Netflix Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/04/2019
 • Koers opmaak studie: 359.46 USD
 • Huidige koers: 365.79 USD
 • Marktkapitalisatie: 157 miljard
 • Sector: Media
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US64110L1061

Advies van de analist

 • US$ 240,00
 • US$ 380,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Netflix is een Amerikaans bedrijf dat via een maandabonnement streaming video on demand via het internet aanbiedt. Het bedrijf biedt films, tv-series en documentaires aan. Netflix distribueert niet enkel, maar is ook een productiebedrijf. Zo maakt Netflix eigen series en films. Netflix is wereldwijd actief.

Netflix : Omzetverdeling

Bron: Netflix

Conclusie

Netflix is een zeer populair distributiekanaal dat de klassieke kanalen in verdrukking heeft geduwd. Met een zeer hoog klantenaantal kan het verder productiekosten van nieuwe content over steeds meer klanten spreiden, wat het een competitief voordeel geeft. Netflix heeft duidelijk potentieel, maar er zijn ook aanzienlijke risico's verbonden aan dit verhaal, met name de groeiende concurrentie en het feit dat de waardering aanzienlijk is. De resultaten over het eerste kwartaal waren degelijk en we verwachten niet dat Netflix zomaar opzij zal worden gezet door de concurrentie, al dient de aangroeiende schuldenberg wel in het oog te worden gehouden. Enkel geschikt voor doorwinterde beleggers. Houden. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2016201720182019 E
Omzet8.83111.69315.79420.187
Operationele winst3808391.605
Nettowinst1875591.2111.861
Boekwaarde6,238,2611,61
Winst per aandeel0,441,292,784,03
Koers/winst2811499689
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste kwartaal 2019

 • Netflix zag de omzet in het eerste kwartaal van 2019 met 22,2% toenemen tot $ 4,52 miljard. 
 • De nettowinst steeg 18,6% tot $ 344 miljoen. 

Positieve punten 

 • Het bedrijf won 9,6 miljoen nieuwe klanten bij afgelopen kwartaal, wat meer was dan de managementprognose van 8,9 miljoen.
 • Netflix heeft in totaal nu al meer dan 148 miljoen betalende abonnees.
 • Afgelopen kwartalen werd er alweer een enorme hoeveelheid nieuwe content gecreëerd, wat de groei van het aantal abonnees in de toekomst verder zal ondersteunen.
 • Vanaf de tweede jaarhelft kan de groei van Netflix weer aantrekken, aangezien dan een nieuw seizoen van start gaat voor een aantal belangrijke reeksen.
 • Het bedrijf verhoogde de tarieven in de VS met om en bij de 15%, waardoor er meer cash gegenereerd wordt. Wellicht zal dit niet tot een groot verlies aan klanten leiden, en is er zelfs nog ruimte om de prijzen nog verder op te trekken in de VS. Ook buiten de VS kunnen de prijzen wellicht nog een stuk worden opgetrokken zonder al te veel klanten weg te jagen.
 • Netflix wil inzetten op eigen lokale films en series om een maximum aan klanten te winnen in elke regio.

Negatieve punten 

 • Netflix verwacht in het tweede kwartaal van 2019  "slechts" 5 miljoen nieuwe klanten te winnen. Dat is niet alleen minder dan in het eerste kwartaal, maar ook minder dan de verwachtingen en 8% lager dan in het tweede kwartaal van 2018.
 • Onder andere (maar niet uitsluitend) Disney gaat de concurrentie aan met Netflix met een eigen streamingkanaal, wat de groei van Netflix en de mogelijkheden om de prijzen verder op te trekken belemmert.
 • Het stevige marketingbudget weegt op de marges. 
 • Netflix geeft in toenemende mate agressief geld uit om nieuwe content (series, films) te maken, waaroor het bedrijf de eerstkomende jaren wellicht geen vrije kasstromen zal genereren. Integendeel, de nieuwe content zal heel wat middelen opslorpen en de balansverhoudingen onder druk zetten. 
 • Door de reeds sterke aanwezigheid in de VS, is het groeipotentieel daar (steeds) kleiner.
 • Eigen lokale films en series maken het kostenplaatje voor Netflix nog groter. Het bedrijf spendeerde in 2018 maar liefst 13 miljard dollar. Netto was er een cash outflow van 3 miljard dollar in 2018.

SWOT

Sterktes

 • Netflix heeft een uiterst populair distributiekanaal uitgebouwd, met een ruim aanbod aan films en series. 
 • Hoe groter het klantenaantal, hoe kleiner de relatieve kostprijs van de productie (spreiding kosten over een groot klantenaantal). 

Zwaktes

 • Netflix investeert heel wat middelen in marketing, wat op de marges kan wegen.
 • Netflix gaat agressief geld uitgeven om nieuwe content (series, films) te maken, waaroor het bedrijf de eerstkomende jaren wellicht geen vrije kasstromen zal genereren. Integendeel, de nieuwe content zal heel wat middelen opslorpen en de balansverhoudingen onder druk zetten. 

Opportuniteiten

 • Er is nog potentieel inzake verdere geografische uitbreiding, en op termijn kunnen de prijzen verhoogd worden. 
 • Naarmate Netflix zich meer gaat toespitsen op eigen content (series, films), vergroot het potentieel voor verdere klantenaangroei. 

Bedreigingen

 • Er is een toenemende concurrentie in de sector, en nieuwe spelers zoals Amazon willen zich eveneens op deze markt lanceren. 
 • Eigen series en producties zijn zeer duur. Een verdere verhoging van de schuldgraad zal het gevolg zijn. 
 • Netflix zal Disney verliezen als belangrijke leverancier van content. Zowat 30% van wat bekeken wordt op Netflix zou Disney content zijn. Disney zal zich steeds meer als concurrent van Netflix opwerpen. 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
08/03/2018 317 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.