Moody's Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 01/08/2019
 • Koers opmaak studie: 214.3 USD
 • Huidige koers: 255.62 USD
 • Marktkapitalisatie: 40,6 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US6153691059

Advies van de analist

 • US$ 171,00
 • US$ 239,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Moody's Corp is een van de grootste kredietrating-bedrijven ter wereld, naast uiteraard Standard & Poor's (dochteronderneming van McGraw Hill) en Fitch (niet-beursgenoteerd, 50% in handen van Hearst Corp (Cosmopolitan, Elle, TV zenders,...)). 
Moody's Corp is de holding boven : 

 • Moody's Investors Service (MIS) : kredietratingagentschap (66,5% van de omzet maar doorgaans > 80% van de operationele winst)
 • Moody's Analytics (MA) : software en data voor financiële analyse & diensten. (33,5% van de omzet en doorgaans < 20% van de operationele winst). 
Moody's : Omzetverdeling

Bron: Moody's

Conclusie

De resultaten van Moody's waren beter dan verwacht en de jaarprognose werd opgetrokken. Het groeitempo verhoogde bovendien zoals beloofd. Moody's is een interessant aandeel in een aparte niche maar aan de huidige waardering stranden we op "houden". 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2016201720182019 E
Omzet3.6044.2044.4434.702
Bruto bedrijfswinst6391.8091.868
Nettowinst2671.0011.3101.506
Winst per aandeel1,385,246,848,04
Koers/winst68,328,220,526,7
Dividend per aandeel1,491,521,822,02
Dividendrendement1,58%0,77%1,30%0,94%
Bron : Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal 2019 

 • Moody's zag de omzet met 3,3 % toenemen tot $ 1,21 miljard. 
 • De nettowinst daalde 17,5% tot $ 310,3 miljoen. 

Positieve punten 

 • De resultaten van Moody's kwamen boven de verwachtingen uit.
 • Het groeitempo versnelde, zoals eerder werd beloofd.
 • Moody's snoeit in de kosten om de resultaten op peil te houden.
 • Het management verhoogde de jaarprognose : het verwacht in 2019 een winst per aandeel te boeken van $7,95 - $8,15 ipv de eerder vooropgestelde $7,85 - $8,10 (exclusief éénmalige items).
 • Relatief eenvoudige business met hoge toetredingsbarrières. Weinig concurrenten op dit niveau (S&P, Fitch). 
 • De drie topspelers hebben hun dominantie behouden ondanks rechtszaken na financiële crisis. 
 • Eventuele verdere groei kredietmarkt en/of herfinancieringsmarkt is een opportuniteit voor Moody's. 

Negatieve punten 

 • De nettowinst daalde door herstructureringskosten en een hogere belastinglast. Deze lasten hebben grotendeels betrekking op Moody's Analytics Knowledge Services (MAKS - diensten voor consulting firma's), een onderdeel van Moody's Analytics, dat het bedrijf wil afstoten.
 • Het bedrijf is conjunctuur/ kredietmarktgevoelig (sommige perioden veel obligatie-uitgiftes, andere (turbulente) perioden veel minder) Het is tevens afhankelijk van de rente-evolutie (meer uitgiftes bij lage rente). 
 • Moody's is gevoelig voor claims (bij faillissementen), o.a. in de nasleep van de financiële crisis. Er zijn intussen wel verschillende schikkingen geweest, waarvan een belangrijke in 2013 (zonder al te veel materiële impact op het nettoresultaat, dankzij de gedeelde verantwoordelijkheid met andere kredietratingbureaus en de uitgever van het schuldpapier). Een grote settlement met de overheid kostte in 2016 $ 700 mio, waardoor het nettoresultaat van dat jaar op $ 266 mio uitkwam. 
 • Voorzichtige houding van overheden buiten de VS tov de dominantie van US spelers in deze industrie. Er is een groeiende consensus binnen andere regio's om eigen bureaus op te zetten (hoewel hier al lang sprake van is). 

SWOT

Sterktes :

 • Relatief eenvoudige business met hoge toetredingsbarrières.
 • Weinig concurrenten op dit niveau (S&P, Fitch)
 • Dominantie behouden ondanks rechtszaken na financiële crisis.

Zwaktes :

 • Conjunctuur/ kredietmarktgevoelig (sommige perioden veel obligatie-uitgiftes, andere (turbulente) perioden veel minder)
 • Afhankelijk van de rente-evolutie (meer uitgiftes bij lage rente)
 • Gevoeligheid voor claims (bij faillissementen), o.a. in de nasleep van de financiële crisis. 

Opportuniteiten :

 • Eventuele verdere groei kredietmarkt en/of herfinancieringsmarkt.
 • Eventuele verdere geografische uitbreiding
 • Evolutie waarbij steeds meer bedrijven rechtstreeks financiering op de kredietmarkt zoeken verhoogt de noodzaak voor ratings.

Bedreigingen :

 • Voorzichtige houding van overheden buiten de VS tov de dominantie van US spelers in deze industrie. Groeiende consensus binnen andere regio's om eigen bureaus op te zetten (hoewel hier al lang sprake van is).
 • Wijzigingen in wetgeving wereldwijd (meestal er ook op gericht om concurrentie te bevorderen).
 • Verdere schadeclaims ivm financiële crisis (al zullen die wellicht niet meer zo groot zijn), of nieuwe claims.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
07/12/2017 151.73 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.