Kinepolis Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 20/11/2019
 • Koers opmaak studie: 59.3 EUR
 • Huidige koers: 56 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1.6 miljard
 • Sector: Media
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0974274061

Advies van de analist

 • € 47,00
 • € 62,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Belgische Kinepolis ontstond in 1997 door de fusie van twee familiale bioscoopuitbaters en in 1998 volgde een beursintroductie op Euronext Brussel. De voorbije jaren groeide het bedrijf via een reeks overnames uit tot een van de grotere Europese cinemaspelers. Met de overname van het Canadese Landmark eind 2017 zette Kinepolis haar eerste stappen buiten Europa. 

Kinepolis: omzetverdeling

Bron: Kinepolis

Conclusie

De trading update met betrekking tot het derde kwartaal toonde weinig concrete financiële informatie. Buiten een sterke stijging van het aantal bezoekers in Q3 en de plaatsing van een obligatielening valt er uit de vrijgegeven informatie weinig toe te voegen aan onze huidige investeringshypothese. Een minpuntje blijft de hoge schuldgraad van het bedrijf waardoor de balans wat precair oogt. Hiertegenover staat een zeer competent managementteam met een relatief voorspelbaar vrije kasstroomrendement.
Ondertussen is de beurskoers van het aandeel naar de bovenkant van onze 'houden' zone aan het bewegen. Aan de huidige beurskoers blijft ons advies dan ook op 'houden'.

Nieuws

Overname MJR Digital Cinemas 02/09/2019:

Kinepolis kondigde vandaag voorbeurs de acquisitie aan van het Amerikaanse 'Movies Just Right Digital Cinemas' met hoofdkwartier in het Amerikaanse Michigan. MJR telt 10 bioscoopcomplexen waarvan 7 in eigen beheer en heeft een totaal van 164 schermen, goed voor 20.000 zitplaatsen.
In 2018 realiseerde de groep een omzet van $ 81.2 miljoen met een brutobedrijfswinst van $ 18 miljoen. Het totaal bezoekersaantal bedroeg 6.2 miljoen.
Kinepolis betaalt voor de overname omgerekend € 137.2 miljoen of zo'n 8.5 keer de brutobedrijfswinst. Er werd geen informatie gegeven met betrekking tot de financiering van de deal.

Trading update Q3 2019 14/11/2019:
- Het aantal bezoekers steeg met 21.7% in Q3 tot een totaal van 10 miljoen. Year-to-date kende het bedrijf een stijging op vlak van bezoekersaantallen van 9.5% tot 27.7 miljoen. Kinepolis verklaart dit door te wijzen op enerzijds een gunstige vergelijkingsbasis omwille van geen groot sportevenement in 2019 en enkele 'blockbusters' zoals The Lion King , Spider man , Fast & Furious en Toy Story 4. 
- Het bedrijf plaatste voor € 225 miljoen aan obligatieleningen met een looptijd van 7.5 jaar bij institutionele partijen.
- Ebitda per bezoeker en omzet per bezoeker is gestegen, al ontbreekt financiële data om hier een concrete analyse over te maken.
- Kinepolis mag vanaf heden opnieuw groeien in België na een nieuwe uitspraak van het hof van beroep. Het bedrijf kan vanaf heden opnieuw cinema complexen openen op haar thuismarkt zonder voorafgaand akkoord van de regelgever.

Resultaten

'000 000
201420152016201720182019E
Omzet262.6301.6324.9355476521
Operationele winst50.765.556.7737993
Nettowinst35.232.347.6494758
Boekwaarde3.834.505.486.456.837.04
Winst per aandeel1.341.201.751.801.762.12
Koers/Winst253524332722
Dividend per aandeel0.690.790.870.900.910.92
Dividendrendement2.07%1.91%2.05%1.51%1.89%1.79%
Bron: Bloomberg


Resultaten eerste halfjaar 2019

 • De omzet steeg met 7.3 % tot € 238 miljoen.
 • De nettowinst bleef quasi stabiel op € 18.8 miljoen.

Positieve punten

 • De brutobedrijfswinst (Ebitda) steeg in het eerste halfjaar met 10.6% tot € 56.4 miljoen. (excl. IFRS 16 correctie)
 • De vrije kasstroom steeg met € 9.5 miljoen tot € 25 miljoen. een stijging van 61% ten opzichte van vorig jaar.
 • Het aantal bezoekers nam met 3.7% toe tot een totaal van 17.7 miljoen. Hoofdzakelijk te danken aan toename van bezoekers in Nederland, Spanje en Frankrijk. In België, Canada en Zwitserland was er een daling van het aantal bezoekers.
 • De opbrengsten uit de verkoop van snacks en dranken steeg met 8.8%, significant hoger dan de toename van het bezoekersvolume. Hierdoor steeg de Ebitda per bezoeker van € 3.04 naar € 3.23.
 • Kinepolis investeerde in de eerste helft van 2019 voor € 30.8 miljoen in onder andere externe expansie, de omschakeling van het projectorenpark naar laserprojectoren en de vervanging van verschillende 3D systemen. Daarnaast werd geinvesteerd in productinnovatie en de uitrol van Kinepolis concepten in de nieuwe bioscopen.

Negatieve punten

 • De netto financiële schuld van Kinepolis is gestegen met 12.3% tot € 310.8 miljoen. In hoofdzaak te wijten aan de overnames in Spanje, dividenduitkeringen en diverse investeringen. Het bedrijf gaf bovendien een nieuwe obligatielening uit van € 225 miljoen tegen gunstige voorwaarden. Het bedrijf noteert nu aan een parameter nettoschuld/ebitda (excl. IFRS 16) van 2.5, wat relatief hoog is.
 • De netto financiële kosten stegen met € 3.5 miljoen tot € 10 miljoen. Deze stijging is volledig te wijten aan de impact van IFRS 16 waardoor de huurkost uit de Ebitda wordt gefilterd en wordt gesplitst over afschrijvings- en intrestkosten.
 • Mede door de implementatie van de IFRS 16 boekhoudregels oogt de balans wat precair. Dit had een significante impact op de solvabiliteit van het bedrijf, waar de ratio van 26.1% naar 17.9% zakte.

SWOT

Sterktes:

 • Sterk management met één van de beste track records in de sector.
 • Duidelijk winstgevend concept uitgedacht het voorbije decennium dat voor hoge marges zorgt en dat kopieerbaar is naar overgenomen complexen om zo daar de winstgevendheid op te krikken.

Zwaktes:

 • Een aantal externe factoren (filmaanbod, weer) beïnvoeden het cinemabezoek en dit kan voor volatiliteit in de resultaten zorgen.
 • Het cinemabezoek zit in de meeste Europese landen in een dalende trend wat maakt dat Kinepolis constant op zoek moet gaan naar extra besparingen of nieuwe inkomsten om de winstgevendheid van haar complexen op peil te houden.De voorbije jaren heeft Kinepolis op dit vlak al veel zaken gerealiseerd, de komende jaren wordt het waarschijnlijk moeilijker om steeds met nieuwe ideeën te blijven komen.
 • Kinepolis wil technologisch één van de voorlopers van de sector zijn, wat ervoor zorgt dat ze regelmatig grote investeringen moeten doen in nieuwe technologieën (digitaliseren, lasertechnologie, nieuwe concepten,...)

Opportuniteiten:

 • De sector is nog sterk versnipperd en Kinepolis kan hierdoor de komende jaren haar overnamebeleid verder zetten en haar marktaandeel vergroten.

Bedreigingen:

 • Een verdere doorbraak van initiatieven als Netflix of Amazon Prime Video kunnen zorgen voor een verdere achteruitgang van het cinemabezoek.
 • Overnames kunnen mislukken en voor integratieproblemen zorgen. Kinepolis heeft wel lessen geleerd uit de mislukte overname van het Duitse Cinemaxx in 1999 en doet sindsdien een veel grondigere analyse van overnamedoelwitten, wat de kans op een miskoop wel verkleint.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/01/18 58.8 EUR Houden
2019/06/18 46.4 EUR Kopen
2019/08/22 51.5 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie vanDierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.