Mowi Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 12/11/2018
 • Koers opmaak studie: 203.6 NOK
 • Huidige koers: 197.8 NOK
 • Marktkapitalisatie: 102 miljard
 • Sector: Agricultuur
 • Markt: Oslo
 • ISIN: NO0003054108

Advies van de analist

 • NOK 196,00
 • NOK 254,00

Advies: Houden

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Mowi is de Noorse marktleider in het kweken en verkopen van zalm en zalmproducten. Het bedrijf heeft kweekplaatsen in Noorwegen, Schotland, Canada, Chili en de Faroer-eilanden. Mowi verkoopt zijn producten in 70 verschillende landen en telde eind vorig jaar meer dan 10.000 werknemers. 

Marine Harvest: verdeling omzet

Bron: Marine Harvest

Conclusie

Een goed kwartaal voor Mowi, dat blijft profiteren van een sterke vraag naar zalm en hoge zalmprijzen. We passen de zones aan aan de verbeterende vooruitzichten, maar na de koersstijging van de voorbije maanden zit het aandeel niet meer in de koopzone.

Nieuws

Marine Harvest veranderde op 2 januari 2019 haar bedrijfsnaam in Mowi.

Resultaten

'000 000201320142015201620172018E
Omzet2.4633.0243.1093.5103.6543.840
Operationele winst6794964451190569795
Nettowinst384142240540462575
Boekwaarde4.763.954.204.584.725.11
Winst per aandeel1.020.330.531.201.041.13
Koers/Winst10.814.736.715.415.318.9
Dividend per aandeelNOK 3.45NOK 7.51NOK 5.20NOK 11.70NOK 12.34NOK 10.67
Dividendrendement4.76%7.67%4.41%8.41%7.24%5.24%
Bron: Bloomberg


Resultaten derde kwartaal 2018 

 • De omzet steeg met 19% tot € 990.2 miljoen. 
 • De operationele bedrijfswinst steeg met 7% tot € 207.1 miljoen. 

Positieve punten  

 • De zalmprijs blijft op een relatief hoog niveau, dicht bij de recordniveaus van vorig jaar.
 • Het geoogste volume kwam boven de verwachtingen uit.
 • De kosten bleven daalden met 6% tegenover vorig jaar door lagere voederkosten en lagere gezondheidskosten.
 • De vraag naar zalm blijft sterk en steeg wereldwijdmet 5% in vergelijking met vorig jaar. De wereldwijde productie steeg maar met 3%.
 • Marine Harvest besliste om een kwartaaldividend van NOK 2.60 per aandeel uit te keren.

Negatieve punten 

 • De ontsnapping van 700.000 zalmen in Chili na schade aan de installaties door noodweer, zorgt voor een eenmalige kost van € 3 miljoen.
 • Een brand in één van de fabrieken zorgden voor een verlies van € 8.6 miljoen.
 • Door een overname in Canada en hogere investeringen steeg de nettoschuld van € 664 miljoen naar € 1.22 miljard.

SWOT

Sterktes 

 • Grootste speler met schaalvoordelen en door eigen visvoederinstallaties moet men in de toekomst ook hogere marges kunnen halen.
 • Hoog dividend verwacht de komende jaren, maar wel dubbele belasting.

Zwaktes 

 • Winstmarges in de Chileense activiteiten de laatste jaren duidelijk lager, hebben moeite om ziektes onder controle te houden. 
 • Zalmprijs heel volatiel door de jaren heen, resultaten kunnen hierdoor sterk schommelen. De zalmindustrie is duidelijk cyclisch.
 • Zalm is een basisproduct, verschillende producenten kunnen zich moeilijk van elkaar onderscheiden. 

Opportuniteiten 

 • Verschuiving in het eetpatroon naar meer vis zal de vraag naar zalm de komende jaren verder doen toenemen.

Bedreigingen 

 • Ziektes zijn een permanente bedreiging voor de zalmpopulatie en kunnen in sommige jaren een grote negatieve impact hebben op de  volumes.
 • Andere onberekenbare factoren zoals het weer en schade aan de installaties die ervoor zorgen dat vissen ontsnappen, kunnen ook de volumes negatief beïnvloeden. 
 • In een aantal landen geven de overheden meerjarige licenties voor het opstarten van kweekvijvers . De toename van het aanbod in Europa is dus onzeker. Een sterke toename van capaciteit in andere landen de komende jaren (Chili, Canada, nieuwe landen,...) kan in de toekomst op de zalmprijs wegen.
 • Gebruik van antibiotica en andere geneesmiddelen staat maatschappelijk onder druk. Een eventueel verbod hierop in de toekomst zou leiden tot grotere verliezen aan ziektes en dus lagere productievolumes. 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 124.93 NOK Kopen
2018/03/09 156.5 NOK Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.