Mowi Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 15/11/2019
 • Koers opmaak studie: 218.4 NOK
 • Huidige koers: 183.05 NOK
 • Marktkapitalisatie: 104 miljard
 • Sector: Agricultuur
 • Markt: Oslo
 • ISIN: NO0003054108

Advies van de analist

 • NOK 173,80
 • NOK 195,50

Advies: Verkopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Mowi is de Noorse marktleider in het kweken en verkopen van zalm en zalmproducten. Het bedrijf heeft kweekplaatsen in Noorwegen, Schotland, Canada, Chili en de Faroer-eilanden. Mowi verkoopt zijn producten in 70 verschillende landen en telde eind vorig jaar meer dan 10.000 werknemers. 

Marine Harvest: verdeling omzet

Bron: Marine Harvest

Conclusie

Een vrij teleurstellend derde kwartaal voor Mowi, waar oplopende kosten in combinatie met hoger dan verwachte sterftecijfers bij de biomassa, een sterk negatief effect hadden op de operationele bedrijfswinst. 
Bovendien was er op globaal niveau een mismatch waardoor een sterkere groei in het aanbod een neerwaarts effect had op de zalmprijs wereldwijd.
Daarnaast is er met de bekendmaking van een bijkomend onderzoek naar mogelijke prijsafspraken tussen de verschillende zalmproducenten door de Amerikaanse justitie (bovenop een reeds lopend Europees onderzoek) een extra risicofactor voor het bedrijf bijgekomen.
De huidige waardering van het aandeel aan meer dan 20 keer de verwachte winst voor 2019 lijkt ons, gegeven de verslechterende omstandigheden en de oplopende bedrijfsrisico's, te hoog.
Hierdoor adviseren we om het aandeel te verkopen. 

Nieuws

Marine Harvest veranderde op 2 januari 2019 haar bedrijfsnaam in Mowi.

Resultaten

'000 000201420152016201720182019E
Omzet3.0243.1093.5103.6543.8144.213
Operationele winst49644511905699791008
Nettowinst142240540462567661
Boekwaarde3,954,204,584,725,586,00
Winst per aandeel0,330,531,201,041,141,27
Koers/Winst14,736,715,415,315,917,4
Dividend per aandeelNOK 7.51NOK 5.20NOK 11.70NOK 12.34NOK 10.40NOK 10.40
Dividendrendement7.67%4.41%8.41%7.24%5.22%4.49%
Bron: Bloomberg


Resultaten derde kwartaal 2019 

 • De omzet steeg met 3% tot € 1.02 miljard. 
 • De operationele bedrijfswinst (ebit) daalde met 29% tot € 147.8 miljoen. 

Positieve punten  

 • Bij de divisie consumentenproducten was er een positief operationeel resultaat van € 12.8 miljoen, al blijven de operationele marges met 2.1% heel laag.
 • De voedselproductiedivisie kende met een groei van 8% in operationele bedrijfswinst een goed derde kwartaal. Al is de bijdrage van deze divisie aan de totale groepswinst vrij beperkt.
 • Mowi gaat een kwartaaldividend van NOK 2.60 per aandeel uitkeren.
 • Het bedrijf concludeerde recent de acquisitie van K. Strommen Lakseoppdrett SA, een Noorse zalmproducent met 4 zalmlicenties. De overnameprijs bedroeg € 79 miljoen en Mowi vergaarde hiermee 4 nieuwe licenties waardoor het bedrijf zijn maximale capaciteit aan biomassa verder mag verhogen. Ongeveer 70% van de overnameprijs zal in cash uitbetaald worden en een 30% door de uitgifte van nieuwe aandelen. Daarnaast werd er ook geïnvesteerd in een nieuwe productiefaciliteit in Frankrijk.

Negatieve punten 

 • Het geoogste volume steeg nog met 6% tot 116.989 GWT in het derde kwartaal, maar de operationele bedrijfswinst per kg daalde fors (-33%).
 • Mowi verwacht oplopende kosten in alle geografische operaties de komende kwartalen omwille van meer gevallen van ziektes bij de zalmpopulatie en een algemeen lager volume aan nieuwe biomassa. Het bedrijf heeft hierdoor een waardevermindering op haar biomassa doorgevoerd van € 215 miljoen in het derde kwartaal.
 • De zalmprijs daalde gemiddeld met ongeveer 12.8% in het derde kwartaal op de Noorse markt ten opzichte van Q3 2018. De prijs op andere geografische markten daalde gemiddeld met 6%. Het globale aanbod steeg met 13.2%, terwijl de gemiddelde globale vraag minder snel steeg. Deze mismatch genereerde een neerwaarts effect op de zalmprijs. Hierdoor ging de meerwaarde van hoger gerealiseerde productievolumes deels verloren.
 • Omwille van een hoge mate van sterftegevallen bij de zalmkwekerijen in Canada heeft de overheid verschillende licenties van de groep in Canada ingetrokken. Volgens Mowi was dit te wijten aan een stijgende zeewatertemperatuur wat lagere zuurstofwaarden in het zeewater tot gevolg had.
 • Na een eerder onderzoek van de Europese Comissie omtrent prijsafspraken tussen MOWI en andere zalmproducenten is nu ook het Amerikaanse DOJ een onderzoek gestart naar mogelijke kartelvorming en prijsafspraken tussen deze entiteiten. We denken dat deze onderzoeken nog enige tijd gaan aanslepen en mogelijk stevige boetes tot gevolg zullen hebben.

SWOT

Sterktes 

 • Grootste speler met schaalvoordelen en door eigen visvoederinstallaties moet men in de toekomst ook hogere marges kunnen halen.
 • Hoog dividend verwacht de komende jaren, maar wel dubbele belasting.

Zwaktes 

 • Winstmarges in de Chileense activiteiten de laatste jaren duidelijk lager, hebben moeite om ziektes onder controle te houden. 
 • Zalmprijs heel volatiel door de jaren heen, resultaten kunnen hierdoor sterk schommelen. De zalmindustrie is duidelijk cyclisch.
 • Zalm is een basisproduct, verschillende producenten kunnen zich moeilijk van elkaar onderscheiden. 

Opportuniteiten 

 • Verschuiving in het eetpatroon naar meer vis zal de vraag naar zalm de komende jaren verder doen toenemen.

Bedreigingen 

 • Ziektes zijn een permanente bedreiging voor de zalmpopulatie en kunnen in sommige jaren een grote negatieve impact hebben op de  volumes.
 • Andere onberekenbare factoren zoals het weer en schade aan de installaties die ervoor zorgen dat vissen ontsnappen, kunnen ook de volumes negatief beïnvloeden. 
 • In een aantal landen geven de overheden meerjarige licenties voor het opstarten van kweekvijvers . De toename van het aanbod in Europa is dus onzeker. Een sterke toename van capaciteit in andere landen de komende jaren (Chili, Canada, nieuwe landen,...) kan in de toekomst op de zalmprijs wegen.
 • Gebruik van antibiotica en andere geneesmiddelen staat maatschappelijk onder druk. Een eventueel verbod hierop in de toekomst zou leiden tot grotere verliezen aan ziektes en dus lagere productievolumes. 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 124.93 NOK Kopen
2018/03/09 156.5 NOK Houden
2019/02/27 199.5 NOK Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.