Kinepolis Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/09/2020
 • Koers opmaak studie: 32.7 EUR
 • Huidige koers: 29.9 EUR
 • Marktkapitalisatie: € 894 miljoen
 • Sector: Media
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0974274061

Advies van de analist

 • € 24,30
 • € 31,50

Advies: Verkopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Belgische Kinepolis ontstond in 1997 door de fusie van twee familiale bioscopen en noteert sinds 1998 op Euronext Brussel. De groep heeft ondertussen meer dan 110 cinemacomplexen, goed voor meer dan 1000 schermen, verspreid over 9 landen. Met de overname van het Canadese Landmark en het Amerikaanse MJR Cinemas zette Kinepolis haar eerste stappen buiten Europa.

Kinepolis: geografische omzetverdeling in % (2019)

  Bron: Kinepolis

  Conclusie

  Kinepolis kon ondertussen de zalen terug openen in alle landen waarin de groep actief is, zij het initieel met een beperkte maximumcapaciteit die mits een positieve evolutie van COVID-19 verruimd zal worden. Helaas zien verschillende landen de besmettingen opnieuw oplopen en grijpen overheden snel in met nieuwe verstrengingen. Uiteraard stelt zich de vraag of deze capaciteitsbeperking überhaupt uitmaakt. Het lijkt er immers op dat de bezoekers voorlopig wegblijven. Hiervoor zijn verschillende redenen, waaronder angst voor besmetting en het ongemak van het mondmasker tijdens de film. Belangrijker is echter dat de filmproducenten de contentkraan hebben dichtgedraaid. Kinepolis spreekt in het verslag van de eerste jaarhelft over een line-up in de tweede jaarhelft met o.a. de nieuwe Bond film 'No Time To Die', 'Wonder Woman 1984' en 'Black Widow' van Marvel. Gezien de nieuwe Christopher Nolan film 'Tenet' niet de verhoopte katalysator blijkt te zijn voor de post-lockdown cinema-revival is het echter afwachten of deze films er nog wel in de zalen gaan komen dit jaar. Het povere aanbod wordt daarom aangevuld door oude films opnieuw op het grote scherm te brengen (bv. alle Tarantino films).

  Deze uitdagende tijden voor de cinemazalen vallen daarnaast ook samen met een bikkelharde concurrentiestrijd binnen de streamingmarkt. In de maanden die de coronacrisis voorafgingen betraden namelijk twee zwaargewichten het streaminglandschap: Apple TV+ en Disney+. Om te kunnen opboksen tegen koning Netflix is er slechts één vereiste: content. Aangezien de filmproducenten ook niet eeuwig op hun inkomsten willen/kunnen wachten verbaast het dan ook niet dat heel wat films die oorspronkelijk in de cinemazalen uitgebracht zouden worden nu omgeleid worden naar deze digitale platformen. Zo bracht Universal Studios de animatiefilm Trolls World Tour uit via iTunes en Amazon Prime waardoor deze $100 miljoen opbracht in de eerste drie weken (ter vergelijking: de vorige Trolls film bracht in de cinemazalen $150 miljoen op in 5 maanden). De Amerikaanse cinemaketen AMC was over deze beslissing niet te spreken, maar stond erbij en keek ernaar. Uiteraard is dit succes ook te danken aan de lockdowns, en is dit geen bewijs voor een duurzaam fenomeen. Het toont echter wel aan dat "streaming first" een lucratief alternatief kan zijn voor het cinemaparcours. Ook Greyhound werd gretig opgepikt door Apple om uit te brengen op zijn platform. 

  Tegelijk is er ook heel wat verzet tegen deze benadering. Zo wou Christopher Nolan absoluut een cinema-release van 'Tenet'. Hij bestempelde de film als "cinema-engineered". Ook worden er mogelijks heel wat inkomsten mislopen door een film slechts éénmalig uit te brengen (bv. rechtstreeks naar Netflix), in plaats van tweemalig (bv. eerst in de bioscopen & nadien op Netflix). Daarnaast omvat een bezoek aan de bioscoop ook meer dan de film (en popcorn) alleen. Het is ook een sociaal gegeven en eenvoudig organiseerbaar uitstapje. Zo zijn er heel wat cinemabezoekers die bij aankomst in de lobby nog niet eens weten wat ze willen zien, wat erop wijst dat ze niet komen voor een specifieke film. Het is dan ook weinig waarschijnlijk dat het cinemagegeven zal verdwijnen. Wel zal het distributielandschap er mogelijks anders uitzien, waarbij een gedeelte van de films rechtstreeks naar streaming gaan, en andere films hun weg naar de zalen zullen blijven vinden. Opvallend is de deal tussen AMC en Universal waarin werd overeengekomen dat nieuwe films van de producent minstens twee weken en half exclusief in de zalen van AMC te zien zullen zijn. Weet dat die zogenaamde "theatrical window" voorheen 75 dagen was.

  Kijken we even terug naar de korte/middellange termijn, lijkt het er dus op dat Kinepolis weinig lucratieve maanden voor de boeg heeft. Het is dan ook niet ondenkbaar dat het bedrijf nieuwe schulden zal moeten aangaan of een kapitaalverhoging op een ongelukkig moment zal moeten doorvoeren. Om die reden behouden we het advies op "VERKOPEN".

  Nieuws

  ​​​​​​​Overname MJR Digital Cinemas 02/09/2019:

  Kinepolis kondigde vandaag voorbeurs de acquisitie aan van het Amerikaanse 'Movies Just Right Digital Cinemas' met hoofdkwartier in het Amerikaanse Michigan. MJR telt 10 bioscoopcomplexen waarvan 7 in eigen beheer en heeft een totaal van 164 schermen, goed voor 20.000 zitplaatsen. In 2018 realiseerde de groep een omzet van $ 81.2 miljoen met een brutobedrijfswinst van $ 18 miljoen. Het totaal bezoekersaantal bedroeg 6.2 miljoen. Kinepolis betaalt voor de overname omgerekend € 137.2 miljoen of zo'n 8.5 keer de brutobedrijfswinst. Er werd geen informatie gegeven met betrekking tot de financiering van de deal.

  Resultaten

  '000 0002014201520162017201820192020E
  Omzet262.6301.6324.9355476551.5620
  Operationele winst50.765.556.77379101112.3
  Nettowinst35.232.347.6494754.472.7
  Boekwaarde3.834.505.486.456.486.458
  Winst per aandeel1.341.201.751.801.762.022.44
  Koers/Winst20.5127.4533.3535.3330.0630.2016.22
  Dividend per aandeel0.690.790.870.900.911.001.00
  Dividendrendement2.07%1.91%2.05%1.51%1.89%1.79%2.46%
  Bron: Bloomberg  Resultaten eerste jaarhelft 2020

  • De omzet daalde met 52,7% tot €112,6 miljoen.
  • De aangepaste brutobedrijfswinst (EBITDA) daalde met 76,6% tot € 16,4 miljoen (ex. IFRS 16).
  • Er werd een nettoverlies opgetekend van €29,7 miljoen.

  Positieve punten

  • Het bedrijf heeft de afgelopen jaren sterk de focus gelegd op kostenefficiëntie en wist de kostenstructuur de afgelopen weken nog verder te variabiliseren waardoor 80% van de operationele kosten nu variabel zijn. Daarnaast tracht het bedrijf haar uitgaande kasstromen te reduceren door allerhande maatregelen zoals o.a. vrijwillige loonverminderingen van het management, het uitstellen van bonussen met betrekking tot 2019, geen dividend uit te keren over 2019 en niet-dringende investeringen uit te stellen.
  • Kinepolis beschikte aan het begin van de coronacrisis over ongeveer € 70 miljoen liquide middelen en een kredietfaciliteit van € 120 miljoen. Op het einde van de eerste jaarhelft bleven er nog €143,4 miljoen aan liquiditeiten over. De besparingsmaatregelen gepaard met deze liquiditeitspositie zou Kinepolis in staat moeten stellen de lockdown-periode te doorstaan.
  • Kinepolis verkreeg voor haar bancaire schulden een zogenaamde covenant holiday tot 30 juni 2021. Tot die periode hoeft het bedrijf zich dus niet te houden aan de contractuele convenanten aangaande de maximale schuldgraad ten opzichte van de brutobedrijfswinst.

  Negatieve punten

  • Kinepolis wist 2020 positief te starten, maar zag zich genoodzaakt haar deuren te sluiten op 12 maart naar aanleiding van de COVID-19 pandemie. Hierdoor daalde het aantal bezoekers in het eerste semester met 54,1% tot 8,1 miljoen, wat een daling van de winsten en vrije kasstroom tot gevolg had.
  • De vrije kasstroom bedroeg in de eerste jaarhelft -€29,4 miljoen. In het vorige boekjaar steeg deze nog met 40% tot € 90,2 miljoen.
  • De omzet uit ticketverkoop en dranken/snacks daalde met ongeveer 52% tot €94,8 miljoen.
  • De solvabiliteitsgraad daalde in de eerste jaarhelft verder met 2,8 procentpunt tot 13,7%.
  • Kinepolis spreekt in het verslag van de eerste jaarhelft over een line-up in de tweede jaarhelft met o.a. de nieuwe Bond film 'No Time To Die', 'Wonder Woman 1984' en 'Black Widow' van Marvel. Gezien de nieuwe Christopher Nolan film 'Tenet' niet de verhoopte katalysator blijkt te zijn voor de post-lockdown cinema-revival is het echter afwachten of deze films er nog wel in de zalen gaan komen dit jaar. 
  • De netto financiële schuld exclusief leaseverplichtingen steeg met 11% tot €462 miljoen. De ratio NFS ten opzichte van de aangepaste EBITDAL steeg zo van 2,89 op het jaareinde van 2019 tot 5,04. De leaseverplichtingen bedragen ongeveer €400 miljoen. De "conservatieve" financieringsgraad waarvan het management spreekt wordt hierbij toch wel wat in vraag gesteld. ​​​​​​​

  SWOT

  Sterktes:

  • Sterk management met één van de beste track records in de sector.
  • Duidelijk winstgevend concept uitgedacht het voorbije decennium dat voor hoge marges zorgt en dat kopieerbaar is naar overgenomen complexen om zo daar de winstgevendheid op te krikken.

  Zwaktes:

  • Een aantal externe factoren (filmaanbod, weer) beïnvoeden het cinemabezoek en dit kan voor volatiliteit in de resultaten zorgen.
  • Het cinemabezoek zit in de meeste Europese landen in een dalende trend wat maakt dat Kinepolis constant op zoek moet gaan naar extra besparingen of nieuwe inkomsten om de winstgevendheid van haar complexen op peil te houden.De voorbije jaren heeft Kinepolis op dit vlak al veel zaken gerealiseerd, de komende jaren wordt het waarschijnlijk moeilijker om steeds met nieuwe ideeën te blijven komen.
  • Kinepolis wil technologisch één van de voorlopers van de sector zijn, wat ervoor zorgt dat ze regelmatig grote investeringen moeten doen in nieuwe technologieën (digitaliseren, lasertechnologie, nieuwe concepten,...)

  Opportuniteiten:

  • De sector is nog sterk versnipperd en Kinepolis kan hierdoor de komende jaren haar overnamebeleid verder zetten en haar marktaandeel vergroten.

  Bedreigingen:

  • Een verdere doorbraak van initiatieven als Netflix of Amazon Prime Video kunnen zorgen voor een verdere achteruitgang van het cinemabezoek.
  • Overnames kunnen mislukken en voor integratieproblemen zorgen. Kinepolis heeft wel lessen geleerd uit de mislukte overname van het Duitse Cinemaxx in 1999 en doet sindsdien een veel grondigere analyse van overnamedoelwitten, wat de kans op een miskoop wel verkleint.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  2018/01/18 58.8 EUR Houden
  2019/06/18 46.4 EUR Kopen
  2019/08/22 51.5 EUR Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie vanDierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.