Merck Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 20/08/2018
 • Koers opmaak studie: 91.06 EUR
 • Huidige koers: 90.62 EUR
 • Marktkapitalisatie: 39.5 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Frankfurt
 • ISIN: DE0006599905

Advies van de analist

 • € 70,00
 • € 91,00

Advies: Verkopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Merck KGaA is een Duitse gediversifieerde farmagroep met de familie Merck als hoofdaandeelhouder. De groep heeft drie divisies: Healthcare, Life Science en Performance Materials. De geneesmiddelen zijn voornamelijk voor ziektes in kleinere niches in oncologie en immunologie. Life Sciences bestaat grotendeels uit instrumenten en verbruiksgoederen voor biotechonderzoek en het belangrijkste product binnen Performance Materials is liquid crystals voor o.a. LCD-schermen. 

Merck: aandeel in de winst

Bron: Merck

Conclusie

Matige vooruitzichten bij Merck op korte termijn, maar het tweede kwartaal was wel een verbetering tegenover het eerste kwartaal. We denken wel dat beleggers bewijzen verwachten dat de achteruitgang bij liquid crystals gestopt is alvorens het aandeel verder kan herstellen. Het aandeel komt na de stijging van de voorbije maanden dan ook in de verkoopzone terecht.

Nieuws

-

Resultaten

'000 00020142015201620172018E
Omzet11.36312.84515.02415.32714.396
Operationele winst1.8152.2572.649.38343.321
Nettowinst1.1571.1151.6292.6101.776
Boekwaarde27.0129.4132.1834.9136.18
Winst per aandeel2.833.133.925.985.26
Koers/Winst2829261317
Dividend per aandeel1.001.051.201.251.26
Dividendrendement1.28%1.17%1.15%1.62%1.38%
Bron: Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal 2018

 • De omzet steeg licht met 0.5% tot € 3.7 miljard. 
 • De nettowinst daalde met 42% tot € 247 miljoen. 

Positieve punten 

 • Life Sciences kende opnieuw een goed kwartaal met een organische omzetgroei van 7.7%, maar de EBITDA daalde licht (-0.6%) door negatieve wisselkoerseffecten. 
 • Healthcare kende een mooie organische omzetgroei van 4.7% dankzij de omzetbijdrage van twee nieuwe geneesmiddelen, maar negatieve wisselkoerseffecten zorgden er ook hier voor dat de netto-omzet licht daalde (-0.2%). 
 • De omzetcijfers waren voor de drie divisies een verbetering tegenover het eerste kwartaal.

Negatieve punten 

 • Performance Materials blijft lijden onder de hevigere concurrentie voor liquid crystals, waardoor de EBITDA daalde met 18%.  Vorige maand kondigde Merck een nieuwe strategie aan voor de divisie die vanaf 2019 tot een jaarlijkse omzetgroei van 2 à 3% zou moeten leiden.
 • Merck verwacht een daling van de resultaten in 2018, o.a. door de zwakkere dollar en het wegvallen van de inkomsten van Consumer Health.

SWOT

Sterktes 

 • Gediversifieerde groep waarbij de activiteiten in Life Science en Performance Materials ervoor zorgen dat de resultaten minder schommelen dan bij de gemiddelde farmagroep.
 • Familiale aandeelhouders met focus op de lange termijn (al sinds 17de eeuw! ) waardoor de groep minder snel risicovolle overnames zal doen.
 • Verwachte organische groei van enkele procenten per jaar de komende jaren.

Zwaktes 

 • Track record van overnames in het verleden niet altijd even goed.
 • In Healthcare staat de verkoop van het belangrijkste geneesmiddel Rebif (25% omzet) onder druk door concurrentie.
 • Bij Performance Materials loopt het vandaag wat moeilijker, deels te wijten aan voorraadverminderingen bij klanten die de LCD-schermen maken. De concurrentie in dit segment lijkt ook toe te nemen.

Opportuniteiten 

 • De komende jaren (tussen nu en 2022) zouden een aantal nieuwe geneesmiddelen die in de pijplijn zitten volgens het management kunnen zorgen voor meer dan € 2 miljard extra omzet. De verwachtingen van de markt zijn relatief laag gespannen, als Merck haar ambities kan waarmaken, zal dit leiden tot opwaartse bijstellingen van winstverwachtingen voor de komende jaren.
 • Naarmate het aandeel van Life Sciences groter wordt in het geheel, kan de waardering van het aandeel Merck stijgen, aangezien de spelers in Life Sciences in het algemeen hogere waarderingen halen op de beurs dan de pure farmaspelers. 

Bedreigingen 

 • De integratie van Sigma Aldrich kan nog voor onverwachte problemen zorgen
 • De klinische resultaten van de nieuwe geneesmiddelen kunnen tegenvallen of de verkoop kan tegenvallen
 • President Trump bekritiseert vandaag de farmabedrijven voor hun hoge prijzen voor geneesmiddelen, maatregelen op dit vlak in de toekomst kunnen de winstgevendheid van de Healthcare-afdeling aantasten.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 105.28 EUR Kopen
2018/03/08 77.6 EUR Houden
2018/08/20 91.05 EUR Verkopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.