een zeer populair distributiekanaal dat de klassieke kanalen in verdrukking heeft geduwd. Met een zeer hoog klantenaantal kan het verder productiekosten van nieuwe content over steeds meer klanten spreiden, wat het een competitief voordeel geeft. Netflix heeft duidelijk potentieel, maar er zijn ook aanzienlijke risico's verbonden aan dit verhaal, met name de groeiende concurrentie en de groeiende schuldenlast.

Netflix : Omzetverdeling

Bron: Netflix

Conclusie

De resultaten van Netflix waren een koude douche voor beleggers. Het aantal nieuwe abonnees lag met 2,7 miljoen fors onder de verwachtingen (van 5 miljoen), te wijten aan het relatief beperktere aanbod aan nieuwe content. Anderzijds zijn onverwachte schommelingen in de aangroei van nieuwe klanten geen nieuw gegeven en zijn de verwachtingen voor het volgende kwartaal (7 miljoen nieuwe abonnees) vrij gunstig, met dank aan de lancering van nieuwe content. Na de misser van het tweede kwartaal rijst natuurlijk de vraag of we ons kunnen baseren op  de nieuwe managamentprognose als de oude er zo ver naast zat. Maar er zijn verschillende indicatoren (buiten Netflix) die de enorme populariteit van de aangekondigde reeksen bevestigen. Daarom geven we Netflix toch het voordeel van de twijfel en handhaven we ons houden-advies, al verwachten we wel wat koersdruk na de resultaten van Q2.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2016201720182019 E
Omzet8.83111.69315.79420.194
Operationele winst3808391.605
Nettowinst1875591.2111.728
Boekwaarde6,238,2611,61
Winst per aandeel0,441,292,783,89
Koers/winst2811499693
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal 2019

 • Netflix zag de omzet in het tweede kwartaal van 2019 met 26% toenemen tot $ 4,92 miljard. 
 • De nettowinst daalde 29,6% tot $ 271 miljoen. 

Positieve punten 

 • De winstdaling is vooral te wijten aan een uitzonderlijke belastinglast. Het nettoresultaat voor belastingen steeg 16,9% tot $ 500,9 miljoen.
 • Netflix heeft in totaal nu al meer dan 150 miljoen betalende abonnees.
 • Afgelopen kwartalen werd er alweer een enorme hoeveelheid nieuwe content gecreëerd, wat de groei van het aantal abonnees in de toekomst verder zal ondersteunen.
 • Het bedrijf verhoogde de tarieven in de VS met om en bij de 15%, waardoor er meer cash gegenereerd wordt. Wellicht zal dit niet tot een groot verlies aan klanten leiden, en is er zelfs nog ruimte om de prijzen nog verder op te trekken in de VS. Ook buiten de VS kunnen de prijzen wellicht nog een stuk worden opgetrokken zonder al te veel klanten weg te jagen.
 • Netflix wil inzetten op eigen lokale films en series om een maximum aan klanten te winnen in elke regio.
 • De lancering van nieuwe seizoenen van populaire reeksen (oa "Stranger Things" en "La Casa de Papel) zou de klantenaangroei in het derde kwartaal terug moeten aanzwengelen. Het management verwacht maar liefst 7 miljoen nieuwe klanten. Voorlopige indicatoren over het derde kwartaal, niet enkel van Netflix zelf maar ook van onafhankelijke partijen, suggereren dat de interesse bijzonder groot is en dat zelfs een aanzienlijk aantal voormalige klanten van plan is om zich opnieuw te abonneren.

Negatieve punten 

 • Netflix kon zelfs de lage verwachtingen inzake klantenaangroei niet inlossen. In plaats van de vooropgestelde 5 miljoen nieuwe klanten, strandde dat cijfer op amper 2,7 miljoen.
 • Zowel in de VS als buiten de VS stelde de klantenaangroei teleur.
 • In de VS daalde het aantal klanten zelfs voor de eerste keer sinds 2011. Het aantal abonnees daalde 130.000 tot 60,1 miljoen.
 • Het management wijt de zwakke cijfers aan het feit dat er minder nieuwe content werd aangeboden.
 • De cijfers geven aan hoe afhankelijk Netflix is van nieuwe content.
 • Onder andere Disney gaat de concurrentie aan met Netflix met een eigen streamingkanaal (start vanaf 4de kwartaal 2019 - HBO Max ("Friends") volgt in 2020 en NBCUniversal ("The Office" volgt in 2021; ook andere spelers zoals Apple en Amazon hebben plannen), wat de groei van Netflix en de mogelijkheden om de prijzen verder op te trekken belemmert.
 • Het stevige marketingbudget weegt op de marges. 
 • Netflix geeft in toenemende mate agressief geld uit om nieuwe content (series, films) te maken, waaroor het bedrijf de eerstkomende jaren wellicht geen vrije kasstromen zal genereren. Integendeel, de nieuwe content zal heel wat middelen opslorpen en de balansverhoudingen onder druk zetten. 
 • Door de reeds sterke aanwezigheid in de VS, is het groeipotentieel daar (steeds) kleiner.
 • Eigen lokale films en series maken het kostenplaatje voor Netflix nog groter. Het bedrijf spendeerde in 2018 maar liefst 13 miljard dollar. Netto was er een cash outflow van 3 miljard dollar in 2018.

SWOT

Sterktes

 • Netflix heeft een uiterst populair distributiekanaal uitgebouwd, met een ruim aanbod aan films en series. 
 • Hoe groter het klantenaantal, hoe kleiner de relatieve kostprijs van de productie (spreiding kosten over een groot klantenaantal). 

Zwaktes

 • Netflix investeert heel wat middelen in marketing, wat op de marges kan wegen.
 • Netflix gaat agressief geld uitgeven om nieuwe content (series, films) te maken, waaroor het bedrijf de eerstkomende jaren wellicht geen vrije kasstromen zal genereren. Integendeel, de nieuwe content zal heel wat middelen opslorpen en de balansverhoudingen onder druk zetten. 

Opportuniteiten

 • Er is nog potentieel inzake verdere geografische uitbreiding, en op termijn kunnen de prijzen verhoogd worden. 
 • Naarmate Netflix zich meer gaat toespitsen op eigen content (series, films), vergroot het potentieel voor verdere klantenaangroei. 

Bedreigingen

 • Er is een toenemende concurrentie in de sector, en nieuwe spelers zoals Amazon willen zich eveneens op deze markt lanceren. 
 • Eigen series en producties zijn zeer duur. Een verdere verhoging van de schuldgraad zal het gevolg zijn. 
 • Netflix zal Disney verliezen als belangrijke leverancier van content. Zowat 30% van wat bekeken wordt op Netflix zou Disney content zijn. Disney zal zich steeds meer als concurrent van Netflix opwerpen. 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
08/03/2018 317 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.