LyondellBasell Analist: Willem De Meulenaer

Algemene gegevens

 • Datum: 13/02/2018
 • Koers opmaak studie: 110.27 USD
 • Huidige koers: 107.22 USD
 • Marktkapitalisatie: 43,6 miljard
 • Sector: Chemie
 • Markt: NYSE
 • ISIN: NL0009434992

Advies van de analist

 • US$ 90,00
 • US$ 131,00

Advies: Houden

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

LyondellBasell is het derde grootste chemiebedrijf ter wereld (na BASF en Dow Chemical). Het bedrijf produceert hoofdzakelijk olefine en polyolefinen (basis voor kunststoffen zoals PE en PP, gebruikt onder andere als verpakkingsmateriaal,constructiemateriaal enz...). Daarnaast produceert LyondellBasell ook oxyfuel (voor bv. de glasindustrie) en beschikt het over een raffinage-afdeling. 

LyondellBasell : Omzetverdeling

Bron: LyondellBasell

Conclusie

LyondellBassell is een goed geleid bedrijf en boekt degelijke resultaten in een uitdagende omgeving. Door capaciteitsuitbreidingen in de sector zijn de vooruitzichten voor 2018 minder gunstig, tenzij dit kan worden opgevangen door een hogere vraag (door hogere economische groei). We behouden daarom onze "houden"-opinie. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2015201620172018 E
Omzet32735291833448435245
Operationele winst612250605460
Nettowinst4476383648794172
Boekwaarde14,8814,9722,66
Winst per aandeel9,629,1312,2310,57
Koers/winst9,09,49,010,4
Dividend per aandeel3,043,333,553,73
Dividendrendement3,50%3,88%3,22%3,38%
Bron : Bloomberg

Resultaten vierde kwartaal 2017 

 • LyondellBasell zag de omzet in het vierde kwartaal van 2017 met 17,9% toenemen tot $ 9.1 miljard. 
 • De nettowinst steeg 148% tot $ 1,89 miljard, weliswaar geholpen door een boekhoudkundige belastingsopbrengst (cfr. belastinghervormingen Trump). 

Positieve punten 

 • LyondellBasell boekte alweer degelijke resultaten in het vierde kwartaal, die boven de verwachtingen uitkwamen. 
 • Het management van LyondellBasell wil op het overnamepad gaan en verklaarde dat het $ 18 miljard ruimte heeft om te lenen in dat kader. 
 • De vraag naar de producten van LYB blijven hoog, er zijn geen onderhoudswerkzaamheden gepland en capaciteitsuitbreidingen bij concurrenten hebben vertragingen opgelopen, al dan niet vrijwillig (bewuste keuze of vertraging bouwwerkzaamheden). Bovendien hebben stormen gezorgd voor een lagere productie (bij de concurrentie) en hogere prijzen. 
 • In tegenstelling tot sommige andere bedrijven, koopt Lyondell méér aandelen in naarmate de koers lager gaat (en omgekeerd - bij te hoge koersen wordt het programma zelfs gepauzeerd). Het bedrijf is bovendien niet bereid meer schulden aan te gaan om de inkopen te verhogen. Voorgaande jaren kocht het bedrijf gemiddeld 7% van de aandelen in per jaar. 
 • LyondellBasell breidde in 2016 haar activiteiten in Texas uit om nog meer te kunnen profiteren van het goedkope schaliegas. 
 • Stevige cash flow generatie en gul qua dividenden en terugkoop aandelen. 

Negatieve punten 

 • LyondellBasell gaat zich wat meer concentreren op investeringen en overnames, waardoor het mogelijk wat minder eigen aandelen zal inkopen. 
 • Nieuw bijgebouwde capaciteit in de sector zou vanaf dit jaar mogelijk op de prijzen kunnen beginnen wegen (tenzij dit geabsorbeerd wordt door hogere groei). 

SWOT

Sterktes :

 • De prestaties van LyondellBasell (LYB) zijn sinds de doorstart uitstekend.
 • Het bedrijf werkte de afgelopen jaren hard aan efficiëntieverbeteringen, met succes.
 • Goede balansstructuur
 • Competitief voordeel op grondstoffen : Grote spread tussen aardgas enerzijds en olie anderzijds bezorgt de ethaan-gebaseerde ethyleen-producenten zoals LYB een aanzienlijk concurrentieel voordeel over de nafta-gebaseerde producenten (voor het kraken).
 • LYB's installaties kunnen de overvloedige NGL's (natural gas liquids) prima verwerken (wat geen evidentie is voor installaties van concurrenten).

Zwaktes :

 • LYB is een cyclisch bedrijf. In tijden van economische zwakte kunnen zowel de winst als de cash flow scherp terugvallen.
 • Hogere risico van de bulkchemie.
 • Produceert weinig gespecialiseerde chemische elementen 

Opportuniteiten :

 • LYB profiteert optimaal van elke economische heropleving.
 • Sommige analisten gaan ervan uit dat, voor de producten die LYB produceert, de vraag het aanbod zal overtreffen tot ruwweg 2018.

Bedreigingen :

 • Mogelijk zijn de limieten van de margeverhogingen/efficiëntieverbeteringen bereikt voor LYB.
 • Verhoging van de gasprijzen op langere termijn.
 • Lagere olieprijzen zouden het competitief voordeel van LYB doen wegsmelten.
 • Capaciteitsuitbreiding bij concurrenten waardoor marges kunnen eroderen
 • Een economische terugval kan flink wegen op de resultaten.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 86.34 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.