Kone Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 28/07/2021
 • Koers opmaak studie: 70.2 EUR
 • Huidige koers: 59.02 EUR
 • Marktkapitalisatie: 38,1 miljard
 • Sector: Industrie
 • Markt: Helsinki
 • ISIN: FI0009013403

Advies van de analist

 • € 57,18
 • € 83,90

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Opgericht in 1908 als Tarmo, een hersteller van machines en motoren. Geïncorporeerd in Finland in 1910 onder de naam Kone (= machine) waarna het tevens de import en installatie van liften verzorgt van producenten uit Zweden. Vanaf 1918 produceert Kone haar eerste eigen liften. Het bedrijf is op dat moment echter nog een dochterbedrijf van Stromberg, dat in 1924 op de rand van het faillissement schommelt. Kone wordt bijgevolg verkocht aan Harald Herlin, waarna Kone in 1924 een volledig zelfstandige entiteit word. Hoewel het bedrijf de eerste jaren daaropvolgend sterk groeit, stort de vraag in gedurende de depressie van begin jaren ’30 en tijdens en na WOII. Het bedrijf diversifieert in deze periode dan ook richting de productie van industriële kranen, een sector die in deze periode boomt. Eind jaren ’60 volgt een grote stap voor het bedrijf wanneer het de Zweedse ASEA’s liftenbusiness koopt. Hierdoor vergroot Kone haar schaal significant en is het plots actief in 9 extra geografische markten. Extra acquisities in de jaren ’70 en ’80 zorgen ervoor dat het bedrijf zich omvormt tot een groot Europees conglomeraat, met activiteiten in trap- en liftbouw, kranen, elektrische technologie, houtverwerking voor de papierindustrie en hydraulische pompsystemen. Het bedrijf werd te groot om efficiënt te beheren en een nieuw management team nam in de jaren ’90 de strategische beslissing om al de bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van de trap-en liftenbusiness, opnieuw te verkopen. In de daaropvolgende jaren richt het bedrijf zich op R&D en geografische expansie om de productachterstand op vlak van innovatie weg te werken.
​​​​​​​Het bedrijf investeerde vroeg in India, China en Japan om daar te profiteren van de groei van de bouwsector. Het bedrijf is beursgenoteerd sinds 1976 op de beurs van Helsinki.
Verschillende leden van de Herlin familie hebben nog significante belangen in het bedrijf. Antti Herlin is de referentieaandeelhouder met ongeveer 22.3% van het aandelenkapitaal in handen. Hiermee controleert hij 62% van de stemrechten bij het bedrijf. 

De liftenbouwers kennen grosso modo twee grote inkomstenbronnen. 
1. New equipment (nieuwe orders) : Dit segment ontwerpt, produceert, verkoopt en installeert een breed gamma aan passagiers- of goederenliften en (elektrische) trapsystemen.
2. Services (onderhoud en mondernisatie) : Deze operationele divisie omvat inspectie-, onderhoud- en herstellingswerken aan zowel de eigen geïnstalleerde basis als apparatuur van derde partijen. Moderniseringsoperaties kunnen gaan van relatief eenvoudige upgrades (bv. vervangen motor) tot meer complexe vernieuwingsoperaties zoals de installatie van de nieuwste modellen. 

Kone: omzetverdeling per regio

  Bron: Jaarverslag Kone 2020

  Conclusie

  Solide tweedekwartaalsresultaten bij Kone, dat in essentie de eerder vooropgestelde prognoses bevestigde. Het bedrijf zag het orderboek in het tweede kwartaal opnieuw sterk groeien in bijna al de operationele regio's. China was opnieuw de absolute groeimotor van de groep, waar het bedrijf bijna 10% meer groeide dan de markt in het algemeen. 

  Kone heeft in het verleden de operationele focus van het bedrijf zeer snel verlegd naar opkomende markten als India en China en plukt hier nu de vruchten van. In China is het bedrijf marktleider op vlak van nieuw geïnstalleerde apparatuur en het wordt zaak voor Kone om dit voordeel om te zetten in langlopende servicecontracten in de komende jaren. Omwille van het familiale aandeelhouderschap wordt het bedrijf goed gemanaged met een sterke balansstructuur en consistente focus op kostenbesparingen. Kone wil de komende jaren sneller groeien dan de sector in het algemeen en bovendien naar een operationele winstmarge evolueren van minimaal 16%.

  Op vlak van waardering noteren we aan de huidige beurskoers van Kone aan ongeveer 34 keer de verwachte winst of ongeveer 28 keer de verwachte cashflow. Daarnaast zijn de risico's op korte termijn wat toegenomen voor Kone. Enerzijds zien we duidelijk tekenen van grondstoffeninflatie en toegenomen logistieke kosten. Anderzijds zien we tevens een Chinese overheid die bedrijven aanmaant om de leverage af te bouwen. We denken dat dit potentieel kan wegen op de bouwsector in het land.
  Hierdoor stranden we voorlopig bij een 'houden' advies.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mio) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
  Omzet 8 7848 7979 0719 9829 93910 368
  Operationele winst 1 2931 1921 0421 1931 2131 351
  Nettowinst 1 0249568419319391 053
  Boekwaarde per aandeel 5,425,855,946,136,126,03
  Winst per aandeel 2,001,861,631,801,812,03
  Koers/Winst 212425323636
  Dividend 1,551,651,651,701,751,75
  Dividendrendement 3,67%3,71%3,99%2,94%2,65%2,43%
  Bron: Bloombergin EUR


  Resultaten H1 2021

  • De omzet steeg met 8,6% tot € 5,1 miljard.
  • De operationele winst ging 20,3% hoger tot € 617 miljoen.
  • De nettowinst steeg met 21,8% tot € 484 miljoen. 

  Positieve punten 

  • De verkoop in Azië steeg met 15% in Q2 en in de EMEA regio groeide de verkoop met 12% terwijl in de 'Americas' regio een significant wisselkoerseffect de groei van 6.7% bij constante wisselkoersen ongedaan maakte (- 0.1%). Deze gegevens ondersteunen verder onze hypothese dat de verwachte groei in de komende jaren voornamelijk in Azië zal plaatsvinden. Meer dan 40% van de omzet bij Kone wordt gegenereerd in Azië.
  • De operationele winstmarge (Ebit) steeg van 12.5% naar 13.1% in Q2, volgens het bedrijf was dit voornamelijk te danken aan volumegroei en hogere marge orders. 
  • Kone scoort op verschillende efficiëntieparameters zoals rendement op activa (ROA) en rendement op eigen vermogen (ROE) het beste in vergelijking met zijn sectorgenoten.
  • Met een solvabiliteit van 38,4% en een nettokaspositie van rond de € 1,5 miljard heeft het bedrijf een solide balanspositie. 
  • Na een lichte daling van het orderboek in Q1 (-1.6%), hoofdzakelijk te wijten aan éénmalige elementen, kende Kone opnieuwe een opvallende groei op vlak van nieuwe orders in het tweede kwartaal. (+16.2%). De totale waarde van het orderboek blijft op € 8.3 miljard.
  • Outlook: Kone verwacht dit boekjaar een omzetgroei tussen de 4 en 6% met een operationele winstmarge tussen de 12.4 en 13.0%. Daarnaast verwacht het bedrijf op lange termijn haar operationele winstmarge te kunnen verhogen richting 16% ten opzichte van 12,6% vandaag.

  Negatieve punten 

  • Kone heeft onderliggend wat last van wisselkoerseffecten, wat een negatieve impact heeft op de resultaten en de operationele marges. Volgens ons is dit echter eerder een tijdelijk fenomeen. 
  • Het bedrijf bleef ook in H1 impact ondervinden van de globale covid-19 pandemie, voornamelijk in het commerciële segment. Kone sprak verder van een sterke vraag in het 'new equipment' segment, voornamelijk in de Aziatische markt. Het 'maintenance' segment was zeer robuust, al blijft het 'modernisering' segment wel getroffen door klanten die vervangingsinvesteringen uitstelden. Volgens Kone herstelde de vraag in het 'modernisering' segment op het einde van het tweede kwartaal. 
  • Het bedrijf waarschuwt duidelijk voor stijgende grondstof- en transportprijzen voor de komende perioden dewelke te wijten zijn aan de globale disruptie in de logistieke keten. Hierdoor heeft Kone de marktprijzen voor nieuwe contracten opgetrokken. 

  SWOT

  Sterktes 

  • De recurrente inkomsten van de serviceportefeuille zorgen voor een sterk en stabiel cashflowprofiel, ook gedurende een economische recessie.
  • Kone lost een kritiek probleem op, dat bovendien niet door innovatie kan opgelost worden. Er zal steeds nood zijn aan trap- en liftsystemen. 
  • Kone bezit een sterk merk dat klanten vertrouwen geeft over de kwaliteit en de operationele prestaties van het product. Hierdoor is de prijsconcurrentie lager in sommige operationele markten.
  • Kone kent nog steeds een sterke familiale verankering.
  • Kone heeft één van de sterkste balansen in de sector met een stevige nettokaspositie. Hierdoor zijn verdere acquisities of aandeelhoudersuitkeringen in de toekomst zeker mogelijk.
  • De retentie ratio bij het 'services' segment is bij Kone redelijk hoog (RR >90%) waardoor er sprake is van een zekere overstapkost voor klanten.

  Zwaktes 

  • De afgelopen jaren was de groei voornamelijk te vinden in sterk opkomende ontwikkelingslanden zoals India en China, onderliggend gestuwd door investeringen in woningbouw en infrastructuur. Een algemene economische recessie zou deze investeringsbereidheid kunnen verlagen.
  • Wisselkoerseffecten kunnen een significante impact hebben op de resultaten.
  • Kostinflatie bij de grondstoffen (bv. staal) kunnen een impact hebben op de operationele marges

  Opportuniteiten 

  • Om voldoende getraind personeel aan te trekken (en te behouden) organiseren de liftbouwers hun eigen globale leiderschapsprogramma’s. Werknemers kunnen via een gepersonaliseerd studieprogramma onder andere bijkomende certificering vergaren en andere skills leren om up-to-date te blijven bij veranderingen in de sector of mbt het productgamma.
  • Vooral in de Europese markt zit er, gegeven de leeftijd van de geïnstalleerde basis, een grote hernieuwingscyclus aan te komen.
  • De sector zal ook in de komende decennia profiteren van een gunstige demografische evolutie gekoppeld aan een toenemende urbanisatie.

  Bedreigingen 

  • In het verleden (bv. 2007: EU) zijn de liftenbouwers veroordeeld geweest tot het betalen van boetes na beschuldigingen van prijsafspraken en kartelpraktijken.
  • Het gros van de werknemers valt onder collectieve arbeidsovereenkomsten dewelke in verschillende landen zijn afgesloten met vakbonden. Verslechtering van deze relaties kunnen leiden tot werkonderbrekingen of hogere looneisen. 
  • Mogelijke arbeidsongevallen kunnen omwille van de productspecificaties een fataal gevolg hebben. Dit kan leiden tot significante reputatieschade. 

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  23/04/2021 72.14 EUR Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.