Kinepolis Analist: Geert Campaert

Algemene gegevens

 • Datum: 22/01/2018
 • Koers opmaak studie: 59.3 EUR
 • Huidige koers: 54.8 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1.6 miljard
 • Sector: Media
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0974274061

Advies van de analist

 • € 44,00
 • € 57,00

Advies: Houden

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Belgische Kinepolis ontstond in 1997 door de fusie van twee familiale bioscoopuitbaters en in 1998 volgde een beursintroductie op Euronext Brussel. De voorbije jaren groeide het bedrijf via een reeks overnames uit tot een van de grotere Europese cinemaspelers. Met de overname van het Canadese Landmark eind 2017 zette Kinepolis haar eerste stappen buiten Europa. 

Kinepolis: omzetverdeling

Bron: Kinepolis

Conclusie

Kinepolis heeft de voorbije jaren een mooi parcours afgelegd en we denken dat ze de komende jaren nog verder kunnen groeien via overnames in een gefragmenteerde sector. De goede vooruitzichten zitten vandaag na de stijging van het aandeel de voorbije jaren echter al grotendeels in de koers verwerkt, waardoor we aan de huidige koersen in de 'houden'-zone zitten. Op langere termijn vinden we dit wel een aandeel met goede perspectieven. 

Nieuws

Start opvolging Kinepolis 


Positieve punten 

 • Sterk management team met goede track record. Kinepolis heeft één van de hoogste winstmarges binnen de sector. 
 • Duidelijk en winstgevend concept uitgedacht het voorbije decennium dat voor hoge marges zorgt en dat kopieerbaar is naar overgenomen complexen om zo daar de winstgevendheid op te krikken. 
 • De cinemasector is nog sterk versnipperd en Kinepolis kan hierdoor de komende jaren haar overnamebeleid verder zetten en haar marktaandeel vergroten. 

Negatieve punten 

 • Een aantal externe factoren (filmaanbod, weer) beïnvloeden het cinemabezoek, wat voor volatiliteit in de resultaten kan zorgen. 
 • Het cinemabezoek is in de meeste Europese landen in een licht dalende trend, wat maakt dat Kinepolis constant op zoek moet naar extra besparingen of nieuwe inkomsten om de winstgevendheid op peil te houden. De voorbije jaren heeft het bedrijf al veel gerealiseerd op deze gebieden, waarschijnlijk wordt het de komende jaren moeilijker om steeds met nieuwe ideeën te komen. 
 • Een verdere doorbraak van initiatieven als Netflix of Amazon Prime Video kunnen de achteruitgang van het cinemabezoek verder versnellen. 

Resultaten

'000 0002014201520162017E2018E
Omzet262.6301.6324.9358.7493.0
Operationele winst50.765.556.7

Nettowinst35.232.347.645.756.7
Boekwaarde3.834.505.486.347.62
Winst per aandeel1.341.201.751.682.07
Koers/Winst2535243329
Dividend per aandeel0.690.790.870.841.03
Dividendrendement2.07%1.91%2.05%1.51%1.74%
Bron: Bloomberg

SWOT

volgt

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/01/18 58.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.