Kinepolis Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 18/06/2019
 • Koers opmaak studie: 46.4 EUR
 • Huidige koers: 49.35 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1.2 miljard
 • Sector: Media
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0974274061

Advies van de analist

 • € 47,00
 • € 62,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Belgische Kinepolis ontstond in 1997 door de fusie van twee familiale bioscoopuitbaters en in 1998 volgde een beursintroductie op Euronext Brussel. De voorbije jaren groeide het bedrijf via een reeks overnames uit tot een van de grotere Europese cinemaspelers. Met de overname van het Canadese Landmark eind 2017 zette Kinepolis haar eerste stappen buiten Europa. 

Kinepolis: omzetverdeling

Bron: Kinepolis

Conclusie

De trading update was grosso modo in lijn met de verwachtingen, al ontbreken de meeste cijfergegevens om een meer diepgaande analyse uit te voeren. 
Na de koersdaling van de voorbije maanden komt het aandeel in onze koopzone.

Nieuws

Update eerste kwartaal

Positieve punten

 • De expansiepolitiek van het bedrijf leidde tot 2 nieuwe acquisities in het eerste kwartaal. Het gaat om een bioscoop vlakbij Barcelona en een bioscoop nabij Valencia.
 • "Avengers: Endgame" verbrak de voorbije weken alle records en compenseerde inmiddels de zwakkere eerste maanden.
 • De opbrengsten per bezoeker stegen in alle landen, al namen de globale opbrengsten wel af vanwege de lagere bezoekersaantallen.

Negatieve punten

 • Het gebrek aan 'blockbusters' leidde in het eerste kwartaal tot een lager aantal bezoekers (-6%, 8.8 miljoen)
 • 'Premiumisering' van de zalen zal bijkomende investeringen vergen, wat mogelijk op de vrije kasstroom zal wegen. Bovendien stijgt op korte termijn de netto financiële schuld.

Resultaten

'000 000201420152016201720182019E
Omzet262.6301.6324.9355476518
Operationele winst50.765.556.7737990
Nettowinst35.232.347.6494760
Boekwaarde3.834.505.486.456.837.25
Winst per aandeel1.341.201.751.801.762.18
Koers/Winst253524332722
Dividend per aandeel0.690.790.870.900.921.07
Dividendrendement2.07%1.91%2.05%1.51%1.89%2.20%
Bron: Bloomberg


Resultaten 2018

 • De omzet steeg met 34% tot € 476 miljoen.
 • De nettowinst daalde met 3% tot € 47.4 miljoen. Zonder eenmalige kosten zou de winst met 6% gestegen zijn.


Positieve punten

 • De overname van het Canadese Landmark op het einde van 2017 zorgt dit jaar voor een grote omzetstijging.
 • De verschillende initiatieven rond innovatie en premiumisatie (Cosy seats, 4D, laser ultra,...) zorgen ervoor dat Kinepolis de inkomsten per bezoeker (buiten Canada) opnieuw kan verhogen tegenover vorig jaar: € 11.58 tegenover € 10.96.
 • Kinepolis werkte verder aan haar expansie de voorbije maanden met kleinere overnames in Nederland, Frankrijk en Canada.
 • De integratie van Landmark ligt op schema en zou in 2019 tot hogere inkomsten uit de Canadese bioscopen moeten leiden.


Negatieve punten

 • Het uitzonderlijk goede weer, het WK voetbal en een zwakker filmaanbod zorgden ervoor dat het aantal toeschouwers in alle landen in Europa daalde tegenover vorig jaar.
 • Door de overnames is de nettoschuld van Kinepolis opgelopen tot 2.3 maal de EBITDA.
 • De winstgevendheid per bezoeker in de Canadese bioscopen ligt lager, waardoor de winstmarge van Kinepolis daalde tegenover vorig jaar. 

SWOT

Sterktes:

 • Sterk management met één van de beste track records in de sector.
 • Duidelijk winstgevend concept uitgedacht het voorbije decennium dat voor hoge marges zorgt en dat kopieerbaar is naar overgenomen complexen om zo daar de winstgevendheid op te krikken.

Zwaktes:

 • Een aantal externe factoren (filmaanbod, weer) beïnvoeden het cinemabezoek en dit kan voor volatiliteit in de resultaten zorgen.
 • Het cinemabezoek zit in de meeste Europese landen in een dalende trend wat maakt dat Kinepolis constant op zoek moet gaan naar extra besparingen of nieuwe inkomsten om de winstgevendheid van haar complexen op peil te houden.De voorbije jaren heeft Kinepolis op dit vlak al veel zaken gerealiseerd, de komende jaren wordt het waarschijnlijk moeilijker om steeds met nieuwe ideeën te blijven komen.
 • Kinepolis wil technologisch één van de voorlopers van de sector zijn, wat ervoor zorgt dat ze regelmatig grote investeringen moeten doen in nieuwe technologieën (digitaliseren, lasertechnologie, nieuwe concepten,...)

Opportuniteiten:

 • De sector is nog sterk versnipperd en Kinepolis kan hierdoor de komende jaren haar overnamebeleid verder zetten en haar marktaandeel vergroten.

Bedreigingen:

 • Een verdere doorbraak van initiatieven als Netflix of Amazon Prime Video kunnen zorgen voor een verdere achteruitgang van het cinemabezoek.
 • Overnames kunnen mislukken en voor integratieproblemen zorgen. Kinepolis heeft wel lessen geleerd uit de mislukte overname van het Duitse Cinemaxx in 1999 en doet sindsdien een veel grondigere analyse van overnamedoelwitten, wat de kans op een miskoop wel verkleint.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/01/18 58.8 EUR Houden
2019/06/18 46.4 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.