Netflix Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 28/07/2021
 • Koers opmaak studie: 519.6 USD
 • Huidige koers: 592.39 USD
 • Marktkapitalisatie: 230 miljard
 • Sector: Media
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US64110L1061

Advies van de analist

 • US$ 425,00
 • US$ 638,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Netflix is een Amerikaans bedrijf dat via een maandabonnement streaming video on demand via het internet aanbiedt. Het bedrijf biedt films, tv-series en documentaires aan. Netflix distribueert niet enkel, maar is ook een productiebedrijf. Zo maakt Netflix eigen series en films. Netflix is wereldwijd actief.

Netflix is een zeer populair distributiekanaal dat de klassieke kanalen in verdrukking heeft geduwd. Met een zeer hoog klantenaantal kan het verder productiekosten van nieuwe content over steeds meer klanten spreiden, wat het een competitief voordeel geeft. Netflix heeft duidelijk potentieel, maar er zijn ook aanzienlijke risico's verbonden aan dit verhaal, met name de groeiende concurrentie en de stevige schuldenlast.

Netflix : Omzetverdeling

Bron: Netflix

Conclusie

Netflix legde prima resultaten voor over de eerste jaarhelft van 2021. Het aantal nieuwe abonnees lag licht boven de verwachtingen maar de managementprognose voor het derde kwartaal was lager dan verwacht. Toch zijn we niet negatief gestemd omdat de groei in de tweede jaarhelft wellicht terug zal versnellen, door de lancering van nieuwe content. Daarnaast blijft Netflix met veel voorsprong dé dominante marktleider. Tegen de huidige waardering mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2018201920202021 E
Omzet15.79420.15624.99629.688
Operationele winst1.6052.6044.585
Nettowinst1.2111.8672.7615.056
Boekwaarde12,017,324,3
Winst per aandeel2,784,266,2610,98
Koers/winst96768647,3
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal 2021

 • Netflix zag de omzet met 19,4% toenemen tot $ 7,34 miljard. 
 • De nettowinst steeg 87,9% tot $ 1,35 miljard. 

Positieve punten 

 • De omzet lag lichtjes boven de verwachtingen.
 • Het totaal aantal klanten groeide (netto) aan tot net iets meer dan 209 miljoen.
 • Het management verwacht gradueel betere (groei-)cijfers in de tweede jaarhelft, omdat dan meer nieuwe content zal worden aangeleverd (oa Casa de Papel/Money Heist).
 • Het management mikt voor het derde kwartaal op een omzet van $ 7,48 miljard, wat conform de verwachtingen is, en op een winst per aandeel van $ 2,55, wat beter is dan verwacht ($ 2,17).
 • Netflix wil uitbreiden in gaming, om de klanten nog meer te binden. De focus zal eerst meer liggen op mobiele games.
 • Het management verwacht vanaf 2021 (en volgende jaren) een (licht) positieve free cash flow, wat erg goed nieuws is. De enorme uitgaven voor nieuwe reeksen zullen dus voortaan gecompenseerd worden door de abonnementsinkomsten, en niet langer moeten gefinancierd worden met bijkomende schulden.
 • Netflix kocht 1 miljoen aandelen in in het tweede kwartaal (0,23 % van het totaal).
 • Het bedrijf verhoogde de tarieven in het verleden, waardoor er meer cash gegenereerd wordt. Dat leidde niet tot een groot verlies aan klanten, en is er zelfs nog ruimte om de prijzen nog verder op te trekken.
 • Netflix wil inzetten op eigen lokale films en series om een maximum aan klanten te winnen in elke regio.

​​​​​​​Negatieve punten 

 • Analisten hadden op een nog hogere winst gerekend.
 • Netflix verwacht in het derde kwartaal van 2021 slechts 3,5 miljoen nieuwe klanten te winnen, wat minder is dan de analistenprognose van 5,86 miljoen.
 • In de VS was er een lichte daling van het aantal klanten (-0,6%);  in alle overige regio's was er (bescheiden) groei.
 • Netflix realiseerde een negatieve free cash flow in het tweede kwartaal (- $ 175 miljoen); op halfjaarbasis zitten we echter nog positief (+ $ 517 miljoen).
 • Ten gevolge van corona won Netflix in 2020 maar liefst 37 miljoen nieuwe abonnees, een record. Corona heeft veel mensen over de streep getrokken zodat Netflix al een "voorschot" had genomen op de groei. Hierdoor liggen de groeicijfers in 2021, en dan vooral in de eerste jaarhelft, beduidend lager.
 • Onder andere Disney+, HBO Max (bekend van oa de reeks "Friends") en NBCUniversal ("The Office") lanceerden hun eigen streamingkanaal en zijn te duchten concurrenten, wat de groei van Netflix en de mogelijkheden om de prijzen verder op te trekken enigszins belemmert. Het marktaandeel, uitgedrukt in streamingtijd, daalde voor Netflix van 31% in 2019 naar 28% in 2020.
 • Netflix gaf de afgelopen jaren in toenemende mate agressief geld uit om nieuwe content (series, films) te maken, wat uiteraard weegt op de vrije kasstromen.
 • Door de reeds sterke aanwezigheid in de VS, is het groeipotentieel daar (steeds) kleiner.
 • Eigen lokale films en series maken het kostenplaatje voor Netflix nog groter. Het bedrijf spendeerde in 2019 circa 15 miljard dollar en in 2020 circa 17 miljard dollar.  Voor 2021 is alweer een budget van 17 miljard dollar voorzien.

SWOT

Sterktes

 • Netflix heeft een uiterst populair distributiekanaal uitgebouwd, met een ruim aanbod aan films en series. 
 • Hoe groter het klantenaantal, hoe kleiner de relatieve kostprijs van de productie (spreiding kosten over een groot klantenaantal). 

Zwaktes

 • Netflix investeert heel wat middelen in marketing, wat op de marges kan wegen.
 • Netflix geeft agressief geld uit om nieuwe content (series, films) te maken, wat weegt op de vrije kasstromen. 

Opportuniteiten

 • Er is nog potentieel inzake verdere geografische uitbreiding, en op termijn kunnen de prijzen verhoogd worden. 
 • Naarmate Netflix zich meer gaat toespitsen op eigen content (series, films), vergroot het potentieel voor verdere klantenaangroei. 

Bedreigingen

 • Er is een toenemende concurrentie in de sector, en nieuwe spelers zoals Amazon willen zich eveneens op deze markt lanceren. 
 • Eigen series en producties zijn zeer duur. 
 • Naarmate meer spelers hun eigen streamingdienst opzetten, verliest Netflix een deel van haar content.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
08/03/2018 317 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.