Netflix Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 21/10/2020
 • Koers opmaak studie: 525 USD
 • Huidige koers: 476.62 USD
 • Marktkapitalisatie: 232 miljard
 • Sector: Media
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US64110L1061

Advies van de analist

 • US$ 394,00
 • US$ 591,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Netflix is een Amerikaans bedrijf dat via een maandabonnement streaming video on demand via het internet aanbiedt. Het bedrijf biedt films, tv-series en documentaires aan. Netflix distribueert niet enkel, maar is ook een productiebedrijf. Zo maakt Netflix eigen series en films. Netflix is wereldwijd actief.

Netflix is een zeer populair distributiekanaal dat de klassieke kanalen in verdrukking heeft geduwd. Met een zeer hoog klantenaantal kan het verder productiekosten van nieuwe content over steeds meer klanten spreiden, wat het een competitief voordeel geeft. Netflix heeft duidelijk potentieel, maar er zijn ook aanzienlijke risico's verbonden aan dit verhaal, met name de groeiende concurrentie en de stevige schuldenlast.

Netflix : Omzetverdeling

Bron: Netflix

Conclusie

Zowel het aantal nieuwe abonnees in het derde kwartaal, als de managementprognose voor het vierde kwartaal kwamen onder de verwachtingen uit. Het positieve corona-effect dat in het eerste jaar fors speelde, zwakte dus af in het derde kwartaal. Toch denken we dat het Netflix-verhaal nog niet op zijn einde zit, ondanks de toenemende concurrentie. Netflix is en blijft immers een dominante speler in de markt en wellicht is er nog ruimte om de tarieven op te trekken. Het aandeel mag behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2017201820192020 E
Omzet11.69315.79420.15624.950
Operationele winst8391.6052.604
Nettowinst5591.2111.8673.117
Boekwaarde8,2612,017,3
Winst per aandeel1,292,784,266,51
Koers/winst149967681
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg


Resultaten derde kwartaal 2020

 • Netflix zag de omzet in het derde kwartaal van 2020 met 22,7% toenemen tot $ 6,44 miljard. 
 • De nettowinst steeg 18,7% tot $ 790 miljoen. 

Positieve punten 

 • Ondanks de matige groei in het derde kwartaal, wordt 2020 wellicht een recordjaar met naar schatting 34 miljoen nieuwe abonnees voor het jaar en een eindtotaal van 200 miljoen klanten.
 • De vertraging van de productie van content door corona betekent dat Netflix wellicht dit jaar cash flow positief zal draaien (de teller staat reeds op 2,2 miljard dollar na 9 maanden). Op zich zien we de vertraging van de productie van content niet als een sterke bedreiging omdat alle concurrenten met hetzelfde probleem kampen. Bovendien wordt er volgens het management nog steeds aan een behoorlijk tempo content geproduceerd of verwerkt.
 • Het bedrijf verhoogde de tarieven in het verleden, waardoor er meer cash gegenereerd wordt. Dat leidde niet tot een groot verlies aan klanten, en is er zelfs nog ruimte om de prijzen nog verder op te trekken.
 • Netflix wil inzetten op eigen lokale films en series om een maximum aan klanten te winnen in elke regio.

​​​​​​​Negatieve punten 

 • Netflix won in het derde kwartaal 2,2 miljoen nieuwe klanten (vooral in Azië), wat minder was dan de 3,3 miljoen die door analisten werd verwacht. De enorme groei van het eerste halfjaar door de coronacrisis werd dus niet bestendigd, al had het management daar reeds voor gewaarschuwd. De pessimistische visie is dat Netflix stilaan te groot wordt om nog veel te groeien; de optimistische visie is dat de groei nu tijdelijk wat zwakker is omdat de coronacrisis de groei in het eerste halfjaar al fors had gestuwd. De waarheid ligt wellicht ergens in het midden maar volgens ons neigt die toch iets meer richting de optimistische visie.
 • In het vierde kwartaal verwacht het management 6 miljoen nieuwe abonnees te winnen, wat eveneens onder de analistenverwachtingen ligt (6,54 miljoen verwacht).
 • Onder andere Disney+ en HBO Max (bekend van oa de reeks "Friends") lanceerden hun eigen streamingkanaal en zijn te duchten concurrenten - NBCUniversal ("The Office") volgt in 2021, wat de groei van Netflix en de mogelijkheden om de prijzen verder op te trekken belemmert.
 • Netflix gaf de afgelopen jaren in toenemende mate agressief geld uit om nieuwe content (series, films) te maken, wat uiteraard weegt op de vrije kasstromen.
 • Door de reeds sterke aanwezigheid in de VS, is het groeipotentieel daar (steeds) kleiner.
 • Eigen lokale films en series maken het kostenplaatje voor Netflix nog groter. Het bedrijf spendeerde in 2019 circa 15 miljard dollar. 

SWOT

Sterktes

 • Netflix heeft een uiterst populair distributiekanaal uitgebouwd, met een ruim aanbod aan films en series. 
 • Hoe groter het klantenaantal, hoe kleiner de relatieve kostprijs van de productie (spreiding kosten over een groot klantenaantal). 

Zwaktes

 • Netflix investeert heel wat middelen in marketing, wat op de marges kan wegen.
 • Netflix gaat agressief geld uitgeven om nieuwe content (series, films) te maken, waaroor het bedrijf de eerstkomende jaren wellicht geen vrije kasstromen zal genereren. Integendeel, de nieuwe content zal heel wat middelen opslorpen en de balansverhoudingen onder druk zetten. 

Opportuniteiten

 • Er is nog potentieel inzake verdere geografische uitbreiding, en op termijn kunnen de prijzen verhoogd worden. 
 • Naarmate Netflix zich meer gaat toespitsen op eigen content (series, films), vergroot het potentieel voor verdere klantenaangroei. 

Bedreigingen

 • Er is een toenemende concurrentie in de sector, en nieuwe spelers zoals Amazon willen zich eveneens op deze markt lanceren. 
 • Eigen series en producties zijn zeer duur. Een verdere verhoging van de schuldgraad zal het gevolg zijn. 
 • Netflix zal Disney verliezen als belangrijke leverancier van content. Zowat 30% van wat bekeken wordt op Netflix zou Disney content zijn. Disney zal zich steeds meer als concurrent van Netflix opwerpen. 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
08/03/2018 317 USD Houden
21/10/2020 525 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.