Kion Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 25/07/2019
 • Koers opmaak studie: 57.2 EUR
 • Huidige koers: 57.96 EUR
 • Marktkapitalisatie: 6,7 miljard
 • Sector: Industrie
 • Markt: Frankfurt
 • ISIN: DE000KGX8881

Advies van de analist

 • € 43,60
 • € 61,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Kion is de wereldwijde nummer 2 in de productie en verkoop van heftrucks voor zowel indoor als outdoor gebruik. In Europa is het de nummer 1 vóór haar eveneens Duitse collega Jungheinrich. Sinds de overname in 2016 van marktleider Dematic is het bedrijf ook actief in de verkoop van software en materiaal voor de automatisatie van magazijnen ('supply chain solutions').

Kion: omzetverdeling

Bron: Kion

Conclusie

Opnieuw sterke resultaten bij Kion, dat significant beter presteerde dan de algemene verwachtingen. Hoewel de globale markt voor industriële machines door de internationale handelsspanningen verder vertraagde de afgelopen periode, kon het management toch sterke resultaten voorleggen.
Gegeven de moeilijkere macro-economische achtergrond en de correlatie van de bedrijfsresultaten met de globale economische cyclus blijven we wat voorzichtiger omtrent het bedrijf. Het advies blijft dan ook op 'houden'.  

Nieuws

-

Resultaten


20152016201720182019E
Omzet5.0985.5877.6547.9968.460
Operationele winst486535758789819
Nettowinst2773294.23402514
Boekwaarde18.6422.9226.6628.0030.90
Winst per aandeel2.803.184.294.054.36
Koers/winst1617141212
Dividend per aandeel0.770.800.991.201.35
Dividendrendement1.67%1.51%1.38%2.58%2.01%
Bron: Bloomberg

Resultaten eerste 9 maanden 2019

 • De omzet steeg met 13.1% tot € 6.5 miljard.
 • De nettowinst steeg met 39% tot € 339 miljoen.

Positieve punten

 • Kion kon de omzet opkrikken in beide divisies: Industrial Trucks & Services (+ 10.9%) en Supply Chain Solutions (+ 19%)
 • De operationele marges stegen van 9.3% naar 9.6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst nam met 16.2% toe tot € 625 miljoen. Hier zit wel een positief wisselkoerseffect in van € 12 miljoen.
 • Het totale orderboek blijft stevig gevuld met € 6.5 miljard aan orders, een stijging van 2.6% vergeleken met de eerste 9 maanden van 2018.

Negatieve punten

 • Het bedrijf heeft een relatief hoge schuldgraad met een ratio nettoschuld ten opzichte van de Ebitda van 2.3.
 • Er was een daling van 2.5% in de globale markt wat betreft nieuwe orders voor industriële machines in Q3, volgens het bedrijf ten gevolge van de wereldwijde macro-economische omstandigheden. Kion zelf kende een daling van 1% op vlak van nieuwe orders.
 • Het vrije kasstroomrendement zal in 2019 lager liggen dan in 2018. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan hogere investeringsuitgaven die te maken hadden met uitbreidingen van enkele productiefaciliteiten van de groep.

SWOT

Sterktes

 • Sterke marktpositie in een groeiende sector (gedreven door toenemende automatisatie en de groei van e-commerce)
 • Speler met een breed en complementair productaanbod na de overname van Dematic
 • Switching costs door financiering, dienstverlening en ontwerpen op maat, die klanten aan Kion binden 
 • Mooi klantenbestand in supply chain solutions (Amazon, Wal-Mart, Zara,...) die als referentie kunnen dienen om potentiële klanten te overtuigen

Zwaktes

 • Resultaten kunnen kwartaal op kwartaal wel wat schommelen, waardoor het moeilijker is om een trendwijziging in de resultaten snel te detecteren
 • Toenemende blootstelling aan wisselkoerseffecten door geografische uitbreiding van voorbije jaren

Opportuniteiten

 • Meer cross-selling mogelijk in de toekomst door de overname van Dematic
 • Nog margeverbetering mogelijk door kostenbesparingen, programma's worden de komende jaren verder uitgevoerd
 • Mogelijk overnamebod van hoofdaandeelhouder Weichai Power in de toekomst

Bedreigingen

 • Wereldwijde economische groeivertraging zou de vraag naar heftrucks doen dalen
 • Risico op problemen bij de integratie van Dematic
 • Mogelijkheid dat concurrenten in de toekomst een superieur supply chain solutions product ontwikkelen

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/10/25 46.62 EUR Kopen
2019/04/26 59.84 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.