Nationale Bank van België Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 06/05/2019
 • Koers opmaak studie: 2520 EUR
 • Huidige koers: 2290 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0003008019

Advies van de analist

 • € 2.400,00
 • € 3.600,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

De centrale bank brengt de bankbiljetten in omloop, beschermt de koopkracht en ziet toe op de weerbaarheid van het financieel systeem. Daarnaast verzorgt ze nog andere diensten aan de gemeenschap zoals interbancaire betalingen en het genereren en verspreiden van economische en financiële informatie.

Conclusie

Nationale Bank biedt aan de huidige koersen een bruto dividendrendement van 5.5 %. Gezien het speciale statuut van de bank is het echter moeilijk om de intrinsieke waarde van de onderneming in te schatten,en gaat onze opinie daarom niet verder dan 'houden'.

Nieuws

-

Resultaten

'000.000201020112012201320142015201620172018
Bruto-opbrengsten
Bruto bedrijfswinst
Nettowinst8328991337947680550638633746
Boekwaarde11.66712.49414.12213.98713.91114.41715.30916.119 17.173
Winst per aandeel2.0802.2473.2502.3671.7001.3751.5951.5821.864
Koers/Winst1.610.81.52.02.21.91.61.4
Dividend per aandeel166.12141.76154.04165.60144.92135.41140.79127.63138.47
Dividendrendement4.7%6.3%5.7%4.65%4.2%4.5%4.75%5.06%5.49%
BronBloomberg


Resultaten 2018 

 • De nettowinst  steeg met 18% tot € 746 miljoen
 • Het brutodividend steeg met 8.5% tot € 138.47 per aandeel. 

Positieve punten 

 • De aankopen in 2018 voor de monetaire beleidsprogramma's van de ECB zorgden voor een stijging van de intresten op die programma's met € 30 miljoen.
 • De waarde van de obligaties in de statutaire portefeuille nam toe van € 5.4 miljard tot € 5.6 miljard. 

Negatieve punten 

 • De ongelijke behandeling van de kleine aandeelhouder en de staat blijft voortduren. De helft van de winst wordt nog altijd toegewezen aan de staat. Ook dit jaar probeerden verschillende aandeelhouders deze ongelijke behandeling tevergeefs aan te kaarten op de algemene vergadering. 

SWOT

Sterktes 

 • Gereguleerde activiteiten met laag operationeel risico.
 • Stabiele dividendbetaler.

Zwaktes 

 • Belgische overheid heeft de voorbije jaren de minderheidsaandeelhouder niet altijd rechtvaardig behandeld. Claims van minderheidsaandeelhouders dat de staat zich onterecht bepaalde inkomsten toe-eigent worden genegeerd.
 • Weinig transparante communicatie naar de aandeelhouders
 • Lage liquiditeit in het aandeel.

Opportuniteiten 

 • Een eventuele oplossing voor de conflicten tussen de minderheidsaandeelhouders en de Belgische staat

Bedreigingen 

 • Verliezen op de olbigatieportefeuille waardoor het dividend zou moeten worden verlaagd.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 2991.85 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.